לוגו דף הבית JDC

חוק זכויות החולה

סדר לפי:

מהו ייפוי כוח רפואי מתמשך?

** עדכון חשוב ** לאור שינוי בחוק הכשרות האפוטרופסות שהשפיע על סעיף 16 בחוק זכויות החולה העוסק ביפוי כח רפואי, כל האמור במאמר זה רלבנטי לתקופה שעד 10/4/17 אז חל השינוי בחוק. משרד הבריאות עומל בימים...

מה צריך לדעת בנושא מסירת מידע וסודיות רפואית?

העברת מידע באישור החולה חובת שמירת הסודיות מבטיחה שמידע שיימסר לרופא או שיגלה הרופא במסגרת הטיפול בחולה, לא יועבר לאדם או גוף אחר, למעט אם ביקש זאת החולה. כאשר יש צורך במסירת מידע רפואי  על החולה...

למה הורי זכאים במסגרת חוק זכויות החולה

בין הזכויות המוכרות יותר והמוכרות פחות שכדאי שנדע ונכיר הן כמטופלים והן כמטפלים, מצאנו לנכון להדגיש את הבאים: הזכות לטיפול רפואי כל אדם שהוא אזרח ישראלי זכאי לקבל טיפול רפואי בהתאם לתנאים...