יצירת קשר בנושאי שיקום בביה"ח רעות וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

  קול רעות

  תהליך סיום עבודה של עובד זר

  מה עושים כאשר העובד הזר מודיע על כוונתו לעזוב? ומה עושים כאשר רוצים להחליף את העובד הזר?

  עודכן לאחרונה:31/07/23

  ישנן סיבות רבות לסיום עבודתו של עובד זר- חוסר התאמה ואי שביעות רצון של המעסיק או של העובד, התדרדרות במצבו של בן המשפחה כך שאינו יכול להמשיך להישאר בביתו עם המטפל או פטירת המטופל. עם סיום עבודתו, זכאי העובד הזר לאותן זכויות סוציאליות המגיעות לעובד ישראלי.

  מה עושים כאשר העובד הזר מודיע על כוונתו לעזוב?

  עובדים זרים, ככל עובד אחר, רשאים לפנות למעסיק בבקשה לסיים את עבודתם. עובד בתחום הסיעוד המבקש לסיים את עבודתו נדרש למסור, הן למעסיק בפועל והן ללשכה הפרטית בה הוא רשום, "הודעה מוקדמת", במועד מוקדם יותר מהמועד הקבוע לעניין זה לגבי עובדים בתחומים אחרים. אי מסירת הודעה מראש כאמור או נטישת המטופל לפני סיום תקופת ההודעה המוקדמת, מהווה הפרה של תנאי הרישיון של העובדים ועלולה להביא להרחקת העובד מישראל. הגבלה זו לא חלה בנסיבות בהן לא ניתן לדרוש מהעובדים להישאר אצל המעסיק.

  בהתאם לנוהלי משרד הפנים, עובד המבקש לעזוב או להחליף מעסיק אינו זקוק להסכמת המעסיק.

  הודעה מוקדמת להתפטרות

  • מתחילת עבודתו של העובד הזר עד 3 חודשים- פרק הזמן להודעה מראש הוא שבוע ימים לפחות.
  • מהחודש הרביעי לעבודתו ועד תום החודש השישי לעבודתו של העובד הזר- פרק הזמן להודעה מראש הוא 14 ימים לפחות.
  • מתחילת החודש השישי ועד לתום השנה הראשונה– פרק הזמן להודעה מראש הוא 21 ימים.
  • לאחר שנת עבודה- פרק הזמן להודעה מוקדמת הוא חודש ימים לפחות.
  • עובד שלא הודיע על פי החוק כפי שצוין, יחויב לשלם פיצוי בגובה שכרו על התקופה שלא נתן הודעה מוקדמת כנדרש.

  מה המשפחה צריכה לשלם לעובד שמתפטר?

  כאשר עובד מתפטר צריך לשלם לו על כל הזכויות הסוציאליות שצבר במסגרת עבודתו, כגון- ימי חופשה לא מנוצלים, פנסיה, הבראה, שכר אחרון.

  כדאי להתייעץ עם מומחה (ניתן לפנות לקו למעסיק) על  מנת לוודא שהעובד קיבל את כל התשלומים המגיעים לו על פי חוק.

  האם עובד שמתפטר זכאי לפיצויים?

  יש מקרים ייחודיים בהם עובדים שמחליטים לעזוב את עבודתם מיוזמתם זכאים לפיצויים, כגון- מקרה בו העובד אינו יכול להמשיך את עבודתו עקב בעיות בריאותיות שלו או של קרוב מדרגה ראשונה, או כאשר תנאי העבודה שלו הורעו.

  מה עושים כאשר רוצים להחליף את העובד הזר?

  מעסיק שאינו מרוצה מהעובד הזר יכול לפנות לחברת כוח האדם ולבקש להחליפו. במסגרת ההתקשרות עם חברת כוח האדם החברה אחראית לטיפול בנושא רישום החלפת העובד מול הרשויות, הכנת "מכתב השמה" חדש למשפחה, ביצוע הליך שינוי הרישום מול משרד הפנים- רשות ההגירה ומנהל האוכלוסין, רישום בדרכונים וכו'. החברה חייבת לדווח למשרד הפנים תוך 7 ימים מעת העזיבה. שירות זה הוא באחריות החברה ואין היא רשאית לגבות תשלום נוסף מעבר לדמי ההתקשרות החודשיים שמשפחת המעסיק כבר משלמת. חברת כוח האדם מחויבת לפעול למציאת עובד זר מחליף למשפחה ואין היא רשאית לגבות דמי תיווך/ השמה נוספים בגין תיווך העובד הזר החדש.

  כיצד מפטרים עובד זר?

  הליך פיטורים של עובד זר דומה להליך פיטורי עובד ישראלי בהתאם לחוקי העבודה בישראל. משפחה המעוניינת לפטר עובד זר לא יכולה להפסיק את עבודתו באופן מיידי אלא חייבת לפטר את העובד באופן מסודר בהתאם לחוק. ציות לחוק ימנע תביעות ותשלום קנסות ופיצויים.

  חשוב להדגיש כי חברת כוח האדם מעסיקה את העובד הזר ביחד עם המשפחה וצריכה להעביר לעובד הזר את חלקה בתשלומי הזכויות הסוציאליות שמגיעות לו.

  • יש צורך לערוך לעובד הזר שימוע ובו ליידע אותו כי קיימת בעיה עם עבודתו.
  • יש לתת לעובד הודעה מוקדמת על הפיטורים לפני שייכנסו לתוקף. ההודעה המוקדמת צריכה להינתן בכתב פרק זמן מראש בהתאם למשך זמן עבודתו של העובד: בטווח של 6 חודשי עבודה ראשונים פרק הזמן הוא יום על כל חודש עבודה, מהחודש השביעי עד סוף השנה הראשונה- 6 ימים+ 2.5 ימים על כל חודש מהחודש השביעי, אחרי שנת עבודה, לפחות חודש.
  • בעת הפיטורין יש לשלם לעובד פיצויי פיטורין ואת מלוא הזכויות הסוציאליות המגיעות לו לפי חוק: פיצויי פיטורין והשלמת תשלומים שנצברו עבור העובד בהתאם לחוק ולפרק הזמן שבה הוא עבד- פנסיה, הבראה, ימי חופשה שלא מומשו וכו'.

   מבחינת העובד הזר, אי חידוש הוויזה או מקרה של פטירת המטופל כמוהם כפיטורין. הוא זכאי לתשלום על תקופת "הודעה מוקדמת" וכן לתשלום פיצויי פיטורין וזכויות סוציאליות.

  • בסמכות בית הדין לעבודה לשלול פיצויים מעובד זר שפוטר בגלל גניבה, התעללות במטופל, או עברה פלילית אחרת.

  חובת הודעה לרשות האוכלוסין וההגירה

  עובדים זרים שוהים בישראל מכוח אשרת שהייה הניתנת לצרכי עבודה בלבד. עובדים זרים שעבודתם הסתיימה, בין אם מרצונם ובין אם משום שפוטרו, נדרשים להודיע על כך מיד לרשות האוכלוסין וההגירה, ולהסדיר את המשך תוקף אשרת השהייה בישראל. עובדים שטרם חלפו 51 חודשי עבודה לפני מועד סיום העבודה שלהם, רשאים להישאר בישראל למשך 90 ימים לצורך חיפוש עבודה חלופית אצל מעסיק שיש לו היתר להעסקת עובדים זרים בענף הכלכלי שלצורך עבודה בו הגיעו העובדים לישראל.  עובדים שלא מצאו מקום עבודה חלופי תוך 90 הימים, נדרשים לעזוב את ישראל, שאם לא כן הוא צפוי למעצר והרחקה מישראל.

   

  המידע במאמר זה הינו מידע כללי בלבד ואינו מהווה חוות דעת משפטית או תחליף לייעוץ משפטי.

  פורסם: 27.2.2014

  (תמונה להמחשה unsplash)

   יצירת קשר בנושאי שיקום בביה"ח רעות וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

   קול רעות

   דילוג לתוכן