ייעוץ חינם וקביעת תור

1-700-700-204*מידע מפורט בטופס יקל עלינו לסייע לך

לעדכן את הקבלות בטרמינל שלהם. מספר התחלה, מספר ע"ר וכו'.na

תשלום ללשכה פרטית שמתווכת להעסקת עובד זר בסיעוד

כל עובד זר בענף הסיעוד חייב להיות רשום בלשכה פרטית בעלת רישיון. הלשכה רשאית לגבות מהמטופל סכום חודשי של 70 שקל וחד פעמי של 2000 שקל

עודכן לאחרונה:04/05/20

מי שמבקש להעסיק עובד זר בסיעוד יכול לעשות זאת רק באמצעות לשכות פרטיות שקיבלו היתר לעסוק בכך מרשות האוכלוסין וההגירה. כל עובד זר המטפל באדם הנמצא במצב סיעודי חייב להיות רשום בלשכה פרטית בעלת רישיון והיתר.

נוהל לשכות פרטיות להבאה, תיווך וטיפול עובדים זרים בענף הסיעוד, נועד לקבוע את התנאים לתוקפם של ההיתרים המיוחדים שמקבל לשכה פרטית להבאה, לתיווך ולטיפול בעובדים זרים בענף הסיעוד.

אחד הנושאים בהם עוסק הנוהל הוא גביית תשלום מהמעסיקים עבור השירות.

על פי הנוהל,  הלשכות הפרטיות יורשו לגבות מהמעסיקים תשלום חודשי בגין שירותיהן השוטפים. גובה התשלום החודשי שתוכל לשכה פרטית לגבות ממעסיק מוגבל ל-70 שקל כולל מע”מ. בנוסף לתשלום החודשי יכולות לשכות פרטיות לגבות מהמעסיק תשלום חד פעמי בגובה של עד 2,000 שקל כולל מע”מ וזאת עבור השמת העובד אצל המעסיק.

במשך שנה מיום ההשמה לא תוכל לשכה פרטית לגבות מהמעסיק תשלום נוסף מעבר לזה החודש, גם אם באותה תקופה היא השימה אצלו מספר עובדים.

במידה ותקופת העבודה של העובד הזר אצל המעסיק נמשכה פחות משנה והפסקת עבודתו לא נבעה מפטירת המטופל או מעבר של המטופל לבית אבות, והלשכה לא השימה אצל המטופל עובד זר חלופי לשביעות רצונו תשיב הלשכה למטופל החזר יחסי מתוך ה-2000 שקל ששילם, בהתאם למספר החודשים שנותרו עד ל-12 חודשים מתקופת ההשמה.

(תמונה להמחשה unsplash)

ייעוץ חינם וקביעת תור

1-700-700-204*מידע מפורט בטופס יקל עלינו לסייע לך

לעדכן את הקבלות בטרמינל שלהם. מספר התחלה, מספר ע"ר וכו'.na