יצירת קשר בנושאי שיקום בביה"ח רעות וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

  קול רעות

  קצבת אזרח ותיק לתושב חוזר

  עולה חדש שעלה לישראל לראשונה אחרי גיל 62-60 יהיה זכאי בתנאים מסוימים לגמלת אזרח ותיק מיוחדת, על חשבון משרד האוצר

  עודכן לאחרונה:22/05/23

  ביטוח אזרח ותיק נועד להבטיח לתושבי ישראל הכנסה חודשית קבועה לעת זיקנה. לקצבת אזרח ותיק (קצבת זיקנה) זכאי תושב ישראל שנולד בישראל או עלה לישראל לראשונה לפני גיל 62-60 ועונה על תנאי הזכאות.

  מי שעלה לראשונה לאחר גיל 62-60 יקבל, בתנאים מסוימים, גמלת אזרח ותיק מיוחדת.

  תושב ישראל שעבר להתגורר במדינת אמנה עשוי להיות זכאי לקצבת אזרח ותיק גם אם הוא חדל להיות תושב ישראל.

  תושב ישראל שהחל לקבל קצבת אזרח ותיק בארץ ועבר להתגורר בחו"ל עשוי להמשיך ולקבל את הקצבה גם אם חדל להיות תושב ישראל.

   

  תנאים לקבל גמלת אזרח ותיק מיוחדת

  1. מי שעלה לישראל לאחר גיל 62-60, לא מבוטח בביטוח אזרח ותיק ולא זכאי לקצבת אזרח ותיק יקבל מהביטוח הלאומי גמלת אזרח ותיק מיוחדת, על חשבון משרד האוצר, וזאת בתנאי שהוא עומד בכל התנאים הבאים:
  2.  תושב ישראל.
  3. הגיע לגיל פרישה.
  4. אישה: היא ובן זוגה לא מקבלים קצבה מהביטוח הלאומי.
  5.  גבר: הוא ובת זוגו לא מקבלים קצבה מהביטוח הלאומי או שבת הזוג מקבלת קצבת אזרח ותיק או קצבת נכות מעבודה והגיעה לגיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק.
  6.  מי שעדיין לא הגיע לגיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק והכנסתו מעבודה אינה עולה (או עולה במעט) על ההכנסה המרבית לפי הרכב המשפחה. מי שהגיע לגיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק והכנסתו מעבודה אינה עולה (או עולה מעט) על ההכנסה המרבית כפול 3.
  7. הכנסת בני הזוג שלא מעבודה אינה עולה (או עולה במעט) על סכום קצבת אזרח ותיק + תוספת השלמת הכנסה.
  8. אישה נשואה שנולדה לפני 1.8.1932- אינה זכאית לגמלת אזרח ותיק מיוחדת.
  9.  אישה נשואה שנולדה אחרי 1.8.1932- זכאית לגמלת אזרח ותיק מיוחדת מגיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק ובתנאי שבן זוגה אינו מקבל קצבה על פי חוק.

   

  הגשת תביעה לגמלה

  לקבלת הגמלה המיוחדת, יש להגיש תביעה לגמלת אזרח ותיק מיוחדת בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים. לתביעה יש לצרף תעודת עולה וכל מסמך שיש בו כדי להוכיח את הזכאות לגמלה

  סכומי הגמלה המיוחדת (ליחיד ולמי שיש בו "תלויים") שווים לסכומי קצבת  אזרח ותיק, אך לא ישולמו תוספת ותק ותוספת דחיית קצבה. תוספת השלמת הכנסה תשולם על פי תנאי הזכאות.

   

  פורסם: 17.11.2019

  (תמונה להמחשה unsplash)

   יצירת קשר בנושאי שיקום בביה"ח רעות וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

   קול רעות

   דילוג לתוכן