לוגו דף הבית JDC
לקבלת ייעוץ בחינם –  1-700-700-204

מה מגיע לעובד הזר? מידע מורחב

עיקרי זכויות העובדים הזרים לפי חוקי העבודה בישראל

מאת:  יובל סויברט/ משפחה מטפלת
עודכן לאחרונה ב-18/08/19
א א א
תקציר:כמו לעובד ישראלי, גם לעובד הזר מגיעות זכויות סוציאליות על פי חוק. בתור מעסיקים, חשוב שתדעו מה חובתכם כלפי העובד הזר.

ההוצאות הכרוכות בהעסקת עובד זר
ההוצאות הכרוכות בהעסקת עובד זר

שכר מינימום הוא שכר העבודה הנמוך ביותר אותו רשאי מעסיק לשלם לעובד. המטרה של קביעת שכר מינימום לעובד היא להבטיח לכל עובד שכר מינימאלי לשם שמירה על כבודו ומניעת ניצולו. שכרו החודשי ההתחלתי של העובד הזר שווה לשכר המינימום במשק הישראלי כפי שנקבע על פי חוק

דמי הכיס השבועיים (בדרך כלל 100 ש"ח לשבוע) הם חלק מהשכר החודשי.

משכר המינימום יש סכומים שניתן לנכות על פי תקנות, בגין הוצאות בפועל.

חוק חופשה שנתית ומשמעותו לגבי העובד הזר

חוק חופשה שנתית מקנה לכל עובד זר את הזכות לקבל חופשה שנתית בתשלום. מכסת החופשה השנתית המגיעה לעובד הזר, עולה עם הוותק במקום העבודה. בחמש השנים הראשונות לעבודה, מכסת החופשה השנתית המגיעה לעובד הזר היא  16 ימי חופש (ו-14 אם פודה בכסף). בשנה הששית לעבודה, העובד הזר זכאי ל-18 יום. בעד השנה השביעית אורך החופשה עולה ל-21 יום. בעד השנה השמינית ואילך יום נוסף לכל שנת עבודה עד למקסימום של 28 יום.
בזמן החופשה זכאי העובד הזר לתשלום השווה לשכרו הרגיל.

למאמר המלא על חופשות וחגים של העובדים הזרים- לחץ כאן.

דמי הבראה

כל עובד זר שהשלים שנת עבודה, זכאי ל-5 ימי הבראה בתעריף של 378 ₪ (נכון ל-9/2014, לא השתנה מאז) לכל יום. בשנה השנייה והשלישית זכאי העובד הזר ל- 6 ימי הבראה, מהשנה הרביעית ועד העשירית העובד הזר זכאי ל–7 ימים. מהשנה ה-11 ועד ה-15, הזכאות היא ל-8 ימים, מהשנה ה-16 ל-19 הזכאות היא ל-9 ימים, מעשרים שנות עבודה ואילך הזכאות היא ל-10 ימים.
לעובד הזר במשרה חלקית ישולמו דמי ההבראה באופן יחסי. גובהם של דמי ההבראה נקבע לפי תעריף ליום הבראה המוכפל במספר ימי הבראה שהעובד זכאי להם.
כדי לקבל את התשלום עבור דמי ההבראה העובד הזר אינו נדרש להוכיח כי שהה בבית הבראה או השתתף בכל צורת נופש אחרת. עובד זר, אשר לא קיבל דמי הבראה כולם או מקצתם במהלך תקופת העבודה, יכול לתבוע את דמי ההבראה לאחר סיומם של יחסי עובד מעביד, ואולם זכות התביעה עם סיום יחסי העבודה הינה לתקופה של שנתיים בלבד שלפני תום תקופת העבודה.

ימי מחלה

בהתאם לחוק דמי מחלה, לכל עובד מגיעה זכות של יום וחצי מחלה לחודש, עד למקסימום של 90 ימי מחלה. המעסיק מחויב לשלם מיום המחלה השני. ביום השני והשלישי יקבל העובד 50% משכרו הרגיל. מהיום הרביעי ואילך, יקבל העובד הזר שכר רגיל. עובד מתחיל לצבור את ימי המחלה מיום תחילת עבודתו.

בנוסף לזכות בסיסית זו, קיימים חוקים אחדים העוסקים בדמי מחלה בגין: מחלת ילד, מחלת הורה, מחלת בן זוג ובדיקות הקשורות בהריון של בן זוג. כל החוקים הללו מעניקים זכות להיעדרות, בהתאם לתנאים הקבועים בהם, והם על-חשבון מכסת ימי המחלה שצבר העובד הזר.

יום מנוחה שבועי

ב- 7/7/16 נקבעה הלכה מחייבת בעניין על ידי בית הדין הארצי לעבודה. במסגרת פס"ד נקבע כי אורך המנוחה השבועית צריך להיות 25 שעות לפחות. עוד נקבע בפסה"ד כי  המעסיק צריך להבהיר מראש לעובד, בכתב בהסכם העבודה ובעל פה, את זכותו לחופשת מנוחה בת 25 שעות רצופות. המעסיק צריך לציין מראש שבמהלך חופשת המנוחה העובד יכול על פי רצונו לשהות בבית המטופל או מחוצה לו. כמו כן, צריך להדגיש בפני העובד, מראש, כי בזמן חופשת מנוחתו הוא פטור מכל עבודה ומחויבות למטופל, והמעסיק או מי מטעמו אינם רשאים לדרוש זאת ממנו, אפילו אם העובד בחר להיות בזמן חופשת מנוחתו בבית המטופל. חופשת המנוחה מתחילה ברגע שבו המטפל הסיעודי סיים ביום עבודה נתון את משימתו האחרונה לטיפול במטופל באותו יום, כולל השגחה. על החופשה להימשך 25 שעות רצופות לפחות.

תשלום עבור עבודה ביום המנוחה- כאמור, עובדים זרים זכאים למנוחה שבועית, במידה ועובד בוחר לעבוד ביום זה, הוא זכאי לתשלום.

במסגרת פסק הדין, נקבע כי התשלום עבור עבודה ביום המנוחה של העובד- "צריך להיות 150% משכרו, עבור יום עבודה רגיל, שאיננו יום המנוחה" (בתנאי שהעבודה ביום המנוחה אינה שונה מהעבודה ביום רגיל).

לפסק הדין ניתנו שתי פרשנויות

האחת אומרת שצריך לשלם 150% מהשכר, ולפיה על מנת לחשב את התשלום עבור יום המנוחה –

 1. יש לחשב את השכר היומי של העובד
 2. להכפיל את השכר היומי ב 150%

לדוגמה:

עובד שמקבל שכר מינימום 5300 ש"ח, שכר עבודתו ביום המנוחה השבועי/ יום חג הוא 318 ש"ח ליום.

החישוב נעשה באופן הבא:

 1.  5300 ש"ח לחלק ל- 25 (ימי עבודה) שווה 212 ש"ח.
 2. להכפיל את השכר היומי ב- 150% : 212*150% שווה 318 ש"ח.

הפרשנות השנייה מדברת על כך שצריך להוסיף לתשלום עוד שעת עבודה בתעריף של 150%.

 1. יש לחשב את השכר היומי של העובד
 2. להכפיל את השכר היומי ב 150%
 3. להוסיף עוד שעה בתעריף של 150%

לדוגמה:

עובד שמקבל שכר מינימום 5300 ש"ח, שכר עבודתו ביום המנוחה השבועי/ יום חג הוא 360 ש"ח ליום.

החישוב נעשה באופן הבא:

 1. 5300 ש"ח לחלק ל- 25 (ימי עבודה) שווה 212 ש"ח.
 2. להכפיל את השכר היומי ב- 150% : 212*150% שווה 318 ש"ח.
 3. להוסיף עוד שעה בתעריף של 150%-    (29.12 ש"ח -שעת עבודה על פי שכר המינימום הקבוע בחוק כפול  150%) 318+43.68= 361.68.

לקטעים הרלוונטים מתוך פסק הדין, לחצו כאן

ימי חג

עובד זכאי לתשעה ימי חג שנה לפי דתו. הימים צריכים להיקבע מראש, עוד בהסכם ההעסקה הראשוני. במקרה של עבודה ביום חג התשלום הוא כמו על עבודה ביום המנוחה השבועי, כפי שפורט למעלה.

ביטוח רפואי

המעסיק מחויב להסדיר עבור העובד ביטוח רפואי. לפרטים נוספים, לחצו כאן. החובה לבטח את העובד היא במשך כל תקופת העסקת העובד בידי המעסיק.

ביטוח לאומי

המשפחה המעסיקה חייבת בתשלום ביטוח לאומי עבור העובד הזר בגובה 2% משכרו. יש לפנות ישירות לביטוח לאומי ולהסדיר את העברת התשלום. החל מאפריל 2018 בעקבות עדכון של ביטוח לאומי- מקבל גמלת סיעוד שמעסיק מטפל עובד זר, זכאי לפטור מתשלום דמי ביטוח לאומי על השכר שהוא משלם ישירות לעובד הזר.

תנאי הזכאות לפטור- צריך לענות על כל התנאים הנ"ל-

 1. השכר שהמעסיק משלם לעובד הזר הוא עד 5,500 ₪ בחודש, מעבר לשכר שמשולם לו מחברת כוח האדם או מעבר לגמלת הסיעוד שהמעסיק מקבל מהביטוח לאומי. אם המעסיק משלם יותר מסכום זה הוא חייב לדווח ולשלם על כל השכר.
  לדוגמה, אם המעסיק מקבל מהביטוח הלאומי קצבת סיעוד בסך 3,000 ש"ח ומשלם לעובד הזר 5,500 ש"ח נוספים (סך הכל 8,500 ש"ח), יקבל פטור מתשלום דמי ביטוח על ה-5,500 ש"ח שהוא משלם.
 2. המעסיק משלם את השכר בהעברה בנקאית לחשבון של העובד הזר או בהמחאה לפקודת העובד הזר שמופקדת בחשבונו.

* עד לתאריך 1.4.2018 סכום השכר שהיה פטור מדיווח ותשלום – 3,000 ₪.

איך מקבלים את הפטור?

כדי לקבל את הפטור מתשלום דמי הביטוח צריך לפתוח בביטוח הלאומי תיק מעסיק עובד במשק בית (גם אם בפועל לא משלם דמי ביטוח).

חשוב לדעת, אם העובד הזר יגיש בקשה לקבלת קצבה מהביטוח הלאומי (כמו דמי פגיעה בעבודה, דמי לידה וכדומה), ביטוח לאומי יבקש מהמעסיק ומהעובד מסמכים המעידים על תשלום השכר, כמו- תדפיס חשבון הבנק שבו בוצעו הפקדות השכר בהמחאות או בהעברה בנקאית, כדי לחשב את הקצבה המגיעה לו.

פנסיה

צו ההרחבה מ-2008 קובע כי כל עובד בישראל זכאי להפרשות מהמעסיק בגין פנסיה מדי חודש מסוף החודש השישי להעסקה.  עובד שמתחיל לעבוד אצל מעסיק כאשר יש לו כבר הסדר פנסיוני על שמו, זכאי להפרשות לפנסיה מהיום הראשון. גובה הפרשות המעסיק נכון ל- 1/18 הוא – 6.5% לפנסיה, 6% לפיצויים.

את הכספים צריך להפריש לחשבון ייעודי שנפתח למטרה זו. גם במקרה של התפטרות, המעסיק מחויב לשלם את כל הכספים שהופרשו עבור העובד, כולל רכיב הפיצויים.

להנחיות המלאות של הממונה על זכויות עובדים זרים במשרד הכלכלה לגבי הפרשות לפיצויי פיטורים ופנסיה, לחצו כאן.

הודעה מוקדמת לפיטורים

על פי החוק, על המעסיק או העובד לתת הודעה מוקדמת בכתב לפני פיטורים. במהלך ששת חודשי העבודה הראשונים חלה חובה על המעסיק, לתת הודעה מוקדמת בת יום אחד עבור כל חודש עבודה. החל בחודש השביעי לעבודתו עד תום שנת עבודתו הראשונה, יש לתת הודעה מוקדמת של 6 ימים, בתוספת של יומיים וחצי לכל חודש עבודה. לאחר שנת עבודתו הראשונה של העובד, המעביד חייב לתת הודעה מוקדמת של חודש ימים, לפני מועד הפיטורים.

מעסיק/ עובד שלא נתן הודעה מוקדמת מחויב לפצות את הצד השני בשכר של אותה תקופה.

התפטרות עובד זר– לאור האופי המיוחד של העבודה בענף הסיעוד, ובמטרה למנוע פגיעה במטופלים הנכים והקשישים בנסיבות בהן הם נשארים חסרי ישע ללא טיפול כתוצאה מהתפטרות פתאומית של המטפל הזר, רשות האוכלוסין וההגירה קבעה נוהל מתן הודעה מראש לפני התפטרות של עובד זר עם סנקציות אפשריות במידה וההתפטרות לא נעשתה על פי הנוהל.

למאמר המלא בנושא נוהל מתן הודעה מראש לפני התפטרות של עובד זר, לחצו כאן.

למאמר המלא על תהליך סיום עבודה של עובד זר, לחצו כאן.

פיצויי פיטורים (על פי חוק פיצויי פיטורין)

לאחר שנת עבודה, העובד זכאי לפיצויים אם פוטר או שהתפטר על רקע נסיבות המחייבות תשלום פיצויים גם במקרה של התפטרות (כמו- פטירת המעסיק, מעבר לבית אבות). הפיצויים מחושבים  לפי שכר חודשי כפול מספר שנות העבודה.

במקרה שבו העובד הזר זכאי לקבלת פיצויי פיטורים לפי חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג- 1963, בנוסף לסכומים שנצברו לפי צו ההרחבה  לפנסיה – יש לשלם לעובד את ההפרש (הפיצויים לפי חוק פיצויי פיטורין פחות מה שנצבר ברכיב הפיצויים במסגרת הביטוח הפנסיוני)+ רכיב הפנסיה.

אלה עיקרי הזכויות, ישנן זכויות נוספות שרלבנטיות למצבים ייחודיים כגון- הריון של העובדת, אשפוז הזקן. ניתן לפנות ולהתייעץ אתנו.

 

נבחרת היועצים שלנו

זקוקים למידע נוסף? ייעוץ פרטני
הרשמו כעת לשיחת ייעוץ אחד על אחד
הייעוץ ללא תשלום, כשירות לציבור של עמותת רעות, ואשל ג'וינט ישראל שיחת ייעוץ בחינם הירשמו כעת

לכתבה זו התפרסמו 34 תגובות

      Array
(
  [0] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 19707
      [comment_post_ID] => 6259
      [comment_author] => יפעת קרלמן
      [comment_author_email] => ifatkrelman@gmail.com
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 79.176.173.3
      [comment_date] => 2016-08-09 15:45:21
      [comment_date_gmt] => 2016-08-09 12:45:21
      [comment_content] => סיגל,

דמי הכיס הם חלק מהשכר ואל בנוסף על פי חוק למיטב ידיעתנו, מפרעה על חשבון השכר. מבינה שבשטח המצב הוא שהדרישה בחלק מהמקרים היא כתוספת.

יפעת
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 19706
      [user_id] => 18
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [1] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 19706
      [comment_post_ID] => 6259
      [comment_author] => סיגל
      [comment_author_email] => sianiar5060@gmail.com
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 2.55.55.114
      [comment_date] => 2016-08-09 14:14:44
      [comment_date_gmt] => 2016-08-09 11:14:44
      [comment_content] => דמי הכיס הם תוספת לשכר שהעובדים מבקשים גם עובד שהגיע ישר מחו"ל דורש משכורת ובנוסף דמי כיס.ראיינתי הרבה עובדים זרים בסיעוד הם דורשים מינומום 4000. שח בלי קשר לדמי הכיס.זה הפך לנורמה לקבל דמי כיס 100שח שבועיים והם לא מקוזזים מהשכר שהעובד הזר דורש
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.4.2; LG-D855 Build/KVT49L.A1418111566) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.98 Mobile Safari/537.36
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 16355
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [2] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 19611
      [comment_post_ID] => 6259
      [comment_author] => דניאל
      [comment_author_email] => edaniel2828@walla.com
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 212.179.146.134
      [comment_date] => 2016-04-18 15:26:50
      [comment_date_gmt] => 2016-04-18 12:26:50
      [comment_content] => אפשר לשאול באיזה תביעה מדובר?
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 16370
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [3] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 19595
      [comment_post_ID] => 6259
      [comment_author] => יפעת קרלמן
      [comment_author_email] => ifatkrelman@gmail.com
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 109.67.202.82
      [comment_date] => 2016-03-03 15:45:39
      [comment_date_gmt] => 2016-03-03 13:45:39
      [comment_content] => מאיר שלום,
אני מציעה לגשת למחלקת גבייה בביטוח לאומי בסניף במקום מגורייך ולקבל תשובה פרטנית לגבי תשלום ביטוח לאומי לעובדת.
לגבי פנסייה ופיצויים- למיטב ידיעתנו, כל שכר שמשולם באופן קבוע נכנס לתחשיב של הפנסייה והפיצויים. כל תשלום התנאים הסוציאליים הם כמובן ביחס לגובה המשרה שלך. כיום ההפרשה לפנסייה היא 6% עבור הפנסייה ו6% נוספים עבור פיצויים, אולם גובה ההפרשה אמור להשתנות אז צריך לעקוב אחרי זה. 
לגבי ניכויים- יש ניכויי רשות שניתן לנכות משכר העובדת, עד 25% ובהתאם להוצאות בפועל. כאשר יש סעיפים ספציפיים בגינם מותר לנכות ויש הגבלה על גובה הניכוי. מצרפת לך מאמר מפורט http://www.reutheshel.org.il/%D7%A0%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%A8-%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93-%D7%94%D7%96%D7%A8/ בנושא. 
בהצלחה
יפעת
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.116 Safari/537.36
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 19594
      [user_id] => 18
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [4] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 19594
      [comment_post_ID] => 6259
      [comment_author] => מאיר שריד
      [comment_author_email] => sarid@zahav.net.il
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 77.125.115.185
      [comment_date] => 2016-03-01 14:02:12
      [comment_date_gmt] => 2016-03-01 12:02:12
      [comment_content] => יפעת תודה על התגובה.
מה קורה כאשר הסכום אותו אני משליםלפעמים עובר את ה 3000 ש"ח ולפעמים נמוך מסכום זה האם גם בחדשים אלה עלי להפריש 2% ? האם זה מתבצע ע"י פנקס תשלומים שאני אמור לקבל מביטוח לאומי כמו עבור עוזרת הבית הישראלית?
את יכולה לכתוב לי האם עלי להפריש מסכום זה פיצויים וכסף לפנסיה וכמה אחוזים במדויק והאם עלי להוריד אחוז מסוים גם ממה שאני משלם לעובדת ישירות. אני יודע שחברת הסיעוד דואגת לכל הדברים האלה על הסכומים שהיא משלמת.
בתודה מראש
מאיר שריד
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.116 Safari/537.36
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 19593
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [5] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 19593
      [comment_post_ID] => 6259
      [comment_author] => יפעת קרלמן
      [comment_author_email] => ifatkrelman@gmail.com
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 79.182.235.240
      [comment_date] => 2016-03-01 12:22:02
      [comment_date_gmt] => 2016-03-01 10:22:02
      [comment_content] => מאיר שלום,
החישוב כולל תשלום על עבודה בשבת. הכוונה היא שאם אתם מעסיקים עובד זר ביחד עם חברת הסיעוד אתם אמורים לשלם ביטוח לאומי רק אם ההשלמה שלכם לשכר של העובד עוברת את ה 3000 ש"ח בחודש.
יפעת
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.116 Safari/537.36
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 18
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [6] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 19591
      [comment_post_ID] => 6259
      [comment_author] => מאיר שריד
      [comment_author_email] => sarid@zahav.net.il
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 77.125.115.185
      [comment_date] => 2016-02-25 00:12:48
      [comment_date_gmt] => 2016-02-24 22:12:48
      [comment_content] => בכתבה הנ"ל תחת הכותרת ביטוח לאומי מופיע:"....זאת בתנאי שפתח תיק לעובד הזר בביטוח לאומי והחלק שלו בשכר לא עולה על 3000 ש"ח בחודש"
כאשר אתם כותבים "החלק שלו בשכר" האם אתם מחשיבים גם את הסכום שמשולם לעובד הזר עבור סופי השבוע שבהם הוא נשאר מרצונו כדי לעשות עוד כסף או רק את הימים שעבורם משולמת קצבת הביטוח הלאומי (שני עד שישי)?
בתודה מראש
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.116 Safari/537.36
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [7] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 16379
      [comment_post_ID] => 6259
      [comment_author] => גלפז משה
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2015-09-26 12:34:45
      [comment_date_gmt] => 2015-09-26 12:34:45
      [comment_content] => אני מחפש את רשימת ימי החופשה לעובד זר
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [8] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 16378
      [comment_post_ID] => 6259
      [comment_author] => בלה ילמה - עו"ס רעות - משפחה מטפלת
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2015-09-16 10:48:29
      [comment_date_gmt] => 2015-09-16 10:48:29
      [comment_content] => קלרה שלום ,
עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלה זכאי לקבל מהמעסיק עבור היום השני והיום השלישי לתקופת ההיעדרות 50% משכרו הרגיל . מהיום הרביעי ואילך, העובד זכאי לתשלום של - 100% משכר עבודתו.
עובד המקבל שכר חודשי,מספר ימי המחלה שרשאי לצבור כוללים את ימי המנוחה השבועית וימי חג.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [9] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 16377
      [comment_post_ID] => 6259
      [comment_author] => קלרה אוניק
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2015-09-12 15:26:46
      [comment_date_gmt] => 2015-09-12 15:26:46
      [comment_content] => אם העובד מקבל 5 ימי מחלה מטעם רופא ותחילת החופש זה ביום ששי עד יום שלישי,איך נחשב החופש של סוף שבוע .יש לציין שהעובדת עובדת רק פעמיים בחודש סוף שבוע
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [10] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 16376
      [comment_post_ID] => 6259
      [comment_author] => בלה ילמה -עוס רעות - משפחה מטפלת
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2015-06-17 11:32:38
      [comment_date_gmt] => 2015-06-17 11:32:38
      [comment_content] => פנחס שלום, 
הפרשות חודשיות לפנסיה(נכון ל-2015) 5.5% חלק העובד.6% חלק המעסיק. 8.3% פיצויים למעסיק בסיעוד .
יצוין גם כי מבחינת החוק היבש, כל מרכיב שמשולם לעובד באופן סדיר נחשב לחלק משכרו ויחושב בשכר הברוטו .
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [11] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 16375
      [comment_post_ID] => 6259
      [comment_author] => אזולאי פינחס
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2015-06-16 16:32:07
      [comment_date_gmt] => 2015-06-16 16:32:07
      [comment_content] => לא הבנתי כמה צריך לשלם או לשריין בחדש עבור עובד זר עבור פיצויים ופנסיה
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [12] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 16374
      [comment_post_ID] => 6259
      [comment_author] => בלה ילמה -עוס רעות - משפחה מטפלת
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2015-06-04 13:49:46
      [comment_date_gmt] => 2015-06-04 13:49:46
      [comment_content] => שלום רב,
החוק מגדיר מקרים בהם עובדים שמחליטים לעזוב את עבודתם מיוזמתם זכאים לפיצויים, כגון- מקרה בו העובד אינו יכול להמשיך את עבודתו עקב בעיות בריאותיות שלו או של קרוב מדרגה ראשונה, כאשר תנאי העבודה שלו הורעו  פיטורים יש להתייחס לכל מקרה לגופו ולבחון זכאות או אי זכאות .
מוצע לפנות ל" קו למעסיק" עם פרטי המקרה לקבלת ייעוץ מקצועי השירות כרוך בתשלום
כל טוב!
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [13] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 16373
      [comment_post_ID] => 6259
      [comment_author] => חכ
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2015-06-03 10:09:50
      [comment_date_gmt] => 2015-06-03 10:09:50
      [comment_content] => האם כאשר עובד זר מתפטר לאחר שנה. מגיע לו פיצויים ממשפחה ?
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [14] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 16372
      [comment_post_ID] => 6259
      [comment_author] => תמר בובליל
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2015-04-19 21:20:41
      [comment_date_gmt] => 2015-04-19 21:20:41
      [comment_content] => אנחנו משלמים 100 ש"ח דמי כיס ועוד 250 ש"ח שישי שבת חוקי או לא חוקי
עד היום אנחנו משלמי 100 ש"ח דמי כיס זה לא חוקי??
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [15] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 16371
      [comment_post_ID] => 6259
      [comment_author] => תמר
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2015-04-19 21:14:03
      [comment_date_gmt] => 2015-04-19 21:14:03
      [comment_content] => עד היום אנחנו משלמי 100 ש"ח דמי כיס זה לא חוקי??
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [16] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 16370
      [comment_post_ID] => 6259
      [comment_author] => עזרא
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2015-04-16 15:17:04
      [comment_date_gmt] => 2015-04-16 15:17:04
      [comment_content] => נגד חברת סיעוד הוגשה תביעה על החתמת "מעסיק" לשלם 100 שקל "דמי כיס" למטפל בנוסף לשכרו החודשי בית משפט קבע שזה לא חוקי ומטעים את המעסיקים.זה מקדמה על חשבון השכר "השופט מודה כי מעולם לא קיבל דמי כיס,זאת הטעיה לתשלום יתר
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [17] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 16369
      [comment_post_ID] => 6259
      [comment_author] => עזרא
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2015-04-16 15:17:00
      [comment_date_gmt] => 2015-04-16 15:17:00
      [comment_content] => נגד חברת סיעוד הוגשה תביעה על החתמת "מעסיק" לשלם 100 שקל "דמי כיס" למטפל בנוסף לשכרו החודשי בית משפט קבע שזה לא חוקי ומטעים את המעסיקים.זה מקדמה על חשבון השכר "השופט מודה כי מעולם לא קיבל דמי כיס,זאת הטעיה לתשלום יתר
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [18] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 16368
      [comment_post_ID] => 6259
      [comment_author] => מיכל אברהם, עו"ס רעות-משפחה מטפלת
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2013-07-15 08:57:39
      [comment_date_gmt] => 2013-07-15 08:57:39
      [comment_content] => יש צורך לבדוק עם חברת הסיעוד איך הם משלמים את חלקם בתשלום הזכויות הסוציאליות של העובד.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [19] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 16367
      [comment_post_ID] => 6259
      [comment_author] => מיכל אברהם, עו"ס רעות-משפחה מטפלת
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2013-06-04 10:02:10
      [comment_date_gmt] => 2013-06-04 10:02:10
      [comment_content] => חובת תשלום דמי הבראה היא על המעסיק- במידה והמוסד לביטוח לאומי מעביר חלק משכרו של העובד הזר במסגרת גמלת חוק סיעוד, דרך חברת סיעוד,יש לבדוק עם החברה איך היא משלמת את חלקה בתשלום הזכויות הסוציאליות של העובד.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [20] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 16366
      [comment_post_ID] => 6259
      [comment_author] => צח מלול
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2013-06-03 20:54:48
      [comment_date_gmt] => 2013-06-03 20:54:48
      [comment_content] => על מי חלה חובת התשלום? על המשפחה ? או על החברה שמעסיקה אותה ?
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [21] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 16365
      [comment_post_ID] => 6259
      [comment_author] => מה החלק של חברת הסיעוד בתשלומים לאחר התפטרותו של עובד זר?
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2013-02-24 19:40:09
      [comment_date_gmt] => 2013-02-24 19:40:09
      [comment_content] => עובדת שעבדה 12.5 שנים ורוצה לעזוב מפעת שחיקה מה הזכויות שלה מבחינת המעביד ומבחינת חברת הסיעוד?
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [22] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 16364
      [comment_post_ID] => 6259
      [comment_author] => מה החלק של חברת הסיעוד בתשלומים לאחר התפטרותו של עובד זר?
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2013-02-24 19:40:04
      [comment_date_gmt] => 2013-02-24 19:40:04
      [comment_content] => עובדת שעבדה 12.5 שנים ורוצה לעזוב מפעת שחיקה מה הזכויות שלה מבחינת המעביד ומבחינת חברת הסיעוד?
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [23] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 16363
      [comment_post_ID] => 6259
      [comment_author] => מיכל אברהם, עו"ס רעות משפחה מטפלת
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2012-12-06 13:28:04
      [comment_date_gmt] => 2012-12-06 13:28:04
      [comment_content] => עובד שברח לא זכאי לפיצויים וניתן להתלונן עליו. אני מציעה לך לקרא את המאמר המלא http://www.reutheshel.org.il/index.aspx?id=3251&itemID=17837
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [24] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 16362
      [comment_post_ID] => 6259
      [comment_author] => קרן
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2012-12-05 12:00:41
      [comment_date_gmt] => 2012-12-05 12:00:41
      [comment_content] => פירטתם את כל התנאים שמגיעים לעובד הזר אבל מה קורה שהעובד ברח אחרי שנה בלי להודיע אפילו שעה מראש? האם הוא זכאי לפיצויים? האם ניתן לתבוע אותו?
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [25] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 16361
      [comment_post_ID] => 6259
      [comment_author] => מיכל אברהם, עו"ס
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2011-05-29 11:01:01
      [comment_date_gmt] => 2011-05-29 11:01:01
      [comment_content] => ההתנהלות של העובד וגם של החברה שהביאה אותו מאוד חמורה.
ניתן להגיש תלונה במשטרה או לפנות לפקידת סעד בשירותי הרווחה.כדאי לפנות לחברת כוח האדם,לבקש החזר של העמלה ששילמתם ולפנות לקבלת שירות מחברת כוח אדם אחרת.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [26] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 16360
      [comment_post_ID] => 6259
      [comment_author] => איילה אוחיון
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2011-05-28 09:44:11
      [comment_date_gmt] => 2011-05-28 09:44:11
      [comment_content] => מה עושים ומה התגובה הראשונית אם עובד זר לועג לקשיש וזורק פלפון מתוך כעס והקשיש רועד מפחד שמא יתקוף אותו ואותו קשיש תכף מתקשר לשכנה שתבוא לישמ ור עליו האם זה נכון לשלוח את העובד בתיאום עם החברה שהביאה אותו ולבטל את העסקתו שהנל עבד 10 וחצי חודש מה עושים ומה הזכויות הכוונה להגיש תלונה או להעיף אותו מהארץ - החברהלא דיווחה ולא עשתה עימנו ברור אחרי יום כבר קיבל משפחה אחרת כאילו כלום לא היה ואנו כמו טמבלים מחכים לבירור היא גם הועסקה יומים עם הביטוח הרפואי שלי וכשנשאלתי אמרו שאין הם אחראים להמשך טיפול תשובה
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [27] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 16359
      [comment_post_ID] => 6259
      [comment_author] => מיכל אברהם,עו"ס
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2011-05-25 15:08:21
      [comment_date_gmt] => 2011-05-25 15:08:21
      [comment_content] => תודה לך על הערתך. המאמר יתוקן בהקדם.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [28] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 16358
      [comment_post_ID] => 6259
      [comment_author] => ד"ר אסתר יקוביץ
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2011-05-25 08:04:35
      [comment_date_gmt] => 2011-05-25 08:04:35
      [comment_content] => לאחרונה שונו התעריפים של דמי מחלה. לכן כדאי לעדכן בהתאם.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [29] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 16357
      [comment_post_ID] => 6259
      [comment_author] => מיכל אברהם, עו"ס
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2011-05-11 12:22:12
      [comment_date_gmt] => 2011-05-11 12:22:12
      [comment_content] => תודה לך על הערתך.המאמר יתוקן בהתאם בקרוב.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [30] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 16356
      [comment_post_ID] => 6259
      [comment_author] => מיכל אברהם, עו"ס
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2011-05-11 12:22:02
      [comment_date_gmt] => 2011-05-11 12:22:02
      [comment_content] => תודה לך על הערתך.המאמר יתוקן בהתאם בקרוב.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [31] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 16355
      [comment_post_ID] => 6259
      [comment_author] => מעסיק
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2011-05-09 00:37:04
      [comment_date_gmt] => 2011-05-09 00:37:04
      [comment_content] => לפי "זכותון לעובד הזר" דמי הכיס הינם חלק מתשלום השכר ואני מצטט מתוך פיסקת אופן תשלום השכר:" * יובהר: בתחום הסיעוד נהוג כי חלק משכרם של העובדים ניתן להם במזומנים, כדמי כיס שבועיים. כמו-כן נהוג בתחום הסיעוד כי חלק מהשכר ניתן במזון ובמשקאות. " מדוע כאן מצויין שדמי הכיס הם בתוספת לשכר???
איזה עובד ישראלי מקבל דמי כיס בתוספת לשכר??? אפילו חייל קרבי לא זוכה לכזו פרבילגיה
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [32] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 16354
      [comment_post_ID] => 6259
      [comment_author] => אילן זהר
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2010-12-22 08:33:40
      [comment_date_gmt] => 2010-12-22 08:33:40
      [comment_content] => שכרו של העובד מושפע מחוקים, תקנות ופסקי דין שנתנו בנושא.
אין דבר כזה דמי כיס אף אחד מאיתנו לא מקבל דמי כיס מהמעביד שלו זוהי מקדמה ע"ח שכר.
מומלץ להתיעץ עם אדם מקצועי שעוקב אחרי התקדימים המשפטיים (אני נכחתי בבית הדין לעבודה בבאר שבע בו אמר השופט כי " אין המשפ' יכולה לצפות את יום מותו של הקשיש 30 יום מראש ועל כן אין טעם לעו"ז לבקש הודעה מוקדמת"
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [33] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 16353
      [comment_post_ID] => 6259
      [comment_author] => אליהו לולו
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2010-06-11 06:03:28
      [comment_date_gmt] => 2010-06-11 06:03:28
      [comment_content] => ממש הצלטם אותי בנושא הזה
אבל מהאני חייב אם הוא ישן אצלי מיפחנת כלכלה
ומנה אם הןא לא ישן
אנה שלחו לי תשובה
אימל e0523303335@walla.com
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

)
    
 1. קלרה אוניק, 12.9.15

  ימי מחלה
  אם העובד מקבל 5 ימי מחלה מטעם רופא ותחילת החופש זה ביום ששי עד יום שלישי,איך נחשב החופש של סוף שבוע .יש לציין שהעובדת עובדת רק פעמיים בחודש סוף שבוע

 2. בלה ילמה - עו\"ס רעות - משפחה מטפלת, 16.9.15

  תגובה לקלרה אוניק
  קלרה שלום ,
  עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלה זכאי לקבל מהמעסיק עבור היום השני והיום השלישי לתקופת ההיעדרות 50% משכרו הרגיל . מהיום הרביעי ואילך, העובד זכאי לתשלום של – 100% משכר עבודתו.
  עובד המקבל שכר חודשי,מספר ימי המחלה שרשאי לצבור כוללים את ימי המנוחה השבועית וימי חג.

 3. גלפז משה, 26.9.15

  שמשון הגבור 5 הרצליה
  אני מחפש את רשימת ימי החופשה לעובד זר

 4. מאיר שריד, 25.2.16

  בכתבה הנ"ל תחת הכותרת ביטוח לאומי מופיע:"….זאת בתנאי שפתח תיק לעובד הזר בביטוח לאומי והחלק שלו בשכר לא עולה על 3000 ש"ח בחודש"
  כאשר אתם כותבים "החלק שלו בשכר" האם אתם מחשיבים גם את הסכום שמשולם לעובד הזר עבור סופי השבוע שבהם הוא נשאר מרצונו כדי לעשות עוד כסף או רק את הימים שעבורם משולמת קצבת הביטוח הלאומי (שני עד שישי)?
  בתודה מראש

 5. יפעת קרלמן, 1.3.16

  מאיר שלום,
  החישוב כולל תשלום על עבודה בשבת. הכוונה היא שאם אתם מעסיקים עובד זר ביחד עם חברת הסיעוד אתם אמורים לשלם ביטוח לאומי רק אם ההשלמה שלכם לשכר של העובד עוברת את ה 3000 ש"ח בחודש.
  יפעת

  1. מאיר שריד, 1.3.16

   יפעת תודה על התגובה.
   מה קורה כאשר הסכום אותו אני משליםלפעמים עובר את ה 3000 ש"ח ולפעמים נמוך מסכום זה האם גם בחדשים אלה עלי להפריש 2% ? האם זה מתבצע ע"י פנקס תשלומים שאני אמור לקבל מביטוח לאומי כמו עבור עוזרת הבית הישראלית?
   את יכולה לכתוב לי האם עלי להפריש מסכום זה פיצויים וכסף לפנסיה וכמה אחוזים במדויק והאם עלי להוריד אחוז מסוים גם ממה שאני משלם לעובדת ישירות. אני יודע שחברת הסיעוד דואגת לכל הדברים האלה על הסכומים שהיא משלמת.
   בתודה מראש
   מאיר שריד

   1. יפעת קרלמן, 3.3.16

    מאיר שלום,
    אני מציעה לגשת למחלקת גבייה בביטוח לאומי בסניף במקום מגורייך ולקבל תשובה פרטנית לגבי תשלום ביטוח לאומי לעובדת.
    לגבי פנסייה ופיצויים- למיטב ידיעתנו, כל שכר שמשולם באופן קבוע נכנס לתחשיב של הפנסייה והפיצויים. כל תשלום התנאים הסוציאליים הם כמובן ביחס לגובה המשרה שלך. כיום ההפרשה לפנסייה היא 6% עבור הפנסייה ו6% נוספים עבור פיצויים, אולם גובה ההפרשה אמור להשתנות אז צריך לעקוב אחרי זה.
    לגבי ניכויים- יש ניכויי רשות שניתן לנכות משכר העובדת, עד 25% ובהתאם להוצאות בפועל. כאשר יש סעיפים ספציפיים בגינם מותר לנכות ויש הגבלה על גובה הניכוי. מצרפת לך מאמר מפורט http://www.reutheshel.org.il/%D7%A0%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%A8-%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93-%D7%94%D7%96%D7%A8/ בנושא.
    בהצלחה
    יפעת

השאר תגובה