ביטוח לאומי וזיקנה – סקירה כללית

הביטוח הלאומי מעניק לזקנים קצבאות וזכאויות שונות, בהן קצבת זיקנה, גמלת סיעוד וקצבת שאירים

ביטוח לאומי מעניק קצבאות והטבות שונות לזקנים, בהתאם לצרכיהם, לגילם ולמצבם הכלכלי. חשוב להכירן כדי לוודא שהזקן מקבל את המגיע לו.

קרא עוד

מענק חימום לזקנים

משרד העבודה והרווחה והמחלקות לשירותים חברתיים מעניקים מדי חורף "מענק חימום" לזקנים

“מענק חימום” לזקנים משולם, מדי שנה בחודש אוקטובר, באופן אוטומטי על ידי המוסד לביטוח לאומי, יחד עם קצבת הזיקנה.

קרא עוד

ביטוח לאומי – המעבר מנכות לזיקנה

מה קורה לאדם נכה שהגיע לגיל פרישה? האם ניתן להגיש לראשונה בגיל פרישה תביעה לניידות ושירותים מיוחדים?

מהן זכויותיו של אדם שהוכר כנכה וקיבל קצבאות נכות, ניידות ושירותים מיוחדים כשהוא מגיע לגיל פרישה? האם השינויים הם אוטומטיים או שיש צורך בפנייה מחודשת לביטוח לאומי?

קרא עוד

גמלת סיעוד – מסלול מהיר

הערכה תפקודית לזקנים סופניים במסלול המהיר

זמן האשפוז הוא חלון הזדמנויות למימוש זכויות המגיעות רק לחולים העומדים להשתחרר מבית החולים חזרה לקהילה.

קרא עוד

כיצד הביטוח הלאומי עוזר לחולי סרטן?

ישנו הבדל בתהליך מיצוי הזכויות של חולה סרטן בביטוח לאומי בין מי שעדיין לא הגיע לגיל הזיקנה לבין האדם הזקן

ההתמודדות עם מחלת הסרטן משלבת ממדים גופניים ונפשיים. לעתים מרב הכוחות מופנים להתמודדות עם המחלה ופחות לבירור מה הזכויות של חולה הסרטן בביטוח הלאומי.

קרא עוד

ביטוח לאומי – גמלת ניידות

גמלת ניידות היא גמלה וחבילת הטבות לאנשים הסובלים מליקוי ברגליים

אנשים הסובלים מליקויים ברגליים יכולים לפנות לביטוח לאומי בבקשה לגמלת ניידות.

קרא עוד

ביטוח לאומי – קצבת נכות כללית

מהי קצבת נכות כללית של ביטוח לאומי ובאילו נסיבות ניתן לתבוע אותה?

מהי קצבת נכות? מי זכאי לקבל אותה? איך מגישים בקשה והאם ניתן לערער?

קרא עוד

ביטוח לאומי- קצבת שאירים

מהי קצבת שאירים, מי זכאי לקבלה, ומה ההליכים שיש לנקוט לשם כך?

קצבת שאירים של ביטוח לאומי זו קצבה הניתנת מביטוח לאומי לאלמנות ושאירים.

קרא עוד

ביטוח לאומי – קצבת שירותים מיוחדים

קצבת שירותים מיוחדים, בשונה מגמלת סיעוד, ניתנת בכסף ולא בשעות טיפול

קצבת שירותים מיוחדים ניתנת לאנשים הזקוקים לעזרה ואו השגחה במשימות היום-יום ואינם בגיל פרישה.

קרא עוד

האם זקן השוהה בחו”ל זכאי לקבל קצבת זיקנה?

באלו תנאים ניתן לקבל קצבת זיקנה בחו"ל? האם זקן שמקבל תוספת השלמת הכנסה ימשיך לקבלה גם בחו”ל?

אלו קצבאות מגיעות לזקן השוהה בחו”ל ובאלו תנאים? כיצד ניתן לקבל קצבה כאשר שוהים בחו”ל?

קרא עוד

ביטוח לאומי – דמי קבורה

מהן ההוצאות הכרוכות בהבאת אדם לקבורה ומה השירותים שמספקת חברה קדישא ללא תשלום?

כל תושב ישראל או אדם שנפטר בישראל ונקבר בה זכאי לקבורה במדינה. דמי קבורה משולמים ישירות על ידי ביטוח לאומי

קרא עוד

זכויות עולים חדשים בגיל זיקנה

סל קליטה, סיוע בדיור, אולפנים ללימוד עברית וקצבת זיקנה מיוחדת, הם חלק מהזכויות המגיעות לעולים קשישים

אוכלוסיית העולים הקשישים בישראל זכאית לקצבאות ושירותים הניתנים על ידי גופים ממשלתיים שונים, להלן ריכוז השירותים והזכויות הניתנים לעולים קשישים.

קרא עוד

תושב חוזר- זכויות תושבים חוזרים בגיל זיקנה

מיהו תושב חוזר ומהן ההטבות המיוחדות המגיעות לו?

קיים סל הטבות לאזרחי ישראל המתגוררים בחו”ל שחוזרים לגור בארץ. במאמר זה נתייחס להגדרת “תושב חוזר”, מי זכאי לה, ומהן הזכויות המגיעות לתושב חוזר ורלוונטיות לגיל זיקנה?

קרא עוד