יצירת קשר בנושאי שיקום בביה"ח רעות וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

  קול רעות

  ייפוי כוח מתמשך כאלטרנטיבה לאפוטרופסות

  מהו ייפוי כוח מתמשך, מהי אפוטרופסות ומה ההבדל בין השניים?

  עודכן לאחרונה:27/06/21

  אפוטרופסות היא אמצעי משפטי, במסגרתו ממנים אדם אחר לטפל בענייניו של אדם שאינו מסוגל לדאוג לעצמו ולנהל את חייו באופן עצמאי. כשמדובר באדם אשר לתקופה זמנית או קבועה לא מסוגל לנהל את ענייניו הכספיים, משפטיים ובריאותיים, בשל מחלה, התדרדרות תפקודית חדה, ירידה במצב הקוגניטיבי, בית המשפט ישקול מינוי אפוטרופוס. במקרים אלה יש להוכיח בפני בית המשפט את רמת המוגבלות של האדם בניהול תחומים שונים בחייו. בית המשפט הוא שמכריע האם למנות אפוטרופוס כללי על כל תחומי חיי האדם, או אפוטרופוס חלקי לתחומים מסוימים כמו: גוף או רכוש. כמו כן, בית המשפט הוא שקובע האם למנות לאדם אפוטרופוס קבוע או זמני, מי יהיה האפוטרופוס.

  איך ממנים אפוטרופוס?

  על מנת למנות אפוטרופוס יש להגיש לבית המשפט בקשה למינוי אפוטרופוס ובה, בין השאר, פרטיו של האדם לו רוצים למנות אפוטרופוס, פירוט הסיבות לבקשה, והאם יש צורך באפוטרופוס קבוע או זמני. לבקשה יש לצרף חוות דעת של פסיכיאטר או פסיכוגריאטר המתארים את מצבו של האדם, ומעידים על כך שהוא אינו מסוגל לדאוג לענייניו. בבקשה למינוי יש לציין מי מעוניין להתמנות, יש צורך גם בכתבי הסכמה של בני המשפחה למינוי. אדם שבית המשפט מינה לו אפוטרופוס מכונה בשפה המשפטית "חסוי". האפוטרופוס מוסמך לקבל החלטות משפטיות בשמו של החסוי בכל נושא הקשור לחייו. (למאמר המלא על תהליך הגשת הבקשה למינוי אפוטרופוס לחץ כאן).

  ההבדל בין אפוטרופסות לייפוי כוח מתמשך

  "ייפוי כוח מתמשך" הוא הסדר משפטי שהוסף במסגרת תיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. התיקון מבטא תפיסה חברתית חדשה ביחס לאנשים עם מוגבלויות, אשר שמה במרכז את זכותו של כל אדם לחיות את חייו בהתאם לבחירותיו ולרצונו. תפיסה חברתית זו מדגישה את יכולותיו של האדם ולא את מוגבלותו, ומכירה בחובתה של המדינה לאפשר לכל אדם למצות את יכולותיו באמצעות קידום ופיתוח של מנגנוני תמיכה, סיוע והגנה, גם אם יכולותיו או כשרותו המשפטית הוגבלו, מסיבה כלשהי, באופן זמני או קבוע.

  כיום קיימים בחוק שלושה הסדרים שמטרתם לסייע ולתמוך באדם המתקשה לנהל את ענייניו בעצמו, בהתאם לבחירתו ולרצונו:

  ייפוי כוח מתמשך

  תמיכה בקבלת החלטות

  אפוטרופסות

  ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל 18), לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד כאשר לא יוכל לטפל בכך בעצמו, בתנאי שהוא מבין את המשמעות, המטרות והתוצאות של מתן ייפוי הכוח המתמשך.

  האדם (הנקרא "הממנה") בוחר מרצונו בשלב בו הוא מבין ומסוגל לקבל החלטות ולבצען מי יטפל בענייניו וכיצד יראו חייו אם וכאשר מצבו ישתנה לרעה (התדרדרות במצבו). ההתדרדרות במצבו יכולה לנבוע כתוצאה מתאונה, מחלות זיקנה (כגון דמנציה), מוגבלות נפשית ומוגבלות שכלית העלולות לפגוע בכושר השיפוט של האדם.

  הדרך לעשות זאת היא על ידי מינוי של מיופה כוח שיהיה מוסמך לפעול בשם אותו אדם בעתיד כאשר לא יוכל עוד לקבל או לבצע החלטות הנוגעות לענייניו בעצמו. הממנה יכול לתת ייפוי כוח מתמשך לכלל ענייניו, האישיים (כולל הרפואיים) והרכושיים או רק לחלקם.

  על מיופה הכוח לפעול על פי הנחיות הממנה, עליו לחתום ולאשר בכתב בפני עורך דין (או בפני בעל מקצוע בייפוי כוח רפואי) את הסכמתו לתוכן ייפוי הכוח המתמשך, לרבות ההנחיות המקדימות הנכללות בו. במקרים שההנחיה היא בלתי אפשרית לביצוע, בלתי חוקית או כאשר ביצועה יפגע פגיעה חמורה בממנה – אסור למיופה הכוח לפעול לפיה. במקרה כזה הוא יכול לפנות לבית המשפט ולבקש ממנו לתת הוראות כיצד לפעול.

  ייפוי כוח מתמשך בעניינים אישיים: מתייחס לרווחתו האישית של האדם, לצרכיו היום-יומיים, למקום מגוריו, לבריאותו, לענייניו הגופניים, הנפשיים או החברתיים. עניינים אישיים כוללים גם עניינים רפואיים, אך ניתן גם לערוך "ייפוי כוח מתמשך רפואי" שמתייחס לעניינים הבריאותיים בלבד.

  ייפוי כוח מתמשך בענייני רכוש: מתייחס לטיפול בכלל נכסיו, כספיו והתחייבויותיו של האדם.

  הממנה יכול לקבוע קביעה כללית- כי מיופה הכוח הוא האדם המוסמך לקבל בשמו החלטות עתידיות ולהשאיר למיופה הכוח את שיקול הדעת לגבי תוכן ההחלטות, או שהוא יכול לפרט מהו רצונו לגבי תוכן ההחלטות שיתקבלו בנושאים השונים וזאת באמצעות קביעת "הנחיות מקדימות".
  לדוגמה: הממנה יכול לקבוע בענייניו האישיים הרפואיים את סוג או זהות המטפל המועדפים עליו או לקבוע בענייניו האישיים שמקום מגוריו בעתיד יהיה ביתו וכי המעבר לסידור חוץ ביתי יעשה בנסיבות מסוימות בלבד או לקבוע במסגרת הטיפול בענייניו הרכושיים כי מיופה הכוח ימכור או ישכיר את ביתו בעת נסיבות מסוימות או להנחותו להשקיע את כספיו בדרך מסוימת.

   

  (תמונה להמחשה unsplash)

   יצירת קשר בנושאי שיקום בביה"ח רעות וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

   קול רעות

   דילוג לתוכן