יצירת קשר בנושאי שיקום בביה"ח רעות וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

  קול רעות

  הגורמים להתעללות בזקנים והזנחתם במסגרות לטיפול ממושך

  ממצאי סקר ארצי מעלים כי כל זקן חמישי בארץ נחשף להתעללות והזנחה

  עודכן לאחרונה:14/12/21

  תופעת ההתעללות בזקנים והזנחתם עלתה על סדר היום המקצועי והציבורי רק בשנים האחרונות. מרבית המחקרים בתחום מתמקדים בהתעללות בזקנים המתגוררים בבית ובקהילה. ממצאי הסקר הארצי להתעללות בזקנים והזנחתם, מדווחים על כי כל זקן חמישי בארץ נחשף להתעללות והזנחה (איזיקוביץ, לבנשטיין ווינטרשטיין, 2005).

  על המתרחש במסגרות לטיפול ממושך ממעטים החוקרים לדווח. למרות הקושי בחשיפה, עדויות מן השדה מתארות מצבים של טיפול לקוי, התעללות והזנחה המתרחשות במסגרות אלה.

  הגדרה:

  טיפול לקוי והתעללות מוגדרים כהתנהגות פוגעת המכוונת כלפי הזקן ומתרחשת במערכת של יחסי אמון. להתנהגות הפוגעת ביטויים פיזיים, נפשיים, חברתיים וכלכליים (Hudson 1989).

  התוצאה: נזק, סבל, הפרת זכויות, עלייה ברמת הסיכון ופגיעה בשלומו ובבטחונו של הזקן.

  טיפול לקוי, התעללות והזנחה במסגרות לטיפול ממושך משמעם גרימת טראומה בשל עשיית פעולות ו/ או חסך של צרכים בסיסיים ומניעת טיפול.

  ההתנהגויות הפוגעות כוללות:

  התעללות פיזית – גרימת כאב או פגיעה פיזית הבאה לידי ביטוי בחבלות, דחיפות, סטירות, דקירות, כוויות, זריקת חפצים, קשירה פיזית וקשירה כימית (מתן מינון יתר של תרופות הרגעה).

  תקיפה מינית – מגע מיני מכל סוג שהוא שמתבצע ללא הסכמת הזקן/ ה.

  התעללות פסיכולוגית – גרימת סבל נפשי על ידי יחס פטרוני ומתנשא, התייחסות אל הזקן כאל ילד, הדבקת תוויות ושימוש בכינויי  גנאי, השפלות, איומים, צעקות, סנקציות כלפי הזקן, בידוד הזקן.

  ניצול כלכלי – השפעה על הזקן לתת תרומה ו/ או מתנה, קבלת הלוואה מהזקן,  גניבה, החתמת הזקן על מסמכים לביצוע פעולות בבנק, ניצול ושימוש לא חוקי ברכושו ומשאביו של הזקן, אי שימוש בכספי הזקן למילוי צרכיו (מצד בן המשפחה).

  הפרת זכויות –  שלילת עצמאות, הגבלת חופש הבחירה, אי שיתופו של הזקן בקבלת החלטות הנוגעות לו, הגבלת תנועותיו, מניעת קשר טלפוני, פגיעה בפרטיותו, אי מסירת מידע בנוגע לזכויותיו, מניעת נגישות לאנשי צוות והנהלה, אי שיתוף הזקן בפעילויות.

  הזנחה –  אי סיפוק צרכים בסיסיים או שירותים חיוניים לבריאות הזקן (מזון, תרופות, טיפול רפואי, סיוע בתפקוד), היעדר אביזרי עזר כגון שיניים תותבות, משקפיים, מכשיר שמיעה, חסך במתן גירויים, חוסר ערנות של הצוות לצרכי הזקנים.

  מיהו הקורבן למעשי התעללות?

  דייר במסגרת לטיפול ממושך, המאופיין בדרך כלל בגיל גבוה, במצב בריאותי ירוד, במוגבלות בתפקוד, ולעתים סובל מירידה קוגניטיבית.

  מיהו הפוגע?

  הפוגעים/ ות הם על פי רוב אנשי מקצוע ו/ או מטפלים ומטפלות השייכים לצוות הטיפולי במסגרות לטיפול ממושך. לעתים ניווכח כי הפוגע הוא בן משפחה.

  גורמים לטיפול לקוי, התעללות והזנחה

  מאפייני המסגרת המוסדית – מסגרות לטיפול ממושך מאופיינות כמסגרות טוטאליות בעלות נהלים נוקשים. למסגרת ולצוות העובדים אחריות מלאה על כל ההיבטים בחיי הדיירים. הדבר מגביר אצל הדיירים את תחושת אובדן השליטה על חייהם.

  גורמים נוספים הקשורים למסגרת: תנאים פיזיים לא הולמים, חוסר בציוד וחוסר בכוח אדם.

  מאפייני הצוות – למאפייני הצוות קשר ישיר לרמת הסיכון להתרחשות התעללות. חוסר כוח אדם מצד אחד ומצד שני ריבוי אנשי מקצוע המתחלפים בטיפול בדייר. לעתים גם קיים חוסר תיאום ביניהם. במסגרות רבות אין מעסיקים רופאים מומחים. צוות המטפלים/ ות אינו מיומן בהתמודדות עם מצבים טיפוליים מורכבים. כל אלה עלולים להוות קרקע פורייה להתרחשות טיפול לקוי, התעללות והזנחה.

  מאפייני הדיירים – הדיירים על פי רוב בגיל גבוה, סובלים מבעיות בריאות, ממוגבלות בתפקוד, ותלויים בצוות המטפל. חלקם סובלים מירידה קוגניטיבית. חוסר שיתוף פעולה מצד הדייר, ביטויים של אי שקט וגילויי תוקפנות, עלולים להגביר את תחושת חוסר האונים של איש הצוות או ליצור מצבי עימות שבעקבותיהם ייעשה שימוש באמצעים מרסנים, ענישה ונקיטת סנקציות "חינוכיות".

  מאפייני העבודה – עבודה קשה ושוחקת, ללא יוקרה, שכר נמוך, תחושת חוסר תקווה מפאת העובדה כי לא רואים שינויים לטובה במצב הזקן, קשיים בקבלת שיתוף פעולה מצד חלק מהדיירים, מצבי קונפליקט כתוצאה מבעיות התנהגות של הדייר, אי שקט של הדייר, גילויי תוקפנות מצדו.

  חשוב לזכור:

  • טיפול איכותי במסגרות מוסדיות מתייחס ליכולת המערכת לספק טיפול תוך הבטחת סביבה בטוחה, מבנה מתאים, ציוד נדרש, סטנדרטים לטיפול, כוח אדם מיומן והיענות לצורכי הדיירים.
  • טיפול לקוי, התעללות והזנחה עלולים להתרחש במסגרות לטיפול ממושך.
  • התעללות בזקנים והזנחתם היא בעיה חברתית חובקת עולם.
  • התעללות והזנחה עלולים להתרחש בכל שכבות האוכלוסייה, ללא הבדל בעדה, ברמה הסוציו–אקונומית או ברמת ההשכלה.
  • חוק העונשין, פגיעה בחסרי ישע, 1989, מגדיר במפורש התנהגויות פוגעות כעבירה פלילית וקובע את חובת הדיווח.

  מה ניתן לעשות במקרה של חשד לפגיעה/ התעללות? לחצו כאן

  (תמונה להמחשה unsplash)

   יצירת קשר בנושאי שיקום בביה"ח רעות וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

   קול רעות

   דילוג לתוכן