יצירת קשר בנושאי שיקום בביה"ח רעות וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

  קול רעות

  ועדה רפואית – תביעת נכות

  על מנת לקבל מהביטוח הלאומי קצבה עקב נכות יש לעמוד בפני ועדה רפואית שתקבע דרגת נכות ואם הנכות היא לצמיתות או זמנית

  עודכן לאחרונה:24/08/23

  מי שמגיש לביטוח הלאומי בקשה לקצבה עקב נכותו צריך להיבדק בוועדה רפואית. הוועדה מורכבת מרופא מומחה שתפקידו לקבוע את דרגת הנכות וממזכיר שתפקידו לרשום את דברי מבקש הקצבה ואת הפרוטוקול של הוועדה ולדאוג לשמירת זכויותיו של מגיש הבקשה. קיימים מספר סוגים של ועדות רפואית:

  ועדה רפואית לקביעת נכות כללית

   הוועדה הרפואית קובעת אחוזי נכות על פי רשימת המבחנים הרפואיים שבתקנות הביטוח הלאומי. ברשימה מופיע אחוז נכות מוגדר לכל ליקוי רפואי.

  אם לנבדק כמה מחלות, והרופא קבע אחוזים לכל מחלה בנפרד, אחוז הנכות הכולל ייקבע לפי חישוב משוקלל של אחוזי הנכות ולא לפי חיבור של הסכומים שלהם.

  ברשימת המבחנים קיימים ליקויים רפואיים לגביהם נקבע בתקנות שאינם משפיעים על הכושר לעבוד והם לא יילקחו בחשבון בקביעת אחוז הנכות הכללית.

  מי שנקבעו לו אחוזי נכות רפואית בגובה שנקבע בחוק יועבר לשלב ב' והוא קביעת דרגת אי הכושר, במסגרתה בודקים רופא, עובד שיקום ופקיד תביעות באיזו מידה הנכות הרפואית שנקבעה לנפגע משפיעה על כושרו לעבוד ולהשתכר ועל יכולתו לשוב לעבודתו. דרגות אי הכושר הקיימות הן 60%, 65%, 74%, 100%.

  ועדה רפואית לקביעת נכות מעבודה

  הוועדה הרפואית לקביעת נכות מעבודה בודקת אם נכותו של מבקש קצבת הנכות היא תוצאה מפגיעה בעבודה. אחוזי הנכות נקבעים לפי רשימת ליקויים רפואיים ובהתאם לחומרת המצב הרפואי. בהתאם לדרגת הנכות נקבעת הזכאות לקצבה או למענק. כאשר לנפגע כמה ליקויים רפואיים תיקבע דרגת הנכות לפי חישוב משוקלל של אחוזי נכות.

  יש לציין כי הוועדה הרפואית דנה רק בליקויים הרפואיים שנגרמו מהפגיעה בעבודה, וקובעת את דרגת הנכות לפיהם. אם לנפגע יש ליקויים רפואיים שקדמו לתאונה, ויש לכך הוכחות במסמכים רפואיים, הוועדה תפחית את דרגת הנכות שקשורה לליקויים הקודמים

  "תקנה 15"- כאשר לנפגע נקבעת נכות לצמיתות בודקת הוועדה הרפואית אם הנכות שנגרמה לו מהפגיעה בעבודה משפיעה על יכולתו לעבוד בעבודה בה הוא עבד לפני הפגיעה וכן אם הנכות גרמה לו לירידה קבועה של יותר מ-20% מהכנסותיו. בסמכות הוועדה הרפואית להגדיל את דרגת הנכות לצמיתות עד למחצית מדרגת הנכות שנקבעה (אם נקבעה לאדם נכות לצמיתות בשיעור 30% יכולה הוועדה להגדיל את דרגת הנכות שלו עד 45%).

  אם הוועדה הרפואית קבעה כי מצבו הרפואי של הנפגע אינו קבוע היא תקבע לו דרגת נכות זמנית לתקופה של מקסימום שנה. בתקופה זו תשולם לנפגע קצבה בשיעור דרגת הנכות הזמנית.

  "נכה נזקק"- נפגע שנקבעה לו דרגת נכות זמנית נמוכה מ-100% ועקב נכותו הוא אינו מסוגל לעבוד בעבודה כשלהי וגם אין לו הכנסה מעיסוק כלשהו, עשוי להיות זכאי לדרגת נכות זמנית בשיעור של 100%. על הנפגע להגיש תביעה ל"נכה נזקק" וההחלטה בנושא תינתן על ידי "ועדת רשות", שכוללת פקיד תביעות, עובד שיקום ורופא. הדרגה תיקבע לתקופה של עד 4 חודשים.

  דרגת הנכות נקבעת מסיום התקופה בה קיבל הנפגע דמי פגיעה.

  ועדה רפואית בנושא שירותים מיוחדים לנכים

  במסגרת הוועדה הרפואית המטפלת בנושא שירותים מיוחדים לנכים בודק הרופא באיזו מידה זקוק הנכה לעזרת אדם אחר בביצוע חמש פעולות יום-יומיות (לבישה, אכילה, שליטה בהפרשות, רחצה, הליכה בבית) וכן בביצוע שש פעולות של ניהול משק בית (הכנת מזון, הפעלת מכשירים, אחזקת בית, טיפול תרופתי, קניות מחוץ לבית, סידורים מוסדיים כספיים). בנוסף, בודק הרופא האם קיים צורך בהשגחה על התובע למניעת סכנת חיים ממנו ומאחרים.

  בדיקה רפואית לילד נכה

  במהלך ועדה רפואית לילד נכה נמצאים ההורים עם הילד ולא מבוצעת שום בדיקה ללא הסכמתם.  שליחת כל המידע העדכני עשויה לסייע לקיומה של הוועדה הרפואית ללא זימון של הילד. במידת הצורך יבדוק הרופא את הילד בדיקה גופנית ותפקודית. עד גיל 3 – בדיקת ילד עם עיכוב התפתחותי. מעל גיל 3 – בדיקת ילד התלוי בעזרת הזולת.

  שלבי העבודה של הוועדה הרפואית

  1. הרופא מעיין במסמכים בתיק. לאחר העיון מזמין המזכיר את מגיש הבקשה לחדר ומבקש ממנו להציג תעודה מזהה. הרופא ומזכיר הוועדה מוצגים בפני מגיש הבקשה. * אם קיימת היכרות מוקדמת בין הרופא למגיש הבקשה הראשון לא יוכל לדון בתיק.
  2. בדיקת המצב הרפואי.הבדיקה מיועדת לקביעת אחוז נכות. לרופא הוועדה אין סמכות לדון בטיפול רפואי. בחלק הראשון של בדיקת המצב הבריאותי יתבקש מגיש הבקשה לפרט את מחלותיו/ הליקויים הרפואיים מהם הוא סובל והשפעתם על אורח חייו ותפקודו היום-יומי. בהתאם לדברים יחליט הרופא אם יש צורך לבדוק את מגיש הבקשה. אם לדעת הוועדה על מגיש הבקשה להביא מסמכים נוספים היא לא תקבע לו אחוזי נכות רפואית אלא תמתין לחומר הנוסף.
  3. סיכום הדיון וקביעת אחוז נכות רפואית. הרופא יקבע את החלטתו לפי מה שהוצג לפניו. אחוז הנכות נקבע לפי ספר הליקויים בו לכל ליקוי רפואי מופיע אחוז נכות מוגדר. בנוסף, הרופא יקבע את תחילת אחוז הנכות הרפואית ואם היא לתקופה זמנית או לצמיתות. ההחלטה תישלח בדואר בצרוף פרוטוקול הוועדה הרפואית.

   

  תרשים מסכם של סוגי הוועדות הרפואיות ושלבי העבודה של הוועדה הרפואית

   

  פורסם: 20.8.2019

  (תמונה להמחשה unsplash)

   יצירת קשר בנושאי שיקום בביה"ח רעות וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

   קול רעות

   דילוג לתוכן