יצירת קשר בנושאי שיקום בביה"ח רעות וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

  קול רעות

  ביטוח לאומי – חוק סיעוד (גמלת סיעוד)

  במסגרת חוק סיעוד של ביטוח לאומי יינתנו לזכאים שירותי סיעוד בעזרה בפעולות היום-יום ובניהול משק הבית

  עודכן לאחרונה:17/01/24

  חוק ביטוח גמלת סיעוד הוא החוק המרכזי שבבסיס הסיוע של המדינה לקשישים שזקוקים לעזרה בתפקוד יום-יומי ומעוניינים להישאר לגור בביתם.

  גמלת סיעוד (חוק סיעוד) של ביטוח לאומי – תנאי הזכאות

  • תושב/ת ישראל שהגיע לגיל הפרישה.
  • מגורים– גמלת סיעוד של ביטוח לאומי מאפשרת זכאות למי ששוהה בביתו או בדיור מוגן. מי שמאושפז במוסד סיעודי יוכל להיות זכאי לגמלה רק אם הוא שוהה במחלקה לעצמאיים או לתשושים. לא יהיה זכאי לגמלה מי שננמצא במחלקה סיעודית, מחלקה לתשושי נפש, בבית חולים גריאטרי, או במוסד בו רוב הוצאות האחזקה ממומנות על חשבון גוף ציבורי (משרדי ממשלה, רשויות מקומיות וכדומה). על מי שהתחיל לקבל גמלת סיעוד ומעוניין להתגורר בבית אבות, למלא טופס אישור על מגורים במוסד ולשלוח אותו לסניף שלו, כדי לבדוק את המשך זכאותו לגמלה. זכאי לגמלת סיעוד שמאושפז בבית חולים כללי- יוכל להמשיך ולקבל את הגמלה בבית החולים במהלך 30 הימים הראשונים לאשפוז בלבד. מי שאינו מקבל גמלת סיעוד ומאושפז בבית חולים או אמור להתאשפז בטווח של חודש  יוכל להגיש בקשה לגמלת סיעוד באופן מיידי. לבקשה יש לצרף אישור רפואי מבית החולים הנקרא: "סיכום ביניים".
  • מבחן הכנסות– הזכאות לגמלת סיעוד נקבעת בהתאם להכנסתך. סכום ההכנסה והשפעתו על גמלת הסיעוד משתנה בהתאם למצב המשפחתי. אם שני בני הזוג סיעודיים, ההכנסה תחושב לפי מצב משפחתי של יחיד עבור כל אחד מבני הזוג.
  • הקשיש אינו מקבל קצבת שירותים מיוחדים מביטוח לאומי או קצבת עזרה לזולת ממשרד הביטחון.
  • הקשיש נמצא זקוק לעזרתו של אדם אחר בביצוע פעולות היום-יום בתוך הבית (להתלבש, להתרחץ, לאכול, לטפל בהפרשות, להתהלך בבית וכדומה), או זקוק להשגחה בביתו למען בטיחותו ובטיחות הסובבים אותו. לצורך הבדיקה התפקודית, תגיע לבית אחות שתבדוק את מצבו. במקרים שההגבלה בתפקוד היא זמנית, תינתן גמלת סיעוד של ביטוח לאומי לתקופה זמנית. הזכאות נקבעת לפי מבחן תלות על ידי מעריך מטעם הביטוח הלאומי (אח/ ות, פיזיותרפיסט/ ית) בביקור בבית הקשיש.
  • מי שמקבל קצבה לשירותים מיוחדים לנכים קשים (לנכה שנפגע בעבודה או לנכה כללי) מהביטוח הלאומי, או מקבל גמלה לטיפול אישי או להשגחה מאוצר המדינה, יצטרך לבחור בין הקצבה שהוא מקבל לבין גמלת הסיעוד. מי שמקבל את הטבה של עזרת הזולת מטעמים רפואיים או הטבה של ליווי ממשרד הביטחון, לא יוכל לקבל גמלת סיעוד מביטוח לאומי.
  • מי שמקבל ממשרד הביטחון תוספת למימון צרכים מיוחדים, יוכל לקבל אותה ביחד עם גמלת הסיעוד מביטוח לאומי.

  גמלת סיעוד לעולים חדשים

  עולה חדש אשר נמצא במצב סיעודי יכול להיות זכאי לגמלת סיעוד עם עלייתו לארץ (הזכאות לגמלה תחל ביום השמיני לעלייתו).

  לצורך קבלת הגמלה על העולה למלא תביעה לגמלת סיעוד ולצרף מידע על הכנסות מחו"ל ומסמכים רפואים. את התביעה יש להגיש לביטוח הלאומי.

  מועד תחילת הזכאות לגמלה

  במסגרת תיקון לחוק ביטוח סיעוד, הוקדם מועד תחילת הזכאות לגמלת סיעוד לתום 7 ימים מיום הגשת התביעה לביטוח לאומי, כלומר החל מהיום השמיני שלאחר הגשת התביעה לגמלה.

  אם לא ניתן לקבוע זכאות במסלול המהיר, יישלח מעריך תלות מוקדם ככל האפשר לביתו של התובע לאחר שישוחרר מהאשפוז.

  תביעה במקרה של ניתוח:

  במקרה שהתביעה מוגשת מעל לחודש לפני מועד ניתוח:

  • אם התובע מעוניין בכך, תיערך לו בדיקת תלות לפני הניתוח.
  • אם התובע מעוניין שזכאותו תיבחן לאחר הניתוח, הטיפול בתביעה יחל בחודש שלפני מועד הניתוח.

  במקרה שעברו 90 ימים מתחילת האשפוז ולא ידוע עדיין מהו מועד השחרור, התביעה תידחה.

  חוק הסיעוד – קבלת גמלת סיעוד בזמן אשפוז

  מי שמאושפז בבית חולים יכול להגיש את תביעה לגמלת סיעוד במהלך תקופת האשפוז.

  התובע יתבקש להעביר למוסד לביטוח לאומי את סיכום הביניים או סיכום השחרור כאשר יתקבלו.

  אם  ניתן יהיה לקבוע לגבי זכאות לגמלה על סמך המסמכים הרפואיים, הזכאות תיקבע במסלול מהיר ללא בדיקת תלות.

  תחילת הזכאות (למי שאושרה זכאותו לגמלה):

  זכאות רגילה תתחיל ביום השמיני שלאחר מועד הגשת התביעה.

  זכאות קצרת מועד תתחיל ביום הגשת התביעה.

  למי שיישאר מאושפז למעלה מ-30 ימים, התביעה תטופל בהתאם לכללים שנקבעו לגבי זכאים לגמלה המאושפזים בבית חולים.

  אם לא ניתן לקבוע זכאות במסלול המהיר, יישלח מעריך תלות מוקדם ככל האפשר לביתו של התובע לאחר שישוחרר מהאשפוז (תיתכן דחיית הביקור בבית ל-3 ימים לאחר השחרור מהאשפוז).

  הערכה תפקודית על ידי רופא גריאטר

  מי שמלאו לו 90 יכול לבחור להיבדק על ידי רופא מומחה בגריאטריה במקום על ידי מעריך מטעם הביטוח הלאומי. את הבדיקה יכול לבצע רק רופא מומחה בגריאטריה במסגרת עבודתו בבית חולים או במרפאה ציבורית. הרופא הגריאטר צריך למלא את נספח ב' בטופס התביעה,  ותובע הקצבה צריך להגישו יחד עם התביעה.

  ביטוח לאומי חוק סיעוד – זכויות לבעלי תעודת עיוור בסיעוד

  בהתאם להסדר מיוחד בין המוסד לביטוח לאומי, השירות לעיוור והמרכז לעיוור, עיוורים בודדים (קשיש בודד הוא אדם המתגורר בגפו, אדם המתגורר עם בן זוג נכה או סיעודי– הכוונה לבן זוג שמקבל קצבת שר"מ או סיעוד בעצמו, אדם המתגורר עם ילדים ו/ או נכדים קטינים) נושאי תעודות עיוור יקבלו גמלת סיעוד ללא צורך במבחני תלות.

  קשיש המתגורר עם בן או בת המשרתים כחיילים סדירים בצה"ל, יכול להגיש בקשה. כל פנייה תבחן לגופו של עניין.

  גמלת הסיעוד מקבילה לגמלת שירותים מיוחדים (שר"מ) ולכן, אדם שקיבל גמלת שירותים מיוחדים לפני גיל זקנה ועבר את גיל הזקנה ימשיך לקבל גמלת שירותים מיוחדים ולא גמלת סיעוד.

  סיעוד קצר מועד מביטוח לאומי

  אנשים הזקוקים לעזרה מיידית למועד קצר, בדרך כלל לאחר אשפוז בבית חולים רגיל ולא שיקומי. לאחר אשפוז כתוצאה משבר של יד או רגל או דלקת ריאות עם חום גבוה, רשאים לבקש מביטוח לאומי "סיעוד קצר מועד". על מנת להגיש בקשה ל"סיעוד קצר מועד", מגישים את טופס הבקשה הרגיל לגמלת סיעוד של ביטוח לאומי בצירוף הערכה רפואית מקצועית של רופא המצורפת לטופס הבקשה. על פי המלצה זו תקבע פקידת התביעות בביטוח הלאומי אם יהיה זה מסלול קצר מועד. את הטופס ניתן להגיש באמצעות עובדת סוציאלית של בית החולים. הזכאות לביטוח גמלת סיעוד קצר מועד של ביטוח לאומי היא מיידית עם ההגעה הביתה.

  שיעורי גמלת סיעוד של ביטוח לאומי

  הגמלה נקבעת על פי ניקוד שנקבע במבחן התלות של ביטוח לאומי.

  קיימות 6 רמות זכאות לקצבת סיעוד, שנקבעות לפי יכולת התפקוד. בכל רמה ניתן לשלב בין קצבה בכסף לשירותי סיעוד הכוללים: טיפול אישי בבית, ביקור במרכז יום, מוצרי ספיגה, לחצן מצוקה ושירותי כביסה.

  תוספת שעות לזכאים לגמלת סיעוד המעסיקים מטפל ישראלי: המוסד לביטוח לאומי נותן תוספת של שעות טיפול לזכאים לגמלת סיעוד ברמות התלות הגבוהות המעסיקים מטפל ישראלי ואינם מעסיקים כלל מהגר עבודה (עובד זר – כל מה שצריך לדעת על העסקת עובדים זרים בקישור), או לבעלי היתר להעסקת עובד זר שהוקפא. הביטוח הלאומי מעביר את המידע על תוספת השעות לארגונים הנותנים את שירותי הסיעוד, ואין צורך להגיש בקשה לקבלת התוספת.

  רמות גמול ושעות טיפול (ינואר 2021, פעימה 3 ברפורמת הסיעוד):

  רמת גמול 1: בין 2.5 ל-3.5 נקודות תלות, 5.5 שעות טיפול שבועיות

  רמת גמול 2: בין 3.5 ל-4.5 נקודות תלות, 10 שעות טיפול

  רמת גמול 3: בין 5 ל-6 נקודות תלות, 17 שעות טיפול שבועיות (14 למעסיק עובד זר)

  רמת גמול 4: בין 6.5 ל-7.5 נקודות תלות, 21 שעות טיפול שבועיות (18 שעות למעסיק עובד זר)

  רמת גמול 5: בין 8 ל-9 נקודות תלות, 26 שעות טיפול שבועיות (22 שעות למעסיק עובד זר)

  רמת גמול 6: בין 9.5 ל-10.5 נקודות תלות, 30 שעות טיפול שבועיות (26 שעות למעסיק עובד זר)

  מהי גמלת סיעוד בכסף?

  החל ב-1.11.2018 מקבלי קצבת סיעוד יכולים לקבל חלק מהקצבה או את כולה בכסף במקום שירותי הסיעוד. סכום הקצבה ואפשרויות הבחירה משתנה בהתאם לרמת הקצבה.

  רמת תלות 1: קצבה בכסף – 1,475 שקל (החל ב-1.9.2023)

  רמת תלות 2: ניתן להחליף עד 4 שעות טיפול לקצבה בכסף. כל שעת טיפול שווה ל-215 שקל בחודש.

  רמת תלות 3: ניתן להחליף עד 4 שעות שבועיות לקצבה בכסף. קצבה בשווי 4 שעות היא בסך 858 שקל בחודש. ניתן להחליף עד 6 שעות שבועיות לקצבה בכסף – קצבה בשווי 6 שעות היא 1,287 שקל לחודש. אפשרות זו מותנית בבדיקה ואישור של עו"ס מהביטח הלאומי.

  רמת תלות 4: ניתן להחליף עד 4 שעות שבועיות לקצבה בכסף. קצבה בשווי 4 שעות היא בסך 858 שקל בחודש. ניתן להחליף עד 7 שעות שבועיות לקצבה בכסף – קצבה בשווי 7 שעות היא 1,502 שקל לחודש.

  רמת תלות 5: ניתן להחליף עד 4 שעות שבועיות לקצבה בכסף. קצבה בשווי 4 שעות היא בסך 858 שקל בחודש. ניתן להחליף עד 9 שעות שבועיות לקצבה בכסף – קצבה בשווי 9 שעות היא 1,931 שקל לחודש.

  רמת תלות 6: ניתן להחליף עד 4 שעות שבועיות לקצבה בכסף. קצבה בשווי 4 שעות היא בסך 858 שקל בחודש. ניתן להחליף עד 10 שעות שבועיות לקצבה בכסף – קצבה בשווי 10 שעות היא 2,146 שקל לחודש.

   מי שמעסיק מטפל צמוד יכול לקבל את כל קצבת הסיעוד בכסף לפי התנאים האלה:
  • המטפל מועסק לפחות 12 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע.
  • המטפל אינו בן משפחה.
  • המטפל מועסק בשכר על פי חוזה כתוב.
  • אם אתה מעסיק עובד זר – אתה צריך שיהיה לך היתר של רשות האוכלוסין וההגירה להעסקת עובד זר, והעובד צריך להיות שוהה כדין בישראל.
  • אם אתה ממתין להחלטת הוועדה ההומניטרית של רשות האוכלוסין וההגירה בנוגע להיתר, תוכל להמשיך ולקבל את הקצבה, עד להחלטת הוועדה.

  למאמר המלא על גמלת סיעוד בכסף .

  האם אפשר להשתמש בגמלת הסיעוד לתשלום עבור בית אבות? עבור שהייה בנופשון (למשל במקרה של יציאת העובדת לחופשת מולדת)?

  את שעות הסיעוד אפשר לנצל לטיפול בבית או בבית אבות- דיור מוגן או בית אבות לתשושים או עצמאיים, אלא אם כן רוב השהות שם ממומנת על ידי גוף ציבורי כלשהו. גמלת סיעוד בכסף אפשר לקבל רק אם מעסיקים מטפלת צמודה לפחות ל-12 שעות ביממה, מינימום 6 ימים בשבוע. כלומר, לא ניתן להשתמש בגמלת הסיעוד על מנת לשלם את הנופשון/ בית אבות.

  איך לתבוע גמלת סיעוד מביטוח לאומי?

  כדי לקבל גמלת סיעוד של ביטוח לאומי יש למלא טופס תביעה לגמלת סיעוד ולמסור אותו לפקיד התביעות בסניף המוסד לביטוח לאומי שבמקום המגורים. המתקשה במילוי טופס התביעה יוכל לקבל עזרה מפקיד התביעות של הביטוח הלאומי או מעובדי שירות הייעוץ לקשיש בסניף הביטוח הלאומי או באמצעות פנייה לחברת סיעוד. אם הפנייה נעשית בעת אשפוז בבית חולים, ניתן להיעזר בעובדת סוציאלית של בית החולים. בטופס התביעה יש לקבל חוות דעת מן הרופא המטפל ולצרף אישורים על הכנסות. כדאי לציין בטופס התביעה כי יש לתאם את ביקור המעריך עם מישהו מבני המשפחה.

  ביקור המעריך בבית הקשיש

  במסגרת הערכת תלות בודק מעריך מטעם ביטוח לאומי מעריך את התפקוד היומיומי כדי לבדוק אם הנבדק זכאי לעזרה מביטוח לאומי

  מה בודקים?

  • יכולת להתרחץ כולל צורך בהשגחה בעת רחצה.
  • יכולת להתנייד בתוך הבית. חשוב לספר על נפילות.
  • שליטה בסוגרים.
  • אכילה- יכולת לחמם, להגיש ולאכול.
  • הצורך בהשגחה למניעת סיכון לאדם או לאחרים (בעיקר אצל אנשים עם ירידה קוגנטיבית משמעותית).
  • יכולת להתלבש לבד.

  רצוי מאוד שבעת ביקור המעריך בבית הקשיש תהיה נוכח אתה או בן משפחה אחר המעודכן במצבו של הקשיש.

  חשוב לדרוש מהמעריך שבא לבקר תעודת עובד של ביטוח לאומי.

  גמלת סיעוד של ביטוח לאומי ניתנת לקשיש על פי מצב תפקודו במשימות היום-יום ולא על פי מצב בריאותו, לכן חשוב להדגיש את הקשיים שהקשיש מתמודד איתם יום-יום.

  החוק מגדיר את זכאות הקשיש לגמלת חוק סיעוד של ביטוח לאומי לפי מידת עצמאותו רק בביתו ולא בחוץ, לכן קשיי ניידות מחוץ לבית אינם רלוונטים. מבחן התלות בודק את יכולת הקשיש להתלבש, להתרחץ, לאכול, לטפל בהפרשות, להתהלך בבית, או האם הקשיש נמצא זקוק להשגחה בבית  למען בטיחותו (בשל  ירידה בזיכרון  או מצב פסיכו-גריאטרי כאשר הוא מסכן את עצמו או את הסביבה).

  ב-2014, בעקבות כינוס ועדה מיוחדת של הביטוח הלאומי הוחלט לערוך שינוי מהותי בגישה להערכת התלות ולעבור מתהליך של בדיקה כוללת וזהה לכל הזקנים המגישים תביעה לגמלת סיעוד, לבדיקה המותאמת למצבו של כל זקן. במסגרת זאת לא בכל מקרה תידרש הדגמה, ויהיו מקרים בהם ההערכה תסתיים לאחר ראיון. לדוגמה- במקרה של אדם סיעודי המרותק לכיסא גלגלים או למיטה, המדווח כי הוא תלוי לחלוטין בתפקוד שלו באדם אחר, כאשר בנוסף יש מידע רפואי שמעיד על כך, והמעריך שמגיע מביטוח לאומי מתרשם אף הוא, הבדיקה תסתיים ללא צורך בהדגמה, אלא לאחר ראיון בלבד.

  על פי הגישה החדשה הדגמה תתבצע רק במקרים בהם לא ניתן להגיע למסקנה על מידת התלות של האדם מתצפית עקיפה בפעולה אחרת. למשל- אדם שמחזיק ומציג את התרופות שלו לא יצטרך להדגים רחיצת ידיים עם סבון.

  החמרה

  אם לא אושרה לקשיש הגמלה המרבית של חוק סיעוד של ביטוח לאומי וחלה התדרדרות במצבו ניתן לפנות לביטוח הלאומי ולבקש בדיקה מחודשת בשל החמרה בצירוף האישורים המתאימים המעידים על החמרה בתפקודו.

  הגשת ערעור על החלטת הביטוח הלאומי

  ניתן לערער על החלטת הביטוח הלאומי בדבר הזכאות לגמלת סיעוד של ביטוח לאומי ושיעורה אפילו כמה פעמים. קיימות מספר דרכים לערער על החלטת המוסד לביטוח לאומי.  למאמר המלא על הדרכים להגשת ערעור לחץ כאן.

  אילו שירותים יינתנו לזכאים לגמלת סיעוד של ביטוח לאומי?

  להלן סל השירותים שמתוכו ייבחרו השירותים לזכאי לגמלת סיעוד של ביטוח לאומי, כל זמן שהשירותים קיימים במקום מגוריו ואפשר לספק לו אותם.

  • עזרה של מטפלת– שירותי הסיעוד שהמטפלת הסיעודית נותנת הם: טיפול סיעודי אישי (הלבשה, אכילה, רחצה, טיפול בהיגיינה אישית, החלפת מוצרי ספיגה ומצעים, ניידות בבית ומחוץ לבית, השגחה). עזרה בניהול משק הבית (סידור וניקוי הבית- פעולות הסדר והניקיון יבוצעו בחדרי הבית שבהם משתמש הקשיש: במטבח, בפינת האוכל, בחדר האמבטיה, בשירותים, בחדר השינה (אם בן הזוג ישן בנפרד, גם בחדר השינה הנוסף) ובחדר מגורים (סלון) אחד בדירה, טאטוא, ניגוב אבק, שטיפת רצפות בחדר הקשיש (לא רק ניגוב), אחזקה בסיסית של ניקיון המטבח, ניקיון היגייני של האמבטיה והשירותים, בישול אוכל, תוך התאמה למצב התזונתי של הקשיש, כביסה קלה ביד או כביסה במכונת כביסה, גיהוץ, קניות וסידורים מחוץ לבית. פעולות הניקיון אינן כוללות עבודות יסודיות כמו ניקוי חלונות, תריסים, קירות, ניקוי יסודי של תנור, הזזת ריהוט כבד וכדומה). עזרה בנטילת תרופות (סיוע לקשיש בעת נטילת התרופות שנרשמו לו על ידי הרופא המטפל, והוכנו למטפל מראש, להזכיר לקשיש  לקחת תרופות ו/או להגיש לו את התרופות בעת הצורך, להגיש לקשיש כוס מים לנטילת התרופה, סיוע טכני בנטילת התרופות: להגיש לו את התרופה, לקרב אותה לפיו, לסייע לו בתנוחה נכונה שתקל עליו בנטילת התרופה, לחצות את הטבלייה וכדומה)

  • חשוב לדעת:
   • שירותי הטיפול אישיים לקשיש והמטפל לא צריך לענות על צרכים של בני משפחה אחרים.
   • הטיפול אינו כולל שירותים שנועדו לסייע בטיפול הרפואי בקשיש, או שירותים שנועדו לשנות את תנאי מגוריו, או עזרה בקניית ציוד לבית, או עזרים אישיים וכדומה.
   • קשיש שאושפז בבית חולים יהיה זכאי לקבל שירותי סיעוד במשך 30 הימים הראשונים לאשפוז. תכנית הטיפול בזמן האשפוז תהיה על פי צרכי הקשיש ובתיאום עם בני משפחתו. לאחר השחרור מבית החולים יהיה אפשר להשלים את שעות הטיפול החסרות.
   • שעת עבודה של מטפלת = שעת סיעוד שבועית.
  • מרכז יום לקשישים– מרכזי יום לקשיש הם מסגרות יומיות המיועדות לאזרחים ותיקים הגרים בביתם, ומתקשים בניהול משק הבית בגלל ירידה בתפקוד. המרכזים נותנים מענה טיפולי, ומאפשרים לקשיש להישאר בביתו עם משפחתו, ולהימנע מעזיבת הבית והקהילה. המרכזים מספקים תחת קורת גג אחת פעילויות חברתיות ותרבותיות לצד טיפולים מקצועיים.המרכזים פועלים בין הימים ראשון עד חמישי מהבוקר ועד הצהריים, וחלקם פעילים גם ביום שישי.

   שירותי מרכזי היום:
   • הסעות מבית הקשיש למרכז היום וחזרה לביתו ברכב שמותאם לתפקודו – כולל סיוע בעלייה ובירידה מהרכב.
   • ארוחת בוקר וצהריים
   • טיפול אישי, רחצה, סיוע בגילוח וכדומה.
   • פעילות חברתית ותעסוקתית כמו הרצאות, חוגים וסרטים.
   • פעילות גופנית, ריפוי בעיסוק ופיזיותרפיה.
   • בדיקת אחות וטיפול סוציאלי.

   עלות הביקור משתנה בהתאם לרמת הקצבה שאתה מקבל:

   • רמות 1 עד 3 – ביקור אחד בשבוע במרכז יום שווה ל- 2 שעות טיפול בבית בשבוע
   • רמות 4 עד 6 – ביקור אחד בשבוע במרכז יום שווה ל- 2.45 שעות טיפול בבית בשבוע
   כלומר, אם אתה זכאי לקצבת סיעוד ברמה 2, תוכל לבקר במרכז יום לקשיש פעם בשבוע, ולקבל 8 שעות טיפול שבועיות בביתך במקום 10 שעות הטיפול שלהן אתה זכאי.
   ההשתתפות כרוכה בתשלום נוסף בסך 15 ש"ח לכל ביקור.
  • אספקה של  מוצרי ספיגה,  כגון חיתולים, סופגנים, סדיניות וכו'. המוצרים מותאמים לקשיש על פי צרכיו ומובאים לביתו אחת לחודש. ניתן להזמין את המוצרים ישירות מחברות אליהן מפנה ביטוח לאומי.
  • שירותי כביסה: מי שזכאי לקצבת סיעוד יכול לקבל שירותי כביסה. השירות קיים רק בחלק מהיישובים. השירות כולל: איסוף הכביסה מביתך והחזרתה, כיבוס, ייבוש וקיפול הכביסה. כביסה אחת של 5 ק"ג בחודש – שווה לרבע שעה מסך השעות שלהן אתה זכאי. לדוגמה, אם אתה זכאי ל-10 שעות טיפול בבית בשבוע, תוכל לעשות כביסה 4 פעמים בחודש ולקבל 9 שעות טיפול בשבוע.
  • לחצן מצוקה: מי שזכאי לקצבת סיעוד יכול לקבל שירותי לחצן מצוקה. לחצני מצוקה מחוברים למוקד מאויש, שעונה לקריאות לעזרה של קשישים שנקלעו למצוקה, 24 שעות ביממה.ניתן לקבל את השירות תמורת רבע שעת טיפול בשבוע, ללא עלות נוספת. לדוגמה, אם אתה זכאי לקצבת סיעוד ברמה 2, תוכל לקבל לחצן מצוקה ו-9.45 שעות טיפול בשבוע, במקום 10 שעות טיפול ללא לחצן מצוקה.

  העובדת הסוציאלית במחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית קובעת בתיאום עם הקשיש ובני משפחתו באילו שירותים הם מעוניינים להשתמש. כלומר, תכנית הטיפולים של הקשיש נקבעת בהסכמה משותפת. כמו כן, היא המקשרת בין הקשיש ובני משפחתו לבין ספקי השירותים הללו.

  שירות טרום סיעוד

  שירות זה מאפשר לקבל מטפלת הביתה, מהיום למחר, עד שתאושר העזרה מהביטוח הלאומי. השירות ניתן לתקופה מוגבלת בהתאם לשיקולים מקצועיים. השירות ניתן ללא תשלום על חשבון חברת הסיעוד. חברת הסיעוד גם מסייעת בהגשת הבקשה לביטוח הלאומי.

  פורסם: 7.5.2015
  (תמונה להמחשה unsplash)

   יצירת קשר בנושאי שיקום בביה"ח רעות וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

   קול רעות

   דילוג לתוכן