היעדרות מעבודה עקב מחלת בן משפחה

החוק קובע מספר תנאים בהם יכולים עובדים להיעדר מהעבודה בעקבות מחלה של בן משפחה (בן זוג, ילד, הורה)

עודכן לאחרונה:15/12/19

חוק דמי מחלה ותקנות דמי מחלה קובעים תנאים מסוימים בהם יכולים עובדים להיעדר מהעבודה עקב מחלת בן משפחה (בן זוג, ילדים, הורים) ולזקוף את ההיעדרות על חשבון תקופת המחלה שנצברה להם.

מחלת בן או בת זוג

עובדים ועובדות זכאים לזקוף עד ששה ימי היעדרות בשנה, על חשבון תקופת המחלה שנצברה לזכותם, אם בני או בנות זוגם חלו ונעשו תלויים לחלוטין בעזרת הזולת בפעולות היום-יום. במקרה שבן הזוג חלה במחלה ממארת יכולים עובדים שעבדו לפחות שנה אצל אותו מעסיק לזקוף עד 60 ימי היעדרות בשנה על חשבון תקופת המחלה הצבורה לזכותם או על חשבון ימי החופשה המגיעים להם, לפי בחירתם.

 מחלת ילד

מחלה של ילדים שטרם מלאו להם 16 שנים: אם בן או בת הזוג הם עובדים שכירים זכאי עובד לזקוף עד 8 ימים היעדרות בשנה על חשבון תקופת המחלה שנצברה לו וזאת בתנאי שבן או בת הזוג לא נעדרים באותו זמן מעבודתם מכוח אותה זכות; אם בן או בת הזוג הם עובדים עצמאים  ניתן לזקוף עד 8 ימים בשנה, בתנאי שבני הזוג עסקו באותו זמן במשלח ידם, ולא נעדרו מהעסק  אם הילד נמצא בהחזקתם הבלעדית של העובדים, או שהעובדים הם הוריהם היחידים של הילד הם יכולים לזקוף עד 16 ימים בשנה על חשבון תקופת המחלה שלהם.

מחלה קשה של ילדים שטרם מלאו להם 18 שנים: עובדים זכאים לזקוף ימי היעדרות בשל מחלה קשה של ילד שטרם מלאו לו 18 שנים ונמצא עמם על חשבון תקופת המחלה שנצברה לזכותם או על חשבון ימי החופשה המגיעים להם, לפי בחירתם: עד 90 ימים בשנה של היעדרות; עד 110 ימים בשנה של היעדרות – אם מתקיים אחד מהתנאים הבאים: בן או בת זוגם של העובדים לא נעדרו מעבודתם מכוח אותה זכות/ הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית של העובד/ העובדים הם הוריהם היחידים של הילד.

מחלת הורים

עובדים זכאים לזקוף עד ששה ימי היעדרות בשנה על חשבון תקופת המחלה שנצברה לזכותם בשל מחלת הורה (מאמר בנושא שילוב עבודה לצד טיפול בהורים מבוגרים) שלהם או של בני זוגם, אם ההורה נעשה תלוי לחלוטין בעזרת הזולת בפעולות יום-יום.

זאת אם מתקיימים שלושת התנאים הבאים: בן או בת הזוג הם עובדים שכירים והם לא נעדרים מעבודתם בשל מחלת אותו הורה; ההורה לא נמצא במוסד סיעודי; אחיהם או אחיותיהם לא מימשו, באותו פרק זמן, את הזכות להיעדר עקב מחלת ההורה על חשבון תקופת המחלה שנצברה לזכותם.

הורים לאדם עם מוגבלות

עובדים שהם הורים של אדם עם מוגבלות, זכאים לזקוף ימי היעדרות לצורך מתן סיוע אישי לילדיהם המחייב היעדרות מהעבודה עד 18 ימי היעדרות בשנה, וכן עד 52 שעות בשנה, על חשבון תקופת המחלה שנצברה לזכותם או על חשבון ימי החופשה המגיעים להם, לפי בחירתם.

העובדים יוכלו לזקוף בשנה עד 18 ימי היעדרות נוספים וכן עד 52 שעות היעדרות נוספות, בתנאי שמתקיים לגבי העובדים אחד התנאים הבאים: בן או בת זוגם עובדים ולא נעדרים מעבודתם מכוח אותה זכאות; בן או בת זוגם עובדים עצמאים, שלא נעדרו מעסקם או שלא חדלו מלעסוק במשלח ידם לצורך מתן הסיוע האישי; העובדים הם הוריו היחידים של האדם עם המוגבלות, או שהאדם עם המוגבלות נמצא בהחזקתם הבלעדית של העובדים.

 

תוקף הזכאות לדמי מחלה: עובדים שהם הורים לאדם עם מוגבלות, זכאים לדמי מחלה החל מהיום הראשון להיעדרות מהעבודה עקב מחלת הילד או בשל הצורך לתת לילדם סיוע אישי.

 

הכללים בדבר זכות הורים לאדם עם מוגבלות להיעדר מעבודתם, חלים בתנאים הקבועים בחוק גם על אפוטרופוס של אדם עם מוגבלות וכן על הורים במשפחת אמנה של אדם עם מוגבלות.

(תמונה להמחשה unsplash)

 

 

 

ייעוץ חינם וקביעת תור*מידע מפורט בטופס יקל עלינו לסייע לך