לוגו דף הבית JDC
לקבלת ייעוץ בחינם –  1-700-700-204

זכויות ייחודיות לניצולי השואה בשעות סיעוד

במסגרת חוק סיעוד של ביטוח לאומי ניתנים שירותי סיעוד לזקנים הזקוקים לעזרה בפעולות היום-יום ובניהול משק הבית. בתנאים מסוימים יוכלו ניצולי השואה לקבל שעות סיעוד נוספות

מאת:  ד"ר דורון שגיא/ משפחה מטפלת
עודכן לאחרונה ב-01/05/19
א א א
תקציר:ניצולי שואה שזכאים לגמלת סיעוד ברמות הגבוהות עשויים לקבל תוספת שעות סיעוד. לחילופין, ניצולי שואה שאינם מקבלים סיוע מביטוח לאומי וחווים ירידה בתפקוד עשויים להיות זכאים לסיוע בתפקוד.

מהי גמלת סיעוד (חוק סיעוד) של ביטוח לאומי?

גמלת חוק סיעוד
איך מקבלים גמלת סיעוד?

גמלת סיעוד (חוק סיעוד) מעניקה לזכאים לה שירותים המיועדים לסייע בפעולות היום-יום והשגחה. הזכאות לגמלת סיעוד מוענקת לתושב/ ת ישראל שהגיעו לגיל פרישה, התלויים בעזרת הזולת בפעולות היום-יום ו/ או זקוקים להשגחה. ברוב המקרים, גמלת חוק סיעוד ניתנת בשירותי סיעוד (למעסיקים מטפל/ ת צמוד/ ה ניתן לקבל את הגמלה גם בכסף). בין השירותים הניתנים במסגרת חוק סיעוד ניתן למנות- ביקורים במרכז יום, לחצן מצוקה, שירותי כביסה, אספקת מוצרי ספיגה ועזרה של מטפלת בפעולות היום-יום. (למאמר המלא על גמלת חוק סיעוד).

הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל

לניצולי השואה ישנן זכויות מיוחדות הקשורות לתוספת שעות טיפוליות מעבר לזכאות הרגילה הנהוגה עפ"י חוק סיעוד שבאחריות הביטוח הלאומי. הטבות אלו ניתנות באמצעות הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל. הגדרת ניצול שואה לצורך סיוע זה היא הגדרה מורחבת, מה שמאפשר את קבלת ההטבות לאוכלוסייה רחבה. כך, ניצול שואה הוא לא רק מי שהיה בגטאות, מחנות ריכוז או במסתור, אלא כל אדם שסבל מרדיפות הנאצים גם בארצות שנכבשו או שהיו גרורותיה של גרמניה הנאצית כמו רומניה, טוניס ועוד. בהגדרת הקרן לרווחה לנפגעי השואה נכללים גם אנשים שברחו מאימת הנאצים ובכלל זה אלו שברחו מגרמניה החל מ -1933 עליית הנאצים לשלטון, מאוסטריה החל מ-1938  (שנת הסיפוח לגרמניה) ומיתר הארצות מפרוץ המלחמה והכיבוש ועד ל- 08/05/1945.

חוץ מהעזרה הסיעודית, הקרן לרווחה לנפגעי השואה מפעילה פרוייקטים בתחומים שונים נוספים, כגון: טיפול פרטני, סיוע במשקפיים לניצולי שואה.

תנאי קבלת שעות סיעוד נוספות

ניתן לפנות לקרן לרווחה לנפגעי השואה בעניין שעות טיפוליות בכפוף לקריטריונים להלן:

50 שעות סיעוד ביתיות לאחר אשפוז– מי שעדיין לא מוכר כזכאי לשעות טיפול בבית באמצעות חוק סיעוד שמפעיל המוסד לביטוח לאומי, ונזקק לאשפוז, יחווה לעתים קושי לחזור לביתו לאחר השחרור מאשפוז ללא סיוע טיפולי. לשם כך מוצע לניצולי שואה שמאושפזים בבית החולים (אפילו אשפוז יומי) לקבל -50 שעות סיעוד מקרן הרווחה לנפגעי השואה במהלך החודשיים שלאחר השחרור. בצורה זו יתאפשר לזקן ניצול השואה ליהנות מטיפול בביתו מיד עם חזרתו לביתו. אם מדובר על ירידה תפקודית הצפויה להמשך תקופה ארוכה יותר, ינוצל הזמן שבו ניצול השואה זוכה לשעות הסיעוד באמצעות ההטבה המדוברת, לפניה רגילה לשם קבלת חוק סיעוד בנוהל הרגיל, כך שבתום השעות ניצול השואה יוכל להמשיך ולקבל שעות טיפול באמצעות הזכאות לחוק סיעוד של המוסד לביטוח לאומי (בתנאי שאכן ימצא בבדיקה כזכאי).  יש לפנות בזמן האשפוז לעובדת סוציאלית במחלקת האשפוז בבית החולים.  ניתן להגיש בקשה זאת אחת לשנה.

מאחר והקרן הרווחה לנפגעי השואה מוגדרת כקרן "רווחה" היא מקיימת מבחן הכנסות שנועד להבטיח שהסיוע יגיע לניצולי השואה שנזקקים לה ביותר. עם זאת מבחן ההכנסות כולל בתוכו בפועל חלק גדול מניצולי השואה. לעניין שעות הסיעוד לאחר אשפוז- התנאי הוא שניצול שואה יחיד לא יעבור את סף ההכנסות של 9,514 ש"ח לחודש  (כולל כל הכנסותיו כולל קצבת הזקנה של הביטוח הלאומי,  לא כולל רנטות או תגמולים בגין הרדיפות, ללא התייחסות להכנסות בן/ בת הזוג).

כל מי שקיבל פיצוי כלשהו כניצול שואה זכאי להטבה זו (כולל ניצולים ממרוקו , אלג'יר ועירק).

סול"ם בקהילה- התכנית מופעלת על ידי הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל. היא מיועדת לניצולי שואה המתגוררים בקהילה ונמצאים במצב של חולי ומשבר. ניצולי שואה, העומדים בקריטריונים, יכולים להיות זכאים ל-50 שעות סיעוד למשך חודשיים, על ידי התחייבות שהקרן מוציאה לחברת סיעוד שאושרו על ידה, אפילו אם ניצול השואה אינו מאושפז בבית חולים. מטרת התכנית היא למנוע אשפוזים, והתדרדרות תפקודית במצב שעשויה להוביל לאשפוז כרוני ומעבר למסגרת מוסדית. הפנייה לסיוע זה נעשית באמצעות עובדת סוציאלית בקופת חולים.

כל מי שקיבל פיצוי כלשהו כניצול שואה זכאי להטבה זו ( כולל ניצולים ממרוקו , אלג'יר ועירק).

ניתן להגיש בקשה אחת לסיוע בשנה. גם כאן הזכאות היא למי שהכנסתו החודשית האישית היא מתחת ל- 9,514 ש"ח ברוטו  ליחיד.  כל הכנסה למעט תגמולים או רנטה נכללים בחישוב ההכנסות.

לפרטים נוספים על הקריטריונים לזכאות, לחצו סולם בקהילה.

9 שעות סיעוד נוספות לזכאי חוק סיעוד– לחוק סיעוד הפועל באמצעות המוסד לביטוח לאומי ישנן כמה אפשרויות זכאות לפי רמת הפגיעה באופן התפקוד של הזקן ולפי מידת הצורך שלו בהשגחה. שיעור הגמלה נקבעת על פי ניקוד שנקבע בהערכת התלות מטעם ביטוח לאומי. אין צורך בטפסים! ניצולי שואה שיימצאו זכאים לסיוע, יוכלו ליהנות מהטבה זו גם מבלי להגיש בקשה וטפסים. פרטי הזכאים מועברים לקרן ע"י הגורמים המממנים והקרן פונה ביוזמתה לספק הסיעוד של הניצול.

זכאי לקבלת הסיוע מי שמוכר כניצול שואה ע"י אחד הגופים הרשמיים: הרשות לזכויות ניצולי השואה, ועידת התביעות וה-  B.E.G  (בכפוף לאישור הגורמים המממנים).

ובנוסף עונה לאחד מהקריטריונים הבאים:

1.מוכר ע"י המוסד לביטוח לאומי כזכאי לגמלת סיעוד באמצעות ספקי הסיעוד, והוא ברמות 3 (רק ברמת תלות מזכה 6), 4, 5 ו-6 מלאה (לא מופחתת בשל הכנסות).
לתשומת לב!  ניצול הבוחר בביטוח הלאומי במסלול של גמלה משולבת – כסף ושירותים "בעין" באמצעות ספקי הסיעוד – יהיה זכאי לקבל מהקרן 9 שעות טיפול בלבד, ולא יוכל להמירן לכסף.
שירותי הסיעוד ינתנו ע"י ספק הסיעוד הנבחר, וינתנו אך ורק בבית הניצול, עפ"י הנחיית הגורמים המממנים.

2. זכאי לקצבת שר"מ (שירותים מיוחדים) בהיקף 105% או 175% (יש למלא את נספח א'- הצהרת הכנסות).

3. זכאי לשעות "עזרה לזולת" מטעם משרד הביטחון בהיקף של 66 שעות חודשיות ומעלה. (יש למלא את נספח א'- הצהרת הכנסות).

ניצול שואה המקבל גמלת סיעוד בכסף מהביטוח הלאומי, יקבל גם את תוספת 9 השעות כגמלה בכסף ע"י ועידת התביעות. יש לפנות ישירות לועידת התביעות בטלפון  03-5194400 או באמצעות סניפי הייעוץ לקשיש במוסד לביטוח לאומי. אין אפשרות לקבל מהביטוח הלאומי כסף ומהקרן לרווחה שעות בפועל או להיפך.

לפרטים נוספים ולמילוי טפסים, לחצו תוספת 9 שעות סיעוד.

לבקשה לקבלת תוספת השעות בכסף (למקבלי גמלת סיעוד בכסף) מוועידת התביעות לחצו כאן

לסיוע במיצוי זכויות ניצולי שואה, ניתן לפנות לעמותת "אביב לניצולי השואה", באמצעות מרכז המידע רעות

נבחרת היועצים שלנו

זקוקים למידע נוסף? ייעוץ פרטני
הרשמו כעת לשיחת ייעוץ אחד על אחד
הייעוץ ללא תשלום, כשירות לציבור של עמותת רעות, ואשל ג'וינט ישראל שיחת ייעוץ בחינם הירשמו כעת

לכתבה זו התפרסמו 20 תגובות

      Array
(
  [0] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 19823
      [comment_post_ID] => 5719
      [comment_author] => יפעת קרלמן
      [comment_author_email] => ifatkrelman@gmail.com
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 109.65.117.237
      [comment_date] => 2017-04-20 13:24:05
      [comment_date_gmt] => 2017-04-20 10:24:05
      [comment_content] => שלום,

תודה על הפנייה החשובה. לפי מה שידוע לנו גמלת סיעוד כמו גם תוספת שעות הסיעוד מהקרן, לא ניתנות בבתי אבות סיעודיים. אם תהיה החלטה אחרת בעניינכם נשמח ונודה אם תעדכנו.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 19820
      [user_id] => 18
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [1] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 19822
      [comment_post_ID] => 5719
      [comment_author] => ע
      [comment_author_email] => adaax@bezeqint.net
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 79.182.47.68
      [comment_date] => 2017-04-19 20:26:53
      [comment_date_gmt] => 2017-04-19 17:26:53
      [comment_content] => אוי אני רואה עכשיו שזו תגובה מ2013 אז לא בטוח שתשובתי רלוונטית
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 19820
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [2] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 19820
      [comment_post_ID] => 5719
      [comment_author] => ע
      [comment_author_email] => adaax@bezeqint.net
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 79.182.47.68
      [comment_date] => 2017-04-19 20:14:29
      [comment_date_gmt] => 2017-04-19 17:14:29
      [comment_content] => אני פניתי ללשכה לסיוע משפטי בנדון (אותה בעיה) כל עוד הייתה בבית קיבלה אימי , גם את קיצבת הסיעוד וגם את ההשלמה של 9 השעות של ניצולי השואה . ברגע שעברה לבית הורים סיעודי המוכר ע"י משרד הבריאות , אך אינו מזכה בהשתתפות שלו , נשללה ממנה הקצבה כמ גם ה-9 שעות של ניצולי השואה . בימים אלה ממש אני ממתינה לתשובה סופית בנדון מהלשכה לסיוע משפטי (התקיימו כבר מס' פגישות) . ואשמח אם תיצור איתי קשר אולי נלך על תביעה משותפת .
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 14380
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [3] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 19614
      [comment_post_ID] => 5719
      [comment_author] => jחנה חימוביץ
      [comment_author_email] => hana_ch@walla.com
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 79.180.212.10
      [comment_date] => 2016-05-01 12:48:42
      [comment_date_gmt] => 2016-05-01 09:48:42
      [comment_content] => מידיעה אישית וטיפול בנושא עבור אמי אפשר להגיש הטופס דרך חברת כח אדם שמעסיקה את עובדת הסיעוד. הם עוזרים בכל דבר הכרוך בכך ללא תשלום. הם גם ידריכו אותך אילו טפסים למלא. הענין לא כרוך בהרבה בעיות והטופס עצמו קצר ולא עמוס.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 14385
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [4] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14388
      [comment_post_ID] => 5719
      [comment_author] => בלה ילמה - עו"ס רעות - משפחה מטפלת
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2015-08-23 13:20:19
      [comment_date_gmt] => 2015-08-23 13:20:19
      [comment_content] => אריה שלום,
9 ש"ש סיעוד מהקרן לרווחת ניצולי שואה שוות ערך ל- 1400 ש"ח .
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [5] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14387
      [comment_post_ID] => 5719
      [comment_author] => אריה
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2015-08-15 09:33:21
      [comment_date_gmt] => 2015-08-15 09:33:21
      [comment_content] => לא ברור הערך הכספי של 9 השעות שמועברות לחברת כח האדם עבור המטופל?
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [6] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14386
      [comment_post_ID] => 5719
      [comment_author] => בועז
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2015-05-05 08:58:43
      [comment_date_gmt] => 2015-05-05 08:58:43
      [comment_content] => למה אין תגובה לשאלה?
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [7] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14385
      [comment_post_ID] => 5719
      [comment_author] => בועז
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2015-04-12 13:28:20
      [comment_date_gmt] => 2015-04-12 13:28:20
      [comment_content] => שלום ,
סבתא שלי מקבלת 16 שעות סיעוד ביטוח לאומי , 
עפ"י הנאמר בכתבה מגיעה לה עוד 9 שעות מהקרן לרווחת ניצולי שואה, 
האם יש קריטריון של בדיקת הכנסות בעניין הנ"ל ?
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [8] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14384
      [comment_post_ID] => 5719
      [comment_author] => יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2013-10-28 15:35:10
      [comment_date_gmt] => 2013-10-28 15:35:10
      [comment_content] => אסתי שלום,
האם אימך זכאית לגמלת סיעוד? אם כן מה גובה הגמלה?
אם היא אינה מקבלת גמלת סיעוד מומלץ לפנות בדחיפות לבטוח לאומי בתביעה לגמלת סיעוד. אם נשללה זכאותה בביטוח לאומי מפאת הכנסות גבוהות לא תהיה זכאית לסיוע של תוספת שעות מהקרן. בכל מקרה על מנת לוודא שממצה את זכויותיה כניצולת שואה, אני מציעה בחום לפנות לעמותת "אביב לניצולי השואה" באמצעות מוקד המידע שלנו- 1700700204.
בהצלחה
יפעת
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [9] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14383
      [comment_post_ID] => 5719
      [comment_author] => אסתי
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2013-10-23 15:10:35
      [comment_date_gmt] => 2013-10-23 15:10:35
      [comment_content] => 
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [10] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14382
      [comment_post_ID] => 5719
      [comment_author] => אסתי
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2013-10-23 15:08:48
      [comment_date_gmt] => 2013-10-23 15:08:48
      [comment_content] => הכנסתה החודשית גבוהה בכ-1500 ש"ח מעל הגדרת הנזקקות המצויינת בכתבה.(לעג לרש).האם גם אז היא זכאית לגמלה הגבוהה ביותר ולתוספת שעות טיפול מאחר שהיא חייה בביתה ותלוייה באופן מוחלט בעזרה ?
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [11] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14381
      [comment_post_ID] => 5719
      [comment_author] => מיכל אברהם, עו"ס רעות-משפחה מטפלת
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2013-06-04 09:45:15
      [comment_date_gmt] => 2013-06-04 09:45:15
      [comment_content] => על פי חוק, גמלת חוק סיעוד ניתנת רק למי שגר בקהילה ולא במוסד. לכן אביך נדחה. אני מאחלת לו רפואה שלמה והמשך החלמה יפה.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [12] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14380
      [comment_post_ID] => 5719
      [comment_author] => יהודית
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2013-05-30 21:29:03
      [comment_date_gmt] => 2013-05-30 21:29:03
      [comment_content] => מסורב עי בטוח לאומי לגימלת סיעוד כי נמצא במוסד סיעודי פרטי. החלים יפה אבל לא מקבל שום עזרה.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [13] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14379
      [comment_post_ID] => 5719
      [comment_author] => יהודית
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2013-05-30 21:28:58
      [comment_date_gmt] => 2013-05-30 21:28:58
      [comment_content] => מסורב עי בטוח לאומי לגימלת סיעוד כי נמצא במוסד סיעודי פרטי. החלים יפה אבל לא מקבל שום עזרה.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [14] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14378
      [comment_post_ID] => 5719
      [comment_author] => אתי חזקי
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2011-12-12 11:42:53
      [comment_date_gmt] => 2011-12-12 11:42:53
      [comment_content] => כל החיים בן אדם משלם לביטוח לאומי וכשנזקקים לו הוא מציב קשיים.

הגיע הזמן לשנות קריטריונים ולפעול יותר למען הזקן
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [15] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14377
      [comment_post_ID] => 5719
      [comment_author] => מיכל אברהם, עו"ס
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2011-05-03 18:49:39
      [comment_date_gmt] => 2011-05-03 18:49:39
      [comment_content] => הזכאות נקבעת על זבסיס רמת התפקוד(זכאי רק מי שתלוי בזולת במידה רבה)ולכן מי שביטוח לאומי קבע שהוא ברמת תפקוד נמוכה מאוד זכאי לתוספת השעות.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [16] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14376
      [comment_post_ID] => 5719
      [comment_author] => מיכל ברגר
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2011-05-03 18:00:43
      [comment_date_gmt] => 2011-05-03 18:00:43
      [comment_content] => למי שמקבלים 100% רק 9.75
שעות שבועיות לא מגיע תוספת מהקרן אלא רק למי שמקבל 16 שעות +9 שעות. מה ההגיון?הרי עזרה נועדת למי שמקבל מעט שעות, לא???
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [17] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14375
      [comment_post_ID] => 5719
      [comment_author] => מיכאל
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2011-03-27 21:36:55
      [comment_date_gmt] => 2011-03-27 21:36:55
      [comment_content] => להזכירכם שנכון להיום מתנהלת שביתה כלל ארצית של עובדים סוציאלים בבתי החולים. עקב השביתה פנינו עצמאית לקרן על מנת שתאושר עזרה של 50 שעות לאחר האשפוז אך נדחנו על סף. למה? מאיפה האטימות הזאת? מאיפה נוהל הברזל שרק פנייה של עו"ס תתקבל. לא מספיק שהם עבר את השואה הם גם צריכים לטבוע ולא לקבל את המגיע להם!? אני לא הצלחתי למצוא מילים להסביר מדוע לא תינתן עזרה, הרמתי ידיים ופניתי לגורמים פרטיים. שם דווקא שמחו וסיפקו מטפלת ללא בירוקרטיה מהיום למחר ולהפתעתי העזרה ניתנה ללא תשלום כלשהו.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [18] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14374
      [comment_post_ID] => 5719
      [comment_author] => מיכאל
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2011-03-27 21:36:50
      [comment_date_gmt] => 2011-03-27 21:36:50
      [comment_content] => להזכירכם שנכון להיום מתנהלת שביתה כלל ארצית של עובדים סוציאלים בבתי החולים. עקב השביתה פנינו עצמאית לקרן על מנת שתאושר עזרה של 50 שעות לאחר האשפוז אך נדחנו על סף. למה? מאיפה האטימות הזאת? מאיפה נוהל הברזל שרק פנייה של עו"ס תתקבל. לא מספיק שהם עבר את השואה הם גם צריכים לטבוע ולא לקבל את המגיע להם!? אני לא הצלחתי למצוא מילים להסביר מדוע לא תינתן עזרה, הרמתי ידיים ופניתי לגורמים פרטיים. שם דווקא שמחו וסיפקו מטפלת ללא בירוקרטיה מהיום למחר ולהפתעתי העזרה ניתנה ללא תשלום כלשהו.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [19] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14373
      [comment_post_ID] => 5719
      [comment_author] => פיגנבוים יגאל
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2010-05-03 18:24:52
      [comment_date_gmt] => 2010-05-03 18:24:52
      [comment_content] => אני המום מהאטימות של האירגון בנושא עזרא לניצול השואה!הרי החוק לא קיים לגבי ניצול מאושפז לאחר ניתוח איפוא עזרת האירגון פה למה אמא שחולה בסכרת לאחר שני צינטורים לחץ דם ולוקחת קומדין ומטופלת במירפאת סחרחורת צריכה להאכיל את בעלה העיוורשלא הולך ולא שולט על צרכיושלוש פעמים ביום!בושה וחרפה!עברנו זאת בשבוע שעבר!תבדקו
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

)
    
 1. יפעת קרלמן, עו\"ס רעות- משפחה מטפלת, 28.10.13

  תגובה לאסתי
  אסתי שלום,
  האם אימך זכאית לגמלת סיעוד? אם כן מה גובה הגמלה?
  אם היא אינה מקבלת גמלת סיעוד מומלץ לפנות בדחיפות לבטוח לאומי בתביעה לגמלת סיעוד. אם נשללה זכאותה בביטוח לאומי מפאת הכנסות גבוהות לא תהיה זכאית לסיוע של תוספת שעות מהקרן. בכל מקרה על מנת לוודא שממצה את זכויותיה כניצולת שואה, אני מציעה בחום לפנות לעמותת "אביב לניצולי השואה" באמצעות מוקד המידע שלנו- 1700700204.
  בהצלחה
  יפעת

 2. בועז, 12.4.15

  שאלה
  שלום ,
  סבתא שלי מקבלת 16 שעות סיעוד ביטוח לאומי ,
  עפ"י הנאמר בכתבה מגיעה לה עוד 9 שעות מהקרן לרווחת ניצולי שואה,
  האם יש קריטריון של בדיקת הכנסות בעניין הנ"ל ?

  1. jחנה חימוביץ, 1.5.16

   מידיעה אישית וטיפול בנושא עבור אמי אפשר להגיש הטופס דרך חברת כח אדם שמעסיקה את עובדת הסיעוד. הם עוזרים בכל דבר הכרוך בכך ללא תשלום. הם גם ידריכו אותך אילו טפסים למלא. הענין לא כרוך בהרבה בעיות והטופס עצמו קצר ולא עמוס.

 3. אריה, 15.8.15

  רמות
  לא ברור הערך הכספי של 9 השעות שמועברות לחברת כח האדם עבור המטופל?

 4. בלה ילמה - עו\"ס רעות - משפחה מטפלת, 23.8.15

  תגובה לאריה
  אריה שלום,
  9 ש"ש סיעוד מהקרן לרווחת ניצולי שואה שוות ערך ל- 1400 ש"ח .

השאר תגובה