ייעוץ חינם וקביעת תור

1-700-700-204*מידע מפורט בטופס יקל עלינו לסייע לך

לעדכן את הקבלות בטרמינל שלהם. מספר התחלה, מספר ע"ר וכו'.na

איך משיגים עובד זר ללא חוק סיעוד?

העסקת עובד זר למי שאינו זכאי לגמלת חוק סיעוד מביטוח לאומי

עודכן לאחרונה:20/05/20

קיימים מספר מקרים שבהם זקנים נמצאים במצב סיעודי ואינם זכאים לגמלת חוק סיעוד. האם במקרים אלה האנשים רשאים להעסיק עובד זר וכיצד ניתן לפנות להגשת הבקשה להוצאת היתר להעסקת עובד זר?

באילו מקרים אנשים סיעודיים אינם זכאים לגמלת חוק סיעוד?

  • אנשים סיעודיים שאינם זכאים לגמלת חוק סיעוד מכיוון שהם מקבלים קצבאות אחרות, כגון:
  1. גמלת שירותים מיוחדים (לנכים כלליים או לנכים שנפגעו בעבודה)– אדם שנמצא במצב סיעודי לפני גיל פרישה, ואינו זכאי לגמלת חוק סיעוד בגלל גילו, זכאי לגמלת שירותים מיוחדים מביטוח לאומי. אדם שכבר מקבל גמלת שירותים מיוחדים והגיע לגיל פרישה יכול לבחור להמשיך לקבל גמלת שירותים מיוחדים במקום גמלת חוק סיעוד.
  2. גמלה לטיפול אישי או להשגחה מאוצר המדינה ( כמו- משרד הביטחון. מי שמקבל גמלה כזו יכול לבחור בין המשך קבלתה לבין קבלת גמלת סיעוד).

תהליך הגשת הבקשה לקבלת היתר להעסקת עובדים זרים:

רישיון להעסקת עובד זר
את הבקשה לקבלת היתר להעסקת עובדים זרים יש להגיש לרשות ההגירה והאוכלוסין במשרד הפנים. רצוי להיעזר בעובדת הסוציאלית מטעם הלשכה הפרטית  שיש לה רישיון לעסוק בכל הנושא של הבאה, תיווך וטיפול בעובדים זרים, שתספק לכם את העובד הזר.

רשימת לשכות פרטיות  

טופס בקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר

למקבלי קצבאות:

את הבקשות יש להגיש בצירוף המסמכים המעידים על זכאות לקצבאות השונות.

למי שאינו זכאי לגמלת סיעוד עקב הכנסות גבוהות:

רשות ההגירה והאוכלוסין מפרסמת נוהל המתייחס לזקנים מגיל פרישה ומעלה, שאינם זכאים לגמלת חוק סיעוד אך מבקשים להעסיק עובדים זרים. זקנים אלו, שלא עברו הערכה תפקודית באמצעות מבחן תלות על ידי המוסד לביטוח לאומי בגלל שאינם זכאים לגמלת חוק סיעוד מחמת גובה הכנסותיהם, יופנו באופן ישיר על ידי רשות האוכלוסין וההגירה לביצוע הערכת תלות במסגרת הטיפול בבקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר. הליך זה כרוך בתשלום אגרת בקשה. זקן, כאמור, יהיה זכאי להיתר להעסיק עובד זר אם הוא צבר במבחן התלות  את הניקוד הנדרש.

לנוהל ביצוע הערכת תלות לקשיש ללא גמלת סיעוד

קריטריונים להעסקת עובד זר

טופס בקשה לביצוע הערכת תלות על ידי רשות האוכלוסין וההגירה

זקנים בני 85 ומעלה

מגיל 85 ומעלה ניתן להגיש בקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר בצירוף אישורים רפואיים המעידים על הצורך בעזרה הסיעודית. המסמכים מועברים לוועדה ובמרבית המקרים מאושרים.

חידוש היתרי העסקת עובדים זרים

היתרים להעסקת עובדים זרים שניתנו בעבר מטעם שירות התעסוקה או יחידת הסמך, שלפיהם יש צורך בעזרה לצמיתות, וכן בקשות של קשישים מגיל 85 ומעלה יוארכו באופן אוטומטי כל עוד לא עברו למסגרת מוסדית שמספקת טיפול סיעודי לזקן.

זקנים המטופלים על ידי אגף השיקום של משרד הביטחון (משפחות שכולות ואלמנות צה”ל)

זקנים אלו, הנמצאים במצב סיעודי, יפנו בבקשה מיוחדת לרשות ההגירה והאוכלוסין של משרד הפנים להעסקת עובדים זרים.

לפנייה זו יש לצרף:

  1. אישור על כך שהם מטופלים באגף השיקום של משרד הביטחון.

2.מסמכים רפואיים.

לפרטים נוספים, פנו למשרד הבטחון, אגף משפחות והנצחה.

לייעוץ חינם בנושא, השאר את פרטיך*מידע מפורט בטופס יקל עלינו לסייע לך

(תמונה להמחשה unsplash)