מינוי אפוטרופוס – למה ולמי

ביהמ"ש ימנה אפוטרופוס למי שלא מסוגל לנהל את ענייניו באופן קבוע או זמני. לתפקיד ניתן למנות אדם פרטי או תאגיד אפוטרופוסות או אפוטרופוס מקצועי

בית המשפט יכול למנות לאדם אפוטרופוס לכלל ענייניו או לחילופין לנושא ספציפי אחד תוך השארת שאר ענייניו לניהולו.

קרא עוד

הכל על ​ייפוי כוח מתמשך

מהו ייפוי כוח מתמשך ואיך עורכים אותו?

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד במידה ויגיע למצב בו לא יוכל לטפל בכך בעצמו. איך עורכים אותו? אלו סוגים של ייפויי כוח מתמשך יש? האם צריך להפקידו?

קרא עוד

אפוטרופסות משפטית על זקנים

סוגיות לדיון בנושא אפוטרופסות על זקנים והחלופות הקיימות למינוי אפוטרופוס

תיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע כי, לא ימונה לאדם אפוטרופס אם ישנן חלופות המגבילות פחות את עצמאותו ("ייפוי כוח מתמשך" או "קבלת החלטה נתמכת").

קרא עוד

תהליך הגשת בקשה למינוי אפוטרופוס

בקשה למינוי אפוטרופוס מוגשת לביהמ"ש ישירות על ידי בן המשפחה המעוניין בתפקיד או באמצעות עו"ד

איך מגישים בקשה למינוי אפוטרופסות? מי יכול להגיש את הבקשה? ולמי פונים?

קרא עוד

מי מפחד מאפוטרופסות?

המשמעות המשפטית של מינוי אפוטרופוס לקשיש והשלכותיו של המינוי הלכה למעשה

מינוי אפוטרופוס הוא הליך משפטי קיצוני שנועד להגן על האדם מפני גרימת נזקים לעצמו או לרכושו. ניתן למנות לאדם אפוטרופוס באופן חלקי ואף באופן זמני לתקופה מוגבלת.

קרא עוד

גישור ומינוי אפוטרופוס

כיצד הגישור יכול לסייע כשהמשפחה שוקלת להגיש בקשה למינוי אפוטרופוס?

מינוי אפוטרופוס להורה מזדקן זה צעד קיצוני, קשה וטעון רגשית לבני המשפחה. לא פעם הנושא מעלה סכסוכים וחילוקי דעות לגבי השאלה מי יתמנה כאפוטרופוס להורה. מגשר יכול להיות מתווך ניטראלי שיביא לפתרון הסכסוך תוך ניסיון לשמור על היחסים בין בני המשפחה.

קרא עוד