יצירת קשר בנושאי שיקום בביה"ח רעות וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

  קול רעות

  התעללות והזנחה של זקנים בישראל

  למרות היקפם המצומצם של המחקרים, ניתן להסיק כי התעללות בזקנים קיימת גם בארץ

  עודכן לאחרונה:27/06/21

  רקע תיאורטי

  1. התעללות והזנחה של זקנים הוכרה כבעיה חברתית חובקת עולם.
  2. התעללות והזנחה עלולות להתרחש בכל שכבות האוכלוסייה, ללא הבדל ברמה הסוציו–אקונומית או ברמת ההשכלה.
  3. המושגים התעללות והזנחה מתארים פגיעה בזקנים. יש להקפיד להשתמש במושגים אלה כי:

       א. חוק העונשין, פגיעה בחסרי ישע, 1989, הגדיר במפורש התנהגויות אלה כעבירה פלילית.

       ב. על מנת להבחין בין ההתנהגויות הפוגעות כלפי זקנים לבין סוגי האלימות האחרים במשפחה (כלפי נשים וילדים).

  הגדרה:

  התעללות היא פעולה חד פעמית או התנהגות המתרחשת בתדירות, הפוגעת באחד או יותר מהמישורים: פיזי, מיני, נפשי, רגשי וכלכלי ובדרך כלל נגרמת על ידי אדם (אנשים) מסביבתו הקרובה של הזקן. התוצאה: הפרת זכויות, שינוי באורח חיי הזקן, סבל, נזק, עלייה ברמת הסיכון ופגיעה בשלומו ובטחונו של הזקן (אלון, 2005).

  התעללות כוללת:

  התעללות פיסית-

  גרימת כאב או פגיעה פיזית הבאה לידי ביטוי בחבלות, בדחיפות, בסטירות, בדקירות, בכוויות, ובקשירה פיזית וקשירה כימית (מתן מינון יתר של תרופות הרגעה).

  תקיפה מינית- מגע מיני מכל סוג שהוא שמתבצע ללא הסכמת הזקן/ ה.

  התעללות פסיכולוגית – גרימת סבל נפשי על ידי התייחסות אל הזקן כאל ילד, הדבקת כינויים ותוויות, השפלות, איומים, צעקות.

  ניצול כלכלי- ניצול ושימוש לא חוקי ולא הולם ברכושו ומשאביו של הזקן.

  הפרת זכויות – נסיון לכפות על האדם הזקן את צורת מגוריו, הגבלת תנועותיו.

  הזנחה – חסך בצרכים בסיסיים או שירותים חיוניים לבריאות הזקן (מזון, תרופות, טיפול רפואי, סיוע בתפקוד), בידוד, נטישת הזקן על ידי בן משפחה או מטפל בשכר. התוצאה: הפרת זכויות, שינוי באורח חיי הזקן, סבל, נזק, עלייה ברמת הסיכון ופגיעה בשלומו ובטחונו של הזקן (אלון, 2005).

  היקף התופעה ומאפייניה

  בארץ, לא הייתה קיימת מודעות מספקת לתופעת ההתעללות בזקנים עד סוף שנות השמונים. במהלך שנות התשעים, בוצעו בארץ מספר מחקרים בתחום. למרות היקפם המצומצם, ניתן היה להסיק כי התעללות בזקנים והזנחתם, קיימת בארץ (גרין, 1997; זועבי, 1994, 2000;  לבנשטיין ורון, 1995, 2000; רונן ונייקרוג, 1993). רק לאחרונה בוצע סקר מקיף הבוחן את ממדי התופעה והיקפה (איזיקוביץ', לבנשטיין ווינטרשטיין, 2005). במחקר השתתפו 1045 זקנים שנדגמו באופן אקראי ומייצג. מן המחקר עולה כי:

  –  18.4% מכלל הזקנים היו חשופים  לסוג פגיעה אחד או יותר (התעללות פיזית ומינית, מילולית, הגבלת חופש וניצול כלכלי).

  –  2% מהזקנים נחשפו לאלימות פיזית ומינית.

  –  8.1% דיווחו על התעללות מילולית.

  –  2.7% סבלו מהגבלת חופש.

  –  6.6% נוצלו כלכלית.

  –  18.1% מהזקנים דיווחו על הזנחה.

  מיהו הקורבן למעשי התעללות?

  גם נשים וגם גברים עלולים ליפול קורבן למעשי התעללות והזנחה, אולם חלקן של הנשים רב יותר. בדרך כלל הקורבנות בני 75+, סובלים/ ות ממוגבלות פיזית ו/ או מנטאלית ובשל כך גוברת תלותן בפוגע. מגורים משותפים עם הפוגע נמצאו כמנבא חזק להתרחשות התעללות. עוד נמצא כי הקרבנות מבודדים/ ות חברתית ולהם רשת תמיכה מצומצמת.

  מי הוא  הפוגע?

  הפוגעים/ ות הם על פי רוב בני משפחה, מטפלים עיקריים (בני זוג או צאצאים בוגרים אשר לעתים תלויים בהוריהם מבחינה כלכלית או מבחינת מקום מגורים. נסיבות אלה עלולות ליצור חיכוך, מתח וקונפליקטים אשר עלולים להסתיים בפגיעה בהורה).

  הרצאה בנושא: מניעת התעללות והזנחה בקרב זקנים / ד"ר שרה אלון, אשל

  (תמונה להמחשה unsplash)

   יצירת קשר בנושאי שיקום בביה"ח רעות וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

   קול רעות

   דילוג לתוכן