יצירת קשר בנושאי שיקום בביה"ח רעות וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

  קול רעות

  זכויות ייחודיות לניצולי השואה בשעות סיעוד

  ניצולי שואה זכאים (בתנאים מסוימים) לקבל שעות סיעוד נוספות לאלו הניתנות במסגרת חוק סיעוד של ביטוח לאומי

  עודכן לאחרונה:11/06/23

  גמלת סיעוד (חוק סיעוד) מעניקה לזכאים לה שירותים המיועדים לסייע בפעולות היום־יום והשגחה. הזכאות לגמלת סיעוד מוענקת לתושב/ ת ישראל שהגיעו לגיל פרישה, התלויים בעזרת הזולת בפעולות היום־יום ו/ או זקוקים להשגחה. ברוב המקרים, גמלת חוק סיעוד ניתנת בשירותי סיעוד (למעסיקים מטפל/ ת צמוד/ ה ניתן לקבל את הגמלה גם בכסף). בין השירותים הניתנים במסגרת חוק סיעוד ניתן למנות- ביקורים במרכז יום, לחצן מצוקה, שירותי כביסה, אספקת מוצרי ספיגה ועזרה של מטפלת בפעולות היום־יום. (למאמר המלא על גמלת חוק סיעוד).

  הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל

  לניצולי השואה ישנן זכויות מיוחדות הקשורות לתוספת שעות טיפוליות מעבר לזכאות הרגילה הנהוגה עפ"י חוק סיעוד שבאחריות הביטוח הלאומי. הטבות אלו ניתנות באמצעות הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל.  כל מי שמקבל קצבה חודשית מהרשות לזכויות ניצולי שואה או מגרמניה, קצבה רבעונית מוועידת התביעות, או מענק שנתי מהרשות לזכויות ניצולי השואה, ועומד בקריטריונים של הביטוח הלאומי, זכאי להטבות הסיעוד.

  חוץ מהעזרה הסיעודית, הקרן לרווחה לנפגעי השואה מפעילה פרוייקטים בתחומים שונים נוספים, כגון: טיפול פרטני, סיוע במשקפיים לניצולי שואה.

  תנאי קבלת שעות סיעוד נוספות

  ניתן לפנות לקרן לרווחה לנפגעי השואה בעניין שעות טיפוליות בכפוף לקריטריונים להלן:

  50 שעות סיעוד ביתיות לאחר אשפוז – מי שעדיין לא מוכר כזכאי לשעות טיפול בבית באמצעות חוק סיעוד שמפעיל המוסד לביטוח לאומי, ונזקק לאשפוז, יחווה לעתים קושי לחזור לביתו לאחר השחרור מאשפוז ללא סיוע טיפולי. לשם כך מוצע לניצולי שואה שמאושפזים בבית החולים (אפילו אשפוז יומי) לקבל -50 שעות סיעוד מקרן הרווחה לנפגעי השואה במהלך החודשיים שלאחר השחרור. בצורה זו יתאפשר לזקן ניצול השואה ליהנות מטיפול בביתו מיד עם חזרתו לביתו. אם מדובר על ירידה תפקודית הצפויה להמשך תקופה ארוכה יותר, ינוצל הזמן שבו ניצול השואה זוכה לשעות הסיעוד באמצעות ההטבה המדוברת, לפניה רגילה לשם קבלת חוק סיעוד בנוהל הרגיל, כך שבתום השעות ניצול השואה יוכל להמשיך ולקבל שעות טיפול באמצעות הזכאות לחוק סיעוד של המוסד לביטוח לאומי (בתנאי שאכן ימצא בבדיקה כזכאי).  יש לפנות בזמן האשפוז לעובדת סוציאלית במחלקת האשפוז בבית החולים.  ניתן להגיש בקשה זאת אחת לשנה.

  מאחר וקרן הרווחה לנפגעי השואה מוגדרת כקרן "רווחה" היא מקיימת מבחן הכנסות שנועד להבטיח שהסיוע יגיע לניצולי השואה שנזקקים לה ביותר. עם זאת מבחן ההכנסות כולל בתוכו בפועל חלק גדול מניצולי השואה. לעניין שעות הסיעוד לאחר אשפוז- התנאי הוא שניצול שואה יחיד לא יעבור את סף ההכנסות של 10,038 ₪ש"ח לחודש (נכון לאפריל 2021, כולל כל הכנסותיו כולל קצבת הזקנה של הביטוח הלאומי, לא כולל רנטות או תגמולים בגין הרדיפות, ללא התייחסות להכנסות בן/ בת הזוג).

  זכאי להטבכל מי שקיבל פיצוי כלשהו כניצול שואה זכאי להטבה זו (כולל ניצולים ממרוקו , אלג'יר ועירק).

  סול"ם בקהילה – התכנית מופעלת על ידי הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל. היא מיועדת לניצולי שואה המתגוררים בקהילה ונמצאים במצב של חולי ומשבר. ניצולי שואה, העומדים בקריטריונים, יכולים להיות זכאים ל-50 שעות סיעוד למשך חודשיים, על ידי התחייבות שהקרן מוציאה לחברת סיעוד שאושרו על ידה, אפילו אם ניצול השואה אינו מאושפז בבית חולים. מטרת התכנית היא למנוע אשפוזים, והתדרדרות תפקודית במצב שעשויה להוביל לאשפוז כרוני ומעבר למסגרת מוסדית. הפנייה לסיוע זה נעשית באמצעות עובדת סוציאלית בקופת חולים.

  כל מי שקיבל פיצוי כלשהו כניצול שואה זכאי להטבה זו ( כולל ניצולים ממרוקו , אלג'יר ועירק).

  ניתן להגיש בקשה אחת לסיוע בשנה. גם כאן הזכאות היא למי שהכנסתו החודשית האישית היא מתחת ל־10,703.22 ש"ח ברוטו  ליחיד (נכון ליוני 2023). כל הכנסה למעט תגמולים או רנטה נכללים בחישוב ההכנסות.

  לפרטים נוספים על הקריטריונים לזכאות, לחצו סולם בקהילה.

  9 שעות סיעוד נוספות לזכאי חוק סיעוד – לחוק סיעוד הפועל באמצעות המוסד לביטוח לאומי ישנן כמה אפשרויות זכאות לפי רמת הפגיעה באופן התפקוד של הזקן ולפי מידת הצורך שלו בהשגחה. שיעור הגמלה נקבעת על פי ניקוד שנקבע בהערכת התלות מטעם ביטוח לאומי. אין צורך בטפסים! ניצולי שואה שיימצאו זכאים לסיוע, יוכלו ליהנות מהטבה זו גם מבלי להגיש בקשה וטפסים. פרטי הזכאים מועברים לקרן ע"י הגורמים המממנים והקרן פונה ביוזמתה לספק הסיעוד של הניצול.

  זכאי לקבלת הסיוע מי שמוכר כניצול שואה ע"י אחד הגופים הרשמיים: הרשות לזכויות ניצולי השואה, ועידת התביעות וה-  B.E.G  (בכפוף לאישור הגורמים המממנים).

  ובנוסף עונה לאחד מהקריטריונים הבאים:

  1.מוכר ע"י המוסד לביטוח לאומי כזכאי לגמלת סיעוד באמצעות ספקי הסיעוד, והוא ברמות 3 (רק ברמת תלות מזכה 6), 4, 5 ו-6 מלאה (לא מופחתת בשל הכנסות).

  לתשומת לב!  ניצול הבוחר בביטוח הלאומי במסלול של גמלה משולבת – כסף ושירותים "בעין" באמצעות ספקי הסיעוד – יהיה זכאי לקבל מהקרן 9 שעות טיפול בלבד, ולא יוכל להמירן לכסף.

  שירותי הסיעוד ינתנו ע"י ספק הסיעוד הנבחר, וינתנו אך ורק בבית הניצול, עפ"י הנחיית הגורמים המממנים.

  2. זכאי לקצבת שר"מ (שירותים מיוחדים) בהיקף 112% או 188%  (יש למלא את נספח א'- הצהרת הכנסות).

  3. זכאי לשעות "עזרה לזולת" מטעם משרד הביטחון בהיקף של 66 שעות חודשיות ומעלה. (יש למלא את נספח א'- הצהרת הכנסות).

  ניצול שואה המקבל גמלת סיעוד בכסף מהביטוח הלאומי, יקבל גם את תוספת 9 השעות כגמלה בכסף ע"י ועידת התביעות. יש לפנות ישירות לועידת התביעות בטלפון  03-5194400 או באמצעות סניפי הייעוץ לקשיש במוסד לביטוח לאומי. אין אפשרות לקבל מהביטוח הלאומי כסף ומהקרן לרווחה שעות בפועל או להיפך.

  לפרטים נוספים ולמילוי טפסים, לחצו תוספת 9 שעות סיעוד.

  לבקשה לקבלת תוספת השעות בכסף (למקבלי גמלת סיעוד בכסף) מוועידת התביעות

  לסיוע במיצוי זכויות ניצולי שואה, ניתן לפנות לעמותת "אביב לניצולי השואה".

   

  המידע במאמר זה הינו מידע כללי בלבד ואינו מהווה חוות דעת רפואית או משפטית או תחליף לייעוץ רפואי או משפטי.

  פורסם: 15.7.2015.

  (תמונה להמחשה unsplash)

  זכויות_ניצולי_שואה

   יצירת קשר בנושאי שיקום בביה"ח רעות וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

   קול רעות

   דילוג לתוכן