ייעוץ חינם וקביעת תור

1-700-700-204*מידע מפורט בטופס יקל עלינו לסייע לך

לעדכן את הקבלות בטרמינל שלהם. מספר התחלה, מספר ע"ר וכו'.na

זכויות עולים חדשים בגיל זיקנה

סל קליטה, סיוע בדיור, אולפנים ללימוד עברית וקצבת זיקנה מיוחדת, הם חלק מהזכויות המגיעות לעולים קשישים

עודכן לאחרונה:30/04/20

בישראל חיים קשישים עולים הנמצאים במצוקה כלכלית גדולה. לאורך השנים עלו לישראל עולים חדשים רבים שלא צברו פנסיה תעסוקתית בארצות המוצא ולא הצליחו למצא עבודה ולצבור פנסיה תעסוקתית בארץ. עולים אלו, עם הגיעם לגיל פרישה, נקלעים למצוקה כלכלית קשה ונזקקים לסיוע מהגופים הממשלתיים השונים. במאמר יובא פירוט הזכויות המגיעות לעולים קשישים.

סל קליטה

סל קליטה הוא סיוע כספי המיועד לעזור לעולה בתקופת ההתארגנות הראשונה בארץ והוא כולל דמי מחיה לחצי שנה וסיוע בשכר דירה ל-12 חודשים. לסל קליטה זכאים עולים מכל ארצות העולם העומדים בתנאי הזכאות הבאים:

 • מי שנכנס לראשונה לישראל באשרת “עולה”.

 • מי ששהה בישראל לא יותר מ-24 חודשים רצופים או מצטברים, בשלוש השנים שקדמו לקבלת מעמד עולה, או זכאות כעולה.

 • אזרח ישראלי עולה- אדם שגר בחו”ל וקיבל אזרחות ישראלית כי נולד להורים אזרחי ישראל או אדם שגר בעבר בישראל וחזר לישראל ואינו זכאי למעמד “תושב חוזר”.

עולה חדש זכאי לקבל את הסיוע בסל קליטה בתוך שנה מיום קבלת מעמד עולה. יציאה לחו”ל גורמת להפסקת תשלומי הסל. חידוש תשלומי סל הקליטה – רק למי ששב ופונה למשרד בתוך שנת העלייה הראשונה.

אופן התשלום:

 • למגיעים עם אשרת עלייה מחו”ל, תשלום ראשון ניתן לעולים בנמל התעופה- חלקו במזומן וחלקו בהפקדה בנקאית.
 • לזכאים אשר משנים מעמדם לעולה בארץ, תשלום ראשון ניתן כולו בהפקדה בנקאית.
 • המשך המענק ניתן ב-6 תשלומים חודשיים. בתום שישה חודשים לעלייה ניתן לקבל סיוע לצרכי הקיום באמצעות הבטחת הכנסה.

הגוף הממשלתי המטפל במתן סל קליטה הוא משרד הקליטה. למידע המלא על סל הקליטה לחץ כאן.

סיוע בדיור לעולים הזכאים

תחומי הסיוע:

 • סיוע בשכר דירה.
 • משכנתאות לרכישת דירה.
 • דיור ציבורי- הזכאות לדיור ציבורי היא לאוכלוסיות מיוחדות בלבד (למאמר על דיור ציבורי– לחץ כאן).

מי זכאי לסיוע בדיור?

עולים, אזרחים עולים, או בעלי תעודת עולה בתוקף המוגדרים כ”חסרי דירה” ונמצאים בתקופת הזכאות לדיור כעולים. חסר דירה הוא בעל תעודת זכאות של משרד הבינוי והשיכון והמשרד לקליטת העלייה. התעודה מונפקת באמצעות חברות שכר דירה או הבנקים למשכנתאות.
חסר דירה הוא אדם שאין ולא הייתה לו או לכל אחד מבני המשפחה דירה בבעלות, חכירה, שכירות שבמסגרת חוק הגנת הדייר, לא ניתנה לו דירה בירושה או מתנה, ולא רשומות לזכותו זכויות על נכס בטאבו.

תקופת הזכאות לסיוע בדיור ציבורי כעולים קשישים

תקופת הזכאות של עולים לסיוע בדיור הציבורי היא 15 שנה מיום העלייה ארצה. בתום תקופה זו הטיפול בעולים, שעונים על הגדרת הזכאות של משרד העלייה והקליטה, עובר למשרד הבינוי והשיכון, שבוחן את האפשרות להמשך תקופת הזכאות בהתאם לנוהלי המשרד.

משרד הבינוי והשיכון מעניק את הזכאות לדיור רק לעולים העומדים בתנאי הזכאות שלו, לצורך בחינת הזכאות, באפשרות העולים לפנות ל”חברות הסיוע בשכר דירה”.
משרד העלייה והקליטה ימשיך לטפל בעניין זכאותם של עולים קשישים ובהקצאת פתרונות דיור הולמים עבורם.

אולפנים ללימוד עברית

האולפן הוא מסגרת לימוד של השפה העברית. מסגרת זו נמצאת באחריות משותפת של משרד העלייה והקליטה, משרד החינוך והסוכנות היהודית. האולפנים פועלים במשך כל השנה בפריסה ארצית ופתיחת הכיתות מותנית בכמות העולים המועמדים ללמוד עברית באותו זמן ובאותו אזור. בהיעדר כיתת לימוד קרובה, מופנה העולה לאזור אחר.

שעות הלימוד: קיימות מספר מתכונות לימוד. הנפוצה שבהן היא אולפן בוקר, שבו לומדים בדרך כלל חמישה ימים בשבוע. יש גם אולפנים הפועלים בשעות הערב.

משך האולפן: אולפן בוקר נמשך כחמישה חודשים. אולפן ערב  נמשך עד 10 חודשים, בהתאם לתכנית. בסך הכול לומדים כ-500 שעות לימוד.

כיצד נרשמים? מתייעצים עם הרכז בסניף או במרחב של משרד העלייה והקליטה הקרובים למקום מגוריכם ומקבלים הפנייה לאולפן. אם קיים היצע גדול של אולפנים, ניתן לבקר בהם ולהתרשם מרמת הלימודים לפני ההרשמה.

הסיוע הניתן בתקופת האולפן:

 • מימון שכר לימוד באולפן: העולה זכאי לפטור משכר לימוד.
 • מימון מחייתו של העולה: העולים מקבלים סל קליטה והבטחת הכנסה בתקופת הלימודים באולפן. עולים המתחילים את לימודיהם באולפן בתום תקופת סל הקליטה, יהיו זכאים לפטור משכר לימוד בלבד.
 • אם תקופת הלימודים באולפן א’ התארכה מסיבות שאינן תלויות בעולה, כמו שביתה או דחיית פתיחת האולפן, אירועים משפחתיים חריגים או מחלה, זכאי העולה להארכת תקופת הסיוע בהבטחת הכנסה ו/ או דמי נסיעות לחודשיים נוספים לכל היותר. זאת, בתנאי שהחל ללמוד תוך חודשיים מיום קבלת מעמד עולה ובתנאי שלא עברה שנה מיום קבלת מעמד עולה.
 • דמי נסיעה: עולים המקבלים “סל קליטה” מקבלים את דמי הנסיעה לאולפן במסגרת ה”הסל”. מי שאינו מקבל “סל קליטה”, עשוי לקבל השתתפות בהוצאות נסיעה אם האולפן נמצא מחוץ לישוב המגורים ואין אולפן בסביבה הקרובה. לגבי אולפנים המתקיימים במועצות אזוריות – יש, בדרך כלל, גם אפשרות להסעות לאולפן מיישובי הסביבה.

התנאים לקבלת סיוע: עולים חדשים בני 17 ומעלה זכאים לקבל סיוע בלימודי אולפן. הסיוע הוא חד-פעמי.

תקופת הזכאות לסיוע בשכר לימוד: עולים זכאים לסיוע בשכר לימוד עד 18 חודש מיום העלייה. עולים נתמכים, או המקבלים הבטחת הכנסה של המוסד לביטוח לאומי, זכאים לפטור משכר לימוד באולפן ראשוני עד שנתיים מיום העלייה. במקרים חריגים של דחיית הלימודים בגין הריון, לידה, טיפול בילדים, שינוי מקום המגורים, מצוקה משפחתית או מחלה, ניתן לפנות אל מנהלי המחוזות או המרחבים של המשרד לצורך קבלת היתר ללימודים באולפן אחרי 18 חודש מיום העלייה. הארכת הזכאות חלה על פטור משכר לימוד בלבד, והיא אינה כוללת את שאר סוגי הסיוע.

גמלת אזרח ותיק מיוחדת

הביטוח הלאומי ישלם  גמלת אזרח ותיק מיוחדת, על חשבון משרד האוצר למי שעלה לארץ לראשונה לאחר גיל 62-60, ולא מבוטח בביטוח אזרח ותיק, ולא זכאי לקצבת אזרח ותיק ובתנאי שאתה עונה על כל התנאים הבאים:
 1. תושב ישראל
 2. הגיע לגיל פרישה (67 לגברים, 62 לנשים, נכון ל-2019).
 3. לאישה: את ובן זוגך לא מקבלים קצבה מהביטוח הלאומי.
 4. לגבר: אתה ובת זוגך לא מקבלים קצבה מהביטוח הלאומי, או בת זוגך מקבלת קצבת אזרח ותיק או קצבת נכות מעבודה והגיעה לגיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק.
 5. למי שעדיין לא הגיע לגיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק והכנסתו מעבודה אינה עולה (או עולה רק במעט) על ההכנסה המרבית לפי הרכב המשפחה. למי שהגיע לגיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק- הכנסתו מעבודה אינה עולה (או עולה רק במעט) על ההכנסה המרבית כפול  3 .
 6. הכנסתך והכנסת בן/בת זוגך שלא מעבודה אינה עולה (או עולה רק במעט) על סכום קצבת אזרח ותיק + תוספת השלמת הכנסה (לפי הרכב המשפחה ולפי גילך).

קצבת השלמת הכנסה

קצבת השלמת הכנסה תינתן לעולים חדשים על סמך מבחן הכנסות בהתאם לתנאי הזכאות.

שירותי הרווחה

שירותי הרווחה ברשויות המקומיות מעניקים סיוע לעולים הקשישים לפי הצורך והזכאות לשירותים השונים. ניתן לפנות לשירותי הרווחה בבקשה למענק חימום, לסיוע בטיפולי שיניים וכו’.

רפורמת הקליטה האישית

בשנים האחרונות המשרד לקליטת עלייה עבר למערך קליטה אישית לכל עולה לפי צרכיו, תוך ליווי וסיוע בהתארגנות הראשונית ובמיצוי זכויות מול הגופים הממשלתיים. לקבלת השירות ניתן לפנות למרכז המידע הטלפוני של משרד הקליטה בטלפון 03-973-3333

יש לך שאלות נוספות? אל תהסס לפנות ולשאול*מידע מפורט בטופס יקל עלינו לסייע לך

(תמונה להמחשה unsplash)

ייעוץ חינם וקביעת תור

1-700-700-204*מידע מפורט בטופס יקל עלינו לסייע לך

לעדכן את הקבלות בטרמינל שלהם. מספר התחלה, מספר ע"ר וכו'.na