לוגו דף הבית JDC

כיצד הביטוח הלאומי עוזר לחולי סרטן

מאת:  סיגל איל / משפחה מטפלת
א א א
תקציר:ההתמודדות עם מחלת הסרטן משלבת מימדים גופניים ונפשיים. לעיתים מירב הכוחות מופנים להתמודדות עם המחלה ופחות לברור מה הזכויות של חולה הסרטן בביטוח הלאומי

שיעור החולים בסרטן עלה בשנים האחרונות. במקביל השתכללה הטכנולוגיה הרפואית וכיום היא מאפשרת מתן מענה טוב מבעבר לחולים אלה. למרות זאת, חולי סרטן רבים נותרים חסרי אונים לנוכח העובדה שבשל מצבם הבריאותי נפגעים כישורי העבודה שלהם והכנסתם יורדת. בנוסף לכך לעיתים קרובות קשה לחולי הסרטן לתפקד באופן עצמאי במילוי המטלות הבסיסיות היומיומיות או בחלקן.
התמודדות עם מחלת הסרטן דורשת כוחות נפש רבים. לכן רבים מהחולים מתמקדים בתהליך הריפוי והטיפולים שדרושים להם, ולא תמיד נמצא להם הכוח לבירור הזכויות שמגיעות להם כחולי סרטן. כפי שקורה לגבי מחלות ומצבי קושי תפקודי אחרים מלבד מחלת הסרטן, ישנו הבדל בתהליך מיצוי הזכויות של החולה ב ביטוח הלאומי בין האדם שעדיין לא הגיע לגיל הזקנה לבין האדם הזקן.

המאמר יפרט תחילה את הזכויות לעזרה הכספית ועזרה בשעות טיפול לה זכאים חולי הסרטן שאינם זקנים ("טרום הזקנה") ואח"כ יפרט את הזכויות וההליך למימושן לגבי חולי סרטן זקנים.

עזרה של הביטוח הלאומי – טרום הזקנה

הביטוח הלאומי-קצבת נכות כללית

חולי סרטן אשר כושר ההשתכרות שלהם נפגע כתוצאה מהמחלה, זכאים לתבוע מהביטוח הלאומי קצבת נכות כללית. הרופא האונקולוג שמטפל בחולה, צריך למלא טופס מיוחד שהופק על ידי הביטוח הלאומי והאגודה למלחמה בסרטן. הטופס מקל במקרים רבים על קבלת זכאות לקצבת נכות מהביטוח הלאומי, ולעיתים אף חוסך את הצורך להגיע לדיון בוועדה של הביטוח הלאומי. ברוב המקרים זכאים חולי סרטן לקצבה זמנית מלאה. בתום הטיפולים האונקולוגים יחליט הביטוח הלאומי האם להמשיך את הקצבה באופן מלא או חלקי או להפסיקה.

עוד על קצבת נכות כללית ראה כאן.

במקרים בהם אדם חולה ואינו מסוגל לעבוד, אך אינו זכאי לקצבת נכות, ייתכן ויהיה זכאי להבטחת הכנסה או להשלמת הכנסה במידה והכנסותיו נמוכות. לפרטים נוספים ניתן לפנות לביטוח הלאומי.

הביטוח הלאומי-קצבת שירותים מיוחדים

מיועדת לחולים הזקוקים לעזרה בביצוע פעולות יומיומיות בסיסיות או זקוקים להשגחה בשל סיכון לעצמם או לאחרים. במסגרת קצבת הנכות הכללית של הביטוח הלאומי אפשר לקבל תוספת "שירותים מיוחדים", המיועדת למימון מטפל למספר שעות ביום. מתן התוספת אינו קשור להכנסות החולה וגם לא לאפשרות שיכולת ההשתכרות שלו נפגעה בעקבות המחלה. לכן כל אחד רשאי להגיש בקשה לקבלת קצבת שירותים מיוחדים. הביטוח הלאומי יקבע האם החולה זכאי לקצבה זאת בהתאם למבחן תלות שהוא יעבור. תוצאות מבחן זה יקבעו את מידת העזרה לה זקוק החולה בביצוע פעולות יומיומיות בסיסיות. ברוב המקרים חולים שעוברים טיפולים אונקולוגים זכאים לקצבה זו.

מסלול ירוק- הליך מקוצר לבעלי נכות קשה

לאנשים עם נכות קשה יש אפשרות לפנות להליך מהיר. מדובר על אנשים עם מוגבלות קשה, כגון- חולים במחלה ממארת בשלבי טיפול אקטיבי או במצב סופני, הרשימה המלאה נמצאת באתר ביטוח לאומי.

במקרים אלה- רופא מטעם הביטוח הלאומי יחליט האם ניתן להפנותם למסלול המהיר. הביטוח הלאומי ישתדל לסיים את הטיפול בתוך 30 יום.

עוד על קצבת שירותים מיוחדים ראה כאן.

הביטוח הלאומי-קצבת נפגעי עבודה

אם החולה הצליח להוכיח שמחלת הסרטן בה חלה נגרמה במישרין כתוצאה מעיסוקו או בשל חשיפה בעת עבודתו  לחומרים הנחשדים כמסרטנים, הוא יהיה זכאי לקצבת נפגעי עבודה מהביטוח הלאומי. על מנת להגיש בקשה לקבלת הקצבה יש לפנות למוסד לביטוח לאומי, אל מחלקת נפגעי עבודה. גובה הקצבה ייקבע בהתאם לשכר של החולה לפני אבחון המחלה ותוך התייחסות לאחוזי הנכות שנקבעו לו. חולה שזכה להכרה כנפגע עבודה ונקבעו לו אחוזי נכות כתוצאה מכך, זכאי לקבל טיפול רפואי ושיקום מקצועי. בנוסף, זכאי החולה לפיצויים בשל אובדן כושר ההשתכרות שלו. אם הוא נפטר בעקבות המחלה, זכאים השארים שלו לגמלת תלויים בנפגע עבודה.
קצבת נפגעי עבודה גבוהה בהרבה מקצבת נכות כללית, ולכן במקרה בו אכן נמצא קשר בין מחלת הסרטן לעיסוקו של החולה חשוב לפנות לביטוח הלאומי.

הביטוח הלאומי- קצבת ניידות

גמלה המעניקה הטבות למי שיש להם ליקויים ברגליים המגבילים אותם בניידות. לכל הטבה תנאים משלה. במסגרת ההטבות ניתן לקבל- קצבה חודשית, הלוואה עומדת לרכישת רכב ועוד.

עוד על קצבת נידות, ראה כאן.

הביטוח הלאומי- שיקום מקצועי

מטרתו של השיקום המקצועי היא הקניית מקצוע וסיוע להשתלב בעבודה לאנשים עם מוגבלויות, כל אחד לפי יכולתיו. השיקום המקצועי מיועד לנכים, אלמנים ואלמנות המקבלים קצבת שאירים או קצבת תלויים במקרים של נפגעי עבודה, בני זוג של נכים שלא ניתנים לשיקום מקצועי. הזכאות לא תלויה בקבלת קצבה.השיקום ניתן על ידי צוות מקצועי של עובדים סוציאליים, עובדי שיקום. לפרטים נוספים, ניתן לפנות לביטוח הלאומי.

זכויות הזקן חולה הסרטן

לאחר גיל הפרישה מן העבודה, מתחלפת קצבת הנכות של הביטוח הלאומי בקצבת זיקנה. זקן שקיבל עד פרישתו לפנסיה גמלת שירותים מיוחדים עקב קשיים בתפקוד, רשאי לבחור להשאיר את גמלת השרותים המיוחדים או להגיש בקשה לגמלה ע"פ חוק סיעוד של הביטוח הלאומי. גמלה זו תאפשר לזקן מימון של מטפל בביתו מספר שעות ביום. במקרה שמדובר במגבלה תפקודית חמורה במיוחד, ניתן להמיר את שעות הסיעוד להם זכאי במסגרת "חוק סיעוד" להשתתפות הביטוח הלאומי במימון מטפל קבוע, בדרך כלל עובד זר.
גובה גמלת הסיעוד שתיקבע לחולה, תלויה בניקוד שהוא צבר במבחן התלות של הביטוח הלאומי. גמלה של 91 אחוז מקנה 9.75 שעות מטפל בשבוע. גמלה של 150 אחוז מקנה 16 שעות מטפל בשבוע והיא ניתנת לזקן שתלוי במידה רבה מאד בעזרת הזולת ברוב פעולות היום יום, ברוב שעות היממה. גמלה בשיעור 168 אחוז מקנה 18 שעות טיפול שבועיות והיא ניתנת לזקן שנמצא תלוי לחלוטין בזולת בביצוע כל פעולה שהיא וזקוק להשגחה מתמדת.

זקנים הזכאים ע"פ חוק סיעוד בדרגות התלות הגבוהות ומעסיקים מטפל ישראל ולא עובד זר, זכאים למימון תוספת שעות טיפול מהמוסד לביטוח לאומי.

עוד על גמלת סיעוד ראה כאן

הביטוח הלאומי- שירותי ייעוץ לקשיש

המוסד לביטוח לאומי מפעיל שירות ייעוץ לקשיש שמטרתו לאתר קשישים המצויים במצבי מצוקה ולסייע לכלל אוכלוסיית הזקנים ובני משפחותיהם בהתמודדות עם הקשיים המתעוררים בגיל הזקנה.

הייעוץ ניתן בכל סניפי המוסד לביטוח לאומי במסגרת קבלת הקהל הכללית ובמחלקות שירות היעוץ לקשיש.

קשישים ובני משפחותיהם מוזמנים למחלקות השירות של המוסד לביטוח לאומי על מנת לקבל מידע, עזרה, הכוונה ותמיכה בתהליך מיצוי זכויות הקשיש במוסד לביטוח לאומי ובשירותים השונים בקהילה.

צוות השירות מונה עובדים סוציאליים המנהלים את סניפי השירות, מתנדבים, ומתנדבים מעל גיל 55. המתנדבים בשירות יעוץ לקשיש עוברים קורס הכשרה לקראת ההתנדבות בשירות וחתומים על הסכם סודיות. היייעוץ ניתן בסניפי המוסד לביטוח לאומי, בביקורי בית ובמענה טלפוני.

עוד על הייעוץ לקשיש, ביטוח לאומי, ראה כאן

פטור ממס הכנסה לחולי סרטן

זכאות לפטור ממס הכנסה ניתנת לחולי סרטן שדרגת הנכות שנקבעה להם היא יותר מ-90 אחוז. אם נקבעה לחולה נכות לתקופה של עד חצי שנה הוא אינו זכאי לפטור ממס הכנסה. נכות שנקבעה לחצי שנה עד שנה מזכה בפטור ממס לאותה שנה באופן יחסי. נכות שנקבעה לתקופה של יותר משנה מזכה בפטור ממס של  שנה ומעלה מההכנסה השנתית.
לכן מומלץ לבקש מהוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי לבדוק מה הנכות המשוקללת לצמיתות של החולה. אם נכות זו היא מעל 90 אחוז,החולה עשוי לזכות בפטור ממס הכנסה לצמיתות.

נבחרת היועצים שלנו

זקוקים למידע נוסף? ייעוץ פרטני
הרשמו כעת לשיחת ייעוץ אחד על אחד
הייעוץ ללא תשלום, כשירות לציבור של עמותת רעות, ואשל ג'וינט ישראל שיחת ייעוץ בחינם הירשמו כעת

אין תגובות עדיין

השאר תגובה