יצירת קשר בנושאי שיקום בביה"ח רעות וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

  קול רעות

  מקבל קצבת סיעוד? ייתכן שמגיעות לך הטבות

  מי שמקבל מהביטוח הלאומי קצבת סיעוד זכאי לקבל הטבות נוספות במוסדות וארגונים דוגמת משרד הבריאות, הביטוח הלאומי וחברת החשמל

  עודכן לאחרונה:05/04/22

  לאנשים המקבלים קצבאות מהביטוח הלאומי יש זכויות גם במוסדות וארגונים נוספים, הנותנים להם הנחות והטבות כל זמן שהם מקבלים את קצבאות הביטוח הלאומי. כתבה זו תעסוק בזכויות שנותנים גופים שונים למקבלי קצבת סיעוד. המידע מעודכן לינואר 2022.

  ביטוח לאומי

  ההטבה: פטור מדיווח ותשלום דמי ביטוח למעסיק עובד זר לצוך טיפול סיעודי.

  זכאים להטבה: מקבל גמלת סיעוד שמעסיק עובד זר פטור מדיווח ותשלום דמי ביטוח על תוספת השכר שהוא משלם באופן פרטי לעובד הזר שמעל סכום הקצבה, עד לסכום של 5,500 שקל בחודש.

  קבלת ההטבה: הפטור מדיווח שוטף ניתן בתנאי שהמעסיק משלם את השכר בהעברה בנקאית לחשבון הבנק של העובד הזר או בהמחאה על שם העובד הזר שמופקדת בחשבונו.

  חשוב לדעת, אם העובד הזר יגיש בקשה לקבלת קצבה מהביטוח הלאומי (כמו דמי פגיעה בעבודה, דמי לידה וכדומה), אנו נבקש ממך וממנו מסמכים המעידים על תשלום השכר, כגון תדפיס חשבון הבנק שבו בוצעו הפקדות השכר בהמחאות או בהעברה בנקאית, כדי לחשב את הקצבה המגיעה לו.

  לבירורים ניתן לפנות למוקד הטלפוני 6050* או למרכז המידע והתמיכה לאזרחים ותיקים ובני משפחתם 9696*.

  משרד הבריאות

  ההטבה: סיוע במימון מכשירי שיקום וניידות (תותבות שונות, כסאות גלגלים, הליכונים מיוחדים ועוד)

  למידע בנוגע ל-איך בוחרים כיסאות גלגלים, ניתן להיכנס לקישור המצורף.

  זכאים להטבה: תושבים בעלי נכות קבועה השוהים בקהילה וזקוקים למכשירי שיקום וניידות.

  קבלת ההטבה: את הבקשה לסיוע יש להגיש לפני רכישת המכשיר. לצורך הגשת הבקשה יש לפנות לרופא המשפחה בקופת החולים בה חבר המבקש.

  לפרטים נוספים ניתן לפנות ללשכת הבריאות המחוזית הקרובה למקום מגורי המבקש.

  משרד הפנים – רשות האוכלוסין וההגירה

  ההטבה: העסקת עובד זר.

  זכאים להטבה: מקבלי גמלת סיעוד ברמה 3 ומעלה וכן מי שנקבעה לו גמלה בשיעור זה והגמלה הופחתה עקב הכנסות; מקבלי גמלת סיעוד שנקבעו להם לפחות 4.5 נקודות בהערכת תלות; מקבלי גמלת סיעוד בני 90 ומעלה שנקבעו להם לפחות 4 נקודות בהערכת התלות.

  קבלת ההטבה: תוצאות בדיקת התלות של המבוטח נמסרות ישירות מהביטוח הלאומי לרשות ההגירה.

  חברת החשמל

  ההטבה: 50% הנחה עבור 400 קוט"ש ראשונים בתשלום חשבון החשמל.

  זכאים להטבה: מקבלי גמלת סיעוד ברמה 5 או ברמה 6; מקבלי גמלת סיעוד ברמה 4 שמלאו להם 90 שנה; מי שנקבעה להם גמלה בשיעור זה אך הגמלה הופחתה עקב הכנסות.

  קבלת ההטבה: הביטוח הלאומי מעביר לחברת החשמל רשימות של מי שעשויים להיות זכאים להנחה. ההנחה אמורה להינתן אוטומטית. חשבון החשמל צריך להיות על שם הזכאי ובתעריף ביתי בלבד. אם לזכאי יותר מחשבון חשמל אחד על שמו עליו להסדיר את ההנחה מול חברת החשמל.

  הקרן לרווחת ניצולי השואה

  ההטבה: עזרה במימון מטפל/ ת ל-50 שעות טיפול בלבד למשך חודשיים מיום השחרור מאשפוז. 

  זכאים להטבה: ניצול שואה שהשתחרר מאשפוז בבית חולים ואינו מקבל גמלת סיעוד מביטוח לאומי, ובתנאי שההכנסה החודשית של הניצול אינה עולה על סכום ההכנסה המקסימלי שנקבע על ידי הרשות לזכויות ניצול שואה במשרד האוצר.

  קבלת ההטבה: בזמן האשפוז יש להגיש בקשה באמצעות העובד הסוציאלי בבית החולים בו הניצול מאושפז או לפנות לקרן לרווחת ניצולי השואה בישראל.

  ההטבה: עזרה במימון מטפל/ת בשווי 9 שעות שבועיות
  זכאים להטבה: ניצולי שואה הזכאים לגמלת סיעוד ברמה 4 ומעלה, וכן ניצולי שואה שצברו 6 נקודות בהערכת התלות.
  קבלת ההטבה: יש לפנות ישירות לקרן לרווחת ניצולי השואה, עם אישור מהביטוח הלאומי על הזכות לגמלת סיעוד.

   

  ועידת התביעות

  ההטבה: עזרה במימון מטפל/ ת בשווי תשע שעות שבועיות.

  זכאים להטבה: מקבלי גמלת סיעוד ברמה 3 ומעלה, שהם ניצולי שואה.

  קבלת ההטבה: בטופס התביעה לגמלת סיעוד בכסף אתם מתבקשים למלא את נספח א׳ – בקשה לוועידת התביעות, והביטוח הלאומי יעביר את המידע לוועידת התביעות.

   

  רשות המים

  ההטבה: כמות מים נוספת של עד 3.5 מ"ק לחודש בתעריף הנמוך.

  זכאים להטבה: מקבלי גמלת סיעוד (למידע נוסף ומקיף בנושא לגמלת סיעוד, היכנסו למאמר: ביטוח לאומי חוק גמלת סיעוד) ברמה 3 ומעלה וכן מי שנקבעה לו גמלה בשיעור זה אך היא הופחתה עקב הכנסות.

  קבלת ההטבה: הביטוח הלאומי מעביר לרשות המים את הרשימות של מי שעשויים להיות זכאים להטבה. כתובת המגורים של הזכאי צריכה להיות מעודכנת במשרד הפנים. ההטבה אמורה להינתן אוטומטית.

  רשות מקומית

  ההטבה: הנחה במסי ארנונה. גובה ההנחה נקבע על ידי הרשות המקומית.

  זכאים להטבה: מקבלי גמלת סיעוד.

  קבלת ההטבה: הביטוח הלאומי מעביר לרשויות המקומיות רשימות של מי שעשויים להיות זכאים להנחה. ההנחה ניתנת לפי הכללים של כל רשות ולכן יש לפנות לרשות המקומית.

   

   

   יצירת קשר בנושאי שיקום בביה"ח רעות וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

   קול רעות

   דילוג לתוכן