מינוי אפוטרופוס – למה ולמי

ביהמ"ש ימנה אפוטרופוס למי שלא מסוגל לנהל את ענייניו באופן קבוע או זמני. לתפקיד ניתן למנות אדם פרטי או תאגיד אפוטרופוסות, אפוטרופוס מקצועי

בית המשפט יכול למנות לאדם אפוטרופוס לכלל ענייניו או לחילופין לנושא ספציפי אחד תוך השארת שאר ענייניו לניהולו.

קרא עוד

התעללות בזקנים – מאפייני הפוגע

קווים לדמותו האופיינית של המתעלל בזקנים, ודרכים למניעת התופעה

אחוז מדאיג מאוכלוסיית הזקנים בישראל ובעולם חשופים להתעללות והזנחה מצד בני משפחתם הקרובה. מהם הקווים לדמותו של המתעלל, ומה ניתן לעשות כדי להקטין את ממדי התופעה?

קרא עוד

התעללות בזקנים והזנחתם

התעללות בקשישים והזנחתם גורמות להפרת זכויות של הקשיש ולפגיעה באורח חייו, בשלומו ובבטחונו

התעללות היא פעולה חד פעמית או התנהגות המתרחשת בתדירות, הזנחה מוגדרת כחסך בצרכים בסיסיים או שירותים חיוניים לבריאות הזקן

קרא עוד

הגורמים להתעללות בזקנים והזנחתם במסגרות לטיפול ממושך

ממצאי סקר ארצי מעלים כי כל זקן חמישי בארץ נחשף להתעללות והזנחה

למרות הקושי בחשיפה, עדויות מן השדה מתארות מצבים של טיפול לקוי, התעללות והזנחה המתרחשות במסגרות אלה.

קרא עוד

סימנים לזיהוי הזנחה של קשישים

רזון וסימני תת תזונה, חוסר היגיינה, סימני קשירה ומניעת טיפול רפואי, יכולים להוות סימנים להזנחה

הזנחה בעת הטיפול בקשיש מסוכנת לא פחות מהתעללות ולכן יש לגלות ערנות ולהיות מודע לסימנים להזנחה.

קרא עוד

הסימנים לזיהוי ניצול כלכלי

ניצול כלכלי הוא שימוש לא חוקי ולא הולם ברכושו ומשאביו של הזקן

אלו “נורות אזהרה” יכולות להצביע על כך שבן המשפחה הזקן נפל קורבן לניצול כלכלי?

קרא עוד

התמודדות עם התעללות והזנחה של זקנים

חוק העונשין פגיעה בחסרי ישע הוא החוק המרכזי בתחום התעללות בזקנים

חוק העונשין בישראל מגדיר מיהו הזקן חסר הישע ומחייב את הסביבה לגלות ערנות ולפעול על מנת לעצור את ההתעללות וההזנחה.

קרא עוד

חוק למניעת אלימות במשפחה, 1991

החוק מאפשר לקורבן למעשי פגיעה ואלימות במשפחה לפנות לביהמ"ש ובהליך מהיר לקבל צו הרחקה/ הגנה נגד התוקף

החוק למניעת אלימות במשפחה נותן לאנשי מקצוע כלים משפטיים וטיפוליים כדי לעצור תופעת התעללות והזנחה בזקנים בפרט ובבני משפחה בכלל.

קרא עוד

חוק למניעת הטרדה מאיימת, 2001

הטרדה מאיימת היא הטרדתו של אדם בידי אחר בכל דרך שהיא או נקיטת איומים כלפיו

הטרדה מאיימת כוללת: בילוש או מארב או התחקות אחר תנועותיו או מעשיו של אדם, נקיטת איומים בפגיעה, יצירת קשר בע”פ או בכתב או בכל אמצעי אחר, פגיעה ברכוש, בשם הטוב או בחופש התנועה.

קרא עוד

התעללות בזקנים והזנחתם

תופעת ההתעללות בזקנים והזנחתם הינה תופעה שכיחה בישראל

18.4% מכלל הזקנים דיווחו כי היו חשופים לסוג אחד או יותר של פגיעה (התעללות פיזית ומינית, התעללות מילולית, ניצול כלכלי).

קרא עוד

הסימנים לזיהוי התעללות נפשית או פסיכולוגית

שינויים בהתנהגות הזקן עשויים להעיד על מצוקה נפשית ולהדליק "נורה אדומה" אצל בני משפחה או אנשי מקצוע

התעללות נפשית פסיכולוגית היא גרימת סבל נפשי ומצוקה רגשית לזקן באמצעים שונים. יש לשים לב לשינויים בהתנהגות הזקן שעשויים להעיד כי הוא עובר התעללות.

קרא עוד

חוק ההגנה על חוסים, 1966

החוק מהווה כלי התערבות מרכזי בידי פקידי הסעד לזקנים למניעת מצבי סיכון והתעללות בזקנים

חוק ההגנה על החוסים מהווה כלי התערבות מרכזי בידי פקידי הסעד לזקנים למניעת מצבי סיכון והתעללות בזקנים.

קרא עוד

התעללות והזנחה של זקנים בישראל

למרות היקפם המצומצם של המחקרים, ניתן להסיק כי התעללות בזקנים קיימת גם בארץ

התעללות והזנחה של זקנים הוכרה כבעיה חברתית חובקת עולם. למרות היקפם המצומצם של המחקרים, ניתן להסיק כי היא קיימת גם בארץ.

קרא עוד

סימנים להפרת זכויות בסיסיות של קשישים

סימני חרדה ועצב אצל הקשיש ורתיעה שלו מלקבל החלטות יכולים להעיד כי הוא סובל מהפרת זכויותיו הבסיסיות

הפרת זכויות בסיסיות של קשיש כוללת, בין השאר, כליאת הזקן, מניעת קשרים משפחתיים וחברתיים והגבלת תנועותיו של הזקן.

קרא עוד

הסימנים להתעללות פיזית בקשיש

סימני חבלה, סימני שברים וסימנים פיזיים בלתי מוסברים יכולים להעיד על התעללות פיזית בקשיש

סימני חבלה, שברים וביטויים התנהגותיים של הקשיש עשויים להצביע על כך שהוא חווה התעללות. ערנות גבוהה לסימנים המזהים יכולה לסייע באיתור התופעה ובעצירתה.

קרא עוד