ייעוץ חינם וקביעת תור

1-700-700-204*מידע מפורט בטופס יקל עלינו לסייע לך

לעדכן את הקבלות בטרמינל שלהם. מספר התחלה, מספר ע"ר וכו'.na

הגדרות רמות התפקוד בזיקנה

ששת המצבים להגדרת רמות התפקוד והשלכותיהם

עודכן לאחרונה:17/06/20

כפי שכל אדם חי חיים שונים כך הוא גם מזדקן באופן אחר. על מנת לאבחן את מצבו של הזקן הוגדרו ששה מצבי תפקוד שונים.

מדוע חשוב להגדיר את מצב תפקודו של הזקן?

החשיבות הייחודית הניתנת להערכת רמת התפקוד של הזקן ללא תלות במחלות הספציפיות מהן הוא סובל, קשורה לעובדה שמחלות דומות משפיעות באופן שונה על אנשים שונים. במלים אחרות, שני אנשים שחולים באותה מחלה לא יסבלו בהכרח מאותן בעיות בתפקודם היום-יומי.

החשיבות בהגדרת מצב תפקודו של הזקן נובעת גם מהצורך המעשי לדעת מהם הטיפול והמסגרת המתאימים לו בעת הצורך. כך, למשל, לצורך החלטה על קבלת עזרה בבית במסגרת “חוק הסיעוד” אנשי מקצוע מטעם הביטוח לאומי בודקים את תפקודו של הזקן ואת יכולתו לבצע פעולות שונות כגון– הליכה, הלבשה, אכילה, רחצה וכד’, וכן את מידת הצורך שלו בעזרת אחרים לשם ביצוע פעולות אלה. תוצאות הבדיקה משפיעות גם על קבלת היתר להעסקת עובד זר. הבדיקה מתמקדת בתפקודו של הזקן ולא במחלותיו.

מהן ההגדרות של המצבים התפקודיים השונים?

  1. עצמאי– אדם שאינו זקוק לעזרת הזולת בביצוע הפעולות היום-יומיות.
  2. תשוש– אדם הזקוק לעזרה חלקית בפעולות היום-יומיות, כגון- רחצה, הלבשה.
  3. סיעודי– אדם הזקוק לעזרה מלאה ברוב או בכל הפעולות היום-יומיות.
  4. סיעודי מורכב– אדם סיעודי הזקוק גם לטיפול רפואי, כגון- עירויים קבועים והתערבויות רפואיות קבועות אחרות.
  5. תשוש נפש– אדם הסובל מירידה בתפקוד הקוגניטיבי, שמתבטאת בירידה בזיכרון, בכושר השיפוט, בהתמצאות. חשוב לציין, כי הגדרת הזקן כ”תשוש נפש” מתייחסת למצבו הקוגניטיבי, ייתכן מצב בו תשוש הנפש יוגדר גם כ”סיעודי”.
  6. מועמד לשיקום– זקן שמצבו התפקודי הורע וקיימת הערכה שלאחר טיפול, שיקום והחלמה, הוא יחזור במידה רבה למצבו התפקודי הקודם.

ההשתתפות במימון סידור מוסדי בהתאם למצבו התפקודי של הזקן

אחת הדוגמאות האופייניות להשלכות הערכת מצבו התפקודי של הזקן, היא ההשתתפות במימון סידור מוסדי.

בית אבות לזקנים עצמאים או תשושים

קשישים שהגיעו מסיבות שונות למצב בו הם מתקשים לתפקד בכוחות עצמם ומרגישים שאינם יכולים להישאר בביתם, יכולים לפנות לעובדת סוציאלית בלשכה לשירותים חברתיים ברשות המקומית (שירותי הרווחה) ולבדוק את זכאותם להשתתפות במימון בהתאם ליכולתם הכלכלית. לאחר בחינת מצבו הכלכלי של הזקן תקבע המחלקה לקשיש ברווחה את גובה ההשתתפות הנדרשת מן הזקן המעוניין לעבור לבית האבות. לעתים יידרש הזקן לוותר על רוב קצבת הזקנה שלו על מנת לממן חלק מהשהות במסגרת.

בית אבות לסיעודיים/ תשושי נפש

משרד הבריאות מסייע במימון אשפוזם של קשישים שמצבם התפקודי מוגדר כסיעודי או כתשוש נפש, וזאת בכפוף לבחינת יכולתם הכלכלית של הקשיש ובני המשפחה להשתתפות בדמי אשפוז. הסיוע יינתן באמצעות “קוד” רק בתנאי שהאשפוז יהיה במוסד שיש לו רישוי משרד הבריאות, וכן קשור עם משרד הבריאות בהסכם תקף. המשפחה יכולה לבחור לקבל “קוד” גם אם עליה לשלם את מלוא עלות האשפוז. במקרה בו בן משפחה מאושפז במסגרת מוסדית, בני המשפחה עשויים להיות זכאים להטבות מס בהתאם לתשלומים לבית האבות.

מחלקות לסיעודי מורכב/ שיקומי

זקן שמצבו התפקודי הוא סיעודי מורכב או שיקומי– אדם במצב זה נמצא באחריות קופת החולים אליה הוא שייך. בד”כ יופנה לאחר אשפוז למחלקה מתאימה על חשבון הקופות שמחויבות לממן את הטיפול השיקומי וכן חלק גדול מהטיפול הרפואי הנדרש לחולה הסיעודי המורכב, יחד עם השתתפות עצמית של המשפחה.

לסיכום, הגדרת מצבו התפקודי של הקשיש חשובה גם לצורך הערכת צרכי הזקן וגם כדי לדעת למי לפנות בבקשה לסיוע בטיפול המתאים ובמימונו.

 

לייעוץ חינם בנושא, השאר את פרטיך*מידע מפורט בטופס יקל עלינו לסייע לך

 

(תמונה להמחשה unsplash)