לוגו דף הבית JDC
לקבלת ייעוץ בחינם –  1-700-700-204

חוק זכויות החולה

סדר לפי:

מהו ייפוי כוח רפואי מתמשך?

** עדכון חשוב ** לאור שינוי בחוק הכשרות האפוטרופסות שהשפיע על סעיף 16 בחוק זכויות החולה העוסק בייפוי כוח רפואי, כל האמור במאמר זה רלוונטי לתקופה שעד 10/4/17 אז חל השינוי בחוק. משרד הבריאות עומל...

מסירת מידע וסודיות רפואית

חובת שמירת הסודיות מבטיחה שמידע שיימסר לרופא או שיגלה הרופא במסגרת הטיפול בחולה, לא יועבר לאדם או גוף אחר, למעט אם ביקש זאת החולה. כאשר יש צורך במסירת מידע רפואי על החולה לגורמים שונים, חובה לקבל את...

חוק זכויות החולה- הזכות לטיפול רפואי

בשנת 1992, הכירה מדינת ישראל בצורך להסדיר את זכויותיהם של חולים בחוק. מטרת חוק זכויות החולה-1994 היא לקבוע את זכויותיו של המקבל טיפול רפואי ולהגן על כבודו ועל פרטיותו. בין הזכויות שכדאי שנדע ונכיר...

הנחיות רפואיות מקדימות

  כל אדם מגיל 17 ומעלה, בריא או חולה, שמסוגל להביע את רצונו, לא הוכרז פסול דין ושרוי בהכרה מלאה וצלולה רשאי לתת הנחיות רפואיות מקדימות ולהביע את רצונו לגבי טיפול רפואי עתידי בו, אם יהיה חולה נוטה...