יצירת קשר בנושאי שיקום בביה"ח רעות וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

  קול רעות

  ביטוח לאומי – קצבת נכות כללית

  מהי קצבת נכות כללית של ביטוח לאומי ובאילו נסיבות ניתן לתבוע אותה?

  עודכן לאחרונה:15/01/24

  קצבת נכות כללית נועדה לתת עזרה מינימאלית לנכים שאינם זכאים לקצבה מכל מקור אחר.

  סוגי הפגיעות שבגינן ניתן לנסות לתבוע קצבת נכות כללית מביטוח לאומי

  חוק "הנכות הכללית" מתייחס לנכים שאינם נכללים באף אחד מהחוקים האחרים הקיימים המתייחסים לנכים. כל נכה שאינו מכוסה בביטוח מכוחו של חוק קיים המטפל בקבוצת נכים מוגדרת, יכול לתבוע הכרה בו כנכה מכוח "חוק הנכות הכללית". מדובר בנכים מלידה, ממחלה, מתאונה מקרית (נפילה), ממעשה עוולה.

  נכים כתוצאה מפגיעה בעת השירות הצבאי, בתאונת עבודה, בפעולת טרור- מקבלים קצבאות, שירותי שיקום, טיפול וכיו"ב מכוח חוקים אחרים.

  מה מטרת קצבת הנכות הכללית של ביטוח לאומי?

  מטרת קצבת הנכות היא לפצות את האדם הנכה על אובדן כושרו להשתכר ולא על עצם קיום הנכות. לפיכך כדי לקבל קצבת נכות כללית מן הביטוח הלאומי צריך לעמוד בשני תנאים מצטברים:

  1. אחוז נכות רפואית מינימאלי כנקבע (פירוט בהמשך).

  מיהו "נכה" לפי חוק הנכות הכללית של ביטוח לאומי?

  • גיל: תושב ישראל שמלאו לו 18 שנים ועדיין לא הגיע לגיל הפרישה.
  • אחוזי נכות רפואית: רופא מטעם הביטוח הלאומי קבע לך נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות, או בשיעור של 40% לפחות, אם יש לך כמה ליקויים רפואיים  ועל ליקוי מסוים נקבעה לך נכות רפואית בשיעור של 25% לפחות. הנכות הרפואית מחושבת לא בצורה של חיבור הנכויות אלא בצורה של שקלול אחוזי הנכויות השונות.
  • יכולת תפקודית: נקבע שעקב נכותו האדם אינו מסוגל לעבוד או שיכולתו להשתכר ירדה ב-50% לפחות, ונקבעה לו דרגת אי כושר באחד מהשיעורים האלה: 60%, 65%, 74% או 100%.
  • קריטריון כספי: האדם אינו עובד או שהכנסתו כשכיר או כעצמאי נמוכה מ-60% מהשכר הממוצע,  7,522 ש"ח (החל ב- 01.01.2024)
  • אישה נשואה שאינה עובדת תקופה ארוכה, תיבדק במסלול שונה לצורך קבלת קצבת נכות לעקרת בית. הבדיקה במסלול לעקרת בית תתבצע אם לא האישה לא עבדה 12 חודשים רצופים או 24 חודשים לא רצופים, ב-48 החודשים שקדמו ליום הגשת התביעה, או שקדמו ליום שבו הפסיקה לעבוד – אם הפסקת העבודה הייתה לאחר הגשת התביעה.

  מהם אחוזי קצבת הנכות?

  גובה אחוזי הקצבה נקבע על פי דרגת אי-הכושר לעבוד (באופן מלא או חלקי). נכון ל-1.1.2024 גובה קצבת הנכות הינו:

  • דרגה מלאה (100% או 75%) – קצבה חודשית מלאה בסך 4,291 ש"ח .
  • דרגה חלקית בשיעור 74% – קצבה חודשית חלקית בסך 2,925 ש"ח .
  • דרגה חלקית בשיעור 65% – קצבה חודשית חלקית בסך  2,636 ש"ח .
  • דרגה חלקית בשיעור 60% – קצבה חודשית חלקית בסך  2,476  ש"ח .

  סכום קצבת נכות כללית של ביטוח לאומי אותה יקבל הנכה אינו תלוי בסכומים שהשתכר בפועל לפני שהתרחשה הירידה בכושר השתכרותו. סכום גמלת הנכות מחושב על-פי השכר הממוצע במשק והוא תלוי בשיעור הנכות, במספר התלויים של הפונה (אישה, ילדים), הכנסות שיש לפונה ועוד. התוספת בעד בן/ ת זוג הנה בשיעור של 50% מן הקצבה הבסיסית והתוספת עבור כל ילד הנה בשיעור של  40% מהקצבה הבסיסית (כאשר התוספת משולמת  עבור 2 ילדים לכל היותר).

  התוספת עבור בן/ בת זוג וילדים שונה למקבלי דרגת אי כושר חלקית, לפרטים ניתן לפנות לביטוח לאומי.

  תוספת עבור ילדים

  התוספת משולמת עבור ילדים העונים על אחד מהתנאים האלה:

  סכום התוספת עבור הילדים הוא בהתאם לדרגת אי-הכושר שנקבעה לך (נכון ל-1.1.24):

  • דרגה מלאה (100% או 75%) – סכום התוספת הוא 1,106 ש"ח .
  • דרגה חלקית בשיעור 74% – סכום התוספת 818 ש"ח .
  • דרגה חלקית בשיעור 65% – סכום התוספת 719 ש"ח .
  • דרגה חלקית בשיעור 60% – סכום התוספת 664 ש"ח .

  תוספת בעד ילדים משולמת רק עבור שני הילדים הראשונים.

  תוספת עבור בן/בת זוג

  התוספת משולמת עבור בן/ בת זוג שעונים על שני התנאים האלה:

  1. סכומי ההכנסה של בן הזוג הם עד 7,146 ש"ח (מעודכן ל-1.1.24).
  2. בן הזוג אינו מקבל קצבה אחרת.

  סכום התוספת עבור בן/ בת זוג הוא בהתאם לדרגת אי-הכושר שנקבעה לך (נכון ל-1.1.24):

  • דרגה מלאה (100% או 75%) – סכום התוספת הוא 1,382 ש"ח .
  • דרגה חלקית בשיעור 74% – סכום התוספת הוא 1,023 ש"ח .
  • דרגה חלקית בשיעור 65% – סכום התוספת הוא 898 ש"ח .
  • דרגה חלקית בשיעור 60% – סכום התוספת הוא 829 ש"ח 

   מי שנקבעה לו דרגת אי-כושר בשיעור 74% או 65% או 60%, ומרוויח יותר מ- 2,633 ש"ח (נכון ל-1.1.24), יהיה זכאי לתוספת מלאה עבור בן הזוג ו/ או הילדים.

  תהליך הטיפול בתביעה

  שלב ראשון: פקיד התביעות בסניף הביטוח הלאומי בודק את התביעה.

  שלב שני: רופא הביטוח הלאומי בודק את התביעה.

  שלב שלישי: בדיקה בוועדה הרפואית.

  שלב רביעי: קבלת החלטה בתביעה.

  תרשים מסכם של הטקסט בנושא הליך הגשת תביעה לקצבת נכות כללית

  מי קובע את הנכות ואחוזי הנכות?

  ועדה רפואית שליד הביטוח הלאומי קובעת האם האדם זכאי לאחוזי נכות ואם כן, מה גובה האחוזים. הנכות נקבעת ע"י הרופא לפי חוק המוסד לביטוח לאומי ותקנותיו. אם עמד הפונה בתנאי של שיעור נכות רפואית מתאים, יעבור לבדיקת התנאי השני והוא היעדר או אובדן כושר ההשתכרות (אין לו כושר להשתכר למחייתו או שכושרו להשתכר פחת בשיעור 50% ומעלה). קביעה זו תיעשה על ידי ועדה מיוחדת לצורך זה. כלומר, מי שיקבע לגביו כי לא איבד את כושרו לעבוד לא יקבל גמלת נכות גם אם נכותו הרפואית גבוהה.

  "מסלול מהיר" לבעלי מוגבלויות קשות

  אנשים עם מוגבלות קשה יכולים להגיש תביעה במסגרת המסלול המהיר, והביטוח הלאומי ישתדל לסיים את הטיפול בתביעה תוך 30 יום מהגשת התביעה.

  אנשים שיטופלו במסלול המהיר הם- חולים במחלה ממארת בשלבי טיפול אקטיבי במחלה או במצב סופני, חולי ALS  המטופלים ב- RILUTEK, אנשים עם ליקוי נפשי בשיעור 50% לפחות, אנשים עם פיגור שיכלי בשיעור 40% לפחות (המוכרים על ידי משרד הרווחה), חולי שחפת קשה, מבוטחים בשנה הראשונה לאחר השתלות- כליה, לב, ריאות, כבד, לבלב או מח עצם, חולים במחלות קשות או זיהומיות המקבלים טיפולים פעילים.

  הגשת ערר על החלטת ועדה רפואית בעניין שיעור הנכות

  אדם שבקשתו לגמלת נכות כללית נדחתה בשל שיעור נכות נמוך מן הנדרש בחוק, או מי שנקבע לו שיעור נכות המזכה אותו בגמלת נכות כללית, אולם הוא מבקש להגדיל את שיעור הנכות (ובהתאם להגדיל את סכום הגמלה) יכול להגיש ערר לועדת עררים. בוועדת עררים יושבים 3-2 רופאים שהתמחותם בנושאי הפגיעה של הנפגע (לדוגמה, אם הפגיעה אורתופדית, ישבו בה רופאים אורתופדים).

  הגשת בקשה לזכאות לשיקום

  אדם נכה שאינו מקבל גמלת נכות כללית מפני שלא עמד באחד משני המבחנים שבחוק (שיעור הנכות הרפואית ודרגת כושר השתכרות) יוכל להיות זכאי לשיקום במסגרת המוסד לביטוח לאומי. סף הקבלה לשיקום הוא 20% נכות ומעלה בהתאם לקביעת הוועדה הרפואית. האדם הנכה יבדק ע"י פקיד שיקום, ולעתים עובדת סוציאלית, ומומחה תעסוקתי. אם אנשי המקצוע יחליטו כי הוא מתאים לשיקום, הוא יוכל לקבל עזרה בהשתלבות מחדש בשוק העבודה, בהכשרה מקצועית או בלימודי מקצוע חדש שיתאים לנכותו.

  תעודת נכה והטבות שנלוות לקצבה

  מקבלי קצבת נכות זכאים לתעודת נכה שנשלחת אוטומטית עם אישור הקצבה. הקצבה מקנה הנחות שונות, כגון- הנחה בארנונה, הנחה במים, הנחה על נסיעה באוטובוס, ברכבת.

  כמו כן, מ- 10/13 נכנסו לתוקף תקנות המקנות פטור מעמידה בתורים ומתשלום עבור מלווה לאנשים עם מוגבלות.

  מעבר מקצבת נכות לקצבת זיקנה

  מקבלי קצבת נכות כללית שהגיעו לגיל הפרישה, לא יהיו זכאים לקצבת נכות ויתחילו לקבל קצבת זיקנה בלבד.
  מי שקיבלו קצבת נכות כללית סמוך למועד שנעשו זכאים לקצבת זיקנה, קצבת הזיקנה שלהם לא תפחת משיעור קצבת הנכות החודשית האחרונה ששולמה להם, והיא תעודכן בשיעורים ובמועדים שבהם מתעדכנת קצבת נכות כללית.

   יצירת קשר בנושאי שיקום בביה"ח רעות וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

   קול רעות

   דילוג לתוכן