ייעוץ חינם וקביעת תור

1-700-700-204*מידע מפורט בטופס יקל עלינו לסייע לך

לעדכן את הקבלות בטרמינל שלהם. מספר התחלה, מספר ע"ר וכו'.na

תוספת ותק לקצבת אזרח ותיק (קצבת זיקנה)

מי שמקבל קצבת אזרח ותיק זכאי לתוספת ותק בהתאם למספר שנות הביטוח שצבר

עודכן לאחרונה:24/03/20

מי שמקבל קצבת אזרח ותיק (קצבת זיקנה) זכאי (בהתאם לגילו ולמבנה משפחתו) לתוספת ותק, אשר מחושבת לפי מספר שנות הביטוח שהוא צבר.

כשנת ביטוח מלאה נחשבים 12 חודשי ביטוח, ברצף או שלא ברצף. תוספת הוותק המקסימלית שניתן לקבל עומדת על שיעור של 50% מהקצבה.

 חישוב תוספת הוותק

עד דצמבר 2016, על כל שנת ביטוח שמעל 10 שנות הביטוח הראשונות שולמה תוספת ותק בשיעור של 2% מהקצבה הבסיסית המגיעה. מינואר עד דצמבר 2017, על כל שנת ביטוח שמעל 9 שנות הביטוח הראשונות שולמה תוספת ותק בשיעור של 2% מהקצבה הבסיסית. מינואר 2018 שונה אופן החישוב למקבל קצבת אזרח ותיק עם תוספת ותק נמוכה מ-50%. בהתאם לשינוי מינואר 2018 משולמת תוספת ותק בשיעור של 2% עבור כל שנת ביטוח שמעל 4 שנות הביטוח הראשונות ומינואר 2019 משולמת תוספת ותק בשיעור של 2% עבור כל שנת ביטוח, כלומר תוספת הוותק משולמת משנת הביטוח הראשונה.

התקופות שנלקחות בחשבון לצורך בדיקת הזכאות לתוספת הוותק:

לגבר –  כל התקופות שבהן היה מבוטח ותושב ישראל, בין אם עבד ובין אם לא עבד.

לאישה – התקופות האלה נלקחות בחשבון לצורך בדיקת הזכאות לתוספת ותק לאישה:

  • תקופות עבודה – כל התקופות שבהן היא עבדה, בלי קשר למצב המשפחתי.
  • תקופות שבהן האישה הייתה רווקה או גרושה – בין אם עבדה בתקופות אלה ובין אם לא עבדה.
  • תקופות שבהן האישה הייתה נשואה, ובעלה לא היה מבוטח בביטוח אזרח ותיק או שאינו תושב ישראל – בין אם היא עבדה בתקופות אלה ובין אם לא עבדה.
  • תקופות שבהן האישה הייתה אלמנה ולא קיבלה קצבת שאירים או קצבת תלויים מכוח בעלה שנפטר – בין אם היא עבדה בתקופות אלה ובין אם לא עבדה.
  • תקופות שבהן האישה הייתה עגונה – תקופות שבהן האישה הייתה נשואה, וחלפו שנתיים מאז שנעלמו עקבות בעלה, או שהוא נמצא בחו”ל לפחות שנתיים, שלא בהסכמתה, ולא נשא במזונותיה באותו הזמן – בין אם היא עבדה בתקופות אלה ובין אם לא עבדה.
  • תקופות שבהן האישה קיבלה קצבת נכות כללית – התקופה המחושבת היא מיום  1.1.1996 ואילך. תקופות אלה נלקחות בחשבון רק למי שנולדה לאחר 1.1.1931 – בין אם היא עבדה בתקופות אלה ובין אם לא עבדה.
  • תקופות הביטוח יחושבו עד למועד קבלת קצבת אזרח ותיק.
  • יובאו בחשבון גם תקופות ביטוח שבעדן לא שולמה קצבת אזרח ותיק מכל סיבה שהיא.

דוגמה לחישוב תוספת ותק:

גבר שעלה לארץ לראשונה בחודש ינואר 1987, והגיע לגיל פרישה בחודש אפריל 2017.

הוא צבר 30 שנות ביטוח מלאות. הוא מקבל קצבת אזרח ותיק מחודש אפריל 2017 בתוספת ותק של 42%, לפי החישוב הבא:  2% עבור כל שנה שמעל 9 השנים הראשונות, כלומר 21 שנות ביטוח כפול 2%.

מינואר 2018 הוא יקבל 2% על כל שנת ביטוח מלאה שמעל 4 השנים הראשונות, כלומר יהיה זכאי לעוד 8% תוספת ותק, ויקבל תוספת ותק מקסימלית של 50% מהקצבה המגיעה לו (50% = 8%+42%). תוספת הוותק תהיה 8% ולא 10% כיוון שעם תוספת ותק של 8% הוא מגיע כבר למקסימום תוספת הוותק שניתן לקבל – 50%.

דוגמה לחישוב תוספת ותק:

 אישה עלתה לארץ ביחד עם בעלה בשנת 1970. האישה עבדה 10 שנים מלאות. לא צברה תקופת אכשרה לגיל  פרישה. מקבלת קצבת אזרח ותיק כעקרת בית ממועד הגיעה לגיל הזכאות.

תוספת הוותק שלה תוגדל כך: מחודש ינואר 2017, תקבל 2% תוספת ותק על כל שנה שמעל ל-9 השנים הראשונות שצברה. כלומר, תהיה זכאית לתוספת ותק של 2% עבור שנת ותק אחת.

מחודש ינואר 2018 תקבל 2% תוספת ותק על כל שנה שמעל 4 השנים הראשונות שצברה, כלומר תהיה זכאית לתוספת ותק בשיעור 12% מהקצבה המגיעה לה (2% עבור 6 שנים).

מחודש ינואר 2019 תקבל תוספת ותק של 2% על כל שנה שצברה, ותקבל תוספת ותק של 20% מהקצבה המגיעה לה (2% עבור 10 שנים).

 

לייעוץ חינם בנושא, השאר את פרטיך*מידע מפורט בטופס יקל עלינו לסייע לך

(תמונה להמחשה Unsplash)

ייעוץ חינם וקביעת תור

1-700-700-204*מידע מפורט בטופס יקל עלינו לסייע לך

לעדכן את הקבלות בטרמינל שלהם. מספר התחלה, מספר ע"ר וכו'.na