לוגו דף הבית JDC
לקבלת ייעוץ בחינם –  1-700-700-204

חוקי עבודה

סדר לפי:

זכויות משפטיות לבני משפחה מטפלים

הזדקנותם של הורינו מלווה לעתים בשינוי משמעותי במצב בריאותם ויכולת תפקודם. אנחנו, בני משפחתם, נתגייס עם הזמן ונפנה זמן ומשאבים לטיפול בהם. כדי שנוכל לעמוד באינטנסיביות שמחייב הטיפול בהורים ובלחץ...

התפטרות לצורך טיפול בהורה זקן

טיפול בהורים מזדקנים הוא הזדמנות, אולם, הוא טומן בחובו אתגרים עבור בני המשפחה המטפלים גם במישור התעסוקתי. מחקרים שנעשו בעולם מראים כי בין 10-6 אחוזים מהאנשים המטפלים בהורים מזדקנים, נאלצו לעזוב את...

גיל פרישה

יש כאלה אשר עובדים רוב חייהם ורוצים להגיע כבר לגיל הפרישה, שיאפשר להם ליהנות מזמן פנוי והטבות שונות. לעומתם, יש כאלה אשר גם בגיל מבוגר לא רוצים להפסיק לעבוד ולצאת לפרישה. לכל אחת מהקבוצות זכויות...

גמלת נכות מעבודה

מי שהוכר על ידי ביטוח לאומי כנפגע עבודה, הוכרה תביעתו לדמי פגיעה ונותרה לו נכות עקב הפגיעה בעבודה, עשוי להיות זכאי לגמלת נכות מעבודה - קצבה או מענק. גם מבוטח שחזר לעבודה או לא נעדר מהעבודה יכול להגיש...

שיקום מקצועי לאנשים עם מוגבלות עפ"י חוק נכות כללית

בחודש ספטמבר 2014 נחתם צו ההרחבה שנועד לקדם את שילובם של אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה באמצעות החלת חובת ייצוגם ההולם במקומות העבודה. בהתאם לצו ההרחבה, מסייע ביטוח לאומי לאנשים עם מוגבלות להשתלב...

רפואה תעסוקתית ומחלות מקצוע

הרפואה התעסוקתית, שבעיקרה הינה רפואה מונעת, מסייעת בשמירה על בריאות העובד במקום עבודתו. עובדים שחשופים במקום עבודתם לגורמים מזיקים חייבים לעבור בדיקות רפואיות תקופתיות על מנת להפחית את הסיכון...

דמי תאונה לנפגעי תאונות

הביטוח הלאומי משלם דמי תאונה למי שנפגע בתאונה בבית, בחופשה ובשעות הפנאי, ואיבד עקב כך את כושרו לתפקד. דמי התאונה משולמים לכל היותר לתקופה של 90 יום, לפי תנאי הזכאות שנקבעו, ואינם משולמים למי שנפגע...

ביטוח נפגעי עבודה

    ביטוח נפגעי עבודה נועד לסייע למבוטחים שנפגעו בעבודה ולפצות אותם על אובדן הכנסתם בתקופה שלאחר הפגיעה, בה נעשו בלתי כשירים לעבוד. לשם כך משלם להם הביטוח הלאומי דמי פגיעה לתקופה של עד 3...