יצירת קשר בנושאי שיקום בביה"ח רעות וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

  קול רעות

  ביטוח לאומי וזיקנה – סקירה כללית

  הביטוח הלאומי מעניק לזקנים קצבאות וזכאויות שונות, בהן קצבת זיקנה, גמלת סיעוד וקצבת שאירים

  עודכן לאחרונה:22/09/21

  מטרתו העיקרית של המוסד לביטוח לאומי היא לסייע לאוכלוסיות השונות בישראל להתקיים לפחות ברמת קיום בסיסית. כך גם בכל הנוגע לאוכלוסיית הזקנים בישראל, שאף לה מייעד הביטוח הלאומי מספר קצבאות, חלקן ייחודיות, שמתחשבות בצרכים המיוחדים של אוכלוסייה זו. במאמר הנוכחי תוצג סקירה של הקצבאות. המעוניין בפירוט נוסף על אחת הקצבאות מוזמן ללחוץ על הקישור המתאים ולקרוא מאמר מלא בנושא.

  הקצבאות השונות שניתנות על ידי הביטוח הלאומי:

   

  קצבת זיקנה מביטוח לאומי

  החל מגיל 18 ולאורך חיינו אנחנו משלמים מדי חודש כסף לביטוח לאומי. בגיל הזיקנה, עם הגיענו לגיל הזכאות, אנו זכאים לקצבת זיקנה הניתנת לנו מדי חודש בהתאם לתנאים שנקבעים ע"י הביטוח הלאומי. אחד מתנאי הזכאות לקצבת זיקנה הוא הגעה לאחד משני גילים "קובעים" לצורך מימוש הזכאות לקצבה זו. "גיל פרישה"- הגיל שבו קיימת זכאות לקצבת זיקנה רק אם ההכנסה מעבודה (ולא מקצבת פנסיה) אינה עולה על סכום ההכנסה המרבית שקבע הביטוח הלאומי, והכנסה שלא מעבודה (למשל מנכסים) אינה עולה על כפליים ההכנסה המרבית.

  החל ב–1 ביולי 2004 גיל הפרישה אינו אחיד כפי שהיה, והוא נקבע בהתאם למין ולתאריך הלידה. ניתן לבדוק את גיל הפרישה האישי באתר ביטוח לאומי. לגבי נשים שנולדו מיום 1.1.1955 ואילך- גיל הפרישה שלהן יעלה בהדרגה, אלא אם כן יהיה שינוי בחקיקה (נכון לאפריל 2019 גיל הפרישה לנשים נשאר 62). לבדיקת גיל הזכאות לנשים לקצבת זיקנה, ניתן להיעזר במחשבון באתר ביטוח לאומי .

  "גיל הזכאות המוחלטת לקצבת זיקנה" הוא הגיל שבו ניתנת הקצבה לכל מבוטחי הביטוח הלאומי ללא קשר להכנסות. החל ב-1 ביולי 2004 גיל הזכאות לקצבת זקנה לגברים נשאר 70. לגבי נשים החלה העלאת גיל הזכאות  ובסופו של התהליך (בשנת 2020) הוא יושווה לגיל הזכאות לגברים – 70 שנים. גיל הזכאות (ללא תלות בגובה ההכנסות) לנשים נקבע כיום על-פי תאריך הלידה שלהן.

  אם ההכנסה החודשית של מי שהגיע לגיל פרישה עולה במעט על "ההכנסה המרבית" החודשית כפי שקובע הביטוח הלאומי, תשולם קצבת זקנה חלקית בלבד עד ההגעה לגיל המזכה בקצבה. כמו כן, ניתנת קצבת זקנה מיוחדת ע"י הביטוח הלאומי לזקנים תושבי ישראל, שאינם מבוטחים בביטוח זקנה ולא זכאים לקצבת זקנה מכיוון שעלו לארץ  לאחר גיל 60 – 62 . (עוד על קצבת זקנה כאן).

  קצבת שאירים מביטוח לאומי

  קצבה שנועדה להבטיח אמצעי קיום לשאירים- אלמן/ ה ויתומים של תושב/ ת ישראל שנפטר/ ה (חוץ ממוות בגלל מלחמה או פשע). הקצבה ניתנת למשפחתו של נפטר תושב ישראל, אשר היה מבוטח בביטוח הלאומי. סכום הקצבה משתנה בהתאם למצב המשפחתי- אלמן/ ה עם ילדים, יתום משני הוריו וכד'. חשוב לציין שמשפחות הזכאיות לקצבת שאירים מהביטוח הלאומי זכאיות גם להטבות בהתאם לחוק משפחות חד הוריות. סכום הקצבה מועבר לחשבון הבנק של המבוטח וכן בצורת הטבות נוספות במשרדי הממשלה השונים. (עוד על קצבת שאירים כאן).

  השלמת הכנסה מביטוח לאומי

  קצבה שמשולמת לכל אדם ומשפחה בישראל, שהכנסתם נמוכה מרמת ההכנסה המינימאלית הדרושה למחייה כנקבע בחוק. הקצבה תשלים את הסכום הדרוש למבקש על מנת לשמור על רמת חיים כנקבע בחוק. על מבקש קצבת השלמת הכנסה לעמוד בתנאים שונים שנקבעו ע"י הביטוח הלאומי. מעבר לקצבה החודשית, מקבלי השלמת הכנסה זכאים להטבות נוספות. (עוד על השלמת הכנסה כאן).

  גמלת סיעוד ("חוק סיעוד") מביטוח לאומי

  גמלה שברוב המקרים אינה ניתנת בכסף אלא בשעות טיפול ("גמלה בעין"). הגמלה מיועדת לאנשים שהגיעו לגיל הפרישה ונזקקים לעזרת אדם אחר בפעולות היום-יום (הלבשה, רחצה, אכילה, ניידות בבית וכדומה), וכן לזקנים הנזקקים להשגחה בבית למען בטיחותם (למשל זקנים הסובלים מדמנציה).

  הזכאים לגמלת סיעוד יכולים לבחור את השירותים להם זקוקים מתוך סל שירותים הכולל- שירותי טיפול אישי, לחצן מצוקה, ביקור במרכז יום, מוצרי ספיגה.

  במידה ונמצא שהזקן נזקק לעזרה רבה והתקבלה החלטה מצד הזקן והמשפחה על העסקת מטפל ל-24 שעות (בד"כ עובד זר) ניתן להמיר את שעות הזכאות להשתתפות של הביטוח הלאומי במימון העובד הקבוע. (עוד על חוק סיעוד כאן).

  מקבלי קצבאות מהביטוח הלאומי שהגיעו לגיל הפרישה

  בביטוח הלאומי קיימים תנאים שונים לגבי אלו שכבר היו זכאים לקצבאות שונות עוד בטרם הגיעו לגיל הפרישה. להלן הנקודות העיקריות:

  קצבת נכות כללית מביטוח לאומי:

  תנאי הזכאות לקצבת נכות כללית הם:

  תנאי ראשון- גיל ותושבות:  תושב/ ת ישראל, שמלאו לו 18 שנים ועדיין לא הגעת לגיל הפרישה.
  קטין, בין הגילאים 16 עד 18 עשוי להיות זכאי לקצבה, אם הוא היה "עובד קטין" בסמוך לפני שנגרם לו אי הכושר להשתכר

  תנאי שני- הכנסות מעבודה: מבקש הקצבה אינו עובד או שהכנסתו כשכיר או כעצמאי נמוכה מ-60% מהשכר הממוצע,  6,164 ש"ח (החל ב- 01.01.2019).

  תנאי שלישי- נכות רפואית: רופא מטעם הביטוח הלאומי קבע נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות, או בשיעור של 40% לפחות, אם יש למבקש הקצבה כמה ליקויים רפואיים ועל ליקוי מסוים נקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 25% לפחות.

  תנאי רביעי- דרגת אי-כושר: נקבע שעקב נכותו מבקש הקצבה אינו מסוגל לעבוד או יכולתו להשתכר ירדה ב-50% לפחות, ונקבעה לו דרגת אי כושר באחד מהשיעורים האלה: 60%, 65%, 74% או 100%.

  קצבת נכות עבור עקרת בית: 

  אישה נשואה שאינה עובדת תקופה ארוכה, תיבדק במסלול שונה לצורך קבלת קצבת נכו לעקרת בית. הבדיקה במסלול לעקרת בית תתבצע אם לא עבדת 12 חודשים רצופים או 24 חודשים לא רצופים, ב-48 החודשים שקדמו ליום הגשת התביעה, או שקדמו ליום שבו הפסקת לעבוד – אם הפסקת העבודה הייתה לאחר הגשת התביעה.

  ב- 01/2012  אושרו תקנות המעניקות לקשישים שעברו מקצבת נכות לקצבת זיקנה ולא מקבלים השלמת הכנסה, הנחות בתשלומי ארנונה, חשמל, תרופות, קופות חולים ובזק- כפי שמגיעות לקשישים שמקבלים קצבת זיקנה בהתאם לגילם.

  התקנות משוות בין זכויות של קשישים שמקבלים קצבת זיקנה לנכים (קשישים שגובה קצבת הזקנה שהם מקבלים שווה לגובה קצבת הנכות שקיבלו) ואינם זכאים לקצבת השלמת הכנסה, לזכויות של קשישים שזכאים השלמת הכנסה. (עוד על קצבת נכות כאן).

  קצבת שירותים מיוחדים מביטוח לאומי

  לקצבה לשירותים מיוחדים זכאים גברים ונשים  מגיל 18 עד גיל פרישה המבוטחים בביטוח הלאומי וזקוקים לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היום-יום (לבישה, אכילה, רחצה, ניידות בבית ווהיגיינה אישית) במשק הבית או שהם זקוקים להשגחה מתמדת למניעת סכנת חיים לעצמם או לאחרים.

  בנוסף, זכאי לקצבה גם מי שהוא אחד מאלה:

  • מי שמקבל טיפול בדיאליזה פעמיים בשבוע לפחות.
  • מי שהושתל בגופו איבר (כליה, לב, לבלב, ריאה, כבד) או מוח עצם מתורם זר  בחצי השנה שמיום ההשתלה. מי שהושתל בגופו מוח עצם עצמי – שלושה חודשים מיום ההשתלה.
  • חולה אונקולוגי שמקבל טיפול רפואי, מתוך רשימת הטיפולים המופיעים בחוזר נכות 1926.

   

  גמלת ניידות מביטוח לאומי

  גמלת ניידות מהווה חבילת הטבות לזכאים בשל מגבלת ניידות. מוגבל בניידות מוגדר כ"תושב ישראל הנמצא בישראל שמלאו לו 3 שנים ועדיין לא הגיע לגיל הפרישה, אשר ועדה רפואית קבעה את אחוז מוגבלותו בניידות עקב ליקויים בגפיים התחתונות, לפי רשימת ליקויים מוגדרת". בתנאים מסוימים זכאי המוגבל בניידות להמשך ההטבות בניידות גם לאחר גיל הפרישה הקבוע בחוק. בתנאים מסוימים מאשר המוסד לביטוח לאומי גמלת ניידות גם לאחים שטרם מלאו להם 3 שנים, אם לכל אחד מהם נקבעו 80% לפחות מוגבלות בניידות, והם מתגוררים באותה הדירה.

    ההטבות הכלולות במסגרת גמלת הניידות (על פי הקריטריונים שנקבעו על ידי המוסד לביטוח לאומי):

  • קצבה.
  • מימון ללימודי נהיגה (לאנשים בני 17 שנים ומעלה).
  • הלוואות לרכישת רכב המותאם לנכים ולאביזרים המתאימים לנכים.
  • הלוואה למימון המיסים שמשולמים עבור רכישת רכב חדש.

  שירות ייעוץ לזקן מביטוח לאומי

  בכל אחד מסניפי הביטוח הלאומי בארץ קיים מרכז ייעוץ לקשיש ובני משפחותיהם. את הייעוץ נותנים גמלאים צעירים יחסית אשר עברו הכשרה בתחום ויודעים לטפל בבעיות שונות שעולות בחייו של הזקן או להפנותו לטיפול מתאים. בנוסף לייעוץ הניתן בסניף ישנם מתנדבים שמגיעים לבית הזקן (בהתאם לצורך) וכן קיימות קבוצות תמיכה לאלמנים, גרושים וחולים.

  לפרטים מלאים ניתן לגשת אל סניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריכם.

   

  (תמונה להמחשה unsplash)

   יצירת קשר בנושאי שיקום בביה"ח רעות וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

   קול רעות

   דילוג לתוכן