לוגו דף הבית JDC
לקבלת ייעוץ בחינם –  1-700-700-204

ביטוח לאומי- קצבת נכות כללית

מהי קצבת נכות כללית של ביטוח לאומי ובאילו נסיבות ניתן לתבוע אותה?

מאת:  שולה וילר/ משפחה מטפלת
עודכן לאחרונה ב-26/09/19
א א א
תקציר:מהי קצבת נכות? מי זכאי לקבל אותה? איך מגישים בקשה והאם ניתן לערער?

קצבת נכות כללית נועדה לתת עזרה מינימאלית לנכים שאינם זכאים לקצבה מכל מקור אחר.

סוגי הפגיעות שבגינן ניתן לנסות לתבוע קצבת נכות כללית מביטוח לאומי

חוק "הנכות הכללית" מתייחס לנכים שאינם נכללים באף אחד מהחוקים האחרים הקיימים המתייחסים לנכים. כל נכה שאינו מכוסה בביטוח מכוחו של חוק קיים המטפל בקבוצת נכים מוגדרת, יכול לתבוע הכרה בו כנכה מכוח "חוק הנכות הכללית". מדובר בנכים מלידה, ממחלה, מתאונה מקרית (נפילה), ממעשה עוולה.
נכים כתוצאה מפגיעה בעת השירות הצבאי, בתאונת עבודה, בפעולת טרור- מקבלים קצבאות, שירותי שיקום, טיפול וכיו"ב מכוח חוקים אחרים.

מה מטרת קצבת הנכות הכללית של ביטוח לאומי?

מטרת קצבת הנכות היא לפצות את האדם הנכה על אובדן כושרו להשתכר ולא על עצם קיום הנכות. לפיכך כדי לקבל קצבת נכות כללית מן הביטוח הלאומי צריך לעמוד בשני תנאים מצטברים:

 1. אחוז נכות רפואית מינימאלי כנקבע (פירוט בהמשך).
 2. אובדן או ירידה בכושר השתכרות (פירוט בהמשך).

מיהו "נכה" לפי חוק הנכות הכללית של ביטוח לאומי?

 • גיל: תושב ישראל שמלאו לו 18 שנים ועדיין לא הגיע לגיל הפרישה.
 • אחוזי נכות רפואית: רופא מטעם הביטוח הלאומי קבע לך נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות, או בשיעור של 40% לפחות, אם יש לך כמה ליקויים רפואיים  ועל ליקוי מסוים נקבעה לך נכות רפואית בשיעור של 25% לפחות. הנכות הרפואית מחושבת לא בצורה של חיבור הנכויות אלא בצורה של שקלול אחוזי הנכויות השונות.
 • יכולת תפקודית: נקבע שעקב נכותו האדם אינו מסוגל לעבוד או שיכולתו להשתכר ירדה ב-50% לפחות, ונקבעה לו דרגת אי כושר באחד מהשיעורים האלה: 60%, 65%, 74% או 100%
 • קריטריון כספי: האדם אינו עובד או שהכנסתו כשכיר או כעצמאי נמוכה מ-60% מהשכר הממוצע,  6,164 ש"ח (החל ב- 01.01.2019).
 • אישה נשואה שאינה עובדת תקופה ארוכה, תיבדק במסלול שונה לצורך קבלת קצבת נכות לעקרת בית. הבדיקה במסלול לעקרת בית תתבצע אם לא האישה לא עבדה 12 חודשים רצופים או 24 חודשים לא רצופים, ב-48 החודשים שקדמו ליום הגשת התביעה, או שקדמו ליום שבו הפסיקה לעבוד – אם הפסקת העבודה הייתה לאחר הגשת התביעה.

מהם אחוזי קצבת הנכות?

גובה אחוזי הקצבה נקבע על פי דרגת אי-הכושר לעבוד (באופן מלא או חלקי). נכון ל-1.1.2019 גובה קצבת הנכות הינו:

 • דרגה מלאה (100% או 75%) – קצבה חודשית מלאה בסך  3,312 ש"ח .
 • דרגה חלקית בשיעור 74% – קצבה חודשית חלקית בסך  2,236 ש"ח .
 • דרגה חלקית בשיעור 65% – קצבה חודשית חלקית בסך 2,022 ש"ח .
 • דרגה חלקית בשיעור 60% – קצבה חודשית חלקית בסך 1,903 ש"ח .

סכום קצבת נכות כללית של ביטוח לאומי אותה יקבל הנכה אינו תלוי בסכומים שהשתכר בפועל לפני שהתרחשה הירידה בכושר השתכרותו. סכום גמלת הנכות מחושב על-פי השכר הממוצע במשק והוא תלוי בשיעור הנכות, במספר התלויים של הפונה (אישה, ילדים), הכנסות שיש לפונה ועוד. התוספת בעד בן/ ת זוג הנה בשיעור של 50% מן הקצבה הבסיסית והתוספת עבור כל ילד הנה בשיעור של  40% מהקצבה הבסיסית (כאשר התוספת משולמת  עבור 2 ילדים לכל היותר).

התוספת עבור בן/ בת זוג וילדים שונה למקבלי דרגת אי כושר חלקית, לפרטים ניתן לפנות לביטוח לאומי.

תוספת עבור ילדים

התוספת משולמת עבור ילדים העונים על אחד מהתנאים האלה:

סכום התוספת עבור הילדים הוא בהתאם לדרגת אי-הכושר שנקבעה לך (נכון ל-1.1.19):

 • דרגה מלאה (100% או 75%) – סכום התוספת הוא 951 ש"ח .
 • דרגה חלקית בשיעור 74% – סכום התוספת 704 ש"ח .
 • דרגה חלקית בשיעור 65% – סכום התוספת 618 ש"ח .
 • דרגה חלקית בשיעור 60% – סכום התוספת 571 ש"ח .

תוספת בעד ילדים משולמת רק עבור שני הילדים הראשונים.

תוספת עבור בן/בת זוג

התוספת משולמת עבור בן/ בת זוג שעונים על שני התנאים האלה:

 1. סכומי ההכנסה של בן הזוג הם עד 5,856 ש"ח .
 2. בן הזוג אינו מקבל קצבה אחרת.

סכום התוספת עבור בן/ בת זוג הוא בהתאם לדרגת אי-הכושר שנקבעה לך (נכון ל-1.1.19):

 • דרגה מלאה (100% או 75%) – סכום התוספת הוא  1,189 ש"ח .
 • דרגה חלקית בשיעור 74% – סכום התוספת הוא 880 ש"ח .
 • דרגה חלקית בשיעור 65% – סכום התוספת הוא 773 ש"ח .
 • דרגה חלקית בשיעור 60% – סכום התוספת הוא 713 ש"ח .


מי שנקבעה לו דרגת אי-כושר בשיעור 74% או 65% או 60%, ומרוויח יותר מ- 2,157 ש"ח , יהיה זכאי לתוספת מלאה עבור בן הזוג ו/או הילדים.

 

תהליך הטיפול בתביעה

הגשת תביעה לפטור החזקת בן משפחה במוסד

מי קובע את הנכות ואחוזי הנכות?

ועדה רפואית שליד הביטוח הלאומי קובעת האם האדם זכאי לאחוזי נכות ואם כן, מה גובה האחוזים. הנכות נקבעת ע"י הרופא לפי חוק המוסד לביטוח לאומי ותקנותיו. אם עמד הפונה בתנאי של שיעור נכות רפואית מתאים, יעבור לבדיקת התנאי השני והוא היעדר או אובדן כושר ההשתכרות (אין לו כושר להשתכר למחייתו או שכושרו להשתכר פחת בשיעור 50% ומעלה). קביעה זו תיעשה על ידי ועדה מיוחדת לצורך זה. כלומר, מי שיקבע לגביו כי לא איבד את כושרו לעבוד לא יקבל גמלת נכות גם אם נכותו הרפואית גבוהה.

"מסלול מהיר" לבעלי מוגבלויות קשות

אנשים עם מוגבלות קשה יכולים להגיש תביעה במסגרת המסלול המהיר, והביטוח הלאומי ישתדל לסיים את הטיפול בתביעה תוך 30 יום מהגשת התביעה.

אנשים שיטופלו במסלול המהיר הם- חולים במחלה ממארת בשלבי טיפול אקטיבי במחלה או במצב סופני, חולי ALS  המטופלים ב- RILUTEK, אנשים עם ליקוי נפשי בשיעור 50% לפחות, אנשים עם פיגור שיכלי בשיעור 40% לפחות (המוכרים על ידי משרד הרווחה), חולי שחפת קשה, מבוטחים בשנה הראשונה לאחר השתלות- כליה, לב, ריאות, כבד, לבלב או מח עצם, חולים במחלות קשות או זיהומיות המקבלים טיפולים פעילים.

הגשת ערר על החלטת ועדה רפואית בעניין שיעור הנכות

אדם שבקשתו לגמלת נכות כללית נדחתה בשל שיעור נכות נמוך מן הנדרש בחוק, או מי שנקבע לו שיעור נכות המזכה אותו בגמלת נכות כללית, אולם הוא מבקש להגדיל את שיעור הנכות (ובהתאם להגדיל את סכום הגמלה) יכול להגיש ערר לועדת עררים. בוועדת עררים יושבים 3-2 רופאים שהתמחותם בנושאי הפגיעה של הנפגע (לדוגמה, אם הפגיעה אורתופדית, ישבו בה רופאים אורתופדים).

הגשת בקשה לזכאות לשיקום

אדם נכה שאינו מקבל גמלת נכות כללית מפני שלא עמד באחד משני המבחנים שבחוק (שיעור הנכות הרפואית ודרגת כושר השתכרות) יוכל להיות זכאי לשיקום במסגרת המוסד לביטוח לאומי. סף הקבלה לשיקום הוא 20% נכות ומעלה בהתאם לקביעת הוועדה הרפואית. האדם הנכה יבדק ע"י פקיד שיקום, ולעתים עובדת סוציאלית, ומומחה תעסוקתי. אם אנשי המקצוע יחליטו כי הוא מתאים לשיקום, הוא יוכל לקבל עזרה בהשתלבות מחדש בשוק העבודה, בהכשרה מקצועית או בלימודי מקצוע חדש שיתאים לנכותו.

תעודת נכה והטבות שנלוות לקצבה

מקבלי קצבת נכות זכאים לתעודת נכה שנשלחת אוטומטית עם אישור הקצבה. הקצבה מקנה הנחות שונות, כגון- הנחה בארנונה, הנחה במים, הנחה על נסיעה באוטובוס, ברכבת.

כמו כן, מ- 10/13 נכנסו לתוקף תקנות המקנות פטור מעמידה בתורים ומתשלום עבור מלווה לאנשים עם מוגבלות.

מעבר מקצבת נכות לקצבת זיקנה

מקבלי קצבת נכות כללית שהגיעו לגיל הפרישה, לא יהיו זכאים לקצבת נכות ויתחילו לקבל קצבת זיקנה בלבד.
מי שקיבלו קצבת נכות כללית סמוך למועד שנעשו זכאים לקצבת זיקנה, קצבת הזיקנה שלהם לא תפחת משיעור קצבת הנכות החודשית האחרונה ששולמה להם, והיא תעודכן בשיעורים ובמועדים שבהם מתעדכנת קצבת נכות כללית.

 

לייעוץ בחינם השאר את פרטיך

*מידע מפורט אודותייך יאפשר לנו לעזור לך יותר *

שם

דוא"ל

טלפון

נושא

ישוב (לא חובה)

גיל (לא חובה)


נבחרת היועצים שלנו

זקוקים למידע נוסף? ייעוץ פרטני
הרשמו כעת לשיחת ייעוץ אחד על אחד
הייעוץ ללא תשלום, כשירות לציבור של עמותת רעות, ואשל ג'וינט ישראל שיחת ייעוץ בחינם הירשמו כעת

לכתבה זו התפרסמו 25 תגובות

      Array
(
  [0] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14243
      [comment_post_ID] => 5671
      [comment_author] => יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2014-08-17 09:23:59
      [comment_date_gmt] => 2014-08-17 09:23:59
      [comment_content] => פנינה שלום, 
תלוי מה החומרה של הפרעת הקשב והריכוז ומה השפעתה על התפקוד. הטפסים שממלאים הם הטפסים של קצבת נכות, הנמצאים אצלנו באתר בקטגורית טפסים. אני מעריכה שתצטרכי לצרף אבחון מקיף, אבל מציעה לפנות ישירות לביטוח לאומי ולברר.
בהצלחה,
יפעת
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [1] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14242
      [comment_post_ID] => 5671
      [comment_author] => פנינה
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2014-08-15 16:55:25
      [comment_date_gmt] => 2014-08-15 16:55:25
      [comment_content] => האם הפרעת קשב וריכוז נחשבת כנכות ואם כן איזה טפסים ממלאים??
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [2] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14241
      [comment_post_ID] => 5671
      [comment_author] => יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2014-02-06 12:30:46
      [comment_date_gmt] => 2014-02-06 12:30:46
      [comment_content] => חני שלום, 
ראשית, אני מתנצלת על העיכוב בתגובה.
אני מצטערת על מות אביך. 
בנוגע להתנהלות שתיארת סביב גמלת הסיעוד של אביך -אני מציעה לך לפנות ישירות לביטוח לאומי.
לגבי נושא החוב וביטול ההנחה- אני מציעה להתייעץ עם עו"ד מה ניתן לעשות. לשם כך תוכלי לפנות לעמותת "יד ריבה" שנותנים ייעוץ משפטי לקשישים, ללא תשלום, הטלפון שלהם- 
02-6444569, במידה ותפני למוקד המידע שלנו בטלפון- 1700-700-204 נוכל להעביר אליהם את הפניה. 
בנוסף, את מוזמנת גם לפנות למוקד המידע הטלפוני שלנו על מנת לשוחח עם מתנדב מטעם עמותת "אביב לניצולי השואה" כדי לוודא שאתן ממשות את כל הזכויות שיש לך ולאימך כניצולות שואה.
יפעת
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [3] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14240
      [comment_post_ID] => 5671
      [comment_author] => חני
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2014-01-20 09:22:32
      [comment_date_gmt] => 2014-01-20 09:22:32
      [comment_content] => ביטוח לאומי ללא הודעה ביטל גמלת סיעוד - בעבור אבא!. ורק כעבור שנה כאשר אבא ז"ל נפטר הגישו עירייה תביעה לאמא בת - 79 לשלם 13000ש"ח בעבור חוב הפרש עקב ביטול סיעודי לאבא , שלא ידעה על כי בוטל עבורו הסיעודי. מתגוררת בבית גדול מוכר בארנונה: 302 מ"ר קיבלה הנחה בגובה: 70% וכעת מתקיימת מקיצבת שארים ואין לה כסף לתשלום חוב זה, בדיעבד נראה כלא מוצדק כיוון שהעירייה לא הודיע לה במשך שנה שלמה אלא רק בסוף שנת 2013!! בבקשה תסייעו לי במתן פיתרון/ עצה אני גם ניצולת שואה מוכרת. האם לא אחראית לכל ההנחות העירייה? האם רק בסוף השנה היא רשאית לדרוש רטרואקטיבית? להוסיף בזמן הבדיקה שטוענים שנשלח נציג מטעם ביטוח לאומי לא היה אף נציג עם אבא הסיעודי.. והוא נחשב לדור המיוחד שנזקק לסיוע וכל הזמן לא רצה - עזרה הוא הרגיש נבוך, מאוד ועצבותוהשפלה עקב מצבו(טופל באונקולוגית באר שבע)  תודה מראש לכם, על כל העזרה. בנוסף טוענים כי לשנת 2014 אמא לא תקבל הנחת ניצול שואה כי לא סגרה חוב לשנת 2013 ,נערכו בחירות בעירייה ועד מרס 2014 אין ועדת  הנחות מה יהיה בגורלי? לאן למי לפנות - דחוף אנא סייעו לי האם ישנה אפשרות לפשרה? עזרה? מה תוקף הסוגיה בנושא שלי?...
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [4] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14239
      [comment_post_ID] => 5671
      [comment_author] => אורטל
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2013-06-27 09:25:33
      [comment_date_gmt] => 2013-06-27 09:25:33
      [comment_content] => לא
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [5] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14238
      [comment_post_ID] => 5671
      [comment_author] => טלי קדמון-שטרן מנהלת מרכז מידע' רעות-אשל'
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2012-08-26 11:31:30
      [comment_date_gmt] => 2012-08-26 11:31:30
      [comment_content] => שלום יעקב

עד כמה שידוע לנו הלוואות של ביטוח לאומי ניתנות למי שזכאי לקצבת ניידות

ראה מאמר

http://www.reutheshel.org.il/index.aspx?id=3319&itemID=2976

אין ביכולתנו לפרט כאן מאחר ואיננו המוסד לביטוח לאומי

אני מציעה שתפנה אליהם ישירות למרכז המידע 6050* או דרך אתר האינטרנט שלהם

ותשאל באופן ספציפי לאיזו הלוואה אתה זכאי

בברכה ובהצלחה

טלי קדמון-שטרן

מנהלת מרכז מידע' רעות-אשל'
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [6] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14237
      [comment_post_ID] => 5671
      [comment_author] => יעקב אמיר
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2012-08-25 15:28:24
      [comment_date_gmt] => 2012-08-25 15:28:24
      [comment_content] => הרי ידוע מי שמגיש נכות בדרך כלל מצבם הכלכלי רעוע כפי שאני יודע ביטוח לאומי עוזר במתן הלוואות למה לא מפרטים למי איך ומתי וכמה כסף אפשר לקבל ואיך מחזירים את ההלוואה
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [7] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14236
      [comment_post_ID] => 5671
      [comment_author] => יעקב אמיר
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2012-08-25 15:28:17
      [comment_date_gmt] => 2012-08-25 15:28:17
      [comment_content] => הרי ידוע מי שמגיש נכות בדרך כלל מצבם הכלכלי רעוע כפי שאני יודע ביטוח לאומי עוזר במתן הלוואות למה לא מפרטים למי איך ומתי וכמה כסף אפשר לקבל ואיך מחזירים את ההלוואה
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [8] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14235
      [comment_post_ID] => 5671
      [comment_author] => מיכל אברהם, עו"ס רעות-משפחה מטפלת
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2012-07-25 11:15:49
      [comment_date_gmt] => 2012-07-25 11:15:49
      [comment_content] => נכה בעל דרגת אי כושר השתכרות של 75 אחוזים ומעלה, המקבל קצבת נכות או קצבת זקנה, זכאי להנחה של 70 אחוזים בתשלום הארנונה.
נכה שטרם קבלת קצבת הזקנה נקבעו לו 90 אחוזי נכות רפואית ומעלה, זכאי להנחה של 40 אחוזים בארנונה.
בהצלחה
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [9] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14234
      [comment_post_ID] => 5671
      [comment_author] => מיכל אברהם, עו"ס רעות-משפחה מטפלת
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2012-07-25 11:13:51
      [comment_date_gmt] => 2012-07-25 11:13:51
      [comment_content] => אדם שהוכר נכה אכן זכאי להנחה ופטור בהוצאות הרפואיות.באופן עקרוני זה אמור להתבצע באופן אוטומטי. אם זה לא נעשה אני מציעה לך לפנות לפניות הציבור בקופה שבה אתם מבוטחים.בהצלחה
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [10] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14233
      [comment_post_ID] => 5671
      [comment_author] => נאיה
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2012-07-25 11:09:37
      [comment_date_gmt] => 2012-07-25 11:09:37
      [comment_content] => שלום רב,אני אמורה להתחיל לקבל קצבת נכות רציתי לדעת אם יש עוד עזרה שניתן לקבל עם שכר דירה וארנונה ?
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [11] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14232
      [comment_post_ID] => 5671
      [comment_author] => אבי
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2012-07-18 16:24:28
      [comment_date_gmt] => 2012-07-18 16:24:28
      [comment_content] => האם לא חלה על קופות החולים להחזיר את התשלומים ששילם נכה 100% ושקופת החולים ידעה על נכותו ורשום אצלה ואם כן איך גורמים לכך
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [12] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14231
      [comment_post_ID] => 5671
      [comment_author] => אבי
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2012-07-18 16:24:17
      [comment_date_gmt] => 2012-07-18 16:24:17
      [comment_content] => האם לא חלה על קופות החולים להחזיר את התשלומים ששילם נכה 100% ושקופת החולים ידעה על נכותו ורשום אצלה ואם כן איך גורמים לכך
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [13] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14230
      [comment_post_ID] => 5671
      [comment_author] => דנה
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2012-01-08 08:50:43
      [comment_date_gmt] => 2012-01-08 08:50:43
      [comment_content] => 
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [14] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14229
      [comment_post_ID] => 5671
      [comment_author] => לימור
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2011-11-22 13:08:49
      [comment_date_gmt] => 2011-11-22 13:08:49
      [comment_content] => מכיון שביטוח לאומי לא מכיר בהמון נכים ועשרות אלפים הופכים לעניים ,אימצנו רעיון חדש של הרבה קורבנות שלהלן עיקריו:1,החרמת כל תוצרת כחול לבן,2,הכנסת ילדים לגן רק מגיל 5,החרמת קניונים,6 החרמת מסעדות ובתי קפה,7,ביטול פוליסות ביטוח,8,קריעת כרטיס אדי,9,החרמת בתי מלון וצימרים, ועוד הרבה דרכים ללחוץ על המערכת העושקת הזאת.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [15] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14228
      [comment_post_ID] => 5671
      [comment_author] => מיכל אברהם,עו"ס "רעות משפחה מטפלת"
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2011-11-22 10:12:35
      [comment_date_gmt] => 2011-11-22 10:12:35
      [comment_content] => מומלץ לפנות עם השאלה הזו ישירות למוסד לביטוח לאומי.בהצלחה
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [16] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14227
      [comment_post_ID] => 5671
      [comment_author] => 
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2011-11-21 19:50:27
      [comment_date_gmt] => 2011-11-21 19:50:27
      [comment_content] => רוני עדיף לבדוק גובה הקצבה מה יותר גבוה
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [17] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14226
      [comment_post_ID] => 5671
      [comment_author] => יניב
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2011-11-21 19:47:02
      [comment_date_gmt] => 2011-11-21 19:47:02
      [comment_content] => יש לכם מושג כמה קצבה חודשית 65 אחוז אובדן כושור עבודה
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [18] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14225
      [comment_post_ID] => 5671
      [comment_author] => ברנרדו
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2011-10-04 11:18:48
      [comment_date_gmt] => 2011-10-04 11:18:48
      [comment_content] => אני נכה 87% לצמיתות שכיום הפכה לקצבת זקנה. לאחרונה נפצעתי וקיבלתי דרגת נכות של 7.5% לצמיתות
האם ניתן להוסיף אותה ל 87% שלי הקיימים
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [19] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14224
      [comment_post_ID] => 5671
      [comment_author] => ברק מלי
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2011-09-17 09:10:57
      [comment_date_gmt] => 2011-09-17 09:10:57
      [comment_content] => 
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [20] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14223
      [comment_post_ID] => 5671
      [comment_author] => מיכל אברהם, עו"ס
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2011-05-18 11:56:01
      [comment_date_gmt] => 2011-05-18 11:56:01
      [comment_content] => דוד 
אתר משפחה מטפלת לא קשור למוסד לביטוח לאומי, אני מציעה לך לפעול למיצוי זכויותיך ומאחלת לך הצלחה.
בנוסף אני מציעה לך לבדוק אם ניתן להוזיל את הוצאות הבריאות הגבוהות שלך.תוכל לקרא על כך באתר
http://www.reutheshel.org.il/index.aspx?id=3085&itemID=3331

בהצלחה
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [21] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14222
      [comment_post_ID] => 5671
      [comment_author] => דוד נדור
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2011-05-18 09:47:15
      [comment_date_gmt] => 2011-05-18 09:47:15
      [comment_content] => אני הנני חולה ונכה.
לא יצאתי מהבית כבר כמה שנים. יש לי הסגות לגבי המוסד לביטוח הלאומי זה לא בדיוק ביטוח לאומי זה ביטוח פרטי שמרווחים על הגב של החולים כסף ולא נותנים מה שמגיע לחולה. למשל אנוכי.-יש לי סכרת אני חולה לב יש לחץ דם גבוהה יש לי אבנים בכליות.יש שיתוק ברגליים שתקע לי את הרגליים ואינני מסוגל ללכת.מה בדיוק אתם חושבים שאני מסתדר עם המעט הכסף כל חודש אז אתם טועים כל התרופות שאני צורך זה עולה הרבה מאוד כסף וזה מה שאיו לי.אני קיבלתי מהרופא נכות עם כל המחלות שיש רק שנה וזה ניגמר מה אתם חושבים שאני מיצר כסף אצלי בבית.?אני דורש הסבסר מדויק בקשר לזה ועם לא אני אפנה לזכיות רפואיות כדי לקבל כסף שמגיע לי.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [22] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14221
      [comment_post_ID] => 5671
      [comment_author] => דוידסקו רוני 0504335962
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2010-09-11 01:50:30
      [comment_date_gmt] => 2010-09-11 01:50:30
      [comment_content] => אני מקבל קצבת נכות ב19.11.2010 מתחלף לקצבת זיקנה איזה מהם אני אקבל
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [23] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14220
      [comment_post_ID] => 5671
      [comment_author] => דוידסקו רוני 0504335962
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2010-09-11 01:50:25
      [comment_date_gmt] => 2010-09-11 01:50:25
      [comment_content] => אני מקבל קצבת נכות ב19.11.2010 מתחלף לקצבת זיקנה איזה מהם אני אקבל
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [24] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14219
      [comment_post_ID] => 5671
      [comment_author] => יפה
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2010-05-03 22:16:05
      [comment_date_gmt] => 2010-05-03 22:16:05
      [comment_content] => 
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

)
    
 1. חני, 20.1.14

  ביטול גמלת סיעוד - ללא הודעה מביטוח לאומי
  ביטוח לאומי ללא הודעה ביטל גמלת סיעוד – בעבור אבא!. ורק כעבור שנה כאשר אבא ז"ל נפטר הגישו עירייה תביעה לאמא בת – 79 לשלם 13000ש"ח בעבור חוב הפרש עקב ביטול סיעודי לאבא , שלא ידעה על כי בוטל עבורו הסיעודי. מתגוררת בבית גדול מוכר בארנונה: 302 מ"ר קיבלה הנחה בגובה: 70% וכעת מתקיימת מקיצבת שארים ואין לה כסף לתשלום חוב זה, בדיעבד נראה כלא מוצדק כיוון שהעירייה לא הודיע לה במשך שנה שלמה אלא רק בסוף שנת 2013!! בבקשה תסייעו לי במתן פיתרון/ עצה אני גם ניצולת שואה מוכרת. האם לא אחראית לכל ההנחות העירייה? האם רק בסוף השנה היא רשאית לדרוש רטרואקטיבית? להוסיף בזמן הבדיקה שטוענים שנשלח נציג מטעם ביטוח לאומי לא היה אף נציג עם אבא הסיעודי.. והוא נחשב לדור המיוחד שנזקק לסיוע וכל הזמן לא רצה – עזרה הוא הרגיש נבוך, מאוד ועצבותוהשפלה עקב מצבו(טופל באונקולוגית באר שבע) תודה מראש לכם, על כל העזרה. בנוסף טוענים כי לשנת 2014 אמא לא תקבל הנחת ניצול שואה כי לא סגרה חוב לשנת 2013 ,נערכו בחירות בעירייה ועד מרס 2014 אין ועדת הנחות מה יהיה בגורלי? לאן למי לפנות – דחוף אנא סייעו לי האם ישנה אפשרות לפשרה? עזרה? מה תוקף הסוגיה בנושא שלי?…

 2. יפעת קרלמן, עו\"ס רעות- משפחה מטפלת, 6.2.14

  תגובה לחני
  חני שלום,
  ראשית, אני מתנצלת על העיכוב בתגובה.
  אני מצטערת על מות אביך.
  בנוגע להתנהלות שתיארת סביב גמלת הסיעוד של אביך -אני מציעה לך לפנות ישירות לביטוח לאומי.
  לגבי נושא החוב וביטול ההנחה- אני מציעה להתייעץ עם עו"ד מה ניתן לעשות. לשם כך תוכלי לפנות לעמותת "יד ריבה" שנותנים ייעוץ משפטי לקשישים, ללא תשלום, הטלפון שלהם-
  02-6444569, במידה ותפני למוקד המידע שלנו בטלפון- 1700-700-204 נוכל להעביר אליהם את הפניה.
  בנוסף, את מוזמנת גם לפנות למוקד המידע הטלפוני שלנו על מנת לשוחח עם מתנדב מטעם עמותת "אביב לניצולי השואה" כדי לוודא שאתן ממשות את כל הזכויות שיש לך ולאימך כניצולות שואה.
  יפעת

 3. פנינה, 15.8.14

  pninatu@gmail.com
  האם הפרעת קשב וריכוז נחשבת כנכות ואם כן איזה טפסים ממלאים??

 4. יפעת קרלמן, עו\"ס רעות- משפחה מטפלת, 17.8.14

  תגובה לפנינה
  פנינה שלום,
  תלוי מה החומרה של הפרעת הקשב והריכוז ומה השפעתה על התפקוד. הטפסים שממלאים הם הטפסים של קצבת נכות, הנמצאים אצלנו באתר בקטגורית טפסים. אני מעריכה שתצטרכי לצרף אבחון מקיף, אבל מציעה לפנות ישירות לביטוח לאומי ולברר.
  בהצלחה,
  יפעת

השאר תגובה