לוגו דף הבית JDC

טפסים להורדה

כתובות להגשת טפסים

 • המוסד לביטוח לאומי – את הטפסים יש להגיש לסניף המוסד לביטוח לאומי באזור מגורי הקשיש. לרשימת הסניפים – לחץ כאן

 • משרד הבריאות – את הטפסים יש להגיש ללשכת הבריאות המחוזית של אזור המגורים של הקשיש. לחיפוש לשכת הבריאות המחוזית שבאזור מגוריך – לחץ כאן

 • משרד הפנים – רשות האוכלוסין וההגירה, את הטפסים יש להגיש לאגף ההיתרים – ענף סיעוד בכתובת:
  • ירושלים – רח' אגריפס 42 ,קומה 5, בניין כי"ח, ת.ד. 28346
  • תל אביב – רח' מנחם בגין 125 , קומה 2, קריית הממשלה, ת.ד. 7105, תל אביב 61070
  • בצפון הארץ – רח' הרצליה 22, קומה 3, חיפה, 3330125
  • בשרון -רח' ויצמן 140, קומה 4, כפר סבא
  • בדרום הארץ  – רח' התקווה 4 , קניון קרית הממשלה, בניין 5, קומה 5, באר שבע.

מרכז שירות ומידע ארצי *3450

משפחה מטפלת

ערכת טפסים, תשלומים ואגרות לצורך הוצאת רישיון להעסקת עובד זר

ערכת הדרכה למציאת בית אבות ובקשת סיוע במימון בית האבות

ערכת טפסים הדרושים לבקשה להשתתפות משרד הבריאות במימון אשפוז אדם בבית אבות, מחלקה סיעודית/תשושי נפש (בקשה ל"קוד")

את הטפסים יש להגיש ללשכת הבריאות המחוזית של אזור המגורים של הקשיש. לחיפוש לשכת הבריאות המחוזית שבאזור מגוריך – לחץ כאן

ערכת הדרכה וטפסים לבקשה למינוי אפוטרופוס

המסמכים הדרושים למינוי אפוטרופוס במסגרת אשפוז ממושך

המסמכים הדרושים למינוי אפוטרופוס במסגרת הקהילה (לאדם שמתגורר בבית)

ביטוח לאומי

את הטפסים יש להגיש לסניף המוסד לביטוח לאומי באזור מגורי הקשיש. לרשימת הסניפים – לחץ כאן

משרד הבריאות

מכשירי שיקום וניידות-משרד הבריאות

טפסים הדרושים לבקשה להשתתפות במימון רכישת אביזרי עזר לשיקום וניידות. למילוי ע"י עובדת סוציאלית ורופא/אחות.
את הטפסים יש להגיש ללשכת הבריאות המחוזית של אזור המגורים של הקשיש. לחיפוש לשכת הבריאות המחוזית שבאזור מגוריך – לחץ כאן

גריאטריה-משרד הבריאות

את הטפסים יש להגיש ללשכת הבריאות המחוזית של אזור המגורים של הקשיש. לחיפוש לשכת הבריאות המחוזית שבאזור מגוריך – לחץ כאן

ערכת טפסים הדרושים לבקשה להשתתפות משרד הבריאות במימון אשפוז אדם בבית אבות, מחלקה סיעודית/תשושי נפש.

משרד הפנים- רשות האוכלוסין וההגירה

את הטפסים יש להגיש לאגף ההיתרים – ענף סיעוד בכתובת:

 • ירושלים – רח' אגריפס 42 ,קומה 5, בניין כי"ח, ת.ד. 28346
 • תל אביב – רח' מנחם בגין 125 , קומה 2, קריית הממשלה, ת.ד. 7105, תל אביב 61070
 • בצפון הארץ – רח' הרצליה 22, קומה 3, חיפה, 3330125
 • בשרון -רח' ויצמן 140, קומה 4, כפר סבא
 • בדרום הארץ  – רח' התקווה 4 , קניון קרית הממשלה, בניין 5, קומה 5, באר שבע.

מרכז שירות ומידע ארצי *3450

משרד הפנים

משרד הרישוי

משרד האוצר

דפי מידע לבני משפחה מטפלים

 הטפסים מעודכנים לתאריך 2/2016