יצירת קשר בנושאי שיקום בביה"ח רעות וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

  קול רעות

  עובדים זרים – מקרים מיוחדים

  מה עושים כאשר יש צורך בהעסקת עובד זר בנסיבות מיוחדות?

  עודכן לאחרונה:30/06/21

  היתר להעסקת עובדים זרים ניתן בהתאם לקריטריונים של רשות האוכלוסין וההגירה. ישנם מקרים בהם קיים צורך בהעסקת עובד זר, אך, בן המשפחה אינו עומד בקריטריונים הבסיסיים לקבלת ההיתר. כדאי לדעת, כי על פי נוהל רשות האוכלוסין וההגירה, ישנה ועדה מקצועית מייעצת אשר דנה במקרים חריגים. הוועדה המייעצת רשאית לבקש ממגיש הבקשה תוצאות בדיקות רפואיות או חוות דעת רפואיות וסוציאליות נוספות, וכן כל מסמך רלוונטי אחר, לצורך הדיון בבקשה.

  מומלץ לקרוא גם: מהן הזכויות המגיעות לעובד זר עפ"י חוקי העבודה בישראל

  בקשות להעסקת עובד זר בנסיבות מיוחדות

  בקשות להעסקת עובד זר שני

  קיימים מקרים מיוחדים בהם הוועדה המייעצת תתיר למטופל להעסיק עובד זר שני, לדוגמה, במקרים בהם קיימת אבחנה רפואית המראה צורך בהשגחה וטיפול 24 שעות ביממה והנסיבות הרפואיות אינן מאפשרות מנוחה לעובד, יש להגיש את המסמכים הרפואיים הרלוונטיים לוועדה המקצועית שתדון בבקשה.

  לא יינתן היתר להעסקת עובד זר שני כאשר יש צורך בתוספת כוח אדם רק בשעות מסוימות או כאשר יש בעיות כגון: משקל יתר של המטופל.

  בקשה לפטור מחובת הלנת העובד הזר- הידעתם? במקרה בו מעסיקים שני מטפלים זרים תחת אותה קורת גג (למטופל אחד או לשניים), ניתן להגיש בקשה לפטור מחובת הלנת עובד זר לגבי אחד מהעובדים.

  לנוהל המלא

  נסיבות חריגות לקבלת רישיון לעובד זר

  • מי שצבר 4-2.5 נקודות במבחן A.D.L ובתנאי שקיבל ניקוד של לפחות 0.5 בחלק התנועה של מבחן התלות, וכמו כן מתקיימות אצלו  אחת או יותר מהנסיבות הנ"ל-
  1. הוא גר עם אדם נכה נוסף במשפחה.
  2. אדם עם פיגור הגר עם הורה מעל גיל 70.
  3. הורה ל-3 ילדים לפחות שכולם מתחת לגיל 16.
  4. חולה במחלה ממארת או מחלה קשה שדרושה לו השגחה במשך רוב שעות היום.
  • הורים שכולים: בקשות של מטופלים המטופלים ע"י אגף השיקום של משרד הביטחון (כגון: הורים שכולים ואלמנות צה"ל) יועלו לדיון בוועדה מקצועית בצירוף אישור על כך שהמבקש נמצא בטיפול אגף השיקום ומסמכים רפואיים.
  • שחרור מבית חולים: חולה העומד להשתחרר מבית החולים המציג אבחנה רפואית מטעם רופא בית החולים המציינת את הצורך ברצף טיפולי, בהשגחה ובסיעוד 24 שעות ביממה, וכן את התאריך המשוער לשחרור החולה מבית החולים, יכול לפנות לוועדה המקצועית המייעצת לצורך קבלת היתר להעסקת עובדים זרים. מדובר בהיתר זמני לתקופה של שלושה חודשים בלבד, כאשר לצורך הארכת תוקף ההיתר יידרש המבקש לעמוד בנהלים הרגילים. היתר לפי סעיף זה יאפשר העסקת עובד זר הנמצא כבר בישראל בלבד ולא ניתן יהיה להביא עובד זר  מחו"ל על סמך אותו היתר. מדובר בהיתר שניתן להוציא מהר יותר מההיתר הרגיל. (ראו מאמר בנושא "רישיון להעסקת עובד זר באופן מיידי – הליך מיוחד לקראת שחרור מבית חולים") .

  שני מטופלים המתגוררים תחת קורת גג אחת

  החל מה-1.1.2021 הפסיק אגף ההיתרים – ענף סיעוד, ברשות ההגירה והאוכלוסין להנפיק היתרים משותפים להעסקת עובד זר אחד כמטפל בשני בני זוג סיעודיים המתגוררים תחת קורת גג אחת. ממועד זה הסמכות למתן ההיתר תהיה של המוסד לביטוח לאומי, בהתאם לבדיקת עומס טיפולי. למאמר מפורט בנושא ליחצו כאן.

  מטופל מעל גיל 85

  מטופל מעל גיל 85 שלא עמד בקריטריונים יכול לפנות לוועדה מקצועית מייעצת ברשות האוכלוסין וההגירה עם מסמכים רפואיים המציינים את הצורך שלו בהשגחה וטיפול ברוב שעות היום.

  מקרים חריגים אחרים

  במקרים אחרים, בהם לדעת הממונה או מנהל אגף ההיתרים עולות נסיבות הומאניות מיוחדות או נסיבות מיוחדות אחרות בגללן יש מקום לשקול סטייה מהקריטריונים והנהלים הרגילים.

  מידע נוסף ניתן למצוא בקריטריונים למתן היתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד

  הליך מהיר להעסקת עובד זר לחולים אונקולוגיים (ללא קשר לאשפוז)

  במקרה של חולה אונקולוגי, תהליך הוצאת היתר ההעסקה מהיר יותר. יש לפנות לרשות האוכלוסין וההגירה בצירוף טופס בקשה ואישור רפואי מהמחלקה האונקולוגית בה האדם מטופל. חשוב לציין שמדובר בהיתר העסקה שיש לחדשו מדי חצי שנה.

  (תמונה להמחשה unsplash)

   יצירת קשר בנושאי שיקום בביה"ח רעות וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

   קול רעות

   דילוג לתוכן