יצירת קשר בנושאי שיקום בביה"ח רעות וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

  קול רעות

  ביטוח לאומי – קצבת שירותים מיוחדים

  קצבת שירותים מיוחדים, בשונה מגמלת סיעוד, ניתנת בכסף ולא בשעות טיפול

  עודכן לאחרונה:17/01/24

  קצבת שירותים מיוחדים נועדה לאפשר טיפול אישי באדם הנכה, סיוע בביצוע פעולות יום-יומיות כגון: רחצה, לבוש, הכנת אוכל, היגיינה והשגחה.

  קצבת שירותים מיוחדים, בשונה מגמלת סיעוד, ניתנת בכסף ולא בשעות טיפול.

  החל מינואר 2022, ישנן ארבע רמות המבטאות את מידת התלות בזולת ומהן נגזר גובה הקצבה המשולמת מביטוח לאומי:

  • דרגה 1- מיועדת למי שזקוק לסיוע רב בביצוע פעולות היום-יום ברוב שעות היממה ו/ או זקוק להשגחה מתמדת. דרגה זו מזכה בקצבה בשיעור 50%. סכום הקצבה החל מה-1.1.24 הוא 1,771 ש"ח .
  • דרגה 2- מיועדת למי שזקוק לסיוע רב בביצוע כל פעולות היום-יום. דרגה זו מזכה בקצבה בשיעור 112%. סכום הקצבה, החל מה-1.1.24, הוא 4,099 ש"ח.
  • דרגה 3- מיועדת למי שתלוי לחלוטין בזולת בביצוע כל פעולות היום-יום.  דרגה זו מזכה בקצבה בשיעור 188%. סכום הקצבה, החל מה-1.1.24, הוא 6,542 ש"ח.
  • דרגה 4 – רמת זכאות חדשה מינואר 2022. משולמת למי  שתלוי לחלוטין באדם אחר בעשיית כל פעולות היום-יום בכל שעות היממה וזקוק להשגחה מתמדתואינו מקבל תוספת לנכה מונשם. מזכה בקצבה בשיעור 235%. סכום הקצבה, החל מה-1.1.24 הוא 8,313 ש"ח.
  • לנכה מונשם  שנקבעה לו רמת זכאות בשיעור 188% משולמת תוספת לקצבה בסך 9,813 ש"ח (החל מה-1.1.24).
  • מקבל קצבה ברמת תלות 188% או 235%, המעסיק 2 עובדים זרים בפועל – יהיה זכאי בתנאים מסוימים, לתוספת לקצבה בסך 6,542 ש"ח.

  מי זכאי לקצבת שירותים מיוחדים מביטוח לאומי?

  קצבת שירותים מיוחדים ניתנת למבוטח בביטוח הלאומי עם נכות מגיל 18 ועד גיל הפרישה, וזקוק לסיוע בתפקוד היום-יומי, כגון: רחצה, הלבשה, הכנת אוכל והגיינה או שזקוק להשגחה מתמדת למניעת סיכון לעצמו או לאחרים; מי שמקבל טיפול בדיאליזה פעמיים בשבוע לפחות; מי שהושתל בגופו איבר (כליה, לב, לבלב, ריאה, כבד) או מוח עצם מתורם זר  בחצי השנה שמיום ההשתלה. מי שהושתל בגופו מוח עצם עצמי – שלושה חודשים מיום ההשתלה; חולה אונקולוגי שמקבל טיפול רפואי (מתוך רשימת הטיפולים המופיעים בחוזר נכות 1926).

  נכים המגיעים לגיל זקנה רשאים לבחור בין המשך קבלת הגימלה הכספית לבין קבלת שירותים במסגרת חוק סיעוד.

  מהם הקריטריונים לקבלת קצבת שירותים מיוחדים?

  לקבלת קצבת שירותים מיוחדים של ביטוח לאומי התובע צריך להוכיח כי יש לו נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות, או הכרה על-ידי הביטוח הלאומי בנכות רפואית בשיעור של 75% עם סייגים לגבי קבלת קיצבה מיוחדת לנפגעי עבודה מהביטוח הלאומי, או קבלת סיוע מתוקף חוקים אחרים. בנוסף קיימת התייחסות לגובה ההכנסה החודשית. מי שמקבל קצבת ניידות, יכול לקבל גם שירותים מיוחדים אם ועדה רפואית של משרד הבריאות קבעה לו מוגבלות בניידות של 100%. או שזקוק לכסא גלגלים ומשתמש בו או מרותק למיטה. למי שיש רכב- זכאי בתנאי שהקצבה לשירותים מיוחדים נקבעה לו בגובה של מינימום 100%.

  הגמלה לא מיועדת לאנשים המתגוררים במוסד שם מקבלים שירותי רפואה, סיעוד, שיקום.

  איך מבקשים קצבת שירותים מיוחדים מביטוח לאומי?

  כאשר מגישים תביעה לקצבת נכות כללית לביטוח לאומי, יש מקום לשקול פנייה גם בנושא שירותים מיוחדים.

  רופא מטעם המוסד לביטוח לאומי יבדוק את מגיש התביעה. במקרים מסוימים יגיע לביקור בית בודק מטעם הביטוח הלאומי שיעריך את מידת הצורך בעזרה בביצוע פעולות היום-יום. יש אפשרות לקבל את שתי הקצבאות במקביל- נכות ושירותים מיוחדים.

  את התביעה לשירותים מיוחדים יש להגיש בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למגורים ולצרף תעודות רפואיות המעידות על מחלה, אבחונים והחלטות ועדת האבחון, דוחות סוציאליים וכל מסמך אחר שיכול לעזור לקבל את הקצבה.

  שלבי הטיפול בבקשה

  שלבי הטיפול בבקשה כוללים:

  1. בדיקה רפואית על ידי רופא מטעם המוסד לביטוח לאומי לקביעת אחוז נכות רפואית.

  2. במקרים מסוימים בדיקה בבית התובע בידי איש מקצוע מטעם הביטוח הלאומי.

  3. דיון בבקשה לצורך קביעת שיעורי הקיצבה.

  מסלול ירוק- הליך מקוצר לבעלי נכות קשה

  לאנשים עם נכות קשה יש אפשרות לפנות להליך מהיר. מדובר על אנשים עם מוגבלות קשה, כגון- חולים במחלה ממארת בשלבי טיפול אקטיבי או במצב סופני, חולי als שמטופלים ברילוטק, חולי שחפת קשה, אנשים עם פיגור בשיעור של 40% לפחות שמוכרים על ידי משרד הרווחה. הרשימה המלאה נמצאת באתר ביטוח לאומי.

  במקרים אלה- רופא מטעם הביטוח הלאומי יחליט האם ניתן להפנותם למסלול המהיר. הביטוח הלאומי ישתדל לסיים את הטיפול בתוך 30 יום.

  (תמונה להמחשה unsplash)
  אלצהיימר

   יצירת קשר בנושאי שיקום בביה"ח רעות וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

   קול רעות

   דילוג לתוכן