יצירת קשר בנושאי שיקום וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

  קול רעות

  תושב חוזר – שאלות ותשובות

  מיהו תושב חוזר, האם תושב חוזר זכאי לסיוע מהמדינה, האם תושב חוזר מבוטח בביטוח בריאות והאם הוא זכאי לקצבאות מהביטוח הלאומי?

  עודכן לאחרונה:24/05/21

  שאלות המאמר:

  1. מיהו תושב חוזר?
  2. האם ניתן להסדיר תושבות לפני החזרה לישראל?
  3. איך ניתן להסדיר תושבות אחרי החזרה לישראל?
  4. האם תושב חוזר זכאי לסיוע/ הטבות מהמדינה?
  5. מהי תקופת הזכאות להטבות/ סיוע?
  6. האם תושב ישראל ששוהה בחו"ל חייב לשלם דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות?
  7. האם תושב חוזר זכאי לשירותים רפואיים?
  8. האם אפשר לקצר את תקופת ההמתנה לשירותים רפואיים?
  9. האם אפשר לבצע את התשלום המיוחד עוד בחו"ל ולהיות זכאי לשירותים רפואיים עם ההגעה לארץ?
  10. האם תושב חוזר זכאי לקצבת ילדים?
  11. האם תושב חוזר זכאי לקצבת אזרח ותיק?
  12. האם תושב חוזר זכאי להבטחת הכנסה?

  מיהו תושב חוזר?

  על פי משרד העלייה והקליטה תושב חוזר מוגדר כ:

  • אזרח ישראלי.
  • בן 17 ומעלה בעת שובו לישראל.
  • היה תושב ישראל בעבר.
  • שהות בחו"ל:  מי ששהה בחו"ל תקופה רצופה בת שנתיים לפחות לפני החזרה לישראל.

            – "תקופה רצופה": מי שביקר בארץ עד 4 חודשים בכל שנת היעדרות.

            – "יזם עסקי" יהיה זכאי לסיוע מאגף יזמות לאחר ששהה בחו"ל 5 שנים לפחות.

            – "מדען חוזר" יהיה זכאי לסיוע מהמרכז לקליטה במדע, לאחר ששהה בחו"ל במשך תקופה בת חמש שנים לפחות.

  • ביקורים בארץ: מי שביקר בארץ לסירוגין או ברציפות לא יותר מארבעה חודשים בכל שנת היעדרות (בשנתיים האחרונות לפני השיבה או שלוש שנים ליזמים וחמש שנים למדענים). ביקור שיחל בשנה אחת ויימשך ברצף לשנה הבאה ייחשב כביקור אחד.
  • שהות בחו"ל שאינה לרגל שליחות: "תושב חוזר" או בן/ בת זוגו או אחד מהוריו, שלא נשלח לחו"ל כדי להיות מועסק מטעם אחד מהגורמים הבאים (אלא אם עברו חמש שנים מתום השליחות): מדינת ישראל; רשות מרשויות מדינת ישראל (כולל חברות ממשלתיות); ההסתדרות הציונית העולמית או רשות מרשויותיה; הסוכנות היהודית; קרן קיימת לישראל; קרן היסוד; המגבית המאוחדת; הבונדס.
  • לא קיבל בעבר סיוע כתושב חוזר ממשרד העלייה והקליטה, אלא אם חלפו עשר שנים מאז קבלת הסיוע האחרון, ובתנאי שהתושב חוזר לאחר שהות של לפחות שש שנים בחו"ל.

  לעניין אגף המכס, תושב חוזר מוגדר כאחד מאלה:

   – תושבי ישראל ששהו בחוץ לארץ שנתיים או יותר וחוזרים סופית לישראל.

  – עולים בפעם שנייה (כהגדרתם במשרד הפנים).

  – נכנסים אחרים שרשות המסים בישראל קבעה לגביהם כי המעמד שלהם לגבי המכס הוא כמעמד תושבים חוזרים.

  האם ניתן להסדיר תושבות לפני החזרה לישראל?

  מי שהיה תושב ישראל בעבר וחוזר להתגורר בישראל יוכל להסדיר את התושבות שלו ושל משפחתו באמצעות מילוי של טופס הצהרה מקוון להכרה כתושב  (באתר הביטוח הלאומי). את הטופס יש למלא ב-30 הימים לפני החזרה לישראל.

  חשוב: את הטופס יש למלא רק אם קיימת כוונה לחזור לחיות בישראל באופן קבוע, ולאחר ביצוע פעולות המצביעות על סיום מרכז החיים בחו"ל.

  איך ניתן להסדיר תושבות אחרי החזרה לישראל?

  מי שלא הגיש את הטופס לפני ההגעה לישראל יוכל להסדיר את התושבות לאחר ההגעה לישראל, באחת מהדרכים הבאות:

  מסלול מקוצר באמצעות משרד העלייה והקליטה: מי ששהה בחו"ל 5 שנים ומעלה או זכאי לתעודת 'קטין חוזר' או לתעודת 'אזרח עולה' יוכל להגיש בקשה לתושבות במסלול מקוצר במשרד העלייה והקליטה.

  מסלול רגיל: לאחר ההגעה לישראל יש למלא שאלון לקביעת תושבות לחוזר מחו"ל ולהגישו לביטוח הלאומי. לשאלון יש לצרף מסמכים המוכיחים את סיום מרכז החיים בחו"ל (לדוגמה מכירת נכסים, סיום עבודה) ומסמכים המוכיחים שמרכז החיים עבר לישראל (לדוגמה שכירת דירה, חוזה העסקה, רישום ילדים לבית הספר). את השאלון והמסמכים יש להגיש למחלקת הביטוח והגבייה בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים או לשלוח באמצעות אתר הביטוח הלאומי.

  האם תושב חוזר זכאי לסיוע/ הטבות מהמדינה?

  משרד העלייה והקליטה: תושב חוזר עשוי להיות זכאי לסיוע של משרד העלייה והקליטה. חלק מסוגי הסיוע ניתנים לתושבים החוזרים לאחר שהייה של לפחות שנתיים בחו"ל וחלק רק למי ששהה מעל חמש שנים בחו"ל.

  זכאות להטבות/ סיוע לפי זמן שהייה בחו"ל:

  מכס ומע"מ:  תושבים חוזרים זכאים להנחות ופטורים בהתאם למפורט במדריכי רשות המסים.

  מהי תקופת הזכאות להטבות/ סיוע?

  משרד העלייה והקליטה: תקופת הזכאות ל"תושב חוזר" לצורך קבלת סיוע ממשרד העלייה והקליטה היא 24 חודשים מיום החזרה לארץ (הבטחת הכנסה 12 חודשים מהחזרה).

  מכס: תקופת הזכאות לסיוע מהמכס היא 9 חודשים מיום החזרה לארץ וניתנת למי שגילו מעל 18.

  האם תושב ישראל ששוהה בחו"ל חייב לשלם דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות?

  כן. תושב ישראל חייב לשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות גם בתקופות בהן הוא שוהה בחו"ל. פיגור בתשלום דמי ביטוח בריאות בתקופת השהות בחוץ לארץ עלול לפגוע בזכאות לקבלת שירותי בריאות.

  – תושב ישראל ששוהה בחו"ל ואין לו הכנסות – ישלם דמי ביטוח מינימליים (החל מה-1.1.2020 הסכום לתשלום הינו 177 שקל לחודש).

  – תושב ישראל השוהה בחוץ לארץ ויש לו הכנסות בחוץ לארץ מעבודה כשכיר שלא באמצעות מעסיק ישראלי – יחויב בדמי ביטוח בהתאם לשומה שתתקבל לגביו ממס הכנסה. שיעור דמי הביטוח הוא 5% דמי ביטוח בריאות ו-7% דמי ביטוח לאומי.

  – תושב ישראל שנשלח לעבוד בחוץ לארץ על ידי מעסיק ישראלי –  חובת תשלום דמי הביטוח חלה על מעסיקו.

  – תושב ישראל שמבוטח במדינת אמנה ושילם דמי ביטוח לאומי במדינת האמנה יחויב בדמי ביטוח בריאות בלבד .

  האם תושב חוזר זכאי לשירותים רפואיים?

  תושב חוזר שיוכר כתושב ישראל זכאי לקבל את השירותים הרפואיים לאחר תקופת המתנה של 6 חודשים לכל היותר.

  חישוב תקופת ההמתנה: עבור כל שנת היעדרות קיימת תקופת המתנה של חודש. שנת היעדרות מוגדרת כתקופה של 12 חודשים בהם שוהה הנעדר מהארץ לפחות 183 ימים (לא רק רצופים) בחו"ל.

  ביצוע תקופת המתנה: חודש המתנה מוגדר כתקופה של 25 ימים רצופים של שהייה בישראל. לדוגמה: כדי להיות זכאי לשירותי בריאות, מי שחושבו לו שלושה חודשי המתנה צריך לשהות בישראל 25 ימים רצופים כפול 3 תקופות רצופות או לא רצופות.

  יציאה לחו"ל במהלך תקופת ההמתנה: מי שיוצא לחו"ל לפני השלמת 25 ימים רצופים של שהייה בארץ לא יובאו ימים אלו בחשבון לצורך ביצוע תקופת ההמתנה. דוגמה – מי שיצא לארץ אחרי 40 ימים רצופים השלים חודש המתנה אחד בלבד. מי שיוצא לחו"ל לצורך עבודה (שכיר שנשלח על ידי מעסיק ישראלי או עצמאי שרשום ככזה בישראל ויצא לחו"ל לצורכי עבודתו) או קבלת טיפולים רפואיים יחשבו הימים שבהם הוא שהה בחו"ל כימי שהייה בישראל, אך, חודש ההמתנה יחושב לפי חודש קלנדרי שלם (מה-1 עד ה-30 או ה-31 בחודש) ולא לפי 25 ימים.

  פטורים מתקופת ההמתנה: עולים לפי חוק השבות; מי שהוכר כאזרח עולה על ידי משרד הקליטה; מי שהוכר כקטין חוזר על ידי שמרד הקליטה; ילדים מתחת לגיל 18; חייל משוחרר משירות סדיר או קבע ל-24 חודשים מיום השחרור; בעל אשרה מסוג א/1 שהוכר כעולה חדש לראשונה.

  האם אפשר לקצר את תקופת ההמתנה לשירותים רפואיים?

  מי שחייב בתקופת המתנה עד קבלת שירותי בריאות יכול לפדות את תקופת ההמתנה על ידי תשלום בסך 12,210 שקל (נכון ל-1.1.2020). ניתן לשלם בתשלום אחד או בתשלומים רצופים ושווים (6 תשלומים לכל היותר). את השירותים הרפואיים ניתן לקבל רק עם סיום התשלום או התשלומים. את התשלום ניתן לבצע באתר הביטוח הלאומי או בהמחאה בנקאית.

  האם אפשר לבצע את התשלום המיוחד עוד בחו"ל ולהיות זכאי לשירותים רפואיים עם ההגעה לארץ?

  ניתן לשלם את התשלום המיוחד גם בעת השהות בחו"ל, לפני ההגעה לישראל, ולהיות זכאי לשירותים הרפואיים עם ההגעה לארץ, וזאת בתנאי שהתשלום המיוחד שולם במלואו, ובתנאי שהמשלם הוכיח שמרכז חייו חזר לישראל והוכר כתושב ישראל. למעט במקרים חריגים, התשלום המיוחד לא יוחזר למשלם בין אם הוא חזר לחיות בישראל ובין אם לא.

  האם תושב חוזר זכאי לקצבת ילדים?

  כן. תושב חוזר זכאי לקצבת ילדים עבור כל ילד מתחת לגיל 18.

  האם תושב חוזר זכאי לקצבת אזרח ותיק?

  כן. תושב חוזר שהוכר בביטוח הלאומי כתושב ישראל זכאי לקצבת אזרח ותיק על פי הכללים שנקבעו. הזכאות לקצבה מותנית בתקופת אכשרה.

  כתקופת אכשרה לצורך קבלת קצבת אזרח ותיק תיחשב אחת מהתקופות האלה בה היה המבקש מבוטח בביטוח לאומי:

  • 60 חודשי ביטוח בתוך 10 השנים האחרונות שקדמו לגיל המזכה בקצבה.
  • 144 חודשי ביטוח.
  • 60 חודשי ביטוח לפחות, ובלבד שמספר החודשים בהם מבקש הקצבה מבוטח מיום שנעשה תושב ישראל בפעם הראשונה גדול ממספר החודשים שלא היה מבוטח. אדם שלא זכאי לקצבת אזרח ותיק מאחר והוא לא סיים את תקופת האכשרה, צריך לפנות למוסד לביטוח לאומי ולבדוק אם הוא זכאי לקצבת זקנה מיוחדת עד לתום תקופת האכשרה.
  • מבקש הקצבה עומד במבחן הכנסות (מגיל הפרישה עד גיל הזכאות לקצבה).
  • שולמו עבור מבקש הקצבה דמי ביטוח.

  אחד התנאים לזכאות לקצבת נכות הוא שאי כושר העבודה נגרם למבוטח בהיותו תושב ישראל. בהתאם לכך תושב חוזר יהיה זכאי לקצבת נכות כללית רק אם אי כושר העבודה נגרם לו בהיותו תושב ישראל.

  האם תושב חוזר זכאי לקצבת נכות?

  ישנם מספר מקרים בהם תושב חוזר עשוי להיות זכאי לקצבת נכות:

  1. הגיע לגיל 18 כשהיה תושב ישראל ונכה.
  2. הליקוי שבגללו נוצר אי-הכושר נגרם לו בזמן שהיה קטין תושב ישראל.
  3. אם תביעתו של התושב החוזר לקצבת נכות נדחתה, מכיוון שאי הכושר שלו נוצר בזמן שלא היה תושב ישראל, ולאחר דחיית התביעה הוא התחיל לעבוד, והכנסותיו עלו על 45% מהשכר הממוצע במשך 6 חודשים רצופים או 12 חודשים לא-רצופים מתוך 24 החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו הוגשה התביעה.
  4. אם תביעתו של התושב החוזר נדחתה מכיוון שאי הכושר שלו נוצר בזמן שלא היה תושב ישראל, ובזמן שנהיה תושב ישראל נוצרו לו ליקויים חדשים או החמרה משמעותית של ליקויים קיימים, היוצרים נכות רפואית ואי כושר הוא עשוי להיות זכאי לקצבה.

  מי שנוצר לו אי כושר עבודה בזמן שהיה תושב ישראל, ובמהלך התקופה שבה לא היה תושב ישראל חלה החמרה בנכותו הרפואית או בדרגת אי הכושר בהיותו תושב חוזר יהיה זכאי לקצבת נכות לפי דרגת אי-הכושר המתאימה למצבו הנוכחי.

  האם תושב חוזר זכאי להבטחת הכנסה?

  עם ההגעה לארץ מטופל התושב החוזר על ידי משרד העלייה והקליטה והוא עשוי לקבל מהמשרד תמיכה בשנתו הראשונה בארץ. במקרים מסוימים יכול התושב החוזר לקבל מהביטוח הלאומי קצבת הבטחת הכנסה כהשלמה לתמיכת משרד העלייה והקליטה. עם סיום התקופה לקבלת התמיכה מהמשרד ניתן לבדוק זכאות להבטחת הכנסה בביטוח הלאומי.

   

  המידע במאמר זה הינו מידע כללי בלבד ואינו מהווה חוות דעת משפטית או תחליף לייעוץ משפטי

  (תמונה להמחשה unsplash)

   

   יצירת קשר בנושאי שיקום וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

   קול רעות

   דילוג לתוכן