לוגו דף הבית JDC

ביטוח לאומי- קצבת זקנה

מהי קצבת זקנה?

מאת:  שולה וילר /משפחה מטפלת
עודכן לאחרונה ב-15/02/16
א א א
תקציר:מהי קצבת זקנה? האם כולם זכאים באופן אוטומטי לאותו סכום ?האם צריך לפנות לביטוח לאומי על מנת לקבל את הקצבה או שהיא ניתנת באופן אוטומטי?

קצבת זקנה נועדה להבטיח לתושבי ישראל הכנסה חודשית קבועה לעת זקנה. קבלת הקצבה תלויה בגיל, ובכך שהמבקש היה מבוטח בביטוח הלאומי תקופה נדרשת על פי  חוק. אדם שהמשיך לעבוד לאחר גיל הפרישה או שהכנסותיו מלבד פנסיה גבוהות מסף מסוים תדחה קצבתו עד לגיל המזכה בקבלת קצבה ללא קשר להכנסותיו. מקבלי קצבת זקנה בלבד או בעלי הכנסות נמוכות זכאים בתנאים מסוימים לתוספת השלמת הכנסה.

 קצבת זקנה

השלמת הכנסה השלמת הכנסה מחשבון לחישוב גיל זקנה

מי זכאי לקצבת זקנה?  

תושב ישראל ששילם דמי ביטוח כחוק, במשך  תקופה מינימלית הנקבעת ע"י הביטוח הלאומי הנקראת "תקופת אכשרה".אדם עומד בתנאיה של "תקופת האכשרה" אם היה מבוטח 60 חודשים בתוך 10 השנים האחרונות שקדמו לגיל המזכה בקצבת זקנה; או שהיה מבוטח 144 חודשים לפני שהגיע לגיל המזכה בקצבת זקנה; או שהיה מבוטח 60 חודשים לפחות בתנאי שמספר החודשים שהיה מבוטח מיום שנעשית תושב ישראל בפעם הראשונה גדול ממספר החודשים שבהם לא היה מבוטח.

אישה נשואה זכאית לקצבת זקנה אם עבדה לפחות במשך חמש שנים רצופות מתוך עשר השנים שקדמו לגיל הקצבה, או במשך 144 חודשים, גם אם הם בלתי רציפים. מאז 1996 גם עקרות הבית זכאיות לקצבת זיקנה, בתנאי שעומדות בתנאי של זמן תושבות בישראל לפחות חמש שנים לפני שהגיעה לגיל 65. במקרה זה הן מקבלות רק את קצבת היסוד שאינה כוללת תוספת ותק.

גיל פרישה וגיל זכאות לקצבת זקנה

קיימים שני מועדים הקשורים לקביעת גיל הזכאות לקצבת זקנה: גיל הפרישה, המותנה בהכנסות וגיל זכאות אשר אינו מותנה בהכנסות.

 • גיל הפרישה – הגדרת  "גיל הפרישה"לצורך קצבת זקנה של הביטוח הלאומי הוא הגיל שבו הזכאות לקצבת זקנה תלויה במבחן הכנסות.

מבחן הכנסות לצורך בדיקת זכאות לקצבת זקנה בגיל פרישה (הסכומים בטבלאות  נכונים ל- 1/1/2016):

הכנסות מעבודה

זכאות לקצבת זקנה מלאה

זכאות לקצבת זקנה חלקית

זכאות לקצבת זקנה חלקית/ העדר זכאות לקצבת זקנה עד גיל הזכאות לקצבת זקנה

יחיד

פחות מ- 5,394 ש"ח

בין  5,394 ש"ח ל- 7,690 ש"ח

מעל 7,690 ש"ח

אדם עם בן/בת זוג העונים על ההגדרה על פי חוק ביטוח זקנה

 

פחות מ- 7,193 ש"ח

בין 7,193 ש"ח  ל- 10,773 ש"ח

מעל 10,773 ש"ח

 

הכנסות שלא מעבודה

זכאות לקצבת זקנה מלאה

זכאות לקצבת זקנה חלקית/ העדר זכאות לקצבת זקנה עד גיל הזכאות לקצבת זקנה

יחיד

פחות מ- 16,182 ש"ח

מעל  16,182 ש"ח

אדם עם בן/בת זוג העונים על ההגדרה על פי חוק ביטוח זקנה

 

פחות מ- 21,579 ש"ח

מעל 21,579 ש"ח

הכנסות מעבודה ומחסכונות

זכאות לקצבת זקנה מלאה

זכאות לקצבת זקנה חלקית/ העדר זכאות לקצבת זקנה עד גיל הזכאות לקצבת זקנה

יחיד

מעבודה פחות מ- 5,394 ש"ח

ומהכנסות אחרות פחות

מ- 10,788 ש"ח

מעבודה מעל 5,394 ש"ח

ומהכנסות אחרות מעל 10,788 ש"ח

אדם עם בן/בת זוג העונים על ההגדרה על פי חוק ביטוח זקנה

 

מעבודה פחות מ- 7,193  ש"ח

ומהכנסות אחרות פחות

מ- 14,386 ש"ח

מעבודה מעל 7,193  ש"ח

ומהכנסות אחרות מעל 14,386 ש"ח

 • גיל הזכאות לקצבת זקנה – הגיל שבו הזכאות לקצבת זקנה הינה ללא קשר להכנסות. עד 30 ביוני 2004 גיל זה היה לגברים 70 ולנשים 65. החל ב–1 ביולי 2004 הגיל לנשים עולה בהדרגה, עד שבסופו של התהליך הוא יהיה 70 לגברים ולנשים.אם הזכאות לקצבת זקנה נדחתה עקב הכנסה גבוהה , יזכה מקבל הקצבה (לכשיגיע לגיל המזכה ללא קשר להכנסות כאמור לעיל) לתוספת דחיית קצבה ששיעורה, 5% מן הקצבה (כולל תוספת הוותק) בעד כל שנה של דחית הקצבה.

  באתר המוסד לביטוח לאומי  מחשבון לחישוב גיל הזכאות לקצבת זקנה. המחשבון יסייע לכם לדעת מתי אתם תהיו זכאים לקצבת זקנה לפי תאריך הלידה שלכם.

מהי קצבת זקנה מיוחדת?

תושב ישראל שאינו מבוטח בביטוח זקנה ואינו זכאי לקצבת זקנה בגלל שעלה לארץ לראשונה לאחר גיל 60 – 62 (בהתאם לחודש לידתו), ישלם לו המוסד לביטוח לאומי גמלה מיוחדת על-פי התנאים המפורטים בחוק .
גם תושב חוזר שלא השלים תקופת אכשרה, אבל הוכר כתושב ישראל, יוכל לקבל בתנאים מסוימים גמלת זקנה מיוחדת.

כיצד מחשבים את קצבת הזקנה?

סכומי קצבת הזקנה לחודש (נכון ל- 01/01/2016)

ליחיד/ה

1,531 ש"ח

ליחיד/ה בן/בת 80 ומעלה

1,617 ש"ח

לזוג (הקצבה לזוג מורכבת מקצבה ליחיד וכן תוספת בעבור בת זוג)

2,301 ש"ח

לזוג, שהזכאי לקצבה הוא בן 80 ומעלה

2,387 ש"ח

ליחיד/ה + ילד

2,015 ש"ח

לזוג + ילד
תוספת בעד ילד תשולם רק לאחד מכם

2,785 ש"ח

ליחיד/ה + 2 ילדים ויותר*

2,499 ש"ח

לזוג + 2 ילדים ויותר*

3,269 ש"ח

* התוספת בעד ילד משולמת בעד שני הילדים הראשונים בלבד.

– סכום התוספת בעד כל אחד משני הילדים 484 ש"ח.

– סכום התוספת הבסיסית בעד בן/בת זוג – 770 ש"ח

על סכומים אלה מתווספות התוספות הבאות:

תוספת ותק (ביטוח) תוספת ותק למי שהיה מבוטח יותר מ–10 שנים לפני יום זכאותו לקצבת זקנה בפעם הראשונה.

שיעור תוספת ותק – 2% מן הקצבה בעד כל שנת ביטוח מלאה שלאחר 10 שנות הביטוח הראשונות. בסך הכול לא תעלה התוספת על 50% מהקצבה.

עקרת בית יכולה לקבל בתנאים מסויימים רק 2% תוספת ותק.

תוספת דחיית קצבה –

שיעור תוספת דחיית קצבה – 5% מן הקצבה (כולל תוספת הוותק) בעד כל שנה שתשלום הקצבה נדחה בגלל הכנסות מעבודה מגיל פרישה עד גיל הזכאות לקצבת זקנה.

*אם שני בני הזוג, כל אחד בנפרד, עונים על תנאי הזכאות לקצבת זקנה, יקבל כל אחד מהם קצבה ליחיד.

כיצד מגישים את התביעה לקצבת זקנה?

כדי לקבל קצבת זקנה, יש להגיש תביעה בסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום המגורים על גבי טופס תביעה לקצבת זקנה סמוך ליום שבו הגעת לגיל המזכה בקצבת זקנה, ולא יאוחר מ-12 חודשים מן המועד הזה. אם חודש לידתך אינו רשום בתעודת הזהות שלך, תיחשב כאילו נולדת ב-1 באפריל של שנת לידתך. אם הגשת את התביעה לאחר המועד שנעשית זכאי לקצבה, רשאי המוסד לביטוח לאומי לשלם לך את הקצבה לכל היותר בעד 12 חודשים רטרואקטיבית.

עבור זקנים רבים, קצבת הזקנה לא תמיד מספיקה לשם שמירה על איכות חיים מינימלית, במיוחד לא עבור זקנים שלהם אין מקור הכנסה נוסף. לשם כך קבע המשרד לביטוח לאומי כי זקנים העומדים בקריטריונים מסוימים יזכו להשלמת הכנסה מעבר לקצבת הזקנה.

קצבת השלמת ההכנסה מעבר לקצבת זקנה

קצבת השלמת הכנסה היא קצבה שמשולמת לזקנים בנוסף לקצבת הזקנה במטרה להבטיח שהם יוכלו לקיים עצמם בכבוד. הקצבה אמורה להשלים את הכנסת הזקן לסכום המינימלי ההכרחי לקיומו, במידה ואין לו הכנסות נוספות או שהכנסותיו הנוספות הם מתחת למינימום הנקבע ע"י הביטוח הלאומי.

לפרטים מלאים, על תנאי קבלת הזקנה ותוספות שונות , ניתן לפנות לשירות יעוץ לקשיש בביטוח לאומי. שירות הייעוץ לקשיש פועל בכל סניפי המוסד לביטוח לאומי ומטרתו לסייע לקשישים ובני משפחותיהם בפתרון בעיות האופייניות לגיל המבוגר. השירות פתוח בפני כל קשיש בישראל הזקוק לסיוע. הייעוץ ניתן באווירה חמה ונינוחה. הפונה הקשיש זוכה לאוזן קשבת, ובשעת הצורך מפנה אותו היועץ אל שירותים אחרים בקהילה. לפרטי מחלקות ייעוץ לקשיש – לחץ כאן

נבחרת היועצים שלנו

זקוקים למידע נוסף? ייעוץ פרטני
הרשמו כעת לשיחת ייעוץ אחד על אחד
הייעוץ ללא תשלום, כשירות לציבור של עמותת רעות, ואשל ג'וינט ישראל שיחת ייעוץ בחינם הירשמו כעת

לכתבה זו התפרסמו 58 תגובות

 1. הדסה, 21.1.15

  עבודה למקבל קצבת זקנה
  שלום, אמא שלי מקבלת קצבת זקנה ליחד והיא מעוניינת לדעת האם היא יכולה לעבוד ולקבל תלוש משכורת על כ700ש"ח לחודש.

 2. יפעת קרלמן, עו\"ס רעות- משפחה מטפלת, 26.1.15

  תגובה להדסה
  הדסה שלום,
  אני מבינה שאמא היא מתחת לגיל 70. אם כן, אז ההכנסה המותרת היום ליחיד מעבודה היא 5287 ש"ח. לכן נשמע שאמך תהיה זכאית לקצבת זקנה בהנחה שהיא עונה על שאר הקריטריונים.
  יפעת

 3. רוחמה נחום, 26.4.15

  האורן 7
  לדעתי הזכויות לא מפורטות בשקיפות צריך לפרסם טבלה שבא טור ההכנסות מול טור הסכום של הקיצבה לה זכי האזרח כמובן בהתחשב בגיל

 4. אורית לוי, 2.5.15

  קצבה בסיסית
  חסר סכום הקצבה הבסיסית לחשוב תוספת 2% באם ממשיכים לעבוד עד גיל הפרישה המוחלטת.

 5. תמר, 25.5.15

  הפחתה בהתאם להכנסה המותרת לפי הרכב משפחתי
  מה זה?
  כמה דפים קיבלתי מבטל. וכשנכנס הכסף הפחיתו סעיף זה. אבקש הסבר .תודה!

כתיבת תגובה