לוגו דף הבית JDC

ביטוח לאומי וזקנה – סקירה כללית

על הקצבאות והזכאויות השונות הנתנות לזקנים ע"י הביטוח הלאומי

מאת:  דן רונן / משפחה מטפלת
א א א
תקציר:ביטוח לאומי מעניק קצבאות והטבות שונות לזקנים, בהתאם לצרכיהם, גילם ומצבם הכלכלי. חשוב להכירן כדי לוודא שהזקן מקבל את המגיע לו

מטרתו העיקרית של המוסד לביטוח לאומי היא לסייע לאוכלוסיות השונות בישראל להתקיים לפחות ברמת קיום בסיסית. כך גם בכל הנוגע לאוכלוסיית הזקנים בישראל, שאף לה מייעד הביטוח הלאומי מספר קצבאות, חלקן ייחודיות, שמתחשבות בצרכים המיוחדים של אוכלוסייה זו. במאמר הנוכחי תוצג סקירה של הקצבאות. המעוניין בפירוט יתר על אחת הקצבאות מוזמן ללחוץ על הקישור המתאים ולקרוא מאמר מלא בנושא.

מה הן הקצבאות השונות שניתנות ע"י הביטוח הלאומי?

קצבת זקנה מביטוח לאומי

קצבת זקנה
ממה מורכבת קצבת זקנה?

החל מגיל 18 ולאורך חיינו אנחנו משלמים מדי חודש כסף לביטוח לאומי. בגיל הזקנה, עם הגיענו לגיל הזכאות, אנו זכאים לקצבת זקנה הניתנת לנו מדי חודש בהתאם לתנאים שנקבעים ע"י הביטוח הלאומי. אחד מתנאי הזכאות לקצבת זקנה הוא הגעה לאחד משני גילאים "קובעים" לצורך מימוש הזכאות לקצבה זו. "גיל פרישה" -הגיל שבו קיימת זכאות קצבת זקנה רק אם הכנסה מעבודה (ולא מקצבת פנסיה) אינה עולה על סכום ההכנסה המרבית שקבע הביטוח הלאומי, והכנסה שלא מעבודה(למשל מנכסים) אינה עולה על כפליים ההכנסה המרבית.

החל ב–1 ביולי 2004 גיל הפרישה אינו אחיד כפי שהיה, והוא נקבע בהתאם למין ולתאריך הלידה. ניתן לבדוק את גיל הפרישה האישי באתר הביטוח לאומי. לגבי נשים שנולדו מיום 1.1.1955 ואילך – גיל הפרישה שלהן יעלה בהדרגה, אלא אם כן יהיה שינוי בחקיקה.לבדיקת גיל הזכאות לנשים לקצבת זקנה, ניתן להעזר במחשבון באתר ביטוח לאומי  .

"גיל הזכאות לקצבת זקנה" הוא הגיל שבו ניתנת הקצבה לכל מבוטחי הביטוח הלאומי ללא קשר להכנסות. החל ב-1 ביולי 2004 גיל הזכאות לקצבת זקנה לגברים נשאר 70, ולנשים החל מ-65 ובהתאם לתאריך לידתן, כפי שמפורט בטבלה.

אם ההכנסה החודשית של מי שהגיע לגיל פרישה עולה במעט על "ההכנסה המרבית" החודשית כפי שקובע הביטוח הלאומי, תשולם  "קצבת זקנה חלקית בלבד עד ההגעה לגיל המזכה בקצבה. כמו כן, ניתנת קצבת זקנה מיוחדת ע"י הביטוח הלאומי לזקנים תושבי ישראל, שאינם מבוטחים בביטוח זקנה ולא זכאים לקצבת זקנה מכיוון שעלו לארץ  לאחר גיל 60 – 62 . עוד על קצבת זקנה כאן.

קצבת שאירים מביטוח לאומי

קצבה שנועדה להבטיח אמצעי קיום לשאירים – אלמן/ה ויתומים – של תושב/ת ישראל שנפטר/ה (חוץ מפטירה בגלל מלחמה או פשע). הקצבה ניתנת למשפחתו של נפטר תושב ישראל, אשר היה מבוטח בביטוח הלאומי . סכום הקצבה משתנה בהתאם למצב המשפחתי  – אלמן/ה עם ילדים, יתום משני הוריו וכד'. חשוב לציין שמשפחות הזכאיות לקצבת שארים מהביטוח הלאומי זכאיות גם להטבות בהתאם לחוק משפחות חד הוריות. סכום הקצבה מועבר לחשבון הבנק של המבוטח וכן בצורת הטבות נוספות במשרדי הממשלה השונים. עוד על קצבת שארים כאן.

השלמת הכנסה מביטוח לאומי

קצבה שמשולמת לכל אדם ומשפחה בישראל, שהכנסתם נמוכה מרמת ההכנסה המינימלית הדרושה למחייה כנקבע בחוק. הקצבה תשלים את הסכום הדרוש למבקש על מנת לשמור על רמת חיים כנקבע בחוק. על מבקש קצבת השלמת הכנסה לעמוד בתנאים שונים שנקבעו ע"י הביטוח הלאומי. מעבר לקצבה החודשית, מקבלי השלמת הכנסה זכאים להטבות נוספות. עוד על השלמת הכנסה כאן.

גמלת סיעוד ("חוק סיעוד") מביטוח לאומי

גמלה שברוב המקרים אינה ניתנת בכסף אלא בשעות טיפול ("גמלה בעין"). הגמלה מיועדת לאנשים שהגיעו לגיל הפרישה ונזקקים לעזרת אדם אחר בפעולות היום יום (הלבשה, רחצה, אכילה, ניידות בבית וכדומה), וכן לזקנים הנזקקים להשגחה בבית למען בטיחותם (למשל זקנים הסובלים מדמנציה).

הזכאים לגמלת סיעוד יכולים לבחור את השירותים להם זקוקים מתוך סל שירותים הכולל- שירותי טיפול אישי, לחצן מצוקה, ביקור במרכז יום, מוצרי ספיגה.

במידה ונמצא שהזקן נזקק לעזרה רבה והתקבלה החלטה מצד הזקן והמשפחה על העסקת מטפל ל-24 שעות (בד"כ עובד זר) ניתן להמיר את שעות הזכאות להשתתפות של הביטוח הלאומי במימון העובד הקבוע. עוד על חוק סיעוד כאן.

מקבלי קצבאות מהבטוח הלאומי שהגיעו לגיל הפרישה

בביטוח הלאומי קיימים תנאים שונים לגבי אלו שכבר היו זכאים לקצבאות שונות עוד בטרם הגיעו לגיל הפרישה. להלן הנקודות העיקריות:

קצבת נכות כללית מביטוח לאומי

משולמת למי שעקב נכותו צומצם כושרו להשתכר ב-50% לפחות או לאישה עקרת בית שכושרה לתפקד במשק בית צומצם ב-50%. תנאי הזכאות לקצבה נקבעים על ידי ועדה רפואית. כשלנכה נקבע דרגת נכות  מ-60% נכות לפחות ואבדן של לפחות % 50 מהכושר להשתכר הוא זכאי לקצבה זו. חשוב לציין שהמקבלים קצבה זו לא זכאים לקבל במקביל קצבאות נוספות מהביטוח הלאומי כגון: קצבת שאירים או קצבת נכות מעבודה. מי שזכאי עקב מאורע אחד לקצבת נכות ולתגמול או למענק לפי חוקים אחרים ( חוק הנכים, חוק המשטרה, חוק נפגעי פעולות איבה, חוק נכי המלחמה בנאצים וכד') זכאי לבחור באחת הקצבאות, זו הנראית לו כטובה ביותר עבורו. מקבלי קצבת נכות כללית בהגיעם לגיל פרישה יפסיקו לקבל את קצבת הנכות ויתחילו לקבל קצבת זקנה.

ב- 01/2012  אושרו תקנות המעניקות לקשישים שעברו מקצבת נכות לקצבת זקנה ולא מקבלים השלמת הכנסה, הנחות בתשלומי ארנונה, חשמל, תרופות, קופות חולים ובזק- כפי שמגיעות לקשישים שמקבלים קצבת זקנה בהתאם לגילם.

התקנות החדשות משוות בין זכויות של קשישים שמקבלים קצבת זקנה לנכים ( קשישים שגובה קצבת הזקנה שהם מקבלים שווה לגובה קצבת הנכות שקיבלו) ואינם זכאים לקצבת השלמת הכנסה, לזכויות של קשישים שזכאים השלמת הכנסה.

עוד על קצבת נכות כאן.

קצבת שירותים מיוחדים מביטוח לאומי

בנוסף לקצבת נכות, נכים, עד גיל פרישה אשר זקוקים לעזרה של אדם אחר בפעולות היומיום זכאים לקבל  גמלת "שירותים מיוחדים" מהביטוח הלאומי. גם אנשים שאינם נכים יכולים לזכות בגמלה זו, אם והוחלט שהם זקוקים להשגחה מכיוון שהם מסכנים את עצמם או את האחרים. זקנים, שהגיעו לגיל פרישה, יכולים לבחור האם להמשיך לקבל את גמלת השירותים המיוחדים או את הסיוע בצורת שעות טיפול, במסגרת חוק סיעוד. עוד על קצבת שירותים מיוחדים כאן.

גמלת ניידות מביטוח לאומי

גמלת ניידות מעניקה הטבות שונות למי שסובלים מליקויים ברגליים המגבילים אותם בניידות. גמלת הניידות נועדה לסייע להם להשתלב בקהילה ולפתח חיים עצמאיים. אלה יכולים להיות אנשים נמוכי קומה, קצרי גפיים, קטועי גפיים, בעלי מום מולד, משותקים וכד'. בין ההטבות השונות  – סיוע בקניית רכב, הלוואה לרכישת אביזרים מיוחדים לרכב, תו נכה, קצבת ניידות חודשית.
אדם שהגיע לגיל פרישה לא זכאי לתבוע גמלת ניידות. המשך הזכאות לאחר גיל פרישה, למי שקיבל גמלת ניידות לפני הגיעו לגיל פרישה, כפוף לתנאי הסכם הניידות של הביטוח הלאומי ויש לברר לגבי כל מקרה לגופו בסניף הביטוח הלאומי.

שירות ייעוץ לזקן מביטוח לאומי

בכל אחד מסניפי הביטוח הלאומי בארץ קיים מרכז ייעוץ לקשיש ובני משפחותיהם. את הייעוץ נותנים גמלאים צעירים יחסית אשר עברו הכשרה בתחום ויודעים לטפל בבעיות שונות שעולות בחייו של הזקן או להפנותו לטיפול מתאים. בנוסף לייעוץ הניתן בסניף ישנם מתנדבים שמגיעים לבית הזקן (בהתאם לצורך) וכן קיימות קבוצות תמיכה לאלמנים, גרושים וחולים.

לפרטים מלאים ניתן לגשת אל סניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריכם. לחץ כאן להורדת טפסים של הביטוח הלאומי.
למידע נוסף על חוק סיעוד וקצבאות ביטוח לאומי על פי חוק הקישו כאן

נבחרת היועצים שלנו

זקוקים למידע נוסף? ייעוץ פרטני
הרשמו כעת לשיחת ייעוץ אחד על אחד
הייעוץ ללא תשלום, כשירות לציבור של עמותת רעות, ואשל ג'וינט ישראל שיחת ייעוץ בחינם הירשמו כעת

לכתבה זו התפרסמו 36 תגובות

      Array
(
  [0] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 19601
      [comment_post_ID] => 7429
      [comment_author] => מני
      [comment_author_email] => mm.zilk@yahoo.com
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 81.218.241.26
      [comment_date] => 2016-03-14 07:46:28
      [comment_date_gmt] => 2016-03-14 05:46:28
      [comment_content] => איך נכה נפש 100% אמור להתקיים מקצבה של 2342 שח לחודש מלא. אפילו לא נשאר כסף לחצי מנה פלאלפל.  איפה כל החמלה ורחמים שלנו? הלכו לפח ??
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [1] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 18195
      [comment_post_ID] => 7429
      [comment_author] => יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2014-12-14 13:43:19
      [comment_date_gmt] => 2014-12-14 13:43:19
      [comment_content] => ים שלום,
זה שהאדם מקבל קצבת זקנה לא אומר שאין לו פנסיה. לפעמים זה אומר שיש לו פנסיה אבל קטנה ולפעמים יכול להיות שיש לו פנסיה גבוהה ועדיין יקבל קצבת זקנה כי הגיע לגיל שקבלת הקצבה אינה תלויה בהכנסה. ההסבר לכך הוא זה- כשהאדם מגיע לגיל פרישה (נשים מגיל 62 וגברים מגיל 67) הזכאות לקצבת זקנה נקבעת בהתאם להכנסות. נקבע סף של הכנסות שאם לא עוברים אותו מקבלים קצבת זקנה. כשמגיעים לגיל המוחלט (גיל 70, נכון להיום) זכאותו של האדם לקצבת זקנה אינה תלויה בהכנסות, כלומר ייתכן ומקבל פנסיה וייתכן ולא בכל מקרה יהיה זכאי לקצבת זקנה. 
יפעת
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [2] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 18194
      [comment_post_ID] => 7429
      [comment_author] => ים
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2014-12-14 10:04:38
      [comment_date_gmt] => 2014-12-14 10:04:38
      [comment_content] => שלום,
אנו מטפלים בבקשות למלגה של סטודנטים רציתי לדעת האם ניתן לזהות מי ששולח שההורים מתקיימים מקצבת זקנה לא מקבלים גם פנסיה מעבודה בו זמנית?
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [3] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 18193
      [comment_post_ID] => 7429
      [comment_author] => יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2014-11-26 15:39:48
      [comment_date_gmt] => 2014-11-26 15:39:48
      [comment_content] => קמילה שלום,
ההכנסה המותרת עד גיל 70 היא 5181 ש"ח. שימי לב שהסכומים מתעדכנים.
יפעת
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [4] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 18192
      [comment_post_ID] => 7429
      [comment_author] => קמילה
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2014-11-25 15:25:42
      [comment_date_gmt] => 2014-11-25 15:25:42
      [comment_content] => יפעת טרם ענית לי נא תגובתך בתודה קמילה
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [5] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 18191
      [comment_post_ID] => 7429
      [comment_author] => קמילה
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2014-11-17 12:08:29
      [comment_date_gmt] => 2014-11-17 12:08:29
      [comment_content] => יפעת בוקר טוב אני בת 67+
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [6] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 18190
      [comment_post_ID] => 7429
      [comment_author] => יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2014-11-16 14:32:41
      [comment_date_gmt] => 2014-11-16 14:32:41
      [comment_content] => קמילה שלום,
אני מתנצלת על העיכוב בתגובה.
הכנסה מותרת ליחיד על גיל 67 היא 5181 ש"ח. הסכומים מתעדכנים, חשוב לעקוב.
יפעת
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [7] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 18189
      [comment_post_ID] => 7429
      [comment_author] => קמילה
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2014-11-10 16:11:58
      [comment_date_gmt] => 2014-11-10 16:11:58
      [comment_content] => בת 67 שאלתי מהו גובה השכר שניתן להשתכר מעבודה מבלי לפגוע בקצבת הזיקנה
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [8] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 18188
      [comment_post_ID] => 7429
      [comment_author] => יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2014-09-17 10:01:14
      [comment_date_gmt] => 2014-09-17 10:01:14
      [comment_content] => שלום יואב,
יש מידע חסר בפנייתך, למשל איני מבינה מדוע אתה משלם שכר טרחה לעו"ד. נשמח אם תפנה אלינו למרכז המידע הטלפוני "רעות- אשל"- 1700700204 לקבלת מענה לפנייתך. 
חג שמח,
יפעת
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [9] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 18187
      [comment_post_ID] => 7429
      [comment_author] => יואב ישורון
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2014-09-16 16:01:02
      [comment_date_gmt] => 2014-09-16 16:01:02
      [comment_content] => אני נכה וגם בגיל קיצבת זיקנה בגיל 71 שנה אני משלם טירחה לעורך דין סך הכל ביחד אני מקבל 3300שח מאיזה גיל אני ראשאי לקזז את שכר הטירחה לעורך דין מקיצבת הזיקנה שלי
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [10] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 18186
      [comment_post_ID] => 7429
      [comment_author] => יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2013-11-10 09:39:49
      [comment_date_gmt] => 2013-11-10 09:39:49
      [comment_content] => יצחק שלום,
במידה והגשת תביעה לנכות מעבודה ונדחית, יש לך אפשרות לערער על החלטת בטוח לאומי בבית דין לעבודה. תוכל להיעזר בייעוץ משפטי חינם לקשישים מטעם עמותת "יד ריבה" 02-6444569 או לפנות לייעוץ משפטי של המדינה 02-6409444
בהצלחה ושבוע טוב,
יפעת
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [11] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 18185
      [comment_post_ID] => 7429
      [comment_author] => יצחק
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2013-11-07 18:38:42
      [comment_date_gmt] => 2013-11-07 18:38:42
      [comment_content] => ביטוח לאומי מחליט לעצמו שרירותי ללו אפשרות שהצד החולה להיתגונן או להגיב אבל בגדול יבו יום שיקום מישהו ויגיש תביעה יצוגית של מספר מילירדים עוד יבו היום
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [12] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 18184
      [comment_post_ID] => 7429
      [comment_author] => טלי -מרכז מידע רעות-אשל
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2013-09-23 13:19:36
      [comment_date_gmt] => 2013-09-23 13:19:36
      [comment_content] => שלום בצלאל.תודה לתגובתך.אנחנו נעדכן את המאמר ובינתיים :הסתגל באתר המוסד לביטוח לאומי .שם יש מחשבון לחישוב גיל הזכאות לקצבת זקנה. המחשבון יסייע לכם לדעת מתי אתם תהיו זכאים לקצבת זקנה לפי תאריך הלידה שלכם.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [13] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 18183
      [comment_post_ID] => 7429
      [comment_author] => בצלאל
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2013-09-22 09:57:15
      [comment_date_gmt] => 2013-09-22 09:57:15
      [comment_content] => חסר מידע מדןיק על גיל הזכאות לאשה היום שלפי הבנתי אמור להיות 62 אבל אין ביטוי לזה . כתוב שהיה 60 ויש תהליך שבסופו יהיה 67.למה לא לתת נתונים מדויקים לאלו שפורשים עכשיו?
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [14] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 18182
      [comment_post_ID] => 7429
      [comment_author] => מיכל אברהם, עו"ס רעות-משפחה מטפלת
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2013-07-10 15:33:41
      [comment_date_gmt] => 2013-07-10 15:33:41
      [comment_content] => מקבלי קצבת זקנה עם תוספת השלמת הכנסה זכאים להנחה בחשבון חשמל
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [15] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 18181
      [comment_post_ID] => 7429
      [comment_author] => שוש דורי
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2013-01-29 18:55:16
      [comment_date_gmt] => 2013-01-29 18:55:16
      [comment_content] => שאלתי לפי איזה קריטריונים מקבל גימלאי 
הנחה מחב'החשמל ,וקבלתי 
הרבה תשובות אבל לא על מה ששאלתי
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [16] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 18180
      [comment_post_ID] => 7429
      [comment_author] => מיכל אברהם, עו"ס רעות משפחה מטפלת
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2012-12-13 09:53:23
      [comment_date_gmt] => 2012-12-13 09:53:23
      [comment_content] => אני מציעה לך לפנות ישירות לאגף הגביה בעיריית בת ים ולברר את זכאותך להנחה.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [17] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 18179
      [comment_post_ID] => 7429
      [comment_author] => מאיר שבי
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2012-12-12 14:16:10
      [comment_date_gmt] => 2012-12-12 14:16:10
      [comment_content] => הנח מחברת החשמל עירית בת ים הנח למים נישלח מתעם ביטוח לאומי שיש לי הנח לא קיבלתי הנח
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [18] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 18178
      [comment_post_ID] => 7429
      [comment_author] => מיכל אברהם, עו"ס רעות-משפחה מטפלת
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2012-11-12 14:10:55
      [comment_date_gmt] => 2012-11-12 14:10:55
      [comment_content] => יש בסניפי המוסד לביטוח לאומי טופס לשינוי פרטים אישיים.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [19] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 18177
      [comment_post_ID] => 7429
      [comment_author] => אםום מאיר
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2012-11-09 10:24:57
      [comment_date_gmt] => 2012-11-09 10:24:57
      [comment_content] => אני מבקש לעביר את תשלומימ לבנק אחר איך עושי זאות
תודה
מאיר אםום
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [20] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 18176
      [comment_post_ID] => 7429
      [comment_author] => ציפי גורדין, עו"ד
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2012-11-04 12:39:39
      [comment_date_gmt] => 2012-11-04 12:39:39
      [comment_content] => הבטוח הלאומי מתנהל כמו לשכת מס -היינו: גביה ולא כפי שהיה צריך להתנהל כ חברת בטוח נמבטיחה את זכויותינו
אני מבקשת את הזכות להגיש הצעת חוק לשינוי תקנות וגישה היינו: להפוך את הבטוח הלאומי לNATIONAL SECURITY
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [21] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 18175
      [comment_post_ID] => 7429
      [comment_author] => ציפי גורדין, עו"ד
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2012-11-04 12:39:29
      [comment_date_gmt] => 2012-11-04 12:39:29
      [comment_content] => הבטוח הלאומי מתנהל כמו לשכת מס -היינו: גביה ולא כפי שהיה צריך להתנהל כ חברת בטוח נמבטיחה את זכויותינו
אני מבקשת את הזכות להגיש הצעת חוק לשינוי תקנות וגישה היינו: להפוך את הבטוח הלאומי לNATIONAL SECURITY
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [22] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 18174
      [comment_post_ID] => 7429
      [comment_author] => בן טוב יעקב
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2012-03-12 15:41:30
      [comment_date_gmt] => 2012-03-12 15:41:30
      [comment_content] => אשתי ואני יחד אמורים להתקיים מ3,600 ש"ח.לאן נשלם את זה כשאין לנו קורת גג?למות מעוני אחרי 50 שנות עבודה..ועוד ברחוב? אם זאת לא השפלה אז מה כן?????
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [23] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 18173
      [comment_post_ID] => 7429
      [comment_author] => מיכל אברהם,עו"ס 'רעות-משפחה מטפלת'
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2012-03-12 09:37:11
      [comment_date_gmt] => 2012-03-12 09:37:11
      [comment_content] => רחלי ניתן לקרא על הטבות לנזקקים וסיוע במימון תרופות באתר. חפשי מימון תרופות/הנחות בתרופות בחיפוש באתר.
אתר רעות-משפחה מטפלת הוא אתר הבית של מרכז מידע רעות אשל, אינו האתר של המוסד לביטוח לאומי
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [24] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 18172
      [comment_post_ID] => 7429
      [comment_author] => רחלי גיל פרקול
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2012-03-12 09:27:57
      [comment_date_gmt] => 2012-03-12 09:27:57
      [comment_content] => אני מקבלת הבטחת הכנסה 14 שנים 5 שנים אחרי נודע לי משכנה שמגיע לי הנחה בקנית תרופות עכשיו 14 שנים אחרי נודע לי במקרה שאני זכאית להנחה בתשלום חשמל מדוש אתם שאמורים לסייע לנזקקים לא מידעים אותם אני כקושי גומרת את החודש עם ההסכום הזעום שאתם נותנים חיה מהיד לפה למה לא לידע מראש כשיש איזה הקלה אשמח אם תידעו לגבי הטבות את כל הנזקקים תודה רבה
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [25] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 18171
      [comment_post_ID] => 7429
      [comment_author] => מיכל אברהם,עו"ס רעות משפחה מטפלת
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2012-02-26 13:36:44
      [comment_date_gmt] => 2012-02-26 13:36:44
      [comment_content] => יעקוב-גובה קצבת הזקנה לא אמור לרדת מגובה קצבת הנכות.ואני מציעה לך לקרא את המאמר הזה: http://www.reutheshel.org.il/index.aspx?id=3319&itemID=7190
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [26] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 18170
      [comment_post_ID] => 7429
      [comment_author] => בן טוב יעקב
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2012-02-26 08:46:31
      [comment_date_gmt] => 2012-02-26 08:46:31
      [comment_content] => הפכתי להיות נכה עם אובדן כושר עבודה בשנת 2004 .בשנת משנת 2010 הופסקה קצבת הנכות והתחלתי לקבל קצבת זקנה.כיום אני גם זקן וגם נכה.מדוע הפסקתם להתייחס אלי ככזה?על זה נאמר "והמשכיל ביום ההוא ידום!"
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [27] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 18169
      [comment_post_ID] => 7429
      [comment_author] => נח וולקוביץ
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2011-11-23 01:56:37
      [comment_date_gmt] => 2011-11-23 01:56:37
      [comment_content] => מקבל קיצבת זיקנה
ללא פנסיה ללא דירה או הכנסות נוספחות
ראשי להרוויח 4730 שקל לחדש
על כל שקל נוסף יש קנס 
בגובה 60 אחוז . למה כזה גובה
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [28] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 18168
      [comment_post_ID] => 7429
      [comment_author] => הורוביץ שושנה
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2011-06-15 13:48:50
      [comment_date_gmt] => 2011-06-15 13:48:50
      [comment_content] => עבדתי 50 שנה קיבלתי קיצבת נכות עד לגיל זקנה נכות 100% מה זה שוה ששילמתי ביטוח לאומי כל השנים אם אני לא מקבלת את קיצבת הנכות הלא זה כאילו ששילמתי חינם כל השנים מה זה משנה לכם אם זה ניקרא קיצבת נכות או קצבת זיקנה אתם עושים צחוק מאנשים זה נקרא גנבה פשות ולעניין. רחמנות על הזקנים שאתם מנצלים אותם בארצות אחרות לא קיים דבר כזה .
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [29] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 18167
      [comment_post_ID] => 7429
      [comment_author] => שושי
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2011-05-23 10:27:21
      [comment_date_gmt] => 2011-05-23 10:27:21
      [comment_content] => גם קצבת הנכות מספיקה רק לשבוע במיוחד שלא מוצאים עבודה בגלל הנכות
ויש לפרנס ילדה
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [30] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 18166
      [comment_post_ID] => 7429
      [comment_author] => שושי
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2011-05-23 10:27:20
      [comment_date_gmt] => 2011-05-23 10:27:20
      [comment_content] => גם קצבת הנכות מספיקה רק לשבוע במיוחד שלא מוצאים עבודה בגלל הנכות
ויש לפרנס ילדה
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [31] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 18165
      [comment_post_ID] => 7429
      [comment_author] => יעקבב
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2010-06-13 18:16:13
      [comment_date_gmt] => 2010-06-13 18:16:13
      [comment_content] => קשה לי להבין ההגיון שבהפסקת קיצבת הנכות מיד עם קבלת קיצבת הזיקנה שהרי אם לא היינו נכים,יכלנו קרוב לודאי לחסוך משהו לעת סזיקנה.קיצבת-הנכות הוענקה לנו בשל אי-האפשרות להשתכר כראוי ומכאן גם המניעה לחסוך לעת זיקנה ועתה,לפתע,די לנו בקיצבת-זיקנה מעליבה,המספיקה לשבוע ימים ?
אולי מישהו יתעשת ויגיע למסקנה כי גם לנכים-זקנים,מגיע לחיות את יתרת חייהם בכבוד יחסי.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [32] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 18164
      [comment_post_ID] => 7429
      [comment_author] => מיכל אברהם,עו"ס
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2010-05-30 19:16:07
      [comment_date_gmt] => 2010-05-30 19:16:07
      [comment_content] => סכום הקצבה לא משתנה אלא המחלקה המטפלת בביטוח לאומי.
קצבת נכות קשורה באבדן כושר עבודה ולכן בגיל פנסיה האדם מפסיק לקבל קצבת נכות ומתחיל לקבל קצבת זקנה-אין הבדל בסכום,אלא במחלקה המטפלת בביטוח לאומי.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [33] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 18163
      [comment_post_ID] => 7429
      [comment_author] => ד. לוי
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2010-05-28 22:24:00
      [comment_date_gmt] => 2010-05-28 22:24:00
      [comment_content] => לא מבינה למה מפסיקים לשלם קצבת נכות למי שהגיע לגיל פנסיה ... הוא מפסיק להיות נכה? מה הקשר ???
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [34] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 18162
      [comment_post_ID] => 7429
      [comment_author] => דוד
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2010-05-10 10:04:05
      [comment_date_gmt] => 2010-05-10 10:04:05
      [comment_content] => אני מאמין שיתקנו את העוול שנגרם משך שנים רבות לזקנים שלא מקבלים קיצבת נכות
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [35] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 18161
      [comment_post_ID] => 7429
      [comment_author] => דוד
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2010-05-10 10:04:00
      [comment_date_gmt] => 2010-05-10 10:04:00
      [comment_content] => אני מאמין שיתקנו את העוול שנגרם משך שנים רבות לזקנים שלא מקבלים קיצבת נכות
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

)
    
 1. יפעת קרלמן, עו\"ס רעות- משפחה מטפלת, 26.11.14

  תגובה לקמילה
  קמילה שלום,
  ההכנסה המותרת עד גיל 70 היא 5181 ש"ח. שימי לב שהסכומים מתעדכנים.
  יפעת

 2. ים, 14.12.14

  קצבת זקנה ופנסיה
  שלום,
  אנו מטפלים בבקשות למלגה של סטודנטים רציתי לדעת האם ניתן לזהות מי ששולח שההורים מתקיימים מקצבת זקנה לא מקבלים גם פנסיה מעבודה בו זמנית?

 3. יפעת קרלמן, עו\"ס רעות- משפחה מטפלת, 14.12.14

  תגובה לים
  ים שלום,
  זה שהאדם מקבל קצבת זקנה לא אומר שאין לו פנסיה. לפעמים זה אומר שיש לו פנסיה אבל קטנה ולפעמים יכול להיות שיש לו פנסיה גבוהה ועדיין יקבל קצבת זקנה כי הגיע לגיל שקבלת הקצבה אינה תלויה בהכנסה. ההסבר לכך הוא זה- כשהאדם מגיע לגיל פרישה (נשים מגיל 62 וגברים מגיל 67) הזכאות לקצבת זקנה נקבעת בהתאם להכנסות. נקבע סף של הכנסות שאם לא עוברים אותו מקבלים קצבת זקנה. כשמגיעים לגיל המוחלט (גיל 70, נכון להיום) זכאותו של האדם לקצבת זקנה אינה תלויה בהכנסות, כלומר ייתכן ומקבל פנסיה וייתכן ולא בכל מקרה יהיה זכאי לקצבת זקנה.
  יפעת

 4. מני, 14.3.16

  איך נכה נפש 100% אמור להתקיים מקצבה של 2342 שח לחודש מלא. אפילו לא נשאר כסף לחצי מנה פלאלפל. איפה כל החמלה ורחמים שלנו? הלכו לפח ??

השאר תגובה