לוגו דף הבית JDC
לקבלת ייעוץ בחינם –  1-700-700-204

זכויות זקנים

סדר לפי:

הנחות בחשמל

 בעקבות שינויים בחוק משק החשמל, ישנן אוכלוסיות הזכאיות להנחה של 50% עבור 400 הקוט"ש הראשונים שיצרכו בכל חודש בשימוש הביתי. להלן פירוט האוכלוסיות בקרב האנשים שהגיעו לגיל פרישה הזכאיות...

חוק ביטוח בריאות ממלכתי

חוק ביטוח בריאות ממלכתי קובע כי, כל תושב מדינת ישראל זכאי לשירותי בריאות באמצעות קופות החולים. מאחר ונקודת המוצא של החוק היא השוויוניות, מרבית הדברים האמורים בכתבה זו אינם מתייחסים במיוחד לאוכלוסייה...

חוק זכויות החולה- הזכות לטיפול רפואי

בשנת 1992, הכירה מדינת ישראל בצורך להסדיר את זכויותיהם של חולים בחוק. מטרת חוק זכויות החולה-1994 היא לקבוע את זכויותיו של המקבל טיפול רפואי ולהגן על כבודו ועל פרטיותו. בין הזכויות שכדאי שנדע ונכיר...

הזכות לקבל שירותים ברמה המקומית

החוק מחייב את הרשות המקומית לספק לתושביה שירותים סוציאליים שונים באזור מגוריהם. מהו תפקידה של הרשות המקומית בסיוע לקשישים? תפקיד הרשות המקומית הוא לטפל ולדאוג לזקנים הנזקקים הנמצאים באחריותה....

הסדרי בחירה בין נותני שירותים- סיכום חוזר סמנכ"ל משרד הבריאות

על פי חוק בריאות ממלכתי, אחראיות קופות החולים לספק שירותי בריאות לציבור באמצעות נותני שירות בכפוף להסדרי בחירה. קופות החולים נדרשו לפרסם את הסדרי הבחירה שהן מקיימות עם המכונים ועם נותני השירותים...

« העמוד הקודם