ייעוץ חינם וקביעת תור

1-700-700-204*מידע מפורט בטופס יקל עלינו לסייע לך

לעדכן את הקבלות בטרמינל שלהם. מספר התחלה, מספר ע"ר וכו'.na

תנאי הזכאות לפיצויים מגרמניה

מי מבין ניצולי השואה מקבלים רנטת בריאות מגרמניה ומה ניתן לעשות בעניין כיום?

עודכן לאחרונה:01/06/20

פיצויים קבועים (“רנטות”) לניצולי השואה

לאחר תום השואה עלתה שאלת הפיצויים להם זכאים ניצולי השואה על הרדיפות והסבל בזמן השואה. לאורך השנים ועד ימינו אלה מתקיים משא ומתן עם הגרמנים בשאלת תנאי הזכאות לפיצויים. בעקבות המשך הדיונים בשאלת הזכאות, חלק מניצולי השואה, שבעבר לא היו זכאים לפיצויים קבועים, יכולים כיום בתנאים מסוימים להיות זכאים לפיצויים זאת למרות שעברו עשרות שנים מפרוץ המלחמה. סיבה נוספת לאי קבלת פיצויים במשך כל כך הרבה שנים (מעבר לשאלת הזכאות) קשורה לכך שחלק מניצולי השואה סירבו לקבל את הפיצויים מכיוון שראו את קבלתם כפיצוי על בני משפחתם שנספו בשואה. במשך השנים רבים הפנימו כי הפיצויים החומריים הם רק בעד האובדן החומרי שנגרם כתוצאה מהשואה. כמו כן, עם הזדקנותם של ניצולי השואה, הגיעו חלקם למצב כלכלי קשה ועל כן לעת זקנתם הם מביעים עניין חדש בזכאות לפיצויים במטרה לשמר איכות חיים סבירה לעת זקנה. עם זאת, חשוב לדעת שגם כיום לא כל ניצולי השואה זכאים לפיצויים קבועים.

הרשויות השונות העוסקות בפיצויים קבועים (“רנטות”)

בעקבות התהליך ההיסטורי הקשור בשאלת הזכאות לפיצויים, נוצר מצב שבו יש כמה גופים האחראים על העברת הפיצויים לניצולי השואה הזכאים. ביניהם ניתן למנות את הלשכה לשיקום נכים במשרד האוצר, ועידת התביעות החומריות נגד גרמניה (Claims Conference) וכן ניצולי שואה המקבלים פיצויים ישירות מגרמניה. כל גוף כזה אחראי על חלק אחר מאוכלוסיית ניצולי השואה בהקשר של פיצויים. קביעת זכאותו של ניצול לפנות לגוף זה או אחר בתביעה לפיצויים נקבעת עפ”י מספר משתנים כגון: שנת עלייתו לארץ, מוצאו, מאורעותיו בזמן השואה ועוד. בכל מקרה ניצולי שואה זכאים לקבל פיצויים קבועים מידי גוף אחד בלבד. מצב זה יוצר לעתים בלבול בקרב ניצולי השואה שעדיין לא מקבלים פיצויים קבועים ובקרב קרוביהם המבקשים לברר את זכאותם לפיצויים כאלו.

המאמר יסקור את הפרטים הנוגעים לרנטת הבריאות מגרמניה (BEG).

רנטה בריאות מגרמניה (BEG)

למעשה המועד האחרון להגשת תביעות חדשות ישירות מגרמניה לפי חוקי ה- BEG עבר. עד סוף שנות ה-60 ניצול שואה שהוכיח (במבחן) שייכות לשפה ולתרבות גרמנית ורופא מטעם הגרמנים קבע לו אחוזי נכות, היה זכאי לקבל פיצויים אלו (“רנטה”). רבים מתבלבלים בין תכנית פיצויים זו לתכנית פיצויים שמנוהלת ע”י ועידת התביעות (סעיף 2) בעקבות הסכמים מאוחרים יותר עם גרמניה ושאותה ניתן לדרוש גם כיום, בתנאי שהניצול אכן עומד בתנאים. השיטה הקלה להבדיל בין שני סוגי הפיצויים קשורה לכך שניצולים המקבלים פיצויים מוועידת התביעות, מקבלים סכום קבוע של כסף (1,539 יורו אחת לשלושה חודשים, נכון לינואר 2020), בעוד שרנטת הבריאות מגרמניה עליה מדובר במאמר מתקבלת כל חודש וגובהה תלוי באחוזי הנכות.
למרות שאין אפשרות להגיש תביעה חדשה לרנטת בריאות מגרמניה, ניצול שואה שהגיש תביעות בעבר ונדחה, או שהוכרו לו אחוזי נכות נמוכים מדי בכדי לקבל פיצויים מגרמניה, יכול לפתוח את התיק מחדש. יש להבדיל בין תכנית פיצויים זו שקשורה לבריאותו של ניצול השואה לבין קצבה של רנטה סוציאלית שמקבילה לקבלת דמי ביטוח לאומי, ושאותה קנו מהגרמנים בכסף חלק מניצולי השואה.

עניין נוסף קשור בשאלת הזכות של אלמנ/ ה של ניצול שהיה זכאי לפיצויים מגרמניה, להמשיך ולקבל את הקצבה. בעניין זה ההסכמים קובעים כי האלמן/ נה אינם זכאים לקצבת בריאות על שם בן זוגם.
כל זאת אלא אם כן יוכיחו קשר חד-משמעי בין סיבת המוות לרדיפות מה שבפועל קשה להוכיח.  מי שמקבל קצבת בריאות מגרמניה, ולא חתם על הסכם פשרה עם הגרמנים זכאי להטבות נוספות שמפורטות במאמר נוסף באתר.

טופס בקשת קצבה לאלמן/ ה של ניצול שואה או של נכה מלחמה בנאצים (קצבת שאירים)

טופס בקשת תגמול אלמן/ ה של ניצול שואה לפי הכנסה

לייעוץ חינם בנושא, השאר את פרטיך*מידע מפורט בטופס יקל עלינו לסייע לך

(תמונה להמחשה unsplash)