יצירת קשר בנושאי שיקום בביה"ח רעות וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

  קול רעות

  הקשר בין מצב כלכלי לאישור גמלת חוק סיעוד של ביטוח לאומי

  הכנסות הזקן מהוות קריטריון לאישור גמלת חוק סיעוד. מהי תקרת ההכנסות המקסימלית לזכאות ומה ניתן לעשות כשחוצים אותה?

  עודכן לאחרונה:23/05/23

  מהי גמלת חוק סיעוד?

  אדם שהגיע לגיל הפרישה וזקוק לעזרת אדם אחר בביצוע פעולות היום-יום או זקוק להשגחה בבית למען בטיחותו עשוי להיות זכאי לגמלת סיעוד. האדם הזכאי לגמלת סיעוד יכול לבחור שירותים בהתאם למצבו, מתוך סל השירותים, הכולל: טיפול אישי בבית, ביקור במרכז יום, אספקת מוצרי ספיגה, אספקת לחצן מצוקה ושירותי כביסה.

  איך מקבלים גמלת סיעוד?

  תנאי הסף:

  1. אדם שהגיע לגיל פרישה
  2. גמלת חוק סיעוד מגיעה רק לתושב ישראל
  3. אינו מקבל קצבאות אחרות למימון טיפול אישי
  4. גמלת חוק סיעוד תלויה במבחן הכנסות

  שלב ראשון – מילוי טפסים:

  מתחת לגיל פרישה: אדם שעוד לא הגיע לגיל פרישה וזקוק לעזרה במשימות היומיום צריך להגיש לביטוח הלאומי בקשה לשירותים מיוחדים. בפרק הזמן שלאחר הגשת הבקשה ועד קבלת התשובה ניתן לבקש שירות טרום סיוע.

  אדם מגיל פרישה עד גיל 90: צריך לפנות לביטוח לאומי בבקשה לגמלת חוק סיעוד. להגשת הבקשה ניתן להיעזר בחברות סיעוד או בעובדת הסוציאלית האזורית.

  שלב שני – הערכת תלות:

  מגיל פרישה ועד גיל 90: לאחר הגשת הבקשה תבוא אחות לבית המטופל על מנת להעריך את רמת התפקוד שלו.

  מעל גיל 90: יכול לבחור בין הערכת תלות של אחות מטעם הביטוח הלאומי לבין הגשת הערכה של פסיכוגריאטר.

  שלב שלישי – קבלת תשובה:

  קבלת תשובה מביטוח לאומי תוך חודש וחצי מיום הגשת הבקשה.

  שלב רביעי – בניית תוכנית טיפול, המרת שעות הגמלה לשירותים.

  השירותים כוללים: מוצרי ספיגה, השתתפות במימון עובד זר, מטפל או מטפלת ישראלי בבית, לחצן מצוקה או קהילה תומכת, ביקור במרכז יום לקשיש

   

  תרשים בנושא קבלת גמלת חוק סיעוד. התרשים מסכם את הטקסט בנושא שמופיע לפניו

  מהי תקרת ההכנסות לזקן?

  זכאותו של הזקן לגמלת סיעוד וגובה הגמלה שתוענק לו נקבעים על פי מבחן תלות הבודק את רמת תפקודו העצמאית בבית, ובהתאם למצב הכנסתו של הזקן על פי מצבו המשפחתי. לפירוט תקרת ההכנסות לזכאות לגמלת חוק סיעוד, ראו טבלה:

  טבלת מבחני הכנסה נכון לינואר 2023

   

  במקרה של יחיד – הכנסה מעל 15,827 ש"ח שוללת זכאות לגמלה. במקרה של זוג – הכנסה מעל 23,740 ש"ח שוללת זכאות לגמלה.

  אילו הכנסות נלקחות בחשבון? הכנסות ברוטו מעבודה כשכיר או כעצמאי, הכנסות מפנסיה, הכנסה מקצבאות הביטוח הלאומי, הכנסה מנכס, כל הכנסה אחרת לפי סעיף 2 לפקודת המסים כמו: הכנסות מרווחי הון וכו'.

  אילו הכנסות לא נלקחות בחשבון?  רנטות המשולמות לניצולי שואה מחו"ל וקצבת נכי רדיפות הנאצים המשולמת על ידי האוצר, לא נכללות בחישוב לצורך קביעת זכאות לגמלת חוק סיעוד ולצורך קביעת גובה הגמלה. תשלומים מביטוחים סיעודיים אינם נכללים אף הם בחישוב הכנסות לצורך בדיקת הזכאות.

  אילו הוצאות מופחתות מההכנסה? 

  תשלום לפי פסק דין למזונות, הוצאות עבור החזקת בן/בת הזוג במוסד סיעודי, שכר דירה שמשלם מגיש התביעה -במקרה בו  מגיש התביעה שוכר דירה ומשכיר דירה, ההוצאות על שכר דירה יופחתו מההכנסות משכר דירה. למשל- אם יש למגיש התביעה הכנסה של 5,000 ₪ מדירה שהוא משכיר והוא משלם 3,000 ₪ בחודש על דירה שהוא שוכר. בחישוב ההכנסות יילקחו בחשבון רק 2,000 ₪ על הדירה שהוא משכיר.

  במידה ומגיש התביעה לגמלת סיעוד אינו עומד במבחן ההכנסה, לא תתקיים הערכה תפקודית והתביעה לגמלת סיעוד תדחה.

  מה קורה כששני בני זוג בעלי הכנסות מעבר לתקרה זקוקים לגמלת חוק סיעוד?

  אם שני בני הזוג במצב סיעודי, ההכנסה שלהם מחושבת לפי מצב משפחתי של יחיד עבור כל אחד מבני הזוג.

  מה אפשר לעשות אם נדחים על רקע הכנסות?

  במידה וההכנסה חוצה את תקרת ההכנסות והתביעה לגמלת סיעוד נדחית עקב כך, ניתן להתייעץ עם עובדת סוציאלית בשירות לאזרח הוותיק באגף הרווחה המקומי, ולבדוק האם קיימות אפשרויות אחרות לסיוע.

  איך ניתן לקבל רישיון לעובד זר ללא גמלת חוק סיעוד?

  זקן הסובל מקשיים בתפקוד ו/ או זקוק להשגחה בבית, אך לא עבר את מבחן ההכנסה של ביטוח לאומי, יכול לפנות (עצמאית או בסיוע לשכה פרטית) לביצוע הערכת תלות על ידי רשות האוכלוסין וההגירה, ויהיה זכאי להעסיק עובד זר אם יעמוד בקריטריונים לקבלת היתר להעסקת עובד זר. על כך אפשר לקרוא כאן.

  ישנם מקרים בהם ניתן לקבל היתר העסקת עובד זר גם ללא מבחן תלות-

  • זקן מגיל 85 ומעלה יכול לפנות לוועדה מקצועית מייעצת ברשות האוכלוסין וההגירה, עם מסמכים רפואיים מפורטים המציינים את הצורך שלו בהשגחה וטיפול צמוד, תוך התייחסות לתפקודו.
  • חולה העומד להשתחרר מבית החולים המציג אבחנה רפואית מטעם רופא בית החולים המציינת את הצורך ברצף טיפולי, השגחה וסיעוד 24 שעות ביממה, וכן את התאריך המשוער לשחרור החולה מבית החולים, יכול לפנות לוועדה המקצועית המייעצת לצורך קבלת היתר להעסקת עו"ז. מדובר בהיתר זמני לתקופה של חצי שנה בלבד, כאשר לצורך הארכת תוקף ההיתר יידרש המבקש לעמוד בנהלים הרגילים. היתר לפי סעיף זה יאפשר העסקת עובד זר הנמצא כבר בישראל בלבד ולא יהא ניתן להביא עובד זר  מחו"ל על סמך אותו היתר.
  • במקרה של חולה אונקולוגי, תהליך הוצאת היתר ההעסקה מהיר יותר. יש לפנות לרשות האוכלוסין וההגירה בצירוף טופס בקשה ואישור רפואי מהמחלקה האונקולוגית בה האדם מטופל. חשוב לציין שמדובר בהיתר העסקה שיש לחדשו מדי חצי שנה.
  פורסם: 15.7.2015
  (תמונה להמחשה unsplash)

   יצירת קשר בנושאי שיקום בביה"ח רעות וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

   קול רעות

   דילוג לתוכן