יצירת קשר בנושאי שיקום בביה"ח רעות וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

  קול רעות

  ביטוח לאומי – קצבת שאירים

  מהי קצבת שאירים, מי זכאי לקבלה, ומה ההליכים שיש לנקוט לשם כך?

  עודכן לאחרונה:15/01/24

  מטרת קצבת שאירים אותה משלם הביטוח הלאומי היא להקטין את הפגיעה ברמת ההכנסה של הקרובים הישירים של הנפטר. מאמר זה יביא את עיקרי החוק. לפרטים מלאים יש לגשת אל סניף הביטוח הלאומי הקרוב אליכם.

  קצבת שאירים – מי זכאי  לקצבה?

  הכלל הבסיסי אומר שקצבת השאירים של הביטוח הלאומי מבטיחה הכנסה חודשית לאלמנ/ ה ויתום של מי שהיה או הייתה  מבוטח/ ת בשעת הפטירה והשלים את "תקופת האכשרה" כלומר  תקופת מינימום שבה משלמים לביטוח הלאומי.

  מהו גובה הקצבה?

  אלמן/ ה בגיל 50-40 בלי ילדים: 1,304 שקל (נכון ל-1.1.24).

  אלמן/ ה בגיל 50 ומעלה בלי ילדים: 1,736 (נכון ל-1.1.24).

  אלמן/ ה בגיל 80 ומעלה: 1,834 שקל (נכון ל-1.1.24).

  אלמן/ ה עם ילד אחד: 2,550 שקל (נכון ל-1.1.24).

  אלמן/ה עם שני ילדים: 3,364 (נכון ל-1.1.24).

  כל ילד נוסף: 814 שקל (נכון ל-1.1.24).

  אלמן/ה המקבלים קצבת אזרח ותיק, וזכאים למחצית מקצבת שאירים: ​868 שקל (נכון ל-1.1.24)

  ילד שהתייתם מאביו ומאמו, יהיה זכאי לקצבת שאירים מכוח כל הורה בנפרד (אם קיימת זכאות לקצבה משני ההורים). סכום הקצבה לכל ילד – 2,158 ש"ח (החל ב- 01.01.2024)

  תוספת ותק: לתוספת ותק זכאים יתומים של מי שהיה מבוטח לפני פטירתו 11 שנים או יותר. שיעור התוספת: בעד כל שנה, מן השנה ה–11 לביטוח – 2% מהקצבה.
  שיעור התוספת המרבי – 50%.

  גמלת שאירים מיוחדת:

  משולמת לאלמנה ויתומים של תושב ישראל, שלא היה מבוטח (מפני שהיה בן 62-60 ומעלה ביום עלייתו). שיעורי הגמלה המיוחדת שווים לשיעורי קצבת השאירים שעל פי חוק הביטוח הלאומי, ללא תוספת ותק.

  למידע על קצבת שאירים מיוחדת

  האם ניתן לקבל גם קצבת זיקנה וגם קצבת שאירים?

  אלמנ/ה בגיל קצבת זיקנה, שצברו תקופת ביטוח כנדרש בחוק (ראה לעיל: תקופת אכשרה), יהיו זכאים לקצבת זקנה מלאה ולמחצית קצבת שאירים. מי שלא צברו תקופת ביטוח כנדרש בחוק, אך הם מבוטחים בביטוח זיקנה, יקבלו מלוא קצבת שאירים (אך לא קצבת זקנה). כאשר ישלימו תקופת ביטוח, יקבלו קצבת זקנה מלאה ומחצית קצבת שאירים.

  עקרת בית המקבלת קצבת זיקנה יכולה לבחור בין קצבת זקנה לקצבת שאירים בגיל הזכאות לקצבת זקנה.

  לגבי עולה ובת זוגו שעלו לארץ לאחר גיל 62-60 במידה ואחד מהם נפטר- בן הזוג ימשיך לקבל גמלת זקנה מיוחדת ליחיד. במידה ואשתו עלתה מתחת לגיל הנ"ל, האלמנה תקבל, לפי תנאי הזכאות, גמלת שארים מיוחדת עד גיל פרישה. כשתגיעה לגיל זה תקבל קצבת זקנה במקום גמלת השארים המיוחדת.

  זכאות למענק חימום למקבלי קצבת שאירים

  משולם אחת לשנה באוקטובר למי שמקבל קצבת שארים, במידה ועונה על הקריטריונים הבאים-

  1. הגיע לגיל פרישה.

  2.מקבל תוספת השלמת הכנסה לקצבת השארים באחד מהחודשים- אוקטובר, נובמבר, או דצמבר באותה שנה.

  3. מתגורר באזור המוגדר "כקר" על פי חוק הבטחת הכנסה חודשיים לפחות.

  המענק משולם באופן אוטומטי במהלך חודש אוקטובר.

  כדאי לדעת:

  את התביעה לקצבת שאירים יש להגיש למוסד לביטוח לאומי תוך שנה מיום הפטירה. אם התביעה הוגשה לאחר 12 החודשים, הזכאי זכאי לקבל את הקצבה רטרואקטיבית בעד תקופה שאינה עולה על 12 חודש.  אם מעסיק הנפטר פיגר בתשלום דמי הביטוח הלאומי, קצבת השאירים לא תפגע. תוספת השלמת הכנסה לקצבת שאירים תשולם במקרים מסוימים, על פי חוק הבטחת הכנסה, כדי להבטיח הכנסה מינימלית.

  כאמור כל הנכתב לעיל מהווה הסבר כללי בלבד, לפירוט לגבי התנאים המדויקים בעניין קצבת שאירים יש לפנות לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריך.

  (תמונה להמחשה unsplash)

   יצירת קשר בנושאי שיקום בביה"ח רעות וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

   קול רעות

   דילוג לתוכן