יצירת קשר בנושאי שיקום בביה"ח רעות וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

  קול רעות

  קצבת שירותים מיוחדים – שאלות ותשובות

  מהי קצבת שירותים מיוחדים, מי זכאי לקבל את הקצבה ומה הקריטריונים לקבלתה?

  עודכן לאחרונה:26/09/21

  מהי קצבת שירותים מיוחדים?

  קצבת שירותים מיוחדים היא קצבה שמטרתה לאפשר טיפול אישי באדם הנכה, סיוע בביצוע פעולות יום-יומיות כגון: רחצה, לבוש, הכנת אוכל, היגיינה והשגחה.

  כיצד ניתנת הקצבה?

  קצבת שירותים מיוחדים ניתנת בכסף (ולא בשעות טיפול כגמלת סיעוד).

  מי זכאי לקצבה?

  לקצבה לשירותים מיוחדים זכאים גברים ונשים מגיל 18 עד גיל פרישה, שמבוטחים בביטוח הלאומי וזקוקים לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היום-יום (לבישה, אכילה, רחצה, ניידות בבית והיגיינה אישית) ובמשק הבית או זקוקים להשגחה מתמדת למניעת סכנת חיים לעצמם או לאחרים.

  בנוסף, זכאים לקצבה גם:

  • מי שמקבל טיפול בדיאליזה לפחות פעמיים בשבוע.
  • מי שהושתל בגופו איבר (כליה, לב, לבלב, ריאה, כבד) או מוח עצם מתורם זר- בחצי השנה מיום ההשתלה. מי שהושתל בגופו מוח עצם עצמי – שלושה חודשים מיום ההשתלה.
  • חולה אונקולוגי שמקבל טיפול רפואי מרשימת הטיפולים המופיעים בחוזר נכות 1926.

  מי אינו זכאי לקצבה?

   מי שהגיעו לגיל פרישה אינם זכאים לקצבה, אלא אם כן הגישו את התביעה לכל המאוחר 6 חודשים לאחר גיל הפרישה ורופא הביטוח הלאומי קבע שהם היו זכאים לקצבה לשירותים מיוחדים בתקופה שלפני גיל הפרישה. עבור מי שנמצא זכאי לקצבת שירותים מיוחדים בהגיעו לגיל פרישה יימשך תשלום הקצבה לאחר גיל הפרישה כל עוד הוא עונה לתנאי הזכאות.

  האם מי שנמצא במוסד זכאי לקצבת שירותים מיוחדים?

  לא. מי שנמצא במוסד שניתנים בו שירותי רפואה, שירותי סיעוד או שירותי שיקום אינו זכאי לקצבה.

  מהם הקריטריונים לקבלת הקצבה?

  לצורך קבלת קצבת שירותים מיוחדים התובע צריך להוכיח כי יש לו נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות, או הכרה על-ידי הביטוח הלאומי בנכות רפואית בשיעור של 75% ובתנאי שהוא עונה גם על הקריטריונים הבאים: אינו מקבל קצבה מיוחדת לנפגעי עבודה; אינו מקבל תשלום עבור טיפול אישי או עזרה בבית על פי חוק כלשהו; הכנסתו השנתית אינה עולה על פי 5 מהשכר הממוצע במשק; אינו נמצא במוסד שניתנים בו שירותי רפואה, סיעוד או שיקום.

  האם מי שמקבל הטבת ניידות זכאי גם לקצבת שירותים מיוחדים?

  מי שמקבל הטבת ניידות יהיה זכאי גם לקצבה לשירותים מיוחדים, בתנאי שוועדה רפואית של משרד הבריאות קבעה לו מוגבלות בניידות בשיעור של 100%, או שהוא זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו, או שהוא מרותק למיטה. בעל רכב צריך לעמוד בתנאי נוסף והוא שקצבת שירותים מיוחדים נקבעה לו בשיעור 100% לפחות.

  מהי תקופת הזכאות לקצבה?

  הזכאות לקצבה מתחילה ב-1 בחודש בו הוגשה התביעה, אך, לא לפני שעברו 90 ימים מהיום בו הפך האדם לזכאי לקצבת נכות. עבור מי שאינו מקבל קצבת נכות  – מיום שנקבעו לו 75% נכות רפואית (לעניין שירותים מיוחדים לנכים).

  בסמכות רופא הביטוח הלאומי לקבוע זכאות לקצבה רטרואקטיבית לתקופה שלא תעלה על 6 חודשים לפני הגשת התביעה, וזאת בתנאי שהאדם עונה על כל התנאים שמזכים בקצבה.

  לנכה שתלוי באדם אחר לפחות 6 חודשים רצופים ונקבעה לו נכות רפואית בשיעור 75% (לשירותים מיוחדים) תשולם הקצבה לאחר 30 ימים מיום שהפך לזכאי לקצבת הנכות (בתנאי שלא קיבל גמלה לילד נכה בתקופה זו).

  קצבה לשירותים מיוחדים לעולה חדש משולמת מהיום ה-91 לעלייה ועד תום שנה לעלייה, על-פי הערכת התלות של הנכה באדם אחר, ומבלי שיידרש לבדיקת אחוז הנכות הרפואית שלו. לקראת השנה השנייה לעלייה תיבדק זכאותו של העולה לקצבה לשירותים מיוחדים על פי תנאי הזכאות לקצבה לשירותים מיוחדים.

  מהו גובה הקצבה?

  גובה הקצבה לשירותים מיוחדים נקבע בהתאם למידת העזרה בביצוע פעולות היום-יום לה זקוק הזכאי לקצבה.

  קיימות שלוש רמות זכאות לקצבה:

  קצבה בשיעור 50% –  משולמת למי שזקוק לעזרה רבה בעשיית רוב פעולות היום-יום ברוב שעות היממה, או מי שזקוק להשגחה מתמדת. החל ב-1.1.2020 גובה הקצבה הינו  1,427 שקל.

  קצבה בשיעור 112% – משולמת למי שזקוק לעזרה רבה בעשיית כל פעולות היום-יום ברוב שעות היממה. החל ב-1.1.2020 גובה הקצבה 3,334 שקל.

  קצבה בשיעור 188% –  משולמת למי שתלוי לחלוטין באדם אחר בעשיית כל פעולות היום-יום בכל שעות היממה. החל ב-1.1.2020 גובה הקצבה 5341 שקל.

  נכה מונשם מקבל תוספת לקצבה בסך 1,850 ש"ח (החל ב- 01.01.2020).

  איך מגישים תביעה לקצבת שירותים מיוחדים?

  אפשר להגיש תביעה לקצבה לשירותים מיוחדים מגיל 18 ועד 6 חודשים לאחר גיל פרישה.

  המסמכים שצריך להגיש:

  • מסמכים רפואיים  – סיכומי מחלה או כל מסמך רפואי אחר המפרט את כל המחלות הכרוניות, הטיפולים והתרופות.
  • תלוש שכר של חצי השנה האחרונה (למי שהחליף מקום עבודה בשנה האחרונה).
  • ייפוי כוח  – אם מגיש התביעה והחתום עליה אינו תובע הקצבה עצמו, יש למלא את סעיף 2 בטופס התביעה ולצרף ייפוי כוח, צו אפוטרופוס או פסק דין.

  את התביעה והמסמכים ניתן לשלוח באחת מהדרכים הבאות:

  • נציג שירות בטלפון 3928* – הנציג מסייע במילוי התביעה ושליחת המסמכים.
  • מילוי טופס תביעה מקוון באתר ושליחתו בצירוף המסמכים הנוספים אונליין.
  • מילוי טופס תביעה באופן ידני ושליחתו בצירוף המסמכים הנוספים באמצעות אתר האינטרנט.
  • הגשת התביעה והמסמכים בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף לפי מקום המגורים.

  קצבת שירותים מיוחדים במסלול מהיר

  על מנת להקל על אנשים עם נכות קשה ולקצר את משך הטיפול בתביעותיהם, הוחלט בביטוח לאומי לפתוח "מסלול מהיר" לטיפול למבוטחים עם מוגבלויות קשות.

  מבוטחים שייבדקו במסלול המהיר:

  • חולים במחלה ממארת בשלבי טיפול אקטיבי במחלה או חלילה במצב סופני.
  • חולי A.L.S. המקבלים טיפול ב- RILUTEK.
  • חולים בשחפת קשה.
  • מבוטחים בשנה הראשונה לאחר השתלה של כליה, לב, ריאות, כבד, לבלב או מח עצם.
  • חולים במחלות קשות או זיהומיות, שמקבלים טיפולים פעילים.

  במקרים אלו יחליט הרופא בסניף אם מדובר במקרה של "מסלול מהיר", ואם נדרשת נוכחות של מבקשי הקצבה לצורך קבלת החלטה. התביעות ב"מסלול מהיר" יקבלו עדיפות בטיפול, והביטוח הלאומי ישתדל לסיים את הטיפול בהן בתוך 30 ימים מקבלתן.

  אפשר לקבל קצבת שירותים מיוחדים ביחד עם קצבאות אחרות?

  ישנן קצבאות שניתן לקבל במקביל לקצבה לשירותים מיוחדים וקצבאות שלא ניתן לקבל במקביל:

  • מי שזכאי גם לקצבה לשירותים מיוחדים וגם לגמלת סיעוד יבחר באחת משתי הגמלאות.
  • ניתן לקבל קצבת שירותים מיוחדים וקצבת אזרח ותיק (זקנה) וזאת בתנאי שקצבת שירותים מיוחדים נקבעה לפני גיל הפרישה או שנקבעה זכאות רטרואקטיבית לקצבת שירותים מיוחדים.
  • ניתן לקבל דמי פגיעה בעבודה וגם קצבת שירותים מיוחדים.
  • מי שעובד יוכל לקבל קצבת לשירותים מיוחדים במקביל לדמי תאונה אישית.
  • ניתן לקבל קצבה לשירותים מיוחדים וגם הבטחת הכנסה.
  • ניתן לקבל קצבת שירותים מיוחדים וגם קצבת נכות כללית.
  • מי שנקבעו לו 100% מוגבלות בניידות או 112% נכות רפואית לעניין שירותים מיוחדים או נקבע שהוא זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו יוכל לקבל קצבה לשירותים מיוחדים במקביל לקצבת ניידות. מי שלא עונה על אחד מהתנאים יצטרך לבחור באחת הקצבאות.

  אפשר לערער על החלטת הביטוח הלאומי בגלל גובה הקצבה או דחיית בקשה לקצבה?

  • מי שאינו שבע רצון מהחלטת הביטוח הלאומי בגלל גובה קצבת שירותים מיוחדים שנקבע לו או בגלל דחיית בקשתו לקצבה יכול לערער לוועדת עררים לשירותים מיוחדים בתנאי שהוא עומד באחד מהתנאים הבאים: מקבל קצבת נכות כללית ובעל נכות רפואית בשיעור 60% לפחות; אינו מקבל קצבת נכות כללית, ובעל נכות רפואית בשיעור 75% לפחות; מי שהיה זכאי לקצבת שירותים מיוחדים לפני גיל הפרישה. יש להגיש לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים מכתב מנומק וזאת תוך 90 יום מקבלת מכתב ההחלטה.
  • מי שתובע קצבה לשירותים מיוחדים ואינו בעל נכות רפואית בשיעורים המזכים יכול להגיש, בתוך 30 יום, ערעור לוועדה רפואית לעררים בנכות כללית.
  • ערעור לבית הדין לעבודה יכול להגיש מי שתביעתו נדחתה בגלל הוראות חוק או תקנות בלבד (מאושפז במוסד שניתנים בו שירותי רפואה, סיעוד או שיקום; מתגורר בחו"ל; מקבל גמלת ניידות; הכנסתו החודשית גבוהה; מקבל קצבה מיוחדת לפי חוק אחר; מבקש לקבל תשלום רטרואקטיבי ליותר מחצי שנה) את הערר המנומק יש להגיש בתוך 12 חודש מקבלת מכתב ההחלטה.
  • ערעור לבית דין אזורי לעבודה יכול להגיש גם מי שאינו שבע רצון מהחלטת ועדת עררים וזאת תוך 60 יום מקבלת מכתב ההחלטה.

  המידע במאמר זה הינו מידע כללי בלבד ואינו מהווה חוות דעת משפטית או תחליף לייעוץ משפטי.

  (תמונה להמחשה unsplash)

   יצירת קשר בנושאי שיקום בביה"ח רעות וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

   קול רעות

   דילוג לתוכן