ייעוץ חינם וקביעת תור

1-700-700-204*מידע מפורט בטופס יקל עלינו לסייע לך

לעדכן את הקבלות בטרמינל שלהם. מספר התחלה, מספר ע"ר וכו'.na

נוהל העסקת עובדים זרים בסיעוד ע”י לשכות פרטיות

סיכום נוהל לשכות פרטיות להבאה, לתיווך ולטיפול בעובדים זרים בענף הסיעוד

עודכן לאחרונה:27/05/20

העסקת עובדים זרים בסיעוד אפשרית רק על ידי לשכות פרטיות שקיבלו היתר לעסוק בכך מרשות האוכלוסין וההגירה (כלומר- העובד חייב להיות רשום בלשכה פרטית). במאמר זה יוצגו נקודות עיקריות מתוך נוהל העסקת עובדים זרים בסיעוד על ידי לשכות פרטיות.

למידע על ההבדלים בין חברת סיעוד ללשכה פרטית (תאגיד, חברת כ”א), לחצו כאן

רישום העסקת עובד זר

כאמור, על פי שיטת ההעסקה לעובדים זרים בענף הסיעוד, כל עובד זר המטפל באדם הנמצא במצב סיעודי חייב להיות רשום בלשכה פרטית בעלת רישיון והיתר. חשוב לוודא כי הלשכה שפניתם אליה אכן מורשית על ידי רשות האוכלוסין וההגירה לעסוק בהבאה, בתיווך, בטיפול בעובדים זרים בענף הסיעוד. על העובד והמעסיק ליצור קשר עם אחת הלשכות ולחתום על טופס בקשה להירשם בלשכה. לאחר החתימה על הטופס הלשכה מחויבת למסור באופן מיידי לעובד ולמעסיק מכתב השמה בעברית ובשפה שהעובד הזר מבין, המאשר כי העובד והמעסיק נרשמו בלשכה. חשוב  ביותר לשמור על מכתב ההשמה המהווה אישור כי המעסיק והעובד נרשמו כדין בלשכה.

על נקודות להשוואה בין חברות כוח אדם לעובדים זרים – ראה כאן

חשוב להדגיש כי, רישום עובד בלשכה פרטית אינו כובל את המעסיק או את העובד דווקא ללשכה זו, ושניהם רשאים לעזוב לשכה פרטית אחת ולעבור ללשכה פרטית אחרת ללא הגבלה. במקרה של שינויים, כמו פיטורים או אם העובד הזר עזב את המעסיק, על המעסיק לדווח על כך ללשכה. במידה והמעסיק קלט עובד חדש, עליו לקבל מכתב השמה חדש מהלשכה. הלשכה תדווח על השינויים לרשות האוכלוסין וההגירה.

קרא כאן את המדריך לפתרון בעיות עם העובד הזר

עמלות ללשכות הפרטיות

לשכה פרטית אינה רשאית לגבות תשלום כלשהו מהמעסיק או מהעובד הזר בגין עצם הרישום.

הלשכה רשאית לגבות עד 70 שקל לחודש מהמעסיק עבור שירותים שהיא חייבת לספק, כגון: ביקורים רבעוניים בבית המטופל, סיוע בפתרון בעיות בהעסקה, סיוע בהסדרת ביטוחים ובהארכת תוקף היתרים ואשרות וכד’. כמו כן, הלשכה רשאית לגבות עד 2000 שקל מהמעסיק במקרה של תיווך/ השמה של עובד זר חדש לעבודה אצלו. הלשכה אינה רשאית לגבות סכום כלשהו מעובד זר בעד פעולת תיווך/ השמה שבוצעה לאחר הגעתו של העובד לישראל.

מהן ההוצאות הכרוכות בהעסקת עובד זר– ראה כאן

חשוב לציין כי במידה ותקופת עבודתו של עובד זר נמשכת פחות משנה, והפסקת העבודה לא נבעה מפטירת המטופל או מעבר שלו לבית אבות, והלשכה לא השימה אצל המטופל עובד זר חלופי לשביעות רצונו, הלשכה מחויבת לתת למטופל החזר יחסי של דמי ההשמה.

מקצת מחובות הלשכות הפרטיות

“הלשכה הפרטית אחראית לפעול בסבירות על מנת לוודא כי העסקת העובד הזר והטיפול במטופל מתנהלים בצורה תקינה במהלך תקופת ההעסקה. בין היתר, על הלשכה להדריך את העובד הזר בדבר הטיפול במטופל, להדריך את המעסיק בדבר זכויותיו של העובד הזר, לפתור בעיות ואי הבנות העולות בתחילת ההעסקה ובמהלכה…”.

עוד תפקידים של הלשכה

  • תיווך והכשרת עובדים- הלשכה תבחר את העובד תוך הקפדה בנוגע ליכולותיו והתאמתו לתחום הסיעוד בכלל ולמעסיק הספציפי בפרט, באמצעות איש מקצוע- עובד סוציאלי, ותמסור למעסיק המיועד פרטים אודות הכשרתו וכישוריו של העובד. הלשכה, באמצעות העובד הסוציאלי, תעריך את מיומנויות העובד הזר וההכשרה שלו, תוך מתן הכשרה פרטנית בבית המטופל בשיתוף פעולה עם המעסיק. בעת ההשמה הלשכה צריכה לוודא שהעובד הזר קיבל הדרכה לגבי הטיפול במטופל, תוך תשומת לב לצרכים המיוחדים של האדם בו יטפל. לגבי עובד זר מחו”ל ההכשרה תתבצע בארץ המוצא ותיעשה על ידי מוסד מוכר במדינת המוצא. כתנאי להבאת עובד זר מחו”ל, הלשכה צריכה להציג תעודה רשמית ממשרד ממשלתי רלוונטי במדינת המוצא של העובד, לפיה העובד עבר הכשרה לסיעוד במוסד המוכר על ידו.
  • סיוע בסידורים הבירוקרטים הכרוכים בהעסקת עובד זר– הלשכה תכין חוזה העסקה, שיינתן למעסיק ולעובד, תסייע בהסדרת תשלום הביטוח הרפואי לעובד זר והביטוח הלאומי. הלשכה תסייע למעסיקים להגיש בקשות להיתרים להעסקת עובדים זרים בענף הסיעוד ולהאריך את תוקף ההיתרים. הלשכות רשאיות להגיש בקשות להיתרים עבור המטופלים, באופן מקוון.

לעובד הזר תסייע הלשכה בכל הקשור להסדרה ולהארכה של  אשרות עבודה ודרכונים ובכלל זה הסדרת אינטר ויזות. במקרה בו העובד חלה הלשכה תסייע לו מול הגורמים הרפואיים ומול חברת הביטוח. הלשכה תסייע ככל שיידרש גם במקרים של פטירת עובד. במקרה של צורך בהגשת תביעה לביטוח לאומי, הלשכה תסייע לעובד בהדרכה ו/ או הפניה לגורמים רלוונטים.

  • מעקב של עובדים סוציאליים מטעם הלשכה– ביקורי עו”ס קודם ביצוע ההשמה. עובד סוציאלי יגיע לבית המטופל על מנת לאבחן את סוג השירות הנדרש והתנאים המוצעים לעובד הסיעודי הזר, לפחות פעם אחת קודם להשמת עובד זר. חשובה מאוד עמידה על צרכיו של המטופל והתאמת העובד לצרכיו. בנוסף, העובד הסוציאלי חייב לקיים מעקב אחר עבודת העובד הזר בשירות המטופל בחודש ההעסקה הראשון (המעקב ייעשה על ידי קיום שיחות עם המטופל והעובד בעת ביקורו בבית המטופל, תוך 30 יום מיום השמת עובד חדש בבית המטופל). העובד הסוציאלי יבחן את מידת התאקלמותו בבית המטופל. העובד הסוציאלי מחויב לסכם את ביקוריו בדוחות סוציאליים שיתויקו בלשכה וימסרו ליחידת הסמך על פי דרישה. כמו כן, על הלשכה להגיש ליחידת הסמך דוחות רבעוניים החתומים על ידי העובד הסוציאלי האחראי בלשכה. בנוסף, החברה מחויבת בביקור שוטף במהלך תקופת ההעסקה. העובדים הסוציאליים, חייבים על פי חוק לדווח במקרים של התעללות, אלימות, הטרדה מינית או הזנחה מצד העובד או המעסיק.

ב- 12/17 נוסף בנוהל סעיף העוסק בגביית עמלות מעובדים זרים לסיעוד (סעיף 8 בנוהל המצ”ב).

לאן ניתן לפנות במקרים של תלונות על לשכות פרטיות?

לשאלות ופניות בנושא לשכות פרטיות (תאגידים) יש לפנות למרכז הלשכות הפרטיות וסיעוד ברשות ההגירה והאוכלוסין.

רשימת לשכות פרטיות

לנוהל לשכות פרטיות המתוקן  (12.12.17)

 

(תמונה להמחשה unsplash)