לוגו דף הבית JDC
לקבלת ייעוץ בחינם –  1-700-700-204

דפי מידע לבני משפחה מטפלים


המוסד לביטוח לאומי


גריאטריה-משרד הבריאות


מכשירי שיקום וניידות-משרד הבריאות


משפחה מטפלת


משרד האוצר


משרד הבריאות


משרד הפנים


משרד הפנים- רשות האוכלוסין וההגירה


משרד הרישוי


ערכת הדרכה וטפסים לבקשה למינוי אפוטרופוס


המסמכים הדרושים למינוי אפוטרופוס במסגרת אשפוז ממושך


המסמכים הדרושים למינוי אפוטרופוס במסגרת הקהילה (לאדם שמתגורר בבית)


ערכת הדרכה למציאת בית אבות ובקשת סיוע במימון בית האבות


ערכת טפסים הדרושים לבקשה להשתתפות משרד הבריאות במימון אשפוז אדם בבית אבות, מחלקה סיעודית/תשושי נפש (בקשה ל"קוד")


ערכת טפסים, תשלומים ואגרות לצורך הוצאת רישיון להעסקת עובד זר