ייעוץ חינם וקביעת תור

1-700-700-204*מידע מפורט בטופס יקל עלינו לסייע לך

לעדכן את הקבלות בטרמינל שלהם. מספר התחלה, מספר ע"ר וכו'.na

קרן עבודה מרצון בגטאות

מהם התנאים המאפשרים קבלת תשלום כספי חד פעמי באמצעות הקרן לעבודה מרצון בגטאות?

עודכן לאחרונה:13/05/20

בשנת  2007 הודיעה ממשלת גרמניה על הקמת קרן מיוחדת שתשלם פיצויים סמליים בגין עבודה מרצון שנעשתה בגטאות בתקופת השואה. תגובתם של רבים מניצולי השואה לבשורה זו הייתה: “כיצד ניתן לחשוב שרצינו לעבוד בשביל הגרמנים?”. על כן, יש צורך להבין למה בדיוק הכוונה, ומהם התנאים המדויקים המאפשרים קבלת תשלום כספי חד פעמי באמצעות הקרן לעבודה מרצון בגטאות.

“עבודה מרצון בגטאות”?

על פי המפורט בתנאי הזכאות הרשמיים שפרסמו הגרמנים, קורבנות רדיפות הנאצים רשאים לקבל תשלום חד-פעמי של 2,000 יורו דרך קרן עבודה מרצון בגטאות במידה וניצולי השואה הוחזקו בגטו סגור או פתוח ועבדו “ברצון וללא כפייה” במהלך תקופה זו. ברור וידוע כי היהודים נאלצו לעבוד עבודות כפייה מחוסר ברירה. העניין הוא שבעבור רדיפות הנאצים ובכלל זה עבודות הכפייה, קיימות תכניות פיצוי אחרות (כגון קרן “זיכרון אחריות ועתיד”, שהעבירה תשלומים בעבר בעבור עבודות כפייה בגטאות). מלבד זאת, מי שעדיין לא מקבל פיצויים בעבור רדיפות הנאצים יוכל לברר את זכאותו (לפיצויים קבועים או תשלום חד פעמי).

מאחורי קרן העבודה מרצון בגטאות עומדת העובדה ההיסטורית שמעבר לעבודות הכפייה שאותם נאלצו היהודים לבצע מחוסר ברירה, היו יהודים ששהו בגטאות וחיפשו דרך כלשהי להשיג עוד קצת אוכל או הטבות אחרות. לשם כך חלקם חיפשו ומצאו עבודה מסוג כלשהו כגון: עבודת מטבח, ניקיון, אדמיניסטרציה, ועבודה במפעלים (כולל גם ילדים קטנים שקיבלו הוראות מהוריהם לעבוד). אפשרות נוספת היא שהם לא מצאו את העבודה בעצמם אלא נענו לקריאה שהופנתה ליהודים המעוניינים לעבוד בגטו. יש להדגיש בעניין זה כי מי שעבד תחת אלימות או איומי נשק נחשב כעובד כפייה ולא מרצון. לכן, על הממלא את טפסי הבקשה (ראה קישור בסוף המאמר) לשים לב באופן מיוחד לשאלה  4.4 בטופס, שם נדרשים לציין שהעבודה שבוצעה בגטו או מחוצה לו הייתה עבודה שבוצעה “ללא כפייה”. כלומר, מגיש הבקשה: “מצא את העבודה בכוחות עצמו” (במקרה זה, יש לסמן את התיבה הראשונה בסעיף 4.4) או “הוצב בתפקיד על פי דרישה” (במקרה זה, יש לסמן את התיבה השנייה בסעיף 4.4).

אם מגיש הבקשה אולץ לעבוד וסימן את התיבה השלישית בסעיף 4.4, “אולצתי לעשות את העבודה”, עבודה זו תיחשב עבודת כפייה ומגיש הבקשה לא יוכל לקבל תשלום מקרן הגטאות.

קרן עבודה מרצון בגטאות- מניעת תשלום כפול

תנאי עיקרי נוסף, מעבר לעניין העבודה מרצון, הוא שלא התקבל כבר תשלום בעבר בעבור אותה העבודה שצוינה בטפסים לקרן העבודה מרצון בגטאות. הכוונה בעיקר למקרים שבהם התקבל תשלום פנסיה סוציאלית מגרמניה או ממדינה אחרת עבור אותה תקופת עבודה בגטו, או שהתקבל תשלום מהקרן “זיכרון אחריות ועתיד” עבור אותה עבודה באותו הגטו במסגרת עבודות הכפייה. במקרה זה אין זכאות לקבלת המענק החד פעמי מקרן העבודה מרצון בגטאות.

מידע נוסף על  קרן “עבודה מרצון בגטאות”

רק הניצולים עצמם, ולא יורשיהם, רשאים להגיש בקשות לקבלת פיצוי חד-פעמי מקרן זו. יחד עם זאת, היה ומגיש הבקשה נפטר לאחר הגשתה, ישולם הפיצוי החד-פעמי לבן או לבת הזוג החיים או לילדים. ניצולים רבים פונים אל ועידת התביעות בשאלות לגבי מילוי הטפסים ומצב הטיפול בהם. צריך לדעת כי ועידת התביעות אינה קשורה לניהול, יישום או טיפול בבקשות המופנות לקרן זו. גם במקרה של ספק בזכאות לקבלת כספים מהקרן (למשל במקרה של שהות קצרה יחסית בגטו) מומלץ להגיש את הבקשה לקבלת הפיצוי.

את הבקשה יש להגיש על גבי טופס מיוחד.

בטבלת מיצוי הזכויות לניצולי השואה  ניתן למצוא גם דף הסבר נלווה שיעזור לכם במילוי הטופס.

(תמונה להמחשה unsplash)