לוגו דף הבית JDC

חוק למניעת הטרדה מאיימת

סדר לפי:

חוק למניעת הטרדה מאיימת, 2001

מטרת החוק להגן על האדם מפני פגיעה בשלוות חייו, בפרטיותו, בחירותו או בגופו, בידי אדם אחר שנקט נגדו הטרדה מאיימת או שפגע בגופו. הטרדה מאיימת היא הטרדתו של אדם בידי אחר בכל דרך שהיא או נקיטת איומים...