לוגו דף הבית JDC
לקבלת ייעוץ בחינם –  1-700-700-204

התעללות והזנחה

סדר לפי:

חוק ההגנה על קטינים וחסרי ישע

החוק להגנה על קטינים וחסרי ישע מגדיר את "חסר הישע" כמי שאינו יכול לדאוג לצרכי מחייתו, צרכיו או שלומו, בשל גילו, מחלתו או מוגבלותו הגופנית, השכלית או הנפשית. חלק מאוכלוסיית הזקנים סובל ממוגבלות אחת או...

חוק ההגנה על חוסים, 1966

אוכלוסיית יעד "חוסה"– קטין שלא מלאו לו 14 שנה או מי שמפאת נכות, ליקוי בשכלו או זיקנה אינו מסוגל לדאוג לצרכי חייו. פרק ג' הגנה על שלומו של חוסה- "היה פקיד סעד סבור, כי שלומו הגופני או הנפשי של...

אמצעים חוקיים בהתמודדות עם התעללות והזנחה של זקנים

תיקון 26 לחוק העונשין מהווה את החוק המרכזי בתחום התעללות והזנחה של זקנים. חשיבותו נובעת מ: התייחסות להתעללות והזנחה של חסרי ישע כעבירה פלילית. הגדרת אוכלוסיית היעד הכוללת גם את הזקנים כ"חסרי...

חוק למניעת אלימות במשפחה, 1991

החוק למניעת אלימות במשפחה, 1991 מאפשר לקורבן למעשי פגיעה ואלימות במשפחה, לפנות לבית המשפט לענייני משפחה ובהליך מהיר לקבל צו הרחקה/ הגנה נגד התוקף. צו ההגנה/ הרחקה מאפשר את הפעולות הבאות: מניעת...

חוק למניעת הטרדה מאיימת, 2001

החוק למניעת הטרדה מאיימת, 2001, נועד להגן על האדם מפני פגיעה בשלוות חייו, בפרטיותו, בחירותו או בגופו, בידי אדם אחר שנקט נגדו הטרדה מאיימת או שפגע בגופו. מהי הטרדה מאיימת? החוק מגדיר הטרדה מאיימת:...