יצירת קשר בנושאי שיקום בביה"ח רעות וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

  קול רעות

  נוהל מתן הודעה מראש לפני התפטרות של עובד זר

  הנוהל, מטעם רשות האוכלוסין וההגירה, נועד למנוע פגיעה במטופלים הנכים והקשישים כתוצאה מהתפטרות פתאומית של המטפל הזר

  עודכן לאחרונה:03/08/22

  נוהל "מתן הודעה מראש לפני התפטרות",  שנקבע מכוח הסמכות לפי סעיף 6 לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב- 1952, מתייחס לנושא חובתו של עובד זר בסיעוד לתת הודעה מראש בכתב לפני הפסקת עבודה אצל מטופל סיעודי.

  למאמר העוסק בהעסקת עובד זר וכיצד להתחיל בתהליך  – היכנסו לקישור המצורף.

  מתי עובד זר חייב לתת למעסיקו הודעה מראש על התפטרותו?

  בהתאם לנוהל – עובד זר בסיעוד, המבקש להפסיק את עבודתו אצל מטופל סיעודי, חייב לתת הודעה מראש בכתב למטופל או לבן המשפחה המטפל וכן ללשכה הפרטית המורשית קודם הפסקת העבודה.

  הנוהל נקבע במטרה למנוע התפטרות פתאומית מצד מטפל סיעודי באופן שאינו מאפשר למטופל או לבני משפחתו להיערך כראוי, מצב העלול להביא לפגיעה במטופל.

  הפרת הוראות הנוהל עלולה להביא להרחקתו מישראל של העובד הזר לאחר שימוע.

  על פי הנוהל, עובד זר בסיעוד שטיפל במטופל סיעודי במשך שבעה ימים או יותר, המבקש להתפטר מעבודתו בטיפול במטופל, חייב להודיע על כך מראש ובכתב ללשכה הפרטית המורשית שבה הוא רשום וכן למטופל. אם מחמת לקותו של המטופל הוא עלול לא להבין את ההודעה, על העובד לתת את ההודעה מראש ובכתב ללשכה הפרטית המורשית ולבן משפחתו של המטופל. בהודעה יש לציין את כוונת העובד לעזוב את המטופל ולציין את תאריך סיום העבודה, שלא יהיה מוקדם מהתקופה המינימלית כמפורט להלן:

  א. החל מהיום השביעי לאחר תחילת העבודה אצל המטופל, ועד לתום שלושת החודשים הראשונים לעבודתו אצל המטופל (תקופת הניסיון) – הודעה של שבוע ימים לפחות.

  ב. במהלך התקופה שהחל בחודש הרביעי לעבודתו אצל אותו מטופל ועד תום החודש השישי לעבודתו אצל המטופל– הודעה של 14 ימים לפחות.

  ג. במהלך התקופה שהחל בחודש השביעי לעבודתו אצל אותו מטופל ועד תום שנת עבודתו הראשונה אצל המטופל– הודעה של 21 ימים לפחות.

  ד. החל מתום שנת עבודתו הראשונה– הודעה של חודש ימים לפחות.

  יש לציין כי, גם לאחר מתן הודעה מראש כאמור לעיל, העובד אינו רשאי לעזוב את המטופל לפני שעברה תקופת הודעה מראש מינימאלית המחושבת בהתאם למשך זמן עבודתו של העובד אצל המטופל עזיבת מטופל ללא מתן הודעה מראש ובכתב למטופל וללשכה הפרטית או לפני תום תקופת ההודעה מראש המינימאלית מהווה הפרה של תנאי האשרה ורישיון הישיבה ועלולה להביא להרחקת העובד הזר מישראל לאחר שימוע.

  בנוסף, עובד זר רשאי למסור העתק הודעה מראש גם לאגף תאגידים ולשכות פרטיות במינהל שירות מעסיקים ועובדים זרים ברשות האוכלוסין וההגירה בדוא"ל : hodaa-siud@piba.gov.il

  חובת הגורמים המטפלים בהודעה מראש שהתקבלה מעובד זר 

  לשכה פרטית שקיבלה הודעה מראש תודיע מיד למטופל או לבן משפחה מטפל/ אפוטרופוס. הלשכה תפעל באופן מיידי לסייע למטופל בהשמת עובד זר חלופי בהתאם לצרכיו. הלשכה תתייק את ההודעה מראש בתיק המטופל.

  איך מתלוננים על אי מתן הודעה מראש לפי הנחיות הנוהל?

  מטופל סיעודי או נציגו או לשכה פרטית המבקשים להגיש תלונה בעניין אי מתן הודעה מראש על ידי עובד זר תוך הפרת נוהל זה, יפנו בכתב לאגף תאגידים ולשכות פרטיות בדוא"ל: hodaa-siud@piba.gov.il, תוך ציון מלוא הפרטים- פרטי העובד הזר, פרטי המטופל, פרטי המתלונן ודרכי ההתקשרות עימו, תיאור המקרה וכל מידע רלבנטי אחר.

  אופן טיפול בתלונה על אי מתן הודעה מראש על פי ההנחיות

  • נציג אגף תאגידים ולשכות פרטיות הקולט את התלונה יודיע למתלונן כי התלונה התקבלה והיא בטיפול.
  • עובד אגף תאגידים ולשכות פרטיות צריך לבדק את התלונה מול כלל הגורמים הרלוונטים.
  • אם נמצא כי העובד עבר למעסיק אחר מבלי לתת הודעה מוקדמת, וכי הנסיבות נראות חמורות לכאורה, הוא יוזמן לשימוע בהקדם האפשרי.
  • הלשכות הפרטיות מחויבות לשתף פעולה עם הפיקוח מטעם הרשויות בכל מה שרלבנטי לעניין הזה, עליהן למסור כל מידע ומסמך שיש ברשותן הנוגעים לנסיבות ההעסקה וההתפטרות.
  • אם נחשד שנעשתה עבירה על חוק העונשין כלפי העובד או המטופל, יועבר דווח למשטרה.

  מה עשויות להיות תוצאות ההתפטרות ללא מתן הודעה מראש?

  אם נמצא שהעובד הזר עזב את המטופל ללא הודעה מראש לפני התפטרות וכי ההפרה של הנוהל נעשתה בנסיבות חמורות ובצורה כזאת שגרמה לפגיעה במטופל רשאי מנהל אגף תאגידים ולשכות פרטיות, בהתחשב בכל נסיבות המקרה, להחליט על ביטול האשרה ורשיון הישיבה שניתנו לעובד הזר ו/ או לסרב להאריך את תוקף האשרה ורשיון הישיבה. השיקולים שלוקחים בחשבון לצורך קבלת ההחלטה – נסיבות המטופל הסיעודי, מידת סטיית העובד הזר מהנוהל, היסטוריית ההעסקה של העובד והשהייה כאן, היסטוריית העסקת העובדים הזרים על ידי המעסיק בעבר ועוד.

  מעבר לכך, תיעשה בדיקה האם עזיבת העובד הזר מהווה בנסיבות המקרה נטישה והזנחה כפי שמפורט בנוהל טיפול באלימות כלפי קשיש וחזר ישע.

  חובת יידוע העובד הזר על הנוהל

  עוד לפני שהעובד מגיע לישראל הוא יוחתם בנציגות ישראל בחו"ל על הצהרה כי הוא מודע בין השאר על חובתו למסור הודעה מוקדמת בכתב לפני התפטרותו.

  הלשכה הפרטית אחראית להעביר לעובד הזר תקציר של הנוהל כפי שמפורסם באתר של רשות האוכלוסין וההגירה בתרגום לשפה המובנת לו. כאשר העובד נרשם אצל מעסיק חדש, על הלשכה הפרטית להצהיר כי יידעה את העובד על חובת מסירת הודעה מוקדמת לפני התפטרות.

  לנוסח הנוהל המלא (מעודכן ל- 2/2016), לחץ כאן

  המידע במאמר זה הינו מידע כללי בלבד ואינו מהווה חוות דעת משפטית או תחליף לייעוץ משפטי.

  (תמונה להמחשה unsplash)

   יצירת קשר בנושאי שיקום בביה"ח רעות וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

   קול רעות

   דילוג לתוכן