ייעוץ חינם וקביעת תור*מידע מפורט בטופס יקל עלינו לסייע לך

הנחיות רפואיות מקדימות

בטופס הוראות רפואיות מקדימות מביע האדם את רצונותיו לגבי הטיפול בו במידה ויהיה חולה נוטה למות שאינו בעל כשרות

עודכן לאחרונה:15/12/19

 

כל אדם מגיל 17 ומעלה, בריא או חולה, שמסוגל להביע את רצונו, לא הוכרז פסול דין ושרוי בהכרה מלאה וצלולה רשאי לתת הנחיות רפואיות מקדימות ולהביע את רצונו לגבי טיפול רפואי עתידי בו, אם יהיה חולה נוטה למות, שאינו בעל כשרות, או חולה נוטה למות במצב סופי שאינו בעל כשרות. ההנחיות מתייחסות לרצונו של האדם להימנע מטיפולים רפואיים הנהוגים בישראל, או רצונו לקבל טיפולים רפואיים להארכת חיים, גם בניגוד להמלצת הרופא.

נותן ההנחיות הרפואיות המקדימות ימלא בכתב טופס “הנחיות רפואיות מקדימות”, בו, בין השאר, הוא מגדיר מהו עבורו סבל משמעותי. לפני החתימה על הטופס יש לקבל הסבר רפואי לגבי משמעות ההנחיות מרופא או אחות מוסמכת.

נותן ההנחיות המקדימות חותם על הטופס בנוכחות שני עדים בהם הוא בוחר. על העדים להיות נוכחים בו זמנית בחתימה על הטופס ועליהם לעמוד בדרישות הבאות: עליהם לזהות את החותם על פי תעודה מזהה או תצלום; אין להם אינטרס כלכלי (יורשי נותן ההנחיות המקדימות לא יכולים להיות עדים).

על העדים להתרשם שהחותם הינו בעל דעה צלולה ורצון חופשי ושאין עליו השפעה לא הוגנת.

הנחיות מקדימות תקפות לחמש שנים. ניתן להאריך את תוקפן בתום כל חמש שנים באמצעות טופס מקוצר שיישלח על ידי המרכז להנחיות רפואיות מקדימות. ניתן לשנות או לבטל את ההנחיות הרפואיות בכל עת.

כל עוד אדם צלול ובהכרה מלאה רצונו הוא הקובע. ההנחיות הרפואיות המקדימות ייכנסו לתוקף רק אם וכאשר החולה הוגדר כנוטה למות ואינו כשיר לקבל החלטות.

מומלץ לשלוח את הטפסים להפקדה במאגר של המרכז להנחיות רפואיות מקדימות של משרד הבריאות. טפסים שיופקדו במאגר של משרד הבריאות יהיו נגישים, באמצעות המערכת הממוחשבת, למטפלים בבית החולים.

90  יום לפני שיפוג תוקפם של ההנחיות הרפואיות המקדימות, תישלח תזכורת למפקיד הטפסים.

 

(תמונה להמחשה unsplash)

 

ייעוץ חינם וקביעת תור*מידע מפורט בטופס יקל עלינו לסייע לך