יצירת קשר בנושאי שיקום בביה"ח רעות וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

  קול רעות

  מי חייב בדמי מזונות להורה קשיש?

  על פי חוק, קיימת בישראל חובה של ילדים לדאוג למזונות להוריהם המזדקנים

  עודכן לאחרונה:31/07/23

  הורים קשישים, אשר אינם יכולים לספק את צרכיהם הכלכליים, זכאים, על פי חוק המזונות, לדרוש תמיכה כלכלית מילדיהם, במידה והם מבוססים מבחינה כלכלית. חוק זה, המתבסס על אחריות הדדית המתקיימת בתוך המשפחה, מאפשר גם לרשויות המדינה ולרשויות מקומיות לתבוע ולחייב בן משפחה לשלם מזונות, במידה ולהורה הקשיש אין אפשרות לשלם עבור הוצאות אשפוזו בבית אבות, במוסד סיעודי.

  תמיכה כלכלית בהורה קשיש

  חוק המזונות קובע כי בנוסף לחובה הבסיסית לסיפוק מזונות לבן הזוג ולילדיו הקטינים, חלה  חובה לדאוג למזונות גם לשאר בני המשפחה, ביניהם, הורים והורי בן-זוג.

  בנוסף קובע החוק כי אדם חייב במזונות גם כלפי הורי הוריו שלו ושל בן-זוגו; כלומר, סבו וסבתו ובמזונות של סבו וסבתו של בן-זוגו.

  על-פי החוק, חובת סיפוק המזונות להורים זקנים תחול רק במידה שמתקיימים שלושה תנאים:

  1. לבנו של הקשיש נשארה הכנסה מספקת לאחר שסיפק את הצרכים הכלכליים של עצמו, של בן-זוגו ושל הילדים הקטינים שלו והילדים הקטינים של בן-זוגו.
  2. בן המשפחה הנזקק לתשלום המזונות אינו יכול, על אף מאמציו, לספק צרכיו מעבודה, מנכסיו או ממקור אחר ולכן אין מנוס מתשלום מזונות עבורו.
  3. בן המשפחה הנזקק למזונות אינו יכול לקבל מזונות מבן-זוגו או מהוריו או מעיזבון, ואינו יכול לקבלם מבן-משפחה הקודם לאותו אדם, בסדר הקירבה המשפחתית. על ילד בוגר חלה חובה לתמוך כלכלית בהוריו, אולם זאת בתנאי שנשארים בידיו אמצעים כספיים, לאחר סיפוק צרכי משפחתו הכוללים את אשתו וילדיו. על ההורים הקשישים להוכיח שאין להם שום הכנסות ושהם אינם יכולים לכלכל את עצמם ממקורות כמו משכורת מעבודה או מנכסים, וכי בנם מבוסס דיו כדי לפרנס את בני משפחתו ובנוסף לכך לתמוך כלכלית בהוריו.

   גם הורה קשיש שמקבל קצבה מביטוח לאומי רשאי להגיש תביעת מזונות נגד ילדיו, אולם עליו להוכיח שסכום הקצבה אינו מספיק לקיומו.

   יש נסיבות בהן בית המשפט רשאי לפטור אדם מתשלום חלקי או מלא של מזונות להוריו או הורי הוריו הקשישים. פטור שכזה יכול להינתן במידה ובן המשפחה הנזקק למזונות התנהג אל האדם שממנו הוא דורש עתה מזונות באופן שלילי ופגע בו בצורה פיזית או נפשית קשה.

   לבית המשפט יש אפשרות לשנות את מה שנקבע בהסכם, בוויתור ובפסק-דין, במקרה בו הנסיבות עליהן התבסס מלכתחילה השתנו. החוק גם קובע מתי ובאילו מקרים מסתיימת הזכות למזונות.

  חיוב ילדים לשאת בעלות החזקת הוריהם במוסדות

  אחת ההשלכות המעשיות החשובות של החוק בתחום דיני המזונות היא הזכות לחייב ילדים בוגרים לשאת בעלות החזקת הוריהם במסגרות מוסדיות. מגורים אלו במוסד לטיפול ממושך נחשבים כחלק מזכותו של ההורה למזונות ומוסדרים באופן מפורש בכללים שקבעו משרד העבודה והרווחה ומשרד הבריאות לגבי השתתפות ילדיו של הזקן במימון מגוריו במעון או במוסד.

  הנהלים בנושא הזה הם:

  1. לגבי מעונות לזקנים עצמאיים ולתשושים: כאשר כל מקורותיו הכלכליים של הזקן אינם מספיקים להוצאת החזקתו במעון, תפנה המחלקה לשירותים חברתיים לכל ילדיו בדרישה לסייע בדמי ההחזקה, בכפוף לחוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), תשי"ט-1959. לצורך העניין, יילקחו בחשבון גם הכנסות בן/ בת הזוג של ילדי הזקן תוך התחשבות בהרכב המשפחתי שלהם- מספר הילדים הקטינים. הוראות תע"ס קובעות כיצד יחושב הסכום בו יחויבו ילדיו של הזקן לצורך החזקת הוריהם במעון. ההשתתפות תיעשה עד לסך עלות המגורים בבית האבות.
  2. לגבי מעונות לזקנים סיעודיים ותשושי נפש: כאשר לחולה אין בן/ בת-זוג, ונכסיו שלו עצמו אין בהם כדי לממן את עלות האשפוז, תופנה הדרישה להשתתפות במימון האשפוז לילדיו הבוגרים של החולה, בהתאם לחוק לתיקי דיני המשפחה (מזונות), תשי"ט-1959. ילדיו של הזקן ישתתפו במימון האשפוז לפי יכולתם הכלכלית.
  3. לגבי מחלקות סיעוד מורכב נדרשת השתתפות עצמית של החולה או משפחתו ליום אשפוז. לצורך הנחה באמצעות ועדת החריגים קופות החולים דורשות ניירת כספית מכל הילדים הבוגרים – במידה וחסרה ניירת (לדוגמה בן סרבן) לא תינתן הנחה.

  היקף המזונות ואופן סיפוקם

  החוק קובע כי היקף המזונות, מידתם ודרכי סיפוקם ייקבעו על-ידי בית המשפט. בית המשפט יקבע את גובה דמי המזונות בהתאם לנסיבות, לפי צרכיו של הזכאי למזונות ולפי יכולתו של החייב במזונות. כל זאת במידה ואין הסכם בין הצדדים. בתי המשפט המוסמכים לדון בתביעה של בן משפחה למזונות הם בתי המשפט לענייני משפחה. כפי שמציין החוק, בית המשפט יקבע מהו שיעור המזונות בהם חייב אדם בהתאם לנסיבותיו של כל מקרה ומקרה: בית המשפט יבחן מהם צרכיו של הזכאי ומהי יכולתו הכלכלית של החייב.

  המדינה תובעת מזונות עבור הקשיש

  חוק שירותי הסעד קובע כי במידה שנזקק לא תבע מזונות מחייב או לא גבה אותם, זכאים שר הרווחה, או רשות מקומית, לתבוע ולגבות אותם בשם הנזקק על פי הרשאתו, או אף ללא הרשאתו. בפועל, בכל הנוגע לקשישים, השימוש בחוק זה נעשה בעיקר בהשמה של קשישים בבית אבות.

  השימוש בחוק זה על ידי הורים קשישים אינו נרחב והחוק מיושם בעיקר על ידי רשויות שונות של המדינה. לדוגמה, כאשר מדובר בדרישה להשתתפות בהוצאות הכרוכות באשפוזו של הקשיש במוסד סיעודי או בבית אבות. משרד הבריאות ומשרד הרווחה יכולים להגיש תביעת מזונות נגד ילדי הקשיש בשם ההורה, ולתבוע מהם תשלומים עבור האשפוז במוסד. יש לציין שתביעת המזונות על ידי רשויות המדינה, לא צריכה את אישור ההורה הזקן.

   

  המידע במאמר זה הינו מידע כללי בלבד ואינו מהווה חוות דעת משפטית או תחליף לייעוץ משפטי.

  פורסם: 12.2.2014

  (תמונה להמחשה unsplash)

   יצירת קשר בנושאי שיקום בביה"ח רעות וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

   קול רעות

   דילוג לתוכן