ייעוץ חינם וקביעת תור

  1-700-700-204  *מידע מפורט בטופס יקל עלינו לסייע לך

  התנדבות

  לעדכן את הקבלות בטרמינל שלהם. מספר התחלה, מספר ע"ר וכו'.na

  ביטוח נפגעי עבודה

  דמי פגיעה משולמים למי שכתוצאה מפגיעה במהלך עבודתם נעשו בלתי כשירים לעבוד ואיבדו לתקופה את הכנסתם

  עודכן לאחרונה:09/08/20

  ביטוח נפגעי עבודה נועד לסייע למבוטחים שנפגעו בעבודה ולפצות אותם על אובדן הכנסתם בתקופה שלאחר הפגיעה, בה נעשו בלתי כשירים לעבוד. לשם כך משלם להם הביטוח הלאומי דמי פגיעה לתקופה של עד 3 חודשים. אם לנפגע נותרה נכות כתוצאה מהפגיעה הוא יהיה זכאי לקצבת נכות מעבודה או למענק וזאת בהתאם להחלטת ועדה רפואית שבפניה הוא יופיע. אם נפטר הנפגע כתוצאה מהפגיעה בעבודה, יקבלו בני משפחתו קצבה או מענק.

  מבוטחים בביטוח נפגעי עבודה:

  • עובד שכיר.
  • עובד עצמאי שרשום בביטוח הלאומי.
  • מי שנמצא בהכשרה מקצועית או בשיקום מקצועי.
  • מי שנבחן לפי חוק החניכות או לפי חוק שירות התעסוקה (בשעת המבחן בלבד).
  • מי שמתאמן לפי חוק שירות עבודה בשעת חירום.
  • אסיר, עציר או חוסה במעון עפ"י חוק הנוער, העובדים בעבודה שאינה מהשירותים הרגילים במקום הימצאם.
  • מי ששכרו נקבע עפ"י חוק (לדוגמה חבר כנסת).

  במקרה של עובד שכיר חובת תשלום דמי הביטוח מוטלת על המעסיק. זכותו של העובד אינה נפגעת אם למעסיק קיים חוב בדמי הביטוח. אם העובד עובד אצל כמה מעסיקים חובה על כל אחד מהם לשלם בעדו דמי ביטוח כאילו היה מעסיקו היחיד.

  עובד שכיר תושב ישראל שעובד בחו"ל מבוטח בביטוח נפגעי עבודה אם מעסיקו תושב ישראל והחוזה ביניהם נקשר בישראל. כאשר העובד שוהה בחו"ל יותר מחמש שנים רצופות על מעסיקו לפנות אל מנהל אגף נפגעי עבודה בביטוח הלאומי כדי להאריך את ביטוחו.

  עובד עצמאי, עובד לשעה ועובד שמעסיקו אינו ישראלי – חובת תשלום דמי הביטוח מוטלת על העובד עצמו. אם לעובד חוב בדמי הביטוח בחשבונו רשאי המוסד לביטוח לאומי שלא לשלם לו גמלה או לשלם לו גמלה מופחתת.

  תשלום דמי פגיעה

  דמי הפגיעה משולמים בעד פרק הזמן בו העובד לא עבד ונזקק לטיפול רפואי ולכל היותר בעד 13 שבועות (91 ימים) הנמנים ממחרת יום הפגיעה. גובה דמי הפגיעה עומד על 75% מההכנסה החייבת בדמי ביטוח בשלושת החודשים שקדמו ל-1 בחודש בו הפסיק העובד את עבודתו בעקבות הפגיעה לחלק ל-90. מדמי הפגיעה מנוכים מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.

  • עובד שכיר יקבל בעד יום הפגיעה תשלום מהמעסיק. אם הוא נעדר פחות מ-12 יום ישלם לו הביטוח הלאומי דמי פגיעה בעד ימי ההיעדרות החל מהיום השלישי שלמחרת יום הפגיעה. אם העובד נעדר יותר מ-12 יום ישלם לו הביטוח הלאומי דמי פגיעה החל מהיום שלמחרת יום הפגיעה.
  • לעובד עצמאי ישולמו דמי הפגיעה בהתאם לתקופת אי הכושר לעבודה ובניכוי 12 ימי ההיעדרות הראשונים.
  • מבוטח הזכאי בעד פרק זמן אחד גם לדמי פגיעה בעבודה וגם לתגמולי מילואים, יבחר באחת משתי הגמלאות.
  • בעד פרק הזמן שהמבוטח זכאי לדמי פגיעה בעבודה הוא לא יהיה זכאי לדמי אבטלה.
  • דמי הפגיעה המשולמים לנפגע נחשבים כהכנסה בבחינת הזכאות להבטחת הכנסה.

   לייעוץ חינם בנושא, השאר את פרטיך   *מידע מפורט בטופס יקל עלינו לסייע לך

   (תמונה להמחשה צילום גיל דור)