ייעוץ חינם וקביעת תור

1-700-700-204*מידע מפורט בטופס יקל עלינו לסייע לך

לעדכן את הקבלות בטרמינל שלהם. מספר התחלה, מספר ע"ר וכו'.na

תושב חוזר- זכויות תושבים חוזרים בגיל זיקנה

מיהו תושב חוזר ומהן ההטבות המיוחדות המגיעות לו?

עודכן לאחרונה:25/03/20

מיהו תושב חוזר?

 תושב חוזר על פי משרד העלייה והקליטה מוגדר כ:

 1. אזרח ישראלי.
 2. בן 17 ומעלה בעת שובו לישראל.
 3. היה תושב ישראל בעבר.
 4. שהות בחו”ל: שהה בחו”ל תקופה רצופה בת שנתיים לפחות לפני השיבה לישראל. “תקופה רצופה” – אדם שביקר בארץ עד 4 חודשים בכל שנת היעדרות, השהייה בחו”ל תיחשב לו כרצופה.
  • “יזם עסקי”: יהיה זכאי לסיוע מאגף יזמות לאחר ששהה בחו”ל במשך תקופה בת שלוש שנים לפחות.
  • “מדען חוזר”: יהיה זכאי לסיוע מהמרכז לקליטה במדע, לאחר ששהה בחו”ל במשך תקופה בת חמש שנים לפחות.
 5. ביקורים בארץ: ביקר בארץ לסירוגין או ברציפות לא יותר מארבעה חודשים בכל שנת היעדרות (בשנתיים האחרונות לפני השיבה או שלוש שנים ליזמים וחמש שנים למדענים). ביקור שיחל בשנה אחת ויימשך ברצף לשנה הבאה ייחשב כביקור אחד.
 6. השהות בחו”ל אינה לרגל שליחות: “תושב חוזר” או בן/ בת זוגו או אחד מהוריו, לא נשלח לחו”ל כדי להיות מועסק מטעם אחד מהגורמים הבאים (אלא אם עברו חמש שנים מתום השליחות):
  • מדינת ישראל.
  • רשות מרשויות מדינת ישראל (כולל חברות ממשלתיות).
  • ההסתדרות הציונית העולמית או רשות מרשויותיה.
  • הסוכנות היהודית.
  • קרן קיימת לישראל.
  • קרן היסוד.
  • המגבית המאוחדת.
  • הבונדס.
 7. לא קיבל בעבר סיוע כתושב חוזר ממשרד העלייה והקליטה, אלא אם חלפו עשר שנים מאז קבלת הסיוע האחרון, ובתנאי שהתושב חוזר לאחר שהות של לפחות שש שנים בחו”ל.

תושב חוזר לעניין אגף המכס, מוגדר כאחד מאלה:

 1. תושב ישראל, ששהה בחו”ל שנתיים או יותר, השב סופית לישראל.
 2. תושב קבע, שבידיו אשרה ורשיון לישיבת קבע לפי חוק הכניסה לישראל, והוא אזרח ארץ אויב, ואינו תושב השטחים. למשל קהילת יוצאי דרום לבנון.
 3. מי שעולה בשנית לארץ, כהגדרתו בתקנות משרד הפנים.
 4. נכנס אחר, שלגביו קבעה רשות המסים בישראל, כי מעמדו לעניין המכס הוא כמעמדו של תושב חוזר.

לפירוט המלא של תנאי הזכאות למעמד תושב חוזר לחץ כאן

תקופת הזכאות לסיוע

 1. משרד העלייה והקליטה:  תקופת הזכאות ל”תושב חוזר” לצורך טיפול וקבלת סיוע ממשרד העלייה והקליטה הינה 24 חודשים מיום השיבה לארץ, למעט הבטחת הכנסה במהלך 12 החודשים מיום השיבה לארץ.
 2. מכס:  תקופת הזכאות לצורך סיוע הניתן על ידי המכס הינה תשעה חודשים בלבד מיום השיבה לארץ. הזכאות לפטור ממסים במכס ניתנת למי שגילו מעל 18.
 3. שירות בצה”ל: תקופת השירות בצה”ל (סדיר או מילואים), לא תיחשב במניין תקופת הזכאות ובמניין הביקורים בארץ.
 4. זכאות לסיוע בתחומים בהם קיימת מגבלת גיל (בפרט בתחום התעסוקה), יש לבדוק במרחבי משרד העלייה והקליטה.

הזכויות המגיעות לתושב חוזר

משרד הקליטה– הנחה בכרטיס טיסה ותשלום עבור מטען נלווה.

מכס ומע”מ– תושבים חוזרים זכאים להנחות ופטורים כפי שמפורסם במדריכים של רשות המסים.

תשלומי ביטוח לאומי

אדם שמוכר כ”תושב ישראל” חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי. אדם שגר בחו”ל וחזר לגור בארץ חייב לבדוק מול המוסד לביטוח לאומי האם הוא פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי על התקופה שחי בחו”ל. (פרטים נוספים ראה כאן).

תושב חוזר יהיה זכאי לקבל את קצבאות הביטוח הלאומי, בהתאם לחוק, ויהיה עליו להסדיר את תשלום דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות למוסד לביטוח לאומי.

קצבת זיקנה של המוסד לביטוח לאומי

אדם שעבר את גיל הפרישה והגיע לגיל זכאות לקצבת זקנה לפי ההגדרה של המוסד לביטוח לאומי, זכאי לקצבת זיקנה. (למאמר המלא על הזכאות לקצבת זיקנה– לחץ כאן).

הזכאות לקצבת זיקנה מותנית בתקופת אכשרה.

כתקופת אכשרה לצורך קבלת קצבת זיקנה תיחשב אחת מהתקופות האלה בה היית מבוטח בביטוח לאומי:

 • 60 חודשי ביטוח בתוך 10 השנים האחרונות שקדמו לגיל המזכה אותך בקצבת זיקנה.
 • 144 חודשי ביטוח.
 • 60 חודשי ביטוח לפחות, ובלבד שמספר החודשים שהיית מבוטח מיום שנעשית תושב ישראל בפעם הראשונה גדול ממספר החודשים שלא היית מבוטח.

אדם שלא זכאי לקצבת זיקנה כי לא סיים את תקופת האכשרה, צריך לפנות למוסד לביטוח לאומי ולבדוק אם הוא זכאי לקצבת זקנה מיוחדת עד לתום תקופת האכשרה.

במקרים מיוחדים יש לפנות למוסד לביטוח לאומי ולבדוק האם האדם זכאי לפטור מתקופת אכשרה.

ביטוח בריאות

על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, כל אדם תושב ישראל זכאי לביטוח בריאות. החוק מחייב את תושבי ישראל ששהו למעלה משנתיים בחו”ל ולא שילמו דמי ביטוח בריאות, בתקופת המתנה של עד חצי שנה לפני שיהיו זכאים לקבל שירותי בריאות. לחלופין, יכולים החוזרים לפדות את תקופת ההמתנה באמצעות תשלום מיוחד למוסד לביטוח לאומי.

משרד הרווחה

משרד הרווחה מסייע לתושבים החוזרים בגיל זקנה בהשתתפות חלקית במימון בית אבות לתושבים חוזרים עצמאים/ תשושים (שאינם זכאים להשתתפות משרד הבריאות). במתן שירותי רווחה מקומיים לגמלאים ובמתן מענה וסיוע על פי צורך לנזקקים.

לייעוץ חינם בנושא, השאר את פרטיך*מידע מפורט בטופס יקל עלינו לסייע לך

(תמונה להמחשה unsplash)

ייעוץ חינם וקביעת תור

1-700-700-204*מידע מפורט בטופס יקל עלינו לסייע לך

לעדכן את הקבלות בטרמינל שלהם. מספר התחלה, מספר ע"ר וכו'.na