יצירת קשר בנושאי שיקום בביה"ח רעות וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

  קול רעות

  גמלת נכות מעבודה

  מי שהוכר על ידי ביטוח לאומי כנפגע עבודה ונותרה לו נכות עקב הפגיעה עשוי להיות זכאי לגמלת נכות, בכפוף לוועדה רפואית

  עודכן לאחרונה:03/08/22

  מי שהוכר על ידי ביטוח לאומי כנפגע עבודה, הוכרה תביעתו לדמי פגיעה ונותרה לו נכות עקב הפגיעה בעבודה, עשוי להיות זכאי לגמלת נכות מעבודה – קצבה או מענק. גם מבוטח שחזר לעבודה או לא נעדר מהעבודה יכול להגיש תביעה לגמלת נכות מעבודה.

  הגשת התביעה

  את התביעה לגמלת נכות מעבודה יש להגיש בתוך 12 חודשים ממועד הפגיעה ורצוי להגיש סמוך לסיום תקופת תשלום דמי הפגיעה. מבוטח שנקבעה לו דרגת נכות מעבודה (גם בשיעור 0%), אינו זכאי עוד לתשלום גמלת דמי פגיעה בעד אותה הפגיעה.

  דמי פגיעה הם תשלום שהמוסד לביטוח לאומי משלם למבוטח שנפגע בעבודה כפיצוי על אובדן שכר או הכנסה (כתוצאה מתאונת עבודה או ממחלת מקצוע) ובתנאי שהוא אינו מסוגל לעבוד לא בעבודתו ולא בעבודה מתאימה אחרת כתוצאה מהפגיעה.

  למידע נוסף על רפואה תעסוקתית ומחלות מקצוע לחץ כאן

  בדיקה על ידי ועדה רפואית

  מבוטח שהגיש תביעה לגמלת נכות מעבודה יוזמן לוועדה רפואית שתבדוק אם נותרה לו נכות והאם נכות זו, כולה או חלקה, היא תוצאה של הפגיעה בעבודה. הוועדה הרפואית תקבע את דרגת הנכות כתוצאה מהפגיעה בעבודה. בשעת הצורך תשתף הוועדה בדיוניה יועץ רפואי חיצוני או תדרוש מן המבוטח לבצע בדיקות נוספות.

  קביעת דרגת נכות

  הוועדה הרפואית קובעת את דרגת הנכות לפי רשימת ליקויים רפואיים שמוגדרת בתקנות הביטוח הלאומי. ברשימה מופיע לצד כל ליקוי רפואי אחוז נכות מוגדר שיש לקבוע.

  כאשר לנפגע כמה ליקויים רפואיים, דרגת הנכות נקבעת לפי חישוב משוקלל של אחוזי הנכות (ולא חיבור רגיל של האחוזים).

   לדוגמה: אדם שנקבעו לו 20%  עבור ליקוי בגב ו-10% עבור ליקוי ברגל, החישוב המשוקלל:

  20% (20% נכות בגב מחושבים מתוך 100%) + 8% (10% נכות ברגל מחושבים מתוך 80% שנותרו לאחר הפחתת 20% על הנכות בגב)= סה"כ  28%

  הגדלת דרגת נכות לנפגע שאינו מסוגל לחזור לעבודה ("תקנה 15")

  כאשר לנפגע נקבעת דרגת נכות לצמיתות, בודקת הוועדה אם הנכות שנגרמה לו כתוצאה מהפגיעה בעבודה משפיעה על היכולת שלו לחזור לעבודה בה הוא עבד לפני הפגיעה ואם הנכות גרמה לירידה קבועה של יותר מ-20% מהכנסותיו. במקרים אלה הוועדה יכולה להגדיל את דרגת הנכות לצמיתות עד מחצית מדרגת הנכות שנקבעה לו.

  לדוגמה: אם נקבעה לו דרגת נכות לצמיתות בשיעור 30%, הוועדה יכולה להגדיל את דרגת נכותו עד ל-45%.

  דרגת נכות זמנית

  אם החליטה הוועדה הרפואית שמצבו של הנפגע אינו קבוע ועשוי להשתנות, היא תקבע לו דרגת נכות זמנית, לכל היותר לתקופה עתידית של שנה. בתקופה זו תשולם לו קצבה לפי דרגת הנכות הזמנית שנקבעה. בתום התקופה המבוטח יוזמן לוועדה רפואית נוספת.

  דרגת נכות ל"נכה נזקק"

  נפגע שנקבעה לו דרגת נכות זמנית נמוכה מ-100%, ועקב נכותו הוא אינו מסוגל לעבוד בעבודה כשלהי וגם אין לו הכנסה מעיסוק כלשהו, עשוי להיות זכאי לדרגת נכות זמנית בשיעור של 100%. הדרגה תיקבע לתקופה של עד 4 חודשים. על המבוטח להגיש תביעה ל"נכה נזקק" וההחלטה תינתן על ידי "ועדת רשות", שכוללת פקיד תביעות, עובד שיקום ורופא.

  קצבה מיוחדת להחזקה אישית ומענק מיוחד

  המוסד לביטוח לאומי יבדוק זכאות לקצבה מיוחדת להחזקה אישית, וכן זכאות למענק מיוחד לכיסוי סידורים חד-פעמיים עקב הנכות, בתנאים הבאים:

  • דרגת נכות 75% ויותר לצמיתות.
  • דרגת נכות 65% עד 74% לצמיתות, ועקב הנכות יש למבקש הקצבה קשיי הליכה (יש צורך באישור של רופא הביטוח הלאומי).

  קצבת נכות מעבודה למקבלי קצבאות אחרות

  • מקבל קצבת נכות מעבודה יוכל לקבל גם קצבת נכות מעבודה בשל פגיעה נוספת בעבודה, ובלבד שסך כל קצבאות הנכות שלו מעבודה לא יעלה על קצבה לפי דרגת נכות של 100%.
  • על מבוטח הזכאי ליותר מקצבה אחת מהמוסד לביטוח לאומי לבחור בתשלום אחת מהקצבאות. אם בחר בקצבת נכות מעבודה במקום קצבת אזרח ותיק או קצבת שאירים קצבת הנכות שלו מעבודה לא תפחת מסכום קצבת הזיקנה או השאירים המגיעה לו.
  • מבוטח הזכאי עקב מאורע אחד גם לקצבת נכות מעבודה וגם לתגמול או למענק לפי חוקים אחרים, יבחר באחת הקצבאות.

   

  המידע במאמר זה הינו מידע כללי בלבד ואינו מהווה חוות דעת משפטית או תחליף לייעוץ משפטי.

  (תמונה להמחשה unsplash)

   יצירת קשר בנושאי שיקום בביה"ח רעות וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

   קול רעות

   דילוג לתוכן