יצירת קשר בנושאי שיקום בביה"ח רעות וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

  קול רעות

  מעבר מקצבת נכות לקצבת זיקנה

  מקבלי קצבת נכות יכולים לקבל את הקצבה רק עד גיל פרישה. אחרי גיל הפרישה ניתן לקבל קצבת אזרח ותיק (קצבת זיקנה)

  עודכן לאחרונה:22/05/23

  קצבת הנכות משולמת למי שלא יכול לעבוד, או שיכולתו לעבוד פחתה בגלל מצבו הבריאותי. את הקצבה ניתן לקבל רק עד גיל הפרישה, כאשר אחרי גיל הפרישה ניתן לקבל קצבת אזרח ותיק. מי שקיבל קצבת נכות סמוך לגיל הפרישה וקצבת הזיקנה שלו נמוכה מקצבת הנכות יקבל את קצבת הזיקנה בתוספת גמלת זיקנה לנכה (בגובה ההפרש בין שתי הקצבאות).

  קצבת נכות

  לקצבת נכות זכאי תושב ישראל שמלאו לו 18 ועדיין לא הגיע לגיל פרישה, עקב ליקוי גופני, שכלי או נפשי הנובע ממחלה, מתאונה או ממום מלידה.

  תנאי הזכאות לקצבת נכות כללית:

  • מבקש הקצבה אינו עובד או שהכנסתו כשכיר או כעצמאי נמוכה מ-60% מהשכר הממוצע.
  • רופא מטעם הביטוח הלאומי קבע נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות, או בשיעור של 40% לפחות, אם יש למבקש כמה ליקויים רפואיים ועל ליקוי מסוים נקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 25% לפחות.
  • נקבע שעקב נכותו מבקש הקצבה אינו מסוגל לעבוד או יכולתו להשתכר ירדה ב-50% לפחות, ונקבעה לו דרגת אי כושר באחד מהשיעורים האלה: 60%, 65%, 74% או 100%.

   

  קצבת אזרח ותיק

  לקצבת אזרח ותיק (קצבת זיקנה) זכאי תושב ישראל שנולד בישראל או שעלה לישראל לראשונה לפני גיל 62-60,  והוא עונה על תנאי הזכאות.

  מי שעלה לארץ לראשונה אחרי גיל 62-60  תשולם לו, בתנאים מסוימים גמלת אזרח ותיק מיוחדת.

  תושב ישראל שעבר להתגורר במדינת אמנה עשוי להיות זכאי לקצבת אזרח ותיק, גם אם חדל להיות תושב בישראל. תושב ישראל שהתחיל לקבל קצבת אזרח ותיק בארץ, ועבר להתגורר בחו"ל עשוי להמשיך ולקבל את הקצבה גם אם חדל להיות תושב ישראל.

  פורסם: 3.9.2019
  (תמונה להמחשה unsplash)

   יצירת קשר בנושאי שיקום בביה"ח רעות וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

   קול רעות

   דילוג לתוכן