לוגו דף הבית JDC

התעללות והזנחה

סדר לפי:

חוק ההגנה על קטינים וחסרי ישע

חסר ישע-הגדרה החוק להגנה על קטינים וחסרי ישע מגדיר את "חסר הישע" כמי שאינו יכול לדאוג לצרכי מחייתו, צרכיו או שלומו, בשל גילו, מחלתו או מוגבלותו הגופנית, השכלית או הנפשית. חלק מאוכלוסיית הזקנים סובל...

חוק ההגנה על חוסים , 1966

אוכלוסיית יעד "חוסה" – קטין של מלאו לו 14 שנה או מי שמפאת נכות, ליקוי בשיכלו או זיקנה אינו מסוגל לדאוג לצרכי חייו. פרק ג' הגנה על שלומו של חוסה - "היה פקיד סעד סבור, כי שלומו הגופני או הנפשי של...

אמצעים חוקיים בהתמודדות עם התעללות והזנחה של זקנים

תיקון 26 לחוק העונשין מהווה את החוק המרכזי בתחום התעללות והזנחה של זקנים. חשיבותו נובעת מ: 1. התייחסות להתעללות והזנחה של חסרי ישע כעבירה פלילית . 2. הגדרת אוכלוסיית היעד הכוללת גם את הזקנים כ...

חוק למניעת אלימות במשפחה, 1991

החוק מאפשר לקרבן למעשי פגיעה ואלימות במשפחה, לפנות לבית המשפט לענייני משפחה ובהליך מהיר, לקבל צו הרחקה / הגנה, כנגד התוקף. צו ההגנה / הרחקה מאפשר מניעת הפעולות הבאות: כניסת התוקף לביתו של...

חוק למניעת הטרדה מאיימת, 2001

מטרת החוק להגן על האדם מפני פגיעה בשלוות חייו, בפרטיותו, בחירותו או בגופו, בידי אדם אחר שנקט נגדו הטרדה מאיימת או שפגע בגופו. הטרדה מאיימת היא הטרדתו של אדם בידי אחר בכל דרך שהיא או נקיטת איומים...