יצירת קשר בנושאי שיקום בביה"ח רעות וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

  קול רעות

  הטבות מיוחדות לניצולי שואה נזקקים כלכלית

  ניצולי שואה שמצבם הכלכלי קשה במיוחד זכאים, בתנאים מסוימים, לתגמול כספי נוסף וכן להנחות בתשלומי חשמל ומים

  עודכן לאחרונה:30/09/21

  מאות אלפי ניצולי שואה הצליחו לבנות לעצמם חיים חדשים, להקים משפחות, ולתרום את תרומתם לחברה למרות העבר הטראומטי. עם זאת, ישנם ניצולי שואה שנקלעו לעת זקנתם למצב כלכלי קשה במיוחד. רבים מניצולי השואה פרשו ממקומות העבודה ללא זכויות פנסיה וחיים רק מקצבת ביטוח הלאומי. חלקם, נאלצים להתמודד עם העלויות הרבות הכרוכות בהתדרדרות במצב הבריאותי. ללא קשר לסיבות למצב שאליהם נקלעו, ישנן הטבות שונות המיועדות לניצולים שנקלעו למצב בעייתי זה. קבלת ההטבות מותנית בעמידה במבחני הכנסות שונים. מאמר זה דן בקריטריונים שונים המאפשרים את ההטבות הללו.

  זכאות "לתגמול לפי הכנסה"/ "תגמול מוגדל לפי הכנסה" במשרד האוצר

  ניצולי שואה המקבלים פיצויים חודשיים דרך הרשות לניצולי שואה במשרד האוצר (כולל אוכלוסיית הניצולים שצורפו במסגרת התכנית הלאומית לסיוע לניצולי השואה- ראו מאמר נפרד), ונמצאים במצב כלכלי קשה, זכאים במצבים מסוימים לקבלת תוספת תשלום מעבר לסכום שאותו הם מקבלים כתוצאה מאחוז נכותם כפי שהוכר בוועדה הרפואית. קבלת ההטבות מותנית בעמידה במבחן הכנסה של הרשות לניצולי שואה במשרד האוצר, שבו יבדקו הכנסותיו מהביטוח הלאומי (קצבת זקנה), הכנסותיו מפיצויים (ממשרד האוצר) בהווה, הכנסות ממקורות נוספים וכן הריבית שמקבל על חסכונות במידה וישנם כאלה.

  ניצול שואה שהוכר בוועדה כנכה רדיפות הנאצים בשיעור של בין 49%-25% ועמד במבחן ההכנסות יוכר ברשות לניצולי שואה שבמשרד האוצר כניצול שואה הזכאי ל"תגמול על פי הכנסה" ויקבל תוספת תשלום חודשית.

  ניצול שואה שהוכר בוועדה הרפואית כנכה רדיפות הנאצים בשיעור של 50% ומעלה, ועמד במבחן ההכנסות, יוכר ברשות לניצולי שואה שבמשרד האוצר כניצול שואה הזכאי ל"תגמול מוגדל לפי הכנסה"  ויקבל תוספת תשלום חודשית גבוהה אף יותר מהניצול שהוגדר כניצול שואה הזכאי ל"תגמול לפי הכנסה".

  ניצולי שואה בעלי הכנסה נמוכה העומדים במבחני הזכאות המפורטים בהמשך, זכאים לתגמול המהווה השלמה לסך הכנסותיו של ניצול השואה עד לגובה תקרה המפורטת בהמשך, וכן למענק שנתי בסך 2,000 ש"ח לשנה (מעודכן לחודש ינואר 2021).

  הסכומים של תקרת ההכנסה (השלמת הכנסותיו של ניצול השואה עד לסכום זה) עודכנו בחודש אפריל 2019 רטרואקטיבית החל מיום 01.06.2018. נכון לינואר 2021 התגמול נע מסך 6,058.01 שקל ל-25% עד 39% נכות ועד 10,038.12 שקל ל-50% נכות ומעלה (גובה תקרות ההכנסה החדשות לניצולי השואה שמוכרים ב–60%  נכות ומעלה גבוה יותר ותלוי באחוזי הנכות הספציפיים).

  חשוב לציין שתקרות ההשלמה החודשית הניתנות מעבר לגמול החודשי הרגיל,  מתעדכנות מידי פעם. במקרים בהם ניצולי שואה הלכו לעולמם והיו מוכרים בחייהם כניצולי שואה הזכאים ל"תגמול לפי הכנסה/ "תגמול מוגדל לפי הכנסה"  דרך משרד האוצר, לפחות שלושה חודשים לפני פטירתם, יהיו בני זוגם (אלמניהן או אלמנותיהם) זכאים להמשך תשלום לכל ימי חייהם, או עד שיינשאו מחדש, בכפוף למבחן הכנסות לבן הזוג. כמו כן, שאירים של ניצול שואה, שהיה מוכר כזכאי ל"תגמול לפי הכנסה/ "תגמול מוגדל לפי הכנסה" במשרד האוצר, זכאים לקבל מענק עבור השתתפות בהקמת מצבה. בן זוג של נכה שהיה מוכר כניצול שואה הזכאי ל"תגמול לפי הכנסה/ "תגמול מוגדל לפי הכנסה", אשר הכנסותיו מכל מקור אחר עולות על הסכום המזכה בקבלת תגמול נכה נזקק, יהיה זכאי לתגמול רגיל הניתן לכלל בני/ בנות הזוג של ניצולים שהיו זכאים לפיצויים ממשרד האוצר (ע"פ חוק נכי רדיפות בנאצים) ונפטרו, כלומר 36 חודשים – גמלה מלאה, ולאחר מכן 2000 ש"ח למשך כל ימי חייהם.

  לבדיקת האפשרות לזכאות למעמד נזקק/נצרך נא ראה/י:  טבלת מיצוי זכויות ניצולי השואה, עמותת "אביב לניצולי השואה".

  הנחה בתשלום עבור צריכת חשמל לנזקק/ נצרך לזכאים לתגמול/ תגמול מוגדל לפי הכנסה

  ניצול המוכר כזכאי ל"תגמול  לפי הכנסה"/ "תגמול מוגדל לפי הכנסה", זכאי גם להנחה בתשלום חשבון חשמל לניצולי שואה המקבלים רנטה מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים ואשר בנוסף קיבלו הכרה כזכאים ל"תגמול  לפי הכנסה"/ "תגמול מוגדל לפי הכנסה", ההנחה החודשית הינה של 50% על צריכת 400 קילואט ראשונים. ההנחה אמורה להינתן אוטומטית לאחר העברת שמות הזכאים מהאוצר לחברת החשמל.

  לצורך מימוש ההטבה על הניצול להיות בעל מונה פנימי וכן נדרש כי ההסכם עם חברת החשמל יהיה ע"ש הניצול עצמו (ולא, למשל, ע"ש בן/בת זוג וכד').

  הנחה בחשבון המים

   

  כל תושב זכאי לצרוך 3.5 מ"ק מים בחודש לפי תעריף נמוך, צריכה מעבר לכך מחויבת לפי תעריף גבוה יותר. ניצולי שואה הזכאים לתגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה ונכי המלחמה בנאצים הזכאים לתגמול לפי הכנסה או תגמול מוגדל לפי הכנסה, זכאים לתוספת חודשית של 3.5 מ"ק מים בתעריף הנמוך. ההנחה ניתנת אוטומטית על-פי רשימות המועברות מהרשות לזכויות ניצולי השואה לתאגידי המים. זכאי המתנגד להעברת פרטיו, יודיע על כך לרשות לזכויות ניצולי השואה בתוך 30 יום מקבלת ההודעה על ההטבה

  לבדיקת האפשרות לזכאות למענק ע"פ "ניצולי שואה נזקקים" נא ראה/י : טבלת מיצוי זכויות ניצולי השואה, עמותת "אביב לניצולי השואה".

  (תמונה להמחשה unsplash)

   יצירת קשר בנושאי שיקום בביה"ח רעות וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

   קול רעות

   דילוג לתוכן