יצירת קשר בנושאי שיקום בביה"ח רעות וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

  קול רעות

  בקשה לקוד למימון אשפוז סיעודי

  מה צריך לעשות ולמי יש לפנות כדי לקבל קוד לסיוע במימון אשפוז סיעודי?

  עודכן לאחרונה:01/08/23

  בניגוד לאשפוז בבתי חולים, אשפוז סיעודי הוא לא חלק מסל הבריאות. ההחלטה לגבי השתתפות המדינה במימון האשפוז הסיעודי ("קוד") תלויה ביכולת הכלכלית של הזקן ומשפחתו. במידה ויש צורך באשפוז סיעודי ניתן לקבל סיוע כלכלי ממשרד הבריאות, ולקבל "קוד" לאשפוז סיעודי, אם הקשיש והמשפחה עומדים בקריטריונים המתאימים מבחינה כלכלית.

  מהו ה"קוד"?

  הקוד הוא מסמך שמהווה אישור מטעם משרד הבריאות לסיוע במימון האשפוז הסיעודי של החולה. הקוד מונפק, כאמור, על בסיס של זכאות כלכלית ובמידה ויש מקום פנוי ("תקן מיטה") באחד המוסדות המוכרים על ידי משרד הבריאות. את הבקשה לאשפוז הסיעודי יכול להגיש כל אחד מבני משפחתו של החולה וכן קופות החולים, שירותי הרווחה ובתי החולים. על החולה ובני משפחתו להשתתף בעלות האשפוז בהתאם ליכולתם הכספית של הקשיש, בן/ בת זוגו וילדיו. מקורות המימון האפשריים להשתתפות זו הינם הכנסות שוטפות של הקשיש, בן/ בת זוגו וילדיו, נכסים כספיים ונכסי מקרקעין של הקשיש ובן/ בת זוגו. ביטוח סיעודי, אם קיים, ישמש גם הוא למימון השתתפות החולה ומשפחתו.

  מהם הקריטריונים לקבלת הקוד ?

  הקריטריונים לקבלת הקוד הם:

  1. הגדרת החולה על ידי לשכת הבריאות המקומית כ"חולה סיעודי" או "תשוש נפש". "חולה סיעודי" מוגדר כאדם שמוגבל בניידותו וזקוק לעזרה בביצוע פעולות פשוטות כגון: רחצה, אכילה, שליטה על סוגרים. "תשוש נפש" מוגדר כאדם עם ירידה קוגניטיבית הבאה לידי ביטוי בירידה בזיכרון או בהתמצאות, ביכולת שיפוט, ועוד בעיות שמשפיעות על יכולתו לדאוג לעצמו בחיי היום־יום ומצריכות השגחה.
  2. הצגת מסמכים שונים המעידים על מצבו של החולה ועמידתו בתנאים של משרד הבריאות. המסמכים הנדרשים:

  – חוות דעת רפואיות על מצבו של החולה, דו"ח סוציאלי על מצבו וכן מילוי שאלון רפואי–סיעודי מעודכן (ניתן להשיג את הטפסים במרפאת קופת החולים בה הזקן מטופל).

  – התחייבות כספית של בני המשפחה לממן חלק מהאשפוז.

  – אישורי הכנסה, שומות מס וקצבאות ביטוח לאומי (במידה ויש) של החולה ובני משפחתו, חתומים על ידי עורך דין או נוטריון. ניתן לחתום מול עורך דין גם בלשכות הבריאות, בתיאום מראש.

  – מוסד האשפוז אליו מיועד להיכנס החולה פועל ברישיון משרד הבריאות ונמצא בהסכם תקין ותקף לקבלת דיירים.

  איך מבקשים את הקוד ?

  הליך קבלת "קוד" ממשרד הבריאות כולל את השלבים הבאים:

  1. פנייה למחלקה למחלות ממושכות בלשכת הבריאות באזור מגורי הזקן המועמד לאשפוז.
  2. הגשת מסמכים למשרד הבריאות.
  3. פגישה של בני המשפחה עם אחות ועובדת סוציאלית מלשכת הבריאות.
  4. סיווג המועמד לאשפוז- החלטה האם המועמד אכן במצב סיעודי/ תשוש נפש.
  5. בחירת המוסד הסיעודי מתוך רשימת המוסדות הסיעודיים. לחיפוש מוסד סיעודי שניתן להפנות אליו דייר במימון משרד הבריאות לחצו כאן.
  6. חישוב השתתפות המשפחה במימון האשפוז.
  7. התחייבות המשפחה לתשלום.
  8. העברה לאשפוז בבית האבות.

  מתי ניתן לבצע את העברת המועמד לבית האבות?

  המועמד יוכל לעבור למוסד הנבחר רק  לאחר השלמת תהליך אישור ההשתתפות של משרד הבריאות וחתימת כלל המחויבים במשפחה על התחייבויותיהם.

  הערה: במקרים חריגים, לפי שיקול דעת של רופא המחוז/ הנפה ו/ או רופא גריאטר מחוזי, יש אפשרות להפנות את האדם לאשפוז במוסד הסיעודי  לפני שנחתמו כתבי התחייבות והוראות קבע לחיוב חשבון על-ידי כל בני המשפחה. עם זאת המשפחה תהיה מחויבת בתשלום ותתבצע גבייה רטרואקטיבית

  תהליך קבלת הקוד לוקח כחודש- חודשיים מרגע קבלת כל המסמכים.

  האם ניתן "להקפיא" את אישור הקוד?

  קוד ניתן ביום שהמועמד מקבל את השתתפות משרד הבריאות במימון אשפוזו בבית אבות סיעודי. בדיקת הזכאות שנעשית לפני כן תקפה לכחצי שנה (בכל מקרה משרד הבריאות מבקש לבדוק אם חל שינוי בהכנסות)  המידע  הרפואי/ סיעודי אף הוא תקף ל-3 חדשים.

  אדם שהשלים את כל התהליך לאישור קוד (אישור ועדה גריאטרית ובדיקת זכאות) והחליט שאינו מעוניין בסידור מוסדי בשלב זה יוכל לחכות כשלושה חודשים.

  מהן החובות והזכויות שלי במימון האשפוז הסיעודי ?

  חובה ראשונה היא תשלום ראשוני למשרד הבריאות- דמי כניסה, תשלום שגובהו שווה לסכום שמשלמת המשפחה עבור שני חודשי אשפוז (במילים אחרות, זו כמו התחייבות לחודשיים) ללא החלק שמשולם מתוך קצבאות הביטוח הלאומי של המתאשפז ובן/ בת זוגו. סכום דמי הכניסה מחושב בנפרד למתאשפז ובן/ בת הזוג ולילדיו הבוגרים של המתאשפז. עם זאת, במידה והחולה יעזוב את המוסד מסיבה זו או אחרת, יוחזר החלק היחסי של התשלום. בנוסף, חייבים בני המשפחה לעדכן את לשכת הבריאות במידה ומצבם הכללי או הכלכלי משתנה.

  לעומת חובות אלה, חשוב לדעת שבמסגרת הטיפול מגיע לחולה לקבל את כל הדרוש לו, כולל טיפולי פיזיותרפיה, תרופות וכד'. בנוסף, התשלום שמועבר למוסד ע"י משרד הבריאות הוא התשלום היחיד שעל המשפחה לשלם ואסור למוסד לגבות מהם תשלום נוסף. במידה ודבר כזה קורה, יש לערב מיד את הגורמים הרלוונטיים ולמנוע המשך מצב זה.

  הדרך לקבלת ה"קוד" מחייבת, כאמור, מסמכים, בדיקות ואישורים ועלולה לקחת זמן ממושך. לכן יש לדאוג לכל הטפסים (את רובם ניתן להוריד למחשב מאתר משרד הבריאות) ולשלוח אותם מהר ככל האפשר כדי למנוע עיכוב ולזרז את הטיפול.

  חשוב לציין שאם בן המשפחה שהה בבית אבות סיעודי במימון פרטי לפני אישור אשפוזו באמצעות משרד הבריאות, נאסר על המוסד לגבות הפרשי תשלום מהמאושפז או מבני משפחתו במעבר מאשפוז פרטי לאשפוז באמצעות משרד הבריאות.

  עדכון חשוב: החל מיום 1/2/2019 תינתן הפחתה של 500 ₪, מגובה ההשתתפות החודשית של "ילדי המטופל". הפחתה זו תחול הן על תשלומי השתתפות של ילדי מטופלים קיימים (שכבר קבלו "קוד אשפוז סיעודי"), בהתייחס לחיוב מחודש ינואר 2019 ואילך והן על תשלומי השתתפות של ילדי מטופלים שנמצאים בתהליך לקבלת "קוד אשפוז סיעודי" או שיפנו בעתיד.

  עם זאת, במקרים בהם ילדי המטופל פנו לוועדת ערר ואושרה להם הנחה – הם יזכו להנחה הגבוהה מבין הנחת ועדת ערר או הפחתת השתתפות חדשית של 500 שקל.

  האם אפשר לבחור את מקום האשפוז?

  חשוב לציין כי למועמד לאשפוז ולמשפחה יש את הזכות לבחור את מקום האשפוז מבין המוסדות המאושרים לכך על ידי משרד הבריאות, כמובן שזה תלוי מקום פנוי במוסד. במידה והמוסד מלא, אפשר לבחור להמתין למקום שיתפנה, או לחילופין לבחור מוסד אחר מתוך הרשימה.

  לחוברת "מדריך לבחירת מוסד"

  לרשימת המוסדות הסיעודיים

  לממצאי דוחות בקרה של משרד הבריאות באשפוז הגריאטרי הממושך במוסדות לסיעודיים ותשושי נפש

   

  פורסם: 18.6.2014

  (תמונה להמחשה צילום גיל דור)
  אשפוז

   יצירת קשר בנושאי שיקום בביה"ח רעות וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

   קול רעות

   דילוג לתוכן