יצירת קשר בנושאי שיקום בביה"ח רעות וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

  קול רעות

  מיצוי זכויות לניצולי שואה

  הזכויות המרכזיות שניתנות לניצולי השואה בישראל

  עודכן לאחרונה:27/08/23

  בישראל חיים כיום כ-185,000 ניצולי שואה ונפגעי התנכלויות הנאצים (נכון ל- 2019), מתוכם כ- 45,000  חיים בעוני. אלפי ניצולי שואה החיים במדינת ישראל אינם ממצים את הזכויות וההטבות המגיעות להם על פי חוק, מאחר ואינם מודעים לזכויות ולהטבות המגיעות להם מגופים שונים בארץ ובעולם. זכויות אלו משתנות ומתעדכנות מעת לעת, לכן ניצולי השואה מתקשים לעקוב אחר החידושים ולמצות בהצלחה את זכויותיהם. במאמר זה נציג את הזכויות המרכזיות לניצולי השואה בישראל.

  זכאים לתגמולים חודשיים

  • אזרחי ישראל ותושבי ישראל.
  • מי שאינם מקבלים קצבה מחו"ל בגין נרדפותם.
  • מי שעלה לארץ לפני 1.10.53 – אם שהה באזור כבוש או באזור השיה תחת השראה גרמנית.
  • מי שעלה אחרי 1.10.53 – אם חווה אחד מאלה: מחנה, גטון, עבודתץ כפייה, חיי סתר, הגבלת חירות בשטח כבוש.
  • מי שהיו עוברים בעת שאמם נרדפה.

   

  הגדלת סכום התגמול החודשי

  ניתן לפעול להגדלת סכום התגמול החודשי בדרכים הבאות:

  • בקשה להכיר במחלות חדשות (יתר לחץ דם, סוכרת, דמנציה, מחלות עור, מחלת לב כלילית, מחלות גב, פרקיםף סרטן (מעי גס, ריאה, חלחולת), אוסיטאופרוזיס ועוד.
  • בקשה להגדלת אחוזי נכות בשל החמרה במצב הרפואי.
  • תגמול מוגדל למעוטי הכנסה.

   

  הטבות נלוות

   

  – הטבות נלוות למקבלי תגמול חודשי:

  • פטור מתשלום על תופות מרשם הכלולות בסל שירותי הבריאות.
  • מימון תרופות שאינן בסל הבריאות וטיפול רפואי במחלות שהרשות הכירה בהן.
  • מימון אביזרים רפואייים לטיפול ולסיוע במחלות שהוכרו.
  • מימון הבראה עם טיפולים.
  • מענק הבראה שנתי.
  • מענק שנתי לעזרים רפואיים.

   

  – הטבות לניצולים שסובלים מדמנציה:

  • סיוע חודשי לעזרה בבית, או למימון החזקת עובד זר, או לאשפוז במוסד סיעודי.
  • השתתפות במימון מוצרי ספיגה.

   

  – זכאות להנחות במודות (מס הכנה, ארנונה ועוד).

  – שירות סוציאלי, נפשי, רגשי וחברתי.

  – סיוע בסיעוד למקבלי קצבת סיעוד.

   

  זכאות לקצבת בריאות (רנטה) חודשית

  חשוב לשים לב שניתן לקבל קצבת בריאות אחת ולא ניתן לקבל כמה קצבאות במקביל.

  ישנם מספר גופים מרכזיים המשלמים קצבאות בריאות לניצולי שואה:

  הרשות לזכויות ניצולי השואה במדינת ישראל

  הרשות משלמת קצבת בריאות חודשית לניצולי שואה שהוכרו כזכאים לקצבה חודשית (פירוט בהמשך). התשלום מבוסס על אחוזי נכות (מינימום – 25%), ומתחיל מ-2554 ש"ח לחודש ועד ל-6,142 שקל לחודש למי שדרגת נכותו 100%, נכון לינואר 2022. גובה הקצבה ניתן לשינוי בהתאם למצב הכלכלי והחולי ממנו סובל/ ת הפונה. ניתן לקבל השלמה לתגמול מוגדל/ תגמול לפי הכנסה, בהתאם למצב כלכלי ומבחן הכנסה.

  חשוב לדעת כי גם מי שהיה עובר ברחם אמו בעת שעברה נרדפות מוכרת מהנאצים ונולד עד 300 ימים לאחר סיום אותה רדיפה עשוי להיות מוכר בעצמו כזכאי לקבלת קצבת בריאות חודשית. הכרה זו מותנית במועדי סיום המלחמה המשתנים ממדינה למדינה, ולעיתים אף בין הערים השונות באותה מדינה.

  – קצבת בריאות חודשית לפי חוק נכי רדיפות הנאצים ("נר"ן") – זכאים לקצבה בגין רדיפות הנאצים, ניצולי שואה שעלו לישראל לפני חודש אוקטובר שנת 1953 ואינם מקבלים תגמול בגין נזקי בריאות ישירות מהשלטונות הגרמניים או מגוף אחר.

  דוגמה שכיחה של זכאים לקצבת נכי רדיפות הנאצים- ניצולי שואה יוצאי גרמניה, שברחו מגרמניה משנת 1933 ואילך ועלו לארץ לפני 10.1953, עשויים להיות זכאים לקצבה זו.

  – קצבת בריאות חודשית ליוצאי מחנות וגטאות על פי חוק ההטבות לניצולי השואה (2007) – זכאים לקצבה זו ניצולי שואה אשר קיבלו תגמול חד פעמי לניצולי מחנות ריכוז, גטאות ומחנות שעבדו בהם בעבודת פרך (כ- 7500 אירו), או שהיו זכאים לתגמול חד פעמי כאמור לעיל, אך לא קיבלו את התגמול רק משום שלא הגישו במועד בקשה לקבלתו. כל מי ששהה במחנה או גטו מהרשימות המוכרות על ידי משרד האוצר הגרמני, היה זכאי לקבל תגמול זה.

  אם אינכם מקבלים קצבה חודשית שימו לב – בשנים האחרונות גרמניה הכירה בעשרות ערים ברומניה ובבולגריה כגטאות. מומלץ לבדוק האם העיר בה שהיתם במהלך המלחמה הוכרה כגטו ולהגיש בקשה לקצבה זו.

  – קצבת בריאות חודשית מכוח החלטה מנהלית לעובדי כפייה ולילדים שהתלוו להוריהם בעבודות כפייה – זכאים לקצבה זו ניצולי שואה שעבדו בעבודות כפייה, או ילדים שהתלוו להוריהם בעת ביצוע עבודות הכפייה, ועלו לישראל אחרי 1.10.1953, ואילו היו עולים לישראל לפני מועד זה, היו זכאים לתגמולים מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים.

  * חשוב לדעת כי בנוסף לשלוש קצבאות אלו, הרשות לזכויות ניצולי השואה משלמת קצבה חודשית לפי חוק נכי המלחמה בנאצים, למי שלחם בנאצים ונפצע.

  ועידת התביעות

  ועידת התביעות מנהלת קרנות ומענקים במימון ממשלת גרמניה שקובעת את הקריטריונים לכל קרן או מענק, כדוגמת קרן סעיף 2 (קצבה רבעונית שתפורט בהמשך), קרן סיוע – מענק חד פעמי בסך 2,556 יורו , מענק לניצולי שואה שהיו ילדים בתקופת השואה, בסך 2,500 יורו ומענק לילדי הקינדרטרנספורט בסך 2,500 יורו (הנתונים נכונים לינואר 2021).

  קרן סעיף 2 – קצבה בסך 1,740 יורו (נכון לינואר 2021), המשולמת אחת לשלושה חודשים על-ידי ועידת התביעות בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידי ממשלת גרמניה. רנטת קרן סעיף 2 היא לניצולי שואה שהיו במחנות, גטאות, מסתור או זהות בדויה ושעומדים בקריטריונים שנקבעו על ידי ממשלת גרמניה.

  חשוב לדעת:  ניצולי שואה המקבלים קצבה זו שהם תושבי ואזרחי ישראל, זכאים להשלמה של תגמול חודשי מהרשות לזכויות ניצולי השואה וכן להטבות נוספות. גובה התגמול  נקבע בהתאם למצבם הכלכלי ובריאותם. ניצולי שואה הזכאים לתגמול לפי הכנסה/ תגמול מוגדל לפי הכנסה, מהרשות לזכויות ניצולי שואה, יקבלו תגמול זה מבלי שינוכה ממנו התגמול המשולם מקרן סעיף 2 .

  שימו לב – יש להגיש בקשה לרשות לזכויות ניצולי השואה על מנת לקבל את ההשלמה החודשית.

  ממשלת גרמניה:

  ממשלת גרמניה משלמת לניצולי שואה קצבאות ופיצויים, במספר תוכניות שונות: רשות הפיצויים הגרמנית משלמת קצבת בריאות חודשית BEG (תפורט בהמשך), הביטוח הלאומי בגרמניה משלם קצבה סוציאלית על עבודה ללא כפייה בגטווקרן הפיצוי הגרמנית BADV, משלמת פיצוי חד פעמי בסך 2,000 אירו על עבודה ללא כפייה בגטו.

  קצבת בריאות חודשית מגרמניה לפי חוק הפיצויים הפדראלי הגרמני, BEG – קצבת בריאות חודשית המשולמת על ידי גרמניה בגין נזקי בריאות. בקשות לקצבה זו הוגשו עד לסוף שנות ה-60 ולא ניתן כיום להגיש בקשות חדשות לקבלתה. שימו לב – מקבלי קצבה זו שהינם אזרחי ותושבי מדינת ישראל, זכאים להשלמה חודשית ולתגמול רבעוני מהרשות לזכויות ניצולי השואה:

  א. על פי הסכם שנחתם בין הרשות לזכויות ניצולי השואה וממשלת גרמניה, משלמת הרשות לזכויות ניצולי השואה תגמול חודשי לניצולי שואה אשר מקבלים קצבה חודשית מגרמניה. סכום התגמול נע בין 100 ל- 400 אירו לחודש, והוא נקבע בהתאם לגובה הקצבה שמקבל כל ניצול שואה (נכון ל-1 ביולי 2019). שימו לב– תשלום בסיס של 100 אירו ניתן באופן אוטומטי, ניצולי שואה הזכאים לתשלום הגבוה מ-100 אירו בחודש, בהתאם לגובה הקצבה שהם מקבלים מגרמניה, נדרשים להגיש בקשה לרשות לזכויות ניצולי השואה.

  ב. תשלום רבעוני של 2,530 ש"ח (מעודכן לינואר 2021) ניתן באופן אוטומטי לכל ניצולי שואה מקבלי קצבת  BEG ללא מבחן הכנסה ובתנאי שהם מוכרים על ידי האוצר. ניצולי שואה מקבלי קצבת BEG שלא קיבלו עד כה תשלום רבעוני זה, נדרשים להגיש בקשה לרשות לזכויות ניצולי השואה.

   

  מיצוי זכויות לניצולי שואה שאינם מקבלים קצבה חודשית

  – מענק שנתי לפי סעיף 4 לחוק ההטבות, לניצולי שואה שאינם מקבלים קצבה חודשית.

  הרשות לזכויות ניצולי השואה משלמת מענק שנתי בסך 3,991 ש"ח (נכון לינואר 2021), לניצולי שואה שעומדים בתנאים הבאים:

  א. הם אזרחים ותושבי ישראל והיו זכאים לתגמולים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים (נר"ן) לו עלו לישראל עד 1.10.53.

  ב. הם אינם מקבלים רנטה כלשהי מקרן סעיף 2, מהרשות לזכויות ניצולי השואה, או רנטה חודשית ממדינת חוץ בשל רדיפות הנאצים שעולה על 1,000 ₪.

  חשוב – גם מי שהיה עובר ברחם אמו בעת שעברה נרדפות מוכרת, ונולד עד 300 ימים לאחר סיום אותה רדיפה, עשוי להיות מוכר בעצמו כזכאי לקבלת המענק השנתי. הכרה זו מותנית במועדי סיום המלחמה המשתנים ממדינה למדינה, ולעיתים אף בין הערים השונות באותה מדינה.

  שימו לב –  מי שמקבל מענק שנתי מהרשות לזכויות ניצולי השואה ועבד בעבודות כפייה או התלווה לאחד מהוריו בעת ביצוע עבודות בכפייה, או מי שעיר מגוריו הוכרה בשנים האחרונות על-ידי גרמניה כגטו, עשוי להיות זכאי לקצבת קרן סעיף 2 מוועידת התביעות או לקצבת בריאות חודשית מהאוצר וכן להטבות נוספות.

  שימו לב – מקבלי המענק פטורים מתשלום עבור תרופות בסל הבריאות ולהטבות נוספות.

  – מענק שנתי מתוקף החלטה מנהלית לשנת 2015, ליוצאי מרוקו, אלג'יריה ועירק.

  הרשות לזכויות ניצולי השואה משלמת מענק שנתי בסך 3,991 ש"ח (נכון לינואר 2021), מתוקף החלטה מנהלית המכירה בסבלן של קבוצות אשר חוו התנכלויות אנטישמיות וגזעניות בתקופת מלחמת העולם השנייה, ואשר אינן זכאיות לתגמולים חודשיים ולהטבות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים או חוק הטבות לניצולי שואה או לקצבה ממדינה אחרת. למענק זה זכאים יוצאי מרוקו, אלג'יריה ועירק, אשר חוו התנכלויות אנטישמיות וגזעניות בתקופת מלחמת העולם השנייה ואף עוברים שהיו ברחם אמם כאשר סבלה מהתנכלויות אלה ועומדים בקריטריונים שנקבעו.

  שימו לב – מקבלי המענק פטורים מתשלום עבור תרופות בסל הבריאות ולהטבות נוספות.

  לניצולי שואה ונפגעי התנכלויות הנאצים מקבלי מענק שנתי, ישנן הטבות מהקרן לרווחת נפגעי השואה, מוועידת התביעות ומגופים נוספים.

   

  מידעון זכויות בעברית מעודכן ליוני 2022

  מידעון זכויות ברוסית מעודכן ליוני 2022

  המידע במאמר זה הינו מידע כללי בלבד ואינו מהווה חוות דעת משפטית או תחליף לייעוץ משפטי.

  (תמונה להמחשה unsplash)

  זכויות_ניצולי_שואה

   יצירת קשר בנושאי שיקום בביה"ח רעות וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

   קול רעות

   דילוג לתוכן