לוגו דף הבית JDC
לקבלת ייעוץ בחינם –  1-700-700-204

ביטוח לאומי וזיקנה- סקירה כללית

הביטוח הלאומי מעניק לזקנים קצבאות וזכאויות שונות

מאת:  דן רונן/ משפחה מטפלת
עודכן לאחרונה ב-07/10/19
א א א
תקציר:ביטוח לאומי מעניק קצבאות והטבות שונות לזקנים, בהתאם לצרכיהם, לגילם ולמצבם הכלכלי. חשוב להכירן כדי לוודא שהזקן מקבל את המגיע לו.

מטרתו העיקרית של המוסד לביטוח לאומי היא לסייע לאוכלוסיות השונות בישראל להתקיים לפחות ברמת קיום בסיסית. כך גם בכל הנוגע לאוכלוסיית הזקנים בישראל, שאף לה מייעד הביטוח הלאומי מספר קצבאות, חלקן ייחודיות, שמתחשבות בצרכים המיוחדים של אוכלוסייה זו. במאמר הנוכחי תוצג סקירה של הקצבאות. המעוניין בפירוט נוסף על אחת הקצבאות מוזמן ללחוץ על הקישור המתאים ולקרוא מאמר מלא בנושא.

מהן הקצבאות השונות שניתנות ע"י הביטוח הלאומי?

קצבת זיקנה מביטוח לאומי

קצבת זקנה
ממה מורכבת קצבת זקנה?

החל מגיל 18 ולאורך חיינו אנחנו משלמים מדי חודש כסף לביטוח לאומי. בגיל הזיקנה, עם הגיענו לגיל הזכאות, אנו זכאים לקצבת זיקנה הניתנת לנו מדי חודש בהתאם לתנאים שנקבעים ע"י הביטוח הלאומי. אחד מתנאי הזכאות לקצבת זיקנה הוא הגעה לאחד משני גילים "קובעים" לצורך מימוש הזכאות לקצבה זו. "גיל פרישה"- הגיל שבו קיימת זכאות לקצבת זיקנה רק אם ההכנסה מעבודה (ולא מקצבת פנסיה) אינה עולה על סכום ההכנסה המרבית שקבע הביטוח הלאומי, והכנסה שלא מעבודה (למשל מנכסים) אינה עולה על כפליים ההכנסה המרבית.

החל ב–1 ביולי 2004 גיל הפרישה אינו אחיד כפי שהיה, והוא נקבע בהתאם למין ולתאריך הלידה. ניתן לבדוק את גיל הפרישה האישי באתר ביטוח לאומי. לגבי נשים שנולדו מיום 1.1.1955 ואילך- גיל הפרישה שלהן יעלה בהדרגה, אלא אם כן יהיה שינוי בחקיקה (נכון לאפריל 2019 גיל הפרישה לנשים נשאר 62). לבדיקת גיל הזכאות לנשים לקצבת זיקנה, ניתן להיעזר במחשבון באתר ביטוח לאומי .

"גיל הזכאות המוחלטת לקצבת זיקנה" הוא הגיל שבו ניתנת הקצבה לכל מבוטחי הביטוח הלאומי ללא קשר להכנסות. החל ב-1 ביולי 2004 גיל הזכאות לקצבת זקנה לגברים נשאר 70. לגבי נשים החלה העלאת גיל הזכאות  ובסופו של התהליך (בשנת 2020) הוא יושווה לגיל הזכאות לגברים – 70 שנים. גיל הזכאות (ללא תלות בגובה ההכנסות) לנשים נקבע כיום על-פי תאריך הלידה שלהן.

גיל הזכאות לקצבת זיקנה בקרב נשים:

גיל קצבת זיקנה נשים

אם ההכנסה החודשית של מי שהגיע לגיל פרישה עולה במעט על "ההכנסה המרבית" החודשית כפי שקובע הביטוח הלאומי, תשולם קצבת זקנה חלקית בלבד עד ההגעה לגיל המזכה בקצבה. כמו כן, ניתנת קצבת זקנה מיוחדת ע"י הביטוח הלאומי לזקנים תושבי ישראל, שאינם מבוטחים בביטוח זקנה ולא זכאים לקצבת זקנה מכיוון שעלו לארץ  לאחר גיל 60 – 62 . (עוד על קצבת זקנה כאן).

קצבת שאירים מביטוח לאומי

קצבה שנועדה להבטיח אמצעי קיום לשאירים- אלמן/ ה ויתומים של תושב/ ת ישראל שנפטר/ ה (חוץ ממוות בגלל מלחמה או פשע). הקצבה ניתנת למשפחתו של נפטר תושב ישראל, אשר היה מבוטח בביטוח הלאומי. סכום הקצבה משתנה בהתאם למצב המשפחתי- אלמן/ ה עם ילדים, יתום משני הוריו וכד'. חשוב לציין שמשפחות הזכאיות לקצבת שאירים מהביטוח הלאומי זכאיות גם להטבות בהתאם לחוק משפחות חד הוריות. סכום הקצבה מועבר לחשבון הבנק של המבוטח וכן בצורת הטבות נוספות במשרדי הממשלה השונים. (עוד על קצבת שאירים כאן).

השלמת הכנסה מביטוח לאומי

קצבה שמשולמת לכל אדם ומשפחה בישראל, שהכנסתם נמוכה מרמת ההכנסה המינימאלית הדרושה למחייה כנקבע בחוק. הקצבה תשלים את הסכום הדרוש למבקש על מנת לשמור על רמת חיים כנקבע בחוק. על מבקש קצבת השלמת הכנסה לעמוד בתנאים שונים שנקבעו ע"י הביטוח הלאומי. מעבר לקצבה החודשית, מקבלי השלמת הכנסה זכאים להטבות נוספות. (עוד על השלמת הכנסה כאן).

גמלת סיעוד ("חוק סיעוד") מביטוח לאומי

גמלה שברוב המקרים אינה ניתנת בכסף אלא בשעות טיפול ("גמלה בעין"). הגמלה מיועדת לאנשים שהגיעו לגיל הפרישה ונזקקים לעזרת אדם אחר בפעולות היום-יום (הלבשה, רחצה, אכילה, ניידות בבית וכדומה), וכן לזקנים הנזקקים להשגחה בבית למען בטיחותם (למשל זקנים הסובלים מדמנציה).

הזכאים לגמלת סיעוד יכולים לבחור את השירותים להם זקוקים מתוך סל שירותים הכולל- שירותי טיפול אישי, לחצן מצוקה, ביקור במרכז יום, מוצרי ספיגה.

במידה ונמצא שהזקן נזקק לעזרה רבה והתקבלה החלטה מצד הזקן והמשפחה על העסקת מטפל ל-24 שעות (בד"כ עובד זר) ניתן להמיר את שעות הזכאות להשתתפות של הביטוח הלאומי במימון העובד הקבוע. (עוד על חוק סיעוד כאן).

מקבלי קצבאות מהביטוח הלאומי שהגיעו לגיל הפרישה

בביטוח הלאומי קיימים תנאים שונים לגבי אלו שכבר היו זכאים לקצבאות שונות עוד בטרם הגיעו לגיל הפרישה. להלן הנקודות העיקריות:

קצבת נכות כללית מביטוח לאומי:

תנאי הזכאות לקצבת נכות כללית הם:

תנאי ראשון- גיל ותושבות:  תושב/ ת ישראל, שמלאו לו 18 שנים ועדיין לא הגעת לגיל הפרישה.
קטין, בין הגילאים 16 עד 18 עשוי להיות זכאי לקצבה, אם הוא היה "עובד קטין" בסמוך לפני שנגרם לו אי הכושר להשתכר

תנאי שני- הכנסות מעבודה: מבקש הקצבה אינו עובד או שהכנסתו כשכיר או כעצמאי נמוכה מ-60% מהשכר הממוצע,  6,164 ש"ח (החל ב- 01.01.2019).

תנאי שלישי- נכות רפואית: רופא מטעם הביטוח הלאומי קבע נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות, או בשיעור של 40% לפחות, אם יש למבקש הקצבה כמה ליקויים רפואיים ועל ליקוי מסוים נקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 25% לפחות.

תנאי רביעי- דרגת אי-כושר: נקבע שעקב נכותו מבקש הקצבה אינו מסוגל לעבוד או יכולתו להשתכר ירדה ב-50% לפחות, ונקבעה לו דרגת אי כושר באחד מהשיעורים האלה: 60%, 65%, 74% או 100%.

קצבת נכות עבור עקרת בית: 

אישה נשואה שאינה עובדת תקופה ארוכה, תיבדק במסלול שונה לצורך קבלת קצבת נכו לעקרת בית. הבדיקה במסלול לעקרת בית תתבצע אם לא עבדת 12 חודשים רצופים או 24 חודשים לא רצופים, ב-48 החודשים שקדמו ליום הגשת התביעה, או שקדמו ליום שבו הפסקת לעבוד – אם הפסקת העבודה הייתה לאחר הגשת התביעה.

ב- 01/2012  אושרו תקנות המעניקות לקשישים שעברו מקצבת נכות לקצבת זיקנה ולא מקבלים השלמת הכנסה, הנחות בתשלומי ארנונה, חשמל, תרופות, קופות חולים ובזק- כפי שמגיעות לקשישים שמקבלים קצבת זיקנה בהתאם לגילם.

התקנות משוות בין זכויות של קשישים שמקבלים קצבת זיקנה לנכים (קשישים שגובה קצבת הזקנה שהם מקבלים שווה לגובה קצבת הנכות שקיבלו) ואינם זכאים לקצבת השלמת הכנסה, לזכויות של קשישים שזכאים השלמת הכנסה. (עוד על קצבת נכות כאן).

קצבת שירותים מיוחדים מביטוח לאומי

לקצבה לשירותים מיוחדים זכאים גברים ונשים  מגיל 18 עד גיל פרישה המבוטחים בביטוח הלאומי וזקוקים לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היום-יום (לבישה, אכילה, רחצה, ניידות בבית ווהיגיינה אישית) במשק הבית או שהם זקוקים להשגחה מתמדת למניעת סכנת חיים לעצמם או לאחרים.

בנוסף, זכאי לקצבה גם מי שהוא אחד מאלה:

 • מי שמקבל טיפול בדיאליזה פעמיים בשבוע לפחות.
 • מי שהושתל בגופו איבר (כליה, לב, לבלב, ריאה, כבד) או מוח עצם מתורם זר  בחצי השנה שמיום ההשתלה. מי שהושתל בגופו מוח עצם עצמי – שלושה חודשים מיום ההשתלה.
 • חולה אונקולוגי שמקבל טיפול רפואי, מתוך רשימת הטיפולים המופיעים בחוזר נכות 1926.

מי שנמצא במוסד שניתנים בו שירותי רפואה, שירותי סיעוד או שירותי שיקום אינו זכאי לקצבה (עוד על קצבת שירותים מיוחדים).

גמלת ניידות מביטוח לאומי

גמלת ניידות מהווה חבילת הטבות לזכאים בשל מגבלת ניידות. מוגבל בניידות מוגדר כ"תושב ישראל הנמצא בישראל שמלאו לו 3 שנים ועדיין לא הגיע לגיל הפרישה, אשר ועדה רפואית קבעה את אחוז מוגבלותו בניידות עקב ליקויים בגפיים התחתונות, לפי רשימת ליקויים מוגדרת". בתנאים מסוימים זכאי המוגבל בניידות להמשך ההטבות בניידות גם לאחר גיל הפרישה הקבוע בחוק. בתנאים מסוימים מאשר המוסד לביטוח לאומי גמלת ניידות גם לאחים שטרם מלאו להם 3 שנים, אם לכל אחד מהם נקבעו 80% לפחות מוגבלות בניידות, והם מתגוררים באותה הדירה.

  ההטבות הכלולות במסגרת גמלת הניידות (על פי הקריטריונים שנקבעו על ידי המוסד לביטוח לאומי):

 • קצבה.
 • מימון ללימודי נהיגה (לאנשים בני 17 שנים ומעלה).
 • הלוואות לרכישת רכב המותאם לנכים ולאביזרים המתאימים לנכים.
 • הלוואה למימון המיסים שמשולמים עבור רכישת רכב חדש.

שירות ייעוץ לזקן מביטוח לאומי

בכל אחד מסניפי הביטוח הלאומי בארץ קיים מרכז ייעוץ לקשיש ובני משפחותיהם. את הייעוץ נותנים גמלאים צעירים יחסית אשר עברו הכשרה בתחום ויודעים לטפל בבעיות שונות שעולות בחייו של הזקן או להפנותו לטיפול מתאים. בנוסף לייעוץ הניתן בסניף ישנם מתנדבים שמגיעים לבית הזקן (בהתאם לצורך) וכן קיימות קבוצות תמיכה לאלמנים, גרושים וחולים.

לפרטים מלאים ניתן לגשת אל סניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריכם. לחץ כאן להורדת טפסים של הביטוח הלאומי.
למידע נוסף על חוק סיעוד וקצבאות ביטוח לאומי על פי חוק הקישו כאן

לייעוץ בחינם השאר את פרטיך

*מידע מפורט אודותייך יאפשר לנו לעזור לך יותר *

שם

דוא"ל

טלפון

נושא

ישוב (לא חובה)

גיל (לא חובה)


נבחרת היועצים שלנו

זקוקים למידע נוסף? ייעוץ פרטני
הרשמו כעת לשיחת ייעוץ אחד על אחד
הייעוץ ללא תשלום, כשירות לציבור של עמותת רעות, ואשל ג'וינט ישראל שיחת ייעוץ בחינם הירשמו כעת

לכתבה זו התפרסמו 36 תגובות

      Array
(
  [0] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 19601
      [comment_post_ID] => 7429
      [comment_author] => מני
      [comment_author_email] => mm.zilk@yahoo.com
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 81.218.241.26
      [comment_date] => 2016-03-14 07:46:28
      [comment_date_gmt] => 2016-03-14 05:46:28
      [comment_content] => איך נכה נפש 100% אמור להתקיים מקצבה של 2342 שח לחודש מלא. אפילו לא נשאר כסף לחצי מנה פלאלפל.  איפה כל החמלה ורחמים שלנו? הלכו לפח ??
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [1] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 18195
      [comment_post_ID] => 7429
      [comment_author] => יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2014-12-14 13:43:19
      [comment_date_gmt] => 2014-12-14 13:43:19
      [comment_content] => ים שלום,
זה שהאדם מקבל קצבת זקנה לא אומר שאין לו פנסיה. לפעמים זה אומר שיש לו פנסיה אבל קטנה ולפעמים יכול להיות שיש לו פנסיה גבוהה ועדיין יקבל קצבת זקנה כי הגיע לגיל שקבלת הקצבה אינה תלויה בהכנסה. ההסבר לכך הוא זה- כשהאדם מגיע לגיל פרישה (נשים מגיל 62 וגברים מגיל 67) הזכאות לקצבת זקנה נקבעת בהתאם להכנסות. נקבע סף של הכנסות שאם לא עוברים אותו מקבלים קצבת זקנה. כשמגיעים לגיל המוחלט (גיל 70, נכון להיום) זכאותו של האדם לקצבת זקנה אינה תלויה בהכנסות, כלומר ייתכן ומקבל פנסיה וייתכן ולא בכל מקרה יהיה זכאי לקצבת זקנה. 
יפעת
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [2] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 18194
      [comment_post_ID] => 7429
      [comment_author] => ים
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2014-12-14 10:04:38
      [comment_date_gmt] => 2014-12-14 10:04:38
      [comment_content] => שלום,
אנו מטפלים בבקשות למלגה של סטודנטים רציתי לדעת האם ניתן לזהות מי ששולח שההורים מתקיימים מקצבת זקנה לא מקבלים גם פנסיה מעבודה בו זמנית?
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [3] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 18193
      [comment_post_ID] => 7429
      [comment_author] => יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2014-11-26 15:39:48
      [comment_date_gmt] => 2014-11-26 15:39:48
      [comment_content] => קמילה שלום,
ההכנסה המותרת עד גיל 70 היא 5181 ש"ח. שימי לב שהסכומים מתעדכנים.
יפעת
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [4] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 18192
      [comment_post_ID] => 7429
      [comment_author] => קמילה
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2014-11-25 15:25:42
      [comment_date_gmt] => 2014-11-25 15:25:42
      [comment_content] => יפעת טרם ענית לי נא תגובתך בתודה קמילה
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [5] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 18191
      [comment_post_ID] => 7429
      [comment_author] => קמילה
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2014-11-17 12:08:29
      [comment_date_gmt] => 2014-11-17 12:08:29
      [comment_content] => יפעת בוקר טוב אני בת 67+
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [6] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 18190
      [comment_post_ID] => 7429
      [comment_author] => יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2014-11-16 14:32:41
      [comment_date_gmt] => 2014-11-16 14:32:41
      [comment_content] => קמילה שלום,
אני מתנצלת על העיכוב בתגובה.
הכנסה מותרת ליחיד על גיל 67 היא 5181 ש"ח. הסכומים מתעדכנים, חשוב לעקוב.
יפעת
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [7] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 18189
      [comment_post_ID] => 7429
      [comment_author] => קמילה
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2014-11-10 16:11:58
      [comment_date_gmt] => 2014-11-10 16:11:58
      [comment_content] => בת 67 שאלתי מהו גובה השכר שניתן להשתכר מעבודה מבלי לפגוע בקצבת הזיקנה
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [8] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 18188
      [comment_post_ID] => 7429
      [comment_author] => יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2014-09-17 10:01:14
      [comment_date_gmt] => 2014-09-17 10:01:14
      [comment_content] => שלום יואב,
יש מידע חסר בפנייתך, למשל איני מבינה מדוע אתה משלם שכר טרחה לעו"ד. נשמח אם תפנה אלינו למרכז המידע הטלפוני "רעות- אשל"- 1700700204 לקבלת מענה לפנייתך. 
חג שמח,
יפעת
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [9] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 18187
      [comment_post_ID] => 7429
      [comment_author] => יואב ישורון
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2014-09-16 16:01:02
      [comment_date_gmt] => 2014-09-16 16:01:02
      [comment_content] => אני נכה וגם בגיל קיצבת זיקנה בגיל 71 שנה אני משלם טירחה לעורך דין סך הכל ביחד אני מקבל 3300שח מאיזה גיל אני ראשאי לקזז את שכר הטירחה לעורך דין מקיצבת הזיקנה שלי
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [10] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 18186
      [comment_post_ID] => 7429
      [comment_author] => יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2013-11-10 09:39:49
      [comment_date_gmt] => 2013-11-10 09:39:49
      [comment_content] => יצחק שלום,
במידה והגשת תביעה לנכות מעבודה ונדחית, יש לך אפשרות לערער על החלטת בטוח לאומי בבית דין לעבודה. תוכל להיעזר בייעוץ משפטי חינם לקשישים מטעם עמותת "יד ריבה" 02-6444569 או לפנות לייעוץ משפטי של המדינה 02-6409444
בהצלחה ושבוע טוב,
יפעת
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [11] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 18185
      [comment_post_ID] => 7429
      [comment_author] => יצחק
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2013-11-07 18:38:42
      [comment_date_gmt] => 2013-11-07 18:38:42
      [comment_content] => ביטוח לאומי מחליט לעצמו שרירותי ללו אפשרות שהצד החולה להיתגונן או להגיב אבל בגדול יבו יום שיקום מישהו ויגיש תביעה יצוגית של מספר מילירדים עוד יבו היום
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [12] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 18184
      [comment_post_ID] => 7429
      [comment_author] => טלי -מרכז מידע רעות-אשל
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2013-09-23 13:19:36
      [comment_date_gmt] => 2013-09-23 13:19:36
      [comment_content] => שלום בצלאל.תודה לתגובתך.אנחנו נעדכן את המאמר ובינתיים :הסתגל באתר המוסד לביטוח לאומי .שם יש מחשבון לחישוב גיל הזכאות לקצבת זקנה. המחשבון יסייע לכם לדעת מתי אתם תהיו זכאים לקצבת זקנה לפי תאריך הלידה שלכם.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [13] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 18183
      [comment_post_ID] => 7429
      [comment_author] => בצלאל
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2013-09-22 09:57:15
      [comment_date_gmt] => 2013-09-22 09:57:15
      [comment_content] => חסר מידע מדןיק על גיל הזכאות לאשה היום שלפי הבנתי אמור להיות 62 אבל אין ביטוי לזה . כתוב שהיה 60 ויש תהליך שבסופו יהיה 67.למה לא לתת נתונים מדויקים לאלו שפורשים עכשיו?
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [14] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 18182
      [comment_post_ID] => 7429
      [comment_author] => מיכל אברהם, עו"ס רעות-משפחה מטפלת
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2013-07-10 15:33:41
      [comment_date_gmt] => 2013-07-10 15:33:41
      [comment_content] => מקבלי קצבת זקנה עם תוספת השלמת הכנסה זכאים להנחה בחשבון חשמל
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [15] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 18181
      [comment_post_ID] => 7429
      [comment_author] => שוש דורי
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2013-01-29 18:55:16
      [comment_date_gmt] => 2013-01-29 18:55:16
      [comment_content] => שאלתי לפי איזה קריטריונים מקבל גימלאי 
הנחה מחב'החשמל ,וקבלתי 
הרבה תשובות אבל לא על מה ששאלתי
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [16] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 18180
      [comment_post_ID] => 7429
      [comment_author] => מיכל אברהם, עו"ס רעות משפחה מטפלת
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2012-12-13 09:53:23
      [comment_date_gmt] => 2012-12-13 09:53:23
      [comment_content] => אני מציעה לך לפנות ישירות לאגף הגביה בעיריית בת ים ולברר את זכאותך להנחה.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [17] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 18179
      [comment_post_ID] => 7429
      [comment_author] => מאיר שבי
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2012-12-12 14:16:10
      [comment_date_gmt] => 2012-12-12 14:16:10
      [comment_content] => הנח מחברת החשמל עירית בת ים הנח למים נישלח מתעם ביטוח לאומי שיש לי הנח לא קיבלתי הנח
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [18] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 18178
      [comment_post_ID] => 7429
      [comment_author] => מיכל אברהם, עו"ס רעות-משפחה מטפלת
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2012-11-12 14:10:55
      [comment_date_gmt] => 2012-11-12 14:10:55
      [comment_content] => יש בסניפי המוסד לביטוח לאומי טופס לשינוי פרטים אישיים.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [19] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 18177
      [comment_post_ID] => 7429
      [comment_author] => אםום מאיר
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2012-11-09 10:24:57
      [comment_date_gmt] => 2012-11-09 10:24:57
      [comment_content] => אני מבקש לעביר את תשלומימ לבנק אחר איך עושי זאות
תודה
מאיר אםום
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [20] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 18176
      [comment_post_ID] => 7429
      [comment_author] => ציפי גורדין, עו"ד
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2012-11-04 12:39:39
      [comment_date_gmt] => 2012-11-04 12:39:39
      [comment_content] => הבטוח הלאומי מתנהל כמו לשכת מס -היינו: גביה ולא כפי שהיה צריך להתנהל כ חברת בטוח נמבטיחה את זכויותינו
אני מבקשת את הזכות להגיש הצעת חוק לשינוי תקנות וגישה היינו: להפוך את הבטוח הלאומי לNATIONAL SECURITY
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [21] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 18175
      [comment_post_ID] => 7429
      [comment_author] => ציפי גורדין, עו"ד
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2012-11-04 12:39:29
      [comment_date_gmt] => 2012-11-04 12:39:29
      [comment_content] => הבטוח הלאומי מתנהל כמו לשכת מס -היינו: גביה ולא כפי שהיה צריך להתנהל כ חברת בטוח נמבטיחה את זכויותינו
אני מבקשת את הזכות להגיש הצעת חוק לשינוי תקנות וגישה היינו: להפוך את הבטוח הלאומי לNATIONAL SECURITY
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [22] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 18174
      [comment_post_ID] => 7429
      [comment_author] => בן טוב יעקב
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2012-03-12 15:41:30
      [comment_date_gmt] => 2012-03-12 15:41:30
      [comment_content] => אשתי ואני יחד אמורים להתקיים מ3,600 ש"ח.לאן נשלם את זה כשאין לנו קורת גג?למות מעוני אחרי 50 שנות עבודה..ועוד ברחוב? אם זאת לא השפלה אז מה כן?????
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [23] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 18173
      [comment_post_ID] => 7429
      [comment_author] => מיכל אברהם,עו"ס 'רעות-משפחה מטפלת'
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2012-03-12 09:37:11
      [comment_date_gmt] => 2012-03-12 09:37:11
      [comment_content] => רחלי ניתן לקרא על הטבות לנזקקים וסיוע במימון תרופות באתר. חפשי מימון תרופות/הנחות בתרופות בחיפוש באתר.
אתר רעות-משפחה מטפלת הוא אתר הבית של מרכז מידע רעות אשל, אינו האתר של המוסד לביטוח לאומי
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [24] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 18172
      [comment_post_ID] => 7429
      [comment_author] => רחלי גיל פרקול
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2012-03-12 09:27:57
      [comment_date_gmt] => 2012-03-12 09:27:57
      [comment_content] => אני מקבלת הבטחת הכנסה 14 שנים 5 שנים אחרי נודע לי משכנה שמגיע לי הנחה בקנית תרופות עכשיו 14 שנים אחרי נודע לי במקרה שאני זכאית להנחה בתשלום חשמל מדוש אתם שאמורים לסייע לנזקקים לא מידעים אותם אני כקושי גומרת את החודש עם ההסכום הזעום שאתם נותנים חיה מהיד לפה למה לא לידע מראש כשיש איזה הקלה אשמח אם תידעו לגבי הטבות את כל הנזקקים תודה רבה
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [25] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 18171
      [comment_post_ID] => 7429
      [comment_author] => מיכל אברהם,עו"ס רעות משפחה מטפלת
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2012-02-26 13:36:44
      [comment_date_gmt] => 2012-02-26 13:36:44
      [comment_content] => יעקוב-גובה קצבת הזקנה לא אמור לרדת מגובה קצבת הנכות.ואני מציעה לך לקרא את המאמר הזה: http://www.reutheshel.org.il/index.aspx?id=3319&itemID=7190
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [26] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 18170
      [comment_post_ID] => 7429
      [comment_author] => בן טוב יעקב
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2012-02-26 08:46:31
      [comment_date_gmt] => 2012-02-26 08:46:31
      [comment_content] => הפכתי להיות נכה עם אובדן כושר עבודה בשנת 2004 .בשנת משנת 2010 הופסקה קצבת הנכות והתחלתי לקבל קצבת זקנה.כיום אני גם זקן וגם נכה.מדוע הפסקתם להתייחס אלי ככזה?על זה נאמר "והמשכיל ביום ההוא ידום!"
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [27] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 18169
      [comment_post_ID] => 7429
      [comment_author] => נח וולקוביץ
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2011-11-23 01:56:37
      [comment_date_gmt] => 2011-11-23 01:56:37
      [comment_content] => מקבל קיצבת זיקנה
ללא פנסיה ללא דירה או הכנסות נוספחות
ראשי להרוויח 4730 שקל לחדש
על כל שקל נוסף יש קנס 
בגובה 60 אחוז . למה כזה גובה
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [28] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 18168
      [comment_post_ID] => 7429
      [comment_author] => הורוביץ שושנה
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2011-06-15 13:48:50
      [comment_date_gmt] => 2011-06-15 13:48:50
      [comment_content] => עבדתי 50 שנה קיבלתי קיצבת נכות עד לגיל זקנה נכות 100% מה זה שוה ששילמתי ביטוח לאומי כל השנים אם אני לא מקבלת את קיצבת הנכות הלא זה כאילו ששילמתי חינם כל השנים מה זה משנה לכם אם זה ניקרא קיצבת נכות או קצבת זיקנה אתם עושים צחוק מאנשים זה נקרא גנבה פשות ולעניין. רחמנות על הזקנים שאתם מנצלים אותם בארצות אחרות לא קיים דבר כזה .
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [29] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 18167
      [comment_post_ID] => 7429
      [comment_author] => שושי
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2011-05-23 10:27:21
      [comment_date_gmt] => 2011-05-23 10:27:21
      [comment_content] => גם קצבת הנכות מספיקה רק לשבוע במיוחד שלא מוצאים עבודה בגלל הנכות
ויש לפרנס ילדה
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [30] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 18166
      [comment_post_ID] => 7429
      [comment_author] => שושי
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2011-05-23 10:27:20
      [comment_date_gmt] => 2011-05-23 10:27:20
      [comment_content] => גם קצבת הנכות מספיקה רק לשבוע במיוחד שלא מוצאים עבודה בגלל הנכות
ויש לפרנס ילדה
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [31] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 18165
      [comment_post_ID] => 7429
      [comment_author] => יעקבב
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2010-06-13 18:16:13
      [comment_date_gmt] => 2010-06-13 18:16:13
      [comment_content] => קשה לי להבין ההגיון שבהפסקת קיצבת הנכות מיד עם קבלת קיצבת הזיקנה שהרי אם לא היינו נכים,יכלנו קרוב לודאי לחסוך משהו לעת סזיקנה.קיצבת-הנכות הוענקה לנו בשל אי-האפשרות להשתכר כראוי ומכאן גם המניעה לחסוך לעת זיקנה ועתה,לפתע,די לנו בקיצבת-זיקנה מעליבה,המספיקה לשבוע ימים ?
אולי מישהו יתעשת ויגיע למסקנה כי גם לנכים-זקנים,מגיע לחיות את יתרת חייהם בכבוד יחסי.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [32] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 18164
      [comment_post_ID] => 7429
      [comment_author] => מיכל אברהם,עו"ס
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2010-05-30 19:16:07
      [comment_date_gmt] => 2010-05-30 19:16:07
      [comment_content] => סכום הקצבה לא משתנה אלא המחלקה המטפלת בביטוח לאומי.
קצבת נכות קשורה באבדן כושר עבודה ולכן בגיל פנסיה האדם מפסיק לקבל קצבת נכות ומתחיל לקבל קצבת זקנה-אין הבדל בסכום,אלא במחלקה המטפלת בביטוח לאומי.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [33] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 18163
      [comment_post_ID] => 7429
      [comment_author] => ד. לוי
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2010-05-28 22:24:00
      [comment_date_gmt] => 2010-05-28 22:24:00
      [comment_content] => לא מבינה למה מפסיקים לשלם קצבת נכות למי שהגיע לגיל פנסיה ... הוא מפסיק להיות נכה? מה הקשר ???
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [34] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 18162
      [comment_post_ID] => 7429
      [comment_author] => דוד
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2010-05-10 10:04:05
      [comment_date_gmt] => 2010-05-10 10:04:05
      [comment_content] => אני מאמין שיתקנו את העוול שנגרם משך שנים רבות לזקנים שלא מקבלים קיצבת נכות
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [35] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 18161
      [comment_post_ID] => 7429
      [comment_author] => דוד
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2010-05-10 10:04:00
      [comment_date_gmt] => 2010-05-10 10:04:00
      [comment_content] => אני מאמין שיתקנו את העוול שנגרם משך שנים רבות לזקנים שלא מקבלים קיצבת נכות
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

)
    
 1. יפעת קרלמן, עו\"ס רעות- משפחה מטפלת, 26.11.14

  תגובה לקמילה
  קמילה שלום,
  ההכנסה המותרת עד גיל 70 היא 5181 ש"ח. שימי לב שהסכומים מתעדכנים.
  יפעת

 2. ים, 14.12.14

  קצבת זקנה ופנסיה
  שלום,
  אנו מטפלים בבקשות למלגה של סטודנטים רציתי לדעת האם ניתן לזהות מי ששולח שההורים מתקיימים מקצבת זקנה לא מקבלים גם פנסיה מעבודה בו זמנית?

 3. יפעת קרלמן, עו\"ס רעות- משפחה מטפלת, 14.12.14

  תגובה לים
  ים שלום,
  זה שהאדם מקבל קצבת זקנה לא אומר שאין לו פנסיה. לפעמים זה אומר שיש לו פנסיה אבל קטנה ולפעמים יכול להיות שיש לו פנסיה גבוהה ועדיין יקבל קצבת זקנה כי הגיע לגיל שקבלת הקצבה אינה תלויה בהכנסה. ההסבר לכך הוא זה- כשהאדם מגיע לגיל פרישה (נשים מגיל 62 וגברים מגיל 67) הזכאות לקצבת זקנה נקבעת בהתאם להכנסות. נקבע סף של הכנסות שאם לא עוברים אותו מקבלים קצבת זקנה. כשמגיעים לגיל המוחלט (גיל 70, נכון להיום) זכאותו של האדם לקצבת זקנה אינה תלויה בהכנסות, כלומר ייתכן ומקבל פנסיה וייתכן ולא בכל מקרה יהיה זכאי לקצבת זקנה.
  יפעת

 4. מני, 14.3.16

  איך נכה נפש 100% אמור להתקיים מקצבה של 2342 שח לחודש מלא. אפילו לא נשאר כסף לחצי מנה פלאלפל. איפה כל החמלה ורחמים שלנו? הלכו לפח ??

השאר תגובה