לוגו דף הבית JDC
לקבלת ייעוץ בחינם –  1-700-700-204

בקשה לקוד

מה צריך לעשות כדי לקבל קוד לסיוע במימון אשפוז סיעודי?

מאת:  דן רונן/ משפחה מטפלת
עודכן לאחרונה ב-07/10/19
א א א
תקציר:החלטה לגבי השתתפות המדינה במימון האשפוז הסיעודי ("קוד") תלויה ביכולת הכלכלית של הזקן ומשפחתו ובהמצאות מקום פנוי ("תקן מיטה") באחד המוסדות המוכרים ע"י משרד הבריאות.

בניגוד לאשפוז בבתי חולים, אשפוז סיעודי הוא לא חלק מסל הבריאות. ההחלטה לגבי השתתפות המדינה במימון האשפוז הסיעודי ("קוד") תלויה ביכולת הכלכלית של הזקן ומשפחתו. במידה ויש צורך באשפוז סיעודי ניתן לקבל סיוע כלכלי ממשרד הבריאות, ולקבל "קוד", לאשפוז סיעודי, אם הקשיש והמשפחה עומדים בקריטריונים המתאימים מבחינה כלכלית.

מהו ה"קוד"?

הקוד הוא מסמך שמהווה אישור מטעם משרד הבריאות לסיוע במימון האשפוז הסיעודי של החולה. הקוד מונפק, כאמור, על בסיס של זכאות כלכלית ובמידה ויש מקום פנוי ("תקן מיטה") באחד המוסדות המוכרים ע"י משרד הבריאות. את הבקשה לאשפוז הסיעודי יכול להגיש כל אחד מבני משפחתו של החולה וכן קופות החולים, שירותי הרווחה ובתי החולים. על החולה ובני משפחתו להשתתף בעלות האשפוז בהתאם ליכולתם הכספית של הקשיש, בן/ בת זוגו וילדיו. מקורות המימון האפשריים להשתתפות זו הינם הכנסות שוטפות של הקשיש, בן/ בת זוגו וילדיו, נכסים כספיים ונכסי מקרקעין של הקשיש ובן/ בת זוגו. ביטוח סיעודי, אם קיים, ישמש גם הוא למימון השתתפות החולה ומשפחתו.

מהם הקריטריונים לקבלת הקוד ?

הקריטריונים לקבלת הקוד הם:

 1. הגדרת החולה ע"י לשכת הבריאות המקומית כ"חולה סיעודי" או "תשוש נפש". "חולה סיעודי" מוגדר כאדם שמוגבל בניידותו וזקוק לעזרה בביצוע פעולות פשוטות כגון: רחצה, אכילה, שליטה על סוגרים. "תשוש נפש" מוגדר כאדם עם ירידה קוגניטיבית הבאה לידי ביטוי בירידה בזיכרון או בהתמצאות, ביכולת שיפוט, ועוד בעיות שמשפיעות על יכולתו לדאוג לעצמו בחיי היום-יום ומצריכות השגחה.
 2. הצגת מסמכים שונים המעידים על מצבו של החולה ועמידתו בתנאים של משרד הבריאות. המסמכים הנדרשים:

– חוות דעת רפואיות על מצבו של החולה, דו"ח סוציאלי על מצבו וכן מילוי שאלון רפואי–סיעודי מעודכן (ניתן להשיג את הטפסים כאן או במרפאת קופת החולים בה הזקן מטופל).

– התחייבות כספית של בני המשפחה לממן חלק מהאשפוז.

– אישורי הכנסה, שומות מס וקצבאות ביטוח לאומי (במידה ויש) של החולה ובני משפחתו, חתומים ע"י עורך דין או נוטריון. ניתן לחתום מול עורך דין גם בלשכות הבריאות, בתיאום מראש.

במאגר טפסים להורדה ניתן למצוא ערכת טפסים להשתתפות משרד הבריאות במימון אשפוז במחלקה לסיעודיים/ תשושי נפש.

מוסד האשפוז אליו מיועד להיכנס החולה פועל ברישיון משרד הבריאות ונמצא בהסכם תקין ותקף לקבלת דיירים.

איך מבקשים את הקוד ?

הליך קבלת "קוד" ממשרד הבריאות כולל את השלבים הבאים:

 1. פנייה למחלקה למחלות ממושכות בלשכת הבריאות באזור מגורי הזקן המועמד לאשפוז.
 2. הגשת מסמכים למשרד הבריאות.
 3. פגישה של בני המשפחה עם אחות ועובדת סוציאלית מלשכת הבריאות.
 4. סיווג המועמד לאשפוז- החלטה האם המועמד אכן במצב סיעודי/ תשוש נפש.
 5. בחירת המוסד הסיעודי מתוך רשימת המוסדות הסיעודיים. לחיפוש מוסד סיעודי שניתן להפנות אליו דייר במימון משרד הבריאות לחצו כאן.
 6. חישוב השתתפות המשפחה במימון האשפוז.
 7. התחייבות המשפחה לתשלום.
 8. העברה לאשפוז בבית האבות.

מתי ניתן לבצע את העברת המועמד לבית האבות?

המועמד יוכל לעבור למוסד הנבחר רק  לאחר השלמת תהליך אישור ההשתתפות של משרד הבריאות וחתימת כלל המחויבים במשפחה על התחייבויותיהם.

הערה: במקרים חריגים, לפי שיקול דעת של רופא המחוז/ הנפה ו/ או רופא גריאטר מחוזי, יש אפשרות להפנות את האדם לאשפוז במוסד הסיעודי  לפני שנחתמו כתבי התחייבות והוראות קבע לחיוב חשבון על-ידי כל בני המשפחה. עם זאת המשפחה תהיה מחויבת בתשלום ותתבצע גבייה רטרואקטיבית

תהליך קבלת הקוד לוקח כחודש- חודשיים מרגע קבלת כל המסמכים.

האם ניתן "להקפיא" את אישור הקוד?

קוד ניתן ביום שהמועמד מקבל את השתתפות משרד הבריאות במימון אשפוזו בבית אבות סיעודי. בדיקת הזכאות שנעשית לפני כן תקפה לכחצי שנה (בכל מקרה משרד הבריאות מבקש לבדוק אם חל שינוי בהכנסות)  המידע  הרפואי/ סיעודי אף הוא תקף ל-3 חדשים.

אדם שהשלים את כל התהליך לאישור קוד (אישור ועדה גריאטרית ובדיקת זכאות) והחליט שאינו מעוניין בסידור מוסדי בשלב זה יוכל לחכות כשלושה חודשים.

מהן החובות והזכויות שלי במימון האשפוז הסיעודי ?

חובה ראשונה היא תשלום ראשוני למשרד הבריאות- דמי כניסה, תשלום שגובהו שווה לסכום שמשלמת המשפחה עבור שני חודשי אשפוז (במילים אחרות, זו כמו התחייבות לחודשיים) ללא החלק שמשולם מתוך קצבאות הביטוח הלאומי של המתאשפז ובן/ בת זוגו. סכום דמי הכניסה מחושב בנפרד למתאשפז ובן/ בת הזוג ולילדיו הבוגרים של המתאשפז. עם זאת, במידה והחולה יעזוב את המוסד מסיבה זו או אחרת, יוחזר החלק היחסי של התשלום. בנוסף, חייבים בני המשפחה לעדכן את לשכת הבריאות במידה ומצבם הכללי או הכלכלי משתנה.
לעומת חובות אלה, חשוב לדעת שבמסגרת הטיפול מגיע לחולה לקבל את כל הדרוש לו, כולל טיפולי פיזיותרפיה, תרופות וכד'. בנוסף, התשלום שמועבר למוסד ע"י משרד הבריאות הוא התשלום היחיד שעל המשפחה לשלם ואסור למוסד לגבות מהם תשלום נוסף. במידה ודבר כזה קורה, יש לערב מיד את הגורמים הרלוונטיים ולמנוע המשך מצב זה.

הדרך לקבלת ה"קוד" מחייבת, כאמור, מסמכים, בדיקות ואישורים ועלולה לקחת זמן ממושך. לכן יש לדאוג לכל הטפסים (את רובם ניתן להוריד למחשב מאתר משרד הבריאות) ולשלוח אותם מהר ככל האפשר כדי למנוע עיכוב ולזרז את הטיפול.

חשוב לציין שאם בן המשפחה שהה בבית אבות סיעודי במימון פרטי לפני אישור אשפוזו באמצעות משרד הבריאות, נאסר על המוסד לגבות הפרשי תשלום מהמאושפז או מבני משפחתו במעבר מאשפוז פרטי לאשפוז באמצעות משרד הבריאות.

עדכון חשוב: החל מיום 1/2/2019 תינתן הפחתה של 500 ₪, מגובה ההשתתפות החודשית של "ילדי המטופל". הפחתה זו תחול הן על תשלומי השתתפות של ילדי מטופלים קיימים (שכבר קבלו "קוד אשפוז סיעודי"), בהתייחס לחיוב מחודש ינואר 2019 ואילך והן על תשלומי השתתפות של ילדי מטופלים שנמצאים בתהליך לקבלת "קוד אשפוז סיעודי" או שיפנו בעתיד.

עם זאת, במקרים בהם ילדי המטופל פנו לוועדת ערר ואושרה להם הנחה – הם יזכו להנחה הגבוהה מבין הנחת ועדת ערר או הפחתת השתתפות חדשית של 500 שקל.
בעניין מימון אשפוז סיעודי ראו  "חוזר המנהל הכללי של משרד הבריאות" ("קוד").

האם אפשר לבחור את מקום האשפוז?

חשוב לציין כי למועמד לאשפוז ולמשפחה יש את הזכות לבחור את מקום האשפוז מבין המוסדות המאושרים לכך על ידי משרד הבריאות, כמובן שזה תלוי מקום פנוי במוסד. במידה והמוסד מלא, אפשר לבחור להמתין למקום שיתפנה, או לחילופין לבחור מוסד אחר מתוך הרשימה.

לחוברת "מדריך לבחירת מוסד", לחצו כאן

לרשימת המוסדות הסיעודיים, לחצו כאן

לממצאי דוחות בקרה של משרד הבריאות באשפוז הגריאטרי הממושך במוסדות לסיעודיים ותשושי נפש, לחצו כאן

נבחרת היועצים שלנו

זקוקים למידע נוסף? ייעוץ פרטני
הרשמו כעת לשיחת ייעוץ אחד על אחד
הייעוץ ללא תשלום, כשירות לציבור של עמותת רעות, ואשל ג'וינט ישראל שיחת ייעוץ בחינם הירשמו כעת

לכתבה זו התפרסמו 44 תגובות

      Array
(
  [0] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 17971
      [comment_post_ID] => 7277
      [comment_author] => שולה רבינוביץ
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2015-08-07 11:43:26
      [comment_date_gmt] => 2015-08-07 11:43:26
      [comment_content] => אם הבן/ הבת אינם עובדים ואין להם הכנסה שוטפת, האם משרד הבריאות פונה לבן/ בת זוג- דהיינו החתן או הכלה העובדים של המאושפז?
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [1] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 17970
      [comment_post_ID] => 7277
      [comment_author] => בלה ילמה -עוס רעות - משפחה מטפלת
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2015-07-09 16:05:43
      [comment_date_gmt] => 2015-07-09 16:05:43
      [comment_content] => שלום רב,
בקביעת ההשתתפות של המועמד לבית אבות ושל בני משפחתו במימון השהות  יילקחו בחשבון כל ההכנסות והנכסים האם , בעת מיצוי המקורות הכספיים דואגים גם לדמי כיס עבורה.
ילדים בגירים של מועמד לבית אבות שאין להם הכנסה חודשית שוטפת כלל או שהכנסתם נמוכה לפי מבחני ההכנסה, יהיו פטורים מהשתתפות במימון השהות בבית האבות.
 כל טוב!
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [2] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 17969
      [comment_post_ID] => 7277
      [comment_author] => 
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2015-07-08 07:58:44
      [comment_date_gmt] => 2015-07-08 07:58:44
      [comment_content] => אחותי חולת אלצהיימר במצב מתקדם, היא אלמנה והכנסותיה הם מביטוח לאומי ופנסיה (כ6000 ₪ בסה״כ),בנה היחיד חולה שמתגורר בביתה ללא כל הכנסה מלבד ביטוח לאומי בסך כ2000 ₪, האם משרד הבריאות מתחשב בעובדה זו בקביעת גובה הקוד?
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [3] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 17968
      [comment_post_ID] => 7277
      [comment_author] => חזי
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2015-05-01 17:57:30
      [comment_date_gmt] => 2015-05-01 17:57:30
      [comment_content] => שאלה: חמי נמצא בבית אבות חצי שנה עד שקיבל קוד. בזמן הזה שילמנו מחיר מופחת.חודש לאחר שהוא קיבל את הקוד החלטנו להעביר אותו לבית אבות אחר בגלל שהוא ממש לא היה מרוצה שם ולא רצה להשאר אפילו לא יום אחד נוסף.בבית האבות רצו מאיתנו את כל הסכום רטרואקטיבית מתחילת שהותו עד קבלת הקוד. האם מותר להם לדרוש זאת? חייב לציין שלא חתמנו על שום חוזה עם בית האבות שאנו עוזבים.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [4] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 17967
      [comment_post_ID] => 7277
      [comment_author] => הדר
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2015-04-12 10:43:25
      [comment_date_gmt] => 2015-04-12 10:43:25
      [comment_content] => איך מתבצע החישוב אם יש ביטוח דיקלה?
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [5] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 17966
      [comment_post_ID] => 7277
      [comment_author] => תגובה לשר
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2015-03-04 14:31:23
      [comment_date_gmt] => 2015-03-04 14:31:23
      [comment_content] => שלום,
תלוי מה גובה האבטלה. מציעה לברר בלשכת הבריאות המחוזית באזור המגורים.
יפעת
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [6] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 17965
      [comment_post_ID] => 7277
      [comment_author] => שר
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2015-02-27 18:49:47
      [comment_date_gmt] => 2015-02-27 18:49:47
      [comment_content] => ואם אחד מילדיה של אימי חי לבד ללא בן זוג וללא הכנסה -אבטלה
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [7] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 17964
      [comment_post_ID] => 7277
      [comment_author] => יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2015-01-18 15:13:10
      [comment_date_gmt] => 2015-01-18 15:13:10
      [comment_content] => אלי שלום,
ילדים חייבים במזונות הוריהם על פי "חוק המזונות", ואין בחוק סייג לגבי טיב האבהות שהילדים חוו.
ואולם אם ילדים חושבים מסיבות שונות ,כדוגמת המקרה שלך , שמן הראוי לפטור אותם מהשתתפות, הם יכולים לפנות עם מכתב
בקשה לעו"ס הלשכה בתמיכת תצהיר מעו"ד המפרט את הסיבות לכך שהם מבקשים להיות פטורים. הבקשה תידון בלשכת הבריאות תוך התייעצות עם היוע"מש של משרד הבריאות ובאמצעות ועדת ערר.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [8] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 17963
      [comment_post_ID] => 7277
      [comment_author] => אלי
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2015-01-12 03:10:31
      [comment_date_gmt] => 2015-01-12 03:10:31
      [comment_content] => שלום.
ההורים גרושים מאז שנולדתי, אבא לא היה בחיי ואף פעם לא היו מזונות. פנו אלי ממשרד הבריאות על השתתפות ההוצאות לקבלת קוד עבורו. 
לא מעוניין בהשתתפות. בשבילי זה בן אדם זר.
האם לאור הנסיבות יש התחשבות , ומה ניתן לעשות?
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [9] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 17962
      [comment_post_ID] => 7277
      [comment_author] => יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2014-08-14 11:15:29
      [comment_date_gmt] => 2014-08-14 11:15:29
      [comment_content] => שלום,
מתנצלת על העיכוב בתגובה. המחיר משתנה, מדובר על סדר גודל של 13000 ש"ח ומעלה. יחד עם זאת, ניתן למצוא מקומות ב- 10000 ש"ח, המחיר תלוי במרכיבים שונים, כגון- אזור גיאוגרפי, ביקוש וכו'. 
יפעת
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [10] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 17961
      [comment_post_ID] => 7277
      [comment_author] => יולנד נחום
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2014-08-11 20:13:07
      [comment_date_gmt] => 2014-08-11 20:13:07
      [comment_content] => 
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [11] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 17960
      [comment_post_ID] => 7277
      [comment_author] => יולנד נחום
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2014-08-11 19:54:01
      [comment_date_gmt] => 2014-08-11 19:54:01
      [comment_content] => 
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [12] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 17959
      [comment_post_ID] => 7277
      [comment_author] => יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2014-05-25 13:15:13
      [comment_date_gmt] => 2014-05-25 13:15:13
      [comment_content] => דנה שלום, 
מתנצלת על העיכוב בתגובה. 
אני ממליצה לפנות ללשכת הבריאות המחוזית באזור מגורי ההורה, שם תוכלו להבין בדיוק מה גובה ההשתתפות. בפנייתך חסרים פרטים, כמו- האם יש לבן בת זוג, אם כן האם יש לה הכנסה.
בהנחה שזוהי הכנסתו הפנוייה (מפחיתים הוצאות טלפון אשל וכד'), נוכל לומר (הערכה שאינה מחייבת):
1. שאם אין בת זוג – או עם בת זוג ללא הכנסות ממנה- כ- 3815 ₪
2. יש בת זוג ויש לה הכנסות כ- 5450 ש"ח
יחד עם זאת, כדי להחליט אם מעוניינים בסיוע משרד הבריאות, כדאי שתקבלו מידע גם על השתתפות הזקן ושאר בני המשפחה. 
כדאי לפנות ללשכת הבריאות אליה אתם שייכים לפי מקום מגורי ההורה, שם יעשו לבן סימולציה עם התלושים המקוריים. במקרה הכי גרוע תוכלו לבחור לא להיעזר במשרד הבריאות ולממן את המסגרת באופן פרטי.
בהצלחה
יפעת
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [13] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 17958
      [comment_post_ID] => 7277
      [comment_author] => דנה
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2014-05-19 21:52:42
      [comment_date_gmt] => 2014-05-19 21:52:42
      [comment_content] => נניח שאחד מילדיו של המתאשפז מכניס 30 אלף שח בחודש. אין לו משכנתא ואין לו ילדים. האם בכלל שווה להגיש מסמכים למשרד הבריאות? הם לא יחייבו אותו על הסכום החסר?
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [14] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 17957
      [comment_post_ID] => 7277
      [comment_author] => מיכל אברהם, עו"ס רעות-משפחה מטפלת
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2013-09-09 12:05:07
      [comment_date_gmt] => 2013-09-09 12:05:07
      [comment_content] => כאשר הדייר כבר בבית אבות מומלץ להיעזר בעובדת הסוציאלית שבבית האבות
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [15] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 17956
      [comment_post_ID] => 7277
      [comment_author] => נטשה
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2013-09-08 10:32:03
      [comment_date_gmt] => 2013-09-08 10:32:03
      [comment_content] => שלום, כמה זמן לוקח הגשה מסמכים שדייר כבר נמצא בבית אבות ?
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [16] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 17955
      [comment_post_ID] => 7277
      [comment_author] => יצחק.ק
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2013-07-17 07:54:46
      [comment_date_gmt] => 2013-07-17 07:54:46
      [comment_content] => אומר את דעתי הינך צודק במאת האחוזים האם הורים של נבחרי ציבור עוברים את התהלך שהם המחוקקים דורשים מאיתנו . נבחרי הציבור דומים מאוד לחכמי חלם . זו דעתי שנים ארוכות
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [17] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 17954
      [comment_post_ID] => 7277
      [comment_author] => מיכל אברהם, עו"ס רעות-משפחה מטפלת
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2013-01-28 11:55:59
      [comment_date_gmt] => 2013-01-28 11:55:59
      [comment_content] => בימים אלה דנים באפשרות להכנסת אשפוז סיעודי לסל הבריאות.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [18] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 17953
      [comment_post_ID] => 7277
      [comment_author] => סינואני מרדכי
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2013-01-27 23:49:13
      [comment_date_gmt] => 2013-01-27 23:49:13
      [comment_content] => מסע היסורים שמעבירים הרשויות את השפחות משפיל , ואילו אני הייתי במקום אבא שלי שזקוק עתה לבית אבות ומשרד בבריאות מתעמר בנו כאילו היינו נתיני מדינה זרה . ממש מחפיר ומי שאין לו כבוד לזקן ישפילנו הילד . למה פתאום מחפשים את ילידיו ? וכי להם אין משפחות ןצרות מספיק ? יודעים לתת לבדווים אדמות . אך יהודי שיסגור מרפסת יוציאו נגדו מייד צו הריסה . האם זו מדינה מתוקנת ? או מטוממת ? לכן צר לי לחתום בצער כי אין זו מדינת סעד אלא מדינת צער ! . ממני מוטי סינואני.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [19] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 17952
      [comment_post_ID] => 7277
      [comment_author] => סינואני מרדכי
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2013-01-27 23:49:08
      [comment_date_gmt] => 2013-01-27 23:49:08
      [comment_content] => מסע היסורים שמעבירים הרשויות את השפחות משפיל , ואילו אני הייתי במקום אבא שלי שזקוק עתה לבית אבות ומשרד בבריאות מתעמר בנו כאילו היינו נתיני מדינה זרה . ממש מחפיר ומי שאין לו כבוד לזקן ישפילנו הילד . למה פתאום מחפשים את ילידיו ? וכי להם אין משפחות ןצרות מספיק ? יודעים לתת לבדווים אדמות . אך יהודי שיסגור מרפסת יוציאו נגדו מייד צו הריסה . האם זו מדינה מתוקנת ? או מטוממת ? לכן צר לי לחתום בצער כי אין זו מדינת סעד אלא מדינת צער ! . ממני מוטי סינואני.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [20] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 17951
      [comment_post_ID] => 7277
      [comment_author] => מיכל אברהם, עו"ס רעות משפחה מטפלת
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2013-01-06 15:16:09
      [comment_date_gmt] => 2013-01-06 15:16:09
      [comment_content] => קוד ניתן ביום שהמועמד מקבל את השתתפות משרד הבריאות במימון אשפוזו במוסד סיעודי.בדיקת הזכאות שנעשית לפני כן תקפה לכחצי שנה (בכל מקרה משרד הבריאות מבקש לבדוק אם חל שינוי בהכנסות כמו כן החומר הרפואי/סיעודי אף הוא תקף ל-3 חדשים.כלומר אם מישהו השלים את כל התהליך (אישור ועדה גריאטרית ובדיקת זכאות) והחליט שאינו מעוניין בשלב זה יוכל לחכות כשלושה חדשים.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [21] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 17950
      [comment_post_ID] => 7277
      [comment_author] => דורה
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2013-01-04 17:10:58
      [comment_date_gmt] => 2013-01-04 17:10:58
      [comment_content] => שלום רב, אמי חולת אלצהיימר ומוגדרת "תשושת נפש". למרות זאת היא עדיין חיה בבית. האם אני יכולה לנסות להשיג את הקוד אך להעבירה לבית האבות רק לאחר הדרדרות נוספת במצבה? כלומר להיות עם קוד אך לא להעבירה עדיין לבית אבות?
תודה!
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [22] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 17949
      [comment_post_ID] => 7277
      [comment_author] => דור
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2012-10-22 08:50:25
      [comment_date_gmt] => 2012-10-22 08:50:25
      [comment_content] => מיכל תודה על התשובה המהירה דור .
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [23] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 17948
      [comment_post_ID] => 7277
      [comment_author] => מיכל אברהם,עו"ס 'רעות-משפחה מטפלת'
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2012-10-21 12:38:00
      [comment_date_gmt] => 2012-10-21 12:38:00
      [comment_content] => בעת מעבר מבית אבות אחד לשני אין צורך לבצע מחדש את כל תהליך הבקשה לקוד אלא רק את הרישום לבית האבות החדש
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [24] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 17947
      [comment_post_ID] => 7277
      [comment_author] => דור
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2012-10-21 10:48:01
      [comment_date_gmt] => 2012-10-21 10:48:01
      [comment_content] => שלום אבא שלי קיבל קוד והוא נימצא בבית אבות .כרגע בשל שינוי מצבו לסעודי נמאמר לי שהוא צריך לעבור לבית אבות אחר .אני שואל האם צריך לעבור את כל התהליך של הקוד או שזה מתבצע אוטומטי? תודה
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [25] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 17946
      [comment_post_ID] => 7277
      [comment_author] => מיכל אברהם,עו"ס 'רעות-משפחה מטפלת'
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2012-09-27 16:12:31
      [comment_date_gmt] => 2012-09-27 16:12:31
      [comment_content] => את המסמכים תוכלי להוריד פה באתר במאגר הטפסים להורדה, ויש להגיש אותם ללשכת הבריאות המחוזית לפי כתובת מגורי הקשיש.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [26] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 17945
      [comment_post_ID] => 7277
      [comment_author] => ורד
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2012-09-27 08:44:03
      [comment_date_gmt] => 2012-09-27 08:44:03
      [comment_content] => איך מגישים מסמכים למשרד הבריאות, היכן נמצאים?
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [27] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 17944
      [comment_post_ID] => 7277
      [comment_author] => מיכל אברהם,עו"ס 'רעות-משפחה מטפלת'
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2012-07-29 08:34:14
      [comment_date_gmt] => 2012-07-29 08:34:14
      [comment_content] => אנה. ברוב בתי אבות נהוג שיש סידור זמני שנקרא "טרום קוד" ובו בית האבות נותן למשפחה מחיר זמני עד לסידור הקוד.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [28] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 17943
      [comment_post_ID] => 7277
      [comment_author] => אנה
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2012-07-26 16:08:32
      [comment_date_gmt] => 2012-07-26 16:08:32
      [comment_content] => שלום רב!
לפי מה שהבנתי מקבלים "קוד" לבית אבות שבחרנו מראש, אבל תקופת המתנה יכולה לקחת כמה חודשים ובינתיים באותו מוסד שבחרנו לא יהיה מקום. בבית אבות אומרים שאין אפשרות "לשמור" מקום. מה עושים במקרים כאלה? תודה מראש.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [29] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 17942
      [comment_post_ID] => 7277
      [comment_author] => אגוזי אורי
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2012-06-20 18:20:06
      [comment_date_gmt] => 2012-06-20 18:20:06
      [comment_content] => שלום לדן רונן
אבקש את רשותך לפרסם את הכתבה על הקוד בעיתון "שישים פלוס" נתניה, בעריכתי, היוצא לאור ע"י מחלקת הטיפול בקשיש ומשפחתו של העירייה, חינמון המופץ ב-5000 עותקים אחת לחודשיים, על נייר כרומו בצבע מלא ע"פ 32 עמודים.
בתודה מראש
אורי אגוזי
egozi68@bezeqint.net
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [30] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 17941
      [comment_post_ID] => 7277
      [comment_author] => אגוזי אורי
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2012-06-20 18:20:01
      [comment_date_gmt] => 2012-06-20 18:20:01
      [comment_content] => שלום לדן רונן
אבקש את רשותך לפרסם את הכתבה על הקוד בעיתון "שישים פלוס" נתניה, בעריכתי, היוצא לאור ע"י מחלקת הטיפול בקשיש ומשפחתו של העירייה, חינמון המופץ ב-5000 עותקים אחת לחודשיים, על נייר כרומו בצבע מלא ע"פ 32 עמודים.
בתודה מראש
אורי אגוזי
egozi68@bezeqint.net
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [31] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 17940
      [comment_post_ID] => 7277
      [comment_author] => מיכל אברהם,עו"ס רעות משפחה מטפלת
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2012-04-15 13:07:21
      [comment_date_gmt] => 2012-04-15 13:07:21
      [comment_content] => מטרת גמלת חוק הסיעוד היא לעזור לאדם הזקן להישאר בביתו ולכן היא מופסקת כאשר אדם עובר למוסד סיעודי.כאשר אדם סיעודי -הסיוע מהמדינה הוא בעזרת קוד ממשרד הבריאות.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [32] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 17939
      [comment_post_ID] => 7277
      [comment_author] => תמר
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2012-04-12 20:49:22
      [comment_date_gmt] => 2012-04-12 20:49:22
      [comment_content] => סבתי קיבלה עד כה קיצבת סיעוד למימון עובד זר (בבית אבות). בעקבות הדרדרות במצבה עלינו להכניסה למוסד סיעוי מלא. מדוע פעולה זו גורמת להפסקת קבלת קצבת הסיעוד מביטוח לאומי (על פי הבנתי, היות ומצבה החמיר הקצבה צריכה לגדול...)? והאם קיימת קצבה או עזרה פיננסית חלופית שאינה ה"קוד"?
תודה וחג שמח
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [33] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 17938
      [comment_post_ID] => 7277
      [comment_author] => ורדה
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2012-03-06 07:18:16
      [comment_date_gmt] => 2012-03-06 07:18:16
      [comment_content] => גם אני מתעניינת בתשובה, תודה.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [34] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 17937
      [comment_post_ID] => 7277
      [comment_author] => מיכל אברהם,עו"ס 'רעות-משפחה מטפלת'
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2011-12-25 09:57:12
      [comment_date_gmt] => 2011-12-25 09:57:12
      [comment_content] => אימך יכולה להגיש בקשה להשתתפות במימון המגורים בבית אבות על פי מצבה. אם היא במצב סיעודי-הבקשה היא למשרד הבריאות. כל ההכנסות של אימך (קצבאות וכו') ייכנסו חישוב של משרד הבריאות לצורך קביעת ההשתתפות של משרד הבריאות.אם אימך לא במצב סיעודי אז משרד הרווחה יטפל בבקשה.
בהצלחה.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [35] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 17936
      [comment_post_ID] => 7277
      [comment_author] => זמירה לוי
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2011-12-24 21:16:48
      [comment_date_gmt] => 2011-12-24 21:16:48
      [comment_content] => אמי ניצולת שואה חסרת כל מה זכויותיה לבית אבות סעודי לקבלת קוד האם תהיה זכאית להמשך קצבה ב לאומי ונצולי שואה כמו כן אני בלחץ שאין לנו אפשרות לממן את בית האבות לאימי
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [36] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 17935
      [comment_post_ID] => 7277
      [comment_author] => זמירה לוי
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2011-12-24 21:16:42
      [comment_date_gmt] => 2011-12-24 21:16:42
      [comment_content] => אמי ניצולת שואה חסרת כל מה זכויותיה לבית אבות סעודי לקבלת קוד האם תהיה זכאית להמשך קצבה ב לאומי ונצולי שואה כמו כן אני בלחץ שאין לנו אפשרות לממן את בית האבות לאימי
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [37] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 17934
      [comment_post_ID] => 7277
      [comment_author] => מיכל אברהם,עו"ס
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2010-08-16 08:45:40
      [comment_date_gmt] => 2010-08-16 08:45:40
      [comment_content] => גמלת חוק סיעוד מופסקת ברגע שאדם עובר לבית אבות.ובהתאם גם הגמלאות הקשורות לגמלת חוק סיעוד כמו הקרן לרווחת ניצולי שואה.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [38] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 17933
      [comment_post_ID] => 7277
      [comment_author] => דבורה
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2010-08-15 21:50:44
      [comment_date_gmt] => 2010-08-15 21:50:44
      [comment_content] => כעת אבי מקבל מימון למטפל בבית גם מביטוח לאומי וגם מהקרן לניצולי שואה. (סה"כ 31 שעות בשבוע).
אנו בודקים אפשרות לאשפז אותו במוסד סיעודי כתשוש נפש (אלצהיימר).
האם הוא ימשיך לקבל את המימון מהביטוח הלאומי ומקרן ניצולי שואה?
או שמימון זה ייפסק?
תודה.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [39] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 17932
      [comment_post_ID] => 7277
      [comment_author] => ריבה
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2010-07-05 08:25:45
      [comment_date_gmt] => 2010-07-05 08:25:45
      [comment_content] => בקופת חולים או בחברת ביטוח? איך מפעילים את הביטוח ומתי? המאמר לא נוגע במקרים אלה.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [40] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 17931
      [comment_post_ID] => 7277
      [comment_author] => מיכל אברהם,עו"ס
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2009-10-13 00:01:45
      [comment_date_gmt] => 2009-10-13 00:01:45
      [comment_content] => שלום לך.
אין למרכז מידע רעות אשל אפשרות לעשות את החישוב של משרד הבריאות. על מנת לדעת מה יהיה גובה ההשתתפות העצמית שלך עליך לפנות למשרד הבריאות. לאחר שתקבלו תשובה תוכל לבחור אם להעזר בקוד של משרד הבריאות או לותר.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [41] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 17930
      [comment_post_ID] => 7277
      [comment_author] => בני,
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2009-10-11 00:35:21
      [comment_date_gmt] => 2009-10-11 00:35:21
      [comment_content] => שלום מיכל,
1. כדי להבין לפי נתונים פקטיבים. אם אבא שלי מקבל מביטוח לאומי 2,500 ש"ח, לי יש משכורת של 4,000 ש"ח (אחרי ניכוי הוצאות) ובית אבות עולה 8,000 ש"ח בחודש. איך מחשבים מה החלק או האחוז שלי ?
2. מה זה נקודת זיכוי ?
3. מה זה הכפלה של 125% בסעיף 3.5 בחוזר הנ"ל ?

"(3.5.1.4 . הסכום שהתקבל בסעיף 3.5.1.3 לעיל יוכפל ב 125% , והתוצאה תהא
סכום ההשתתפות העצמית שעל המתחייב לשלם למשרד הבריאות.)"
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [42] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 17929
      [comment_post_ID] => 7277
      [comment_author] => מיכל אברהם,עו"ס
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2009-10-09 12:00:55
      [comment_date_gmt] => 2009-10-09 12:00:55
      [comment_content] => 1.אין אפשרות לחשב עבור ילדים של מתאשפז כמה יחוייבו לשלם. זה תלוי בגובה התשלום שנשאר לבית האבות לאחר שמוצו הכנסותיו ונכסיו של הזקן,ובגובה ההכנסות של כל ילדיו ביחס לגודל משפחתו והוצאותיו,לפי הפירוט שנמצא בחוזר מנכל של משרד הבריאות.
2.זה אפשרי להפסיק את השהות בבית אבות לאח מספר שנים.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [43] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 17928
      [comment_post_ID] => 7277
      [comment_author] => בני
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2009-10-09 00:57:35
      [comment_date_gmt] => 2009-10-09 00:57:35
      [comment_content] => א. המאמר עזר ועוזר לאבין מה זה 'קוד'.
ב. לא ברורה לי נוסחת חישוב ההשתתפות העצמית. אם ההכנסה שלי היא 4,000 ש"ח, כבן המתחייב, כמה אני צריך לשלם כל חודש ?
ג. לא ברור לי מה קורה אם אחרי מספר שנים ברצוני לקחת את אבא שלי המאושפז לבית בחזרה. אם זה אפשרי ?
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

)
    
 1. חזי, 1.5.15

  טרום קוד וקוד
  שאלה: חמי נמצא בבית אבות חצי שנה עד שקיבל קוד. בזמן הזה שילמנו מחיר מופחת.חודש לאחר שהוא קיבל את הקוד החלטנו להעביר אותו לבית אבות אחר בגלל שהוא ממש לא היה מרוצה שם ולא רצה להשאר אפילו לא יום אחד נוסף.בבית האבות רצו מאיתנו את כל הסכום רטרואקטיבית מתחילת שהותו עד קבלת הקוד. האם מותר להם לדרוש זאת? חייב לציין שלא חתמנו על שום חוזה עם בית האבות שאנו עוזבים.

 2. משתמש אנונימי (לא מזוהה), 8.7.15

  אחותי חולת אלצהיימר במצב מתקדם, היא אלמנה והכנסותיה הם מביטוח לאומי ופנסיה (כ6000 ₪ בסה״כ),בנה היחיד חולה שמתגורר בביתה ללא כל הכנסה מלבד ביטוח לאומי בסך כ2000 ₪, האם משרד הבריאות מתחשב בעובדה זו בקביעת גובה הקוד?

 3. בלה ילמה -עוס רעות - משפחה מטפלת, 9.7.15

  תשובה לשואל בתגובה מס' 42
  שלום רב,
  בקביעת ההשתתפות של המועמד לבית אבות ושל בני משפחתו במימון השהות יילקחו בחשבון כל ההכנסות והנכסים האם , בעת מיצוי המקורות הכספיים דואגים גם לדמי כיס עבורה.
  ילדים בגירים של מועמד לבית אבות שאין להם הכנסה חודשית שוטפת כלל או שהכנסתם נמוכה לפי מבחני ההכנסה, יהיו פטורים מהשתתפות במימון השהות בבית האבות.
  כל טוב!

 4. שולה רבינוביץ, 7.8.15

  השתתפות בנים באשפוז סעודי של הורה
  אם הבן/ הבת אינם עובדים ואין להם הכנסה שוטפת, האם משרד הבריאות פונה לבן/ בת זוג- דהיינו החתן או הכלה העובדים של המאושפז?

השאר תגובה